Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Projekt systemowy pt. „ Praktyki pedagogiczne gwarantem skutecznego kształcenia przyszłych nauczycieli” jest współfinansowany ze środków europejskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Projekt systemowy pt. „ Praktyki pedagogiczne gwarantem skutecznego kształcenia przyszłych nauczycieli” jest współfinansowany ze środków europejskich."— Zapis prezentacji:

1

2  Projekt systemowy pt. „ Praktyki pedagogiczne gwarantem skutecznego kształcenia przyszłych nauczycieli” jest współfinansowany ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL).

3 Beneficjentem projektu jest Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego, w partnerstwie z Urzędem Dzielnicy Warszawa Białołęka. Termin realizacji projektu: lata 2011-2014.

4 Głównym celem projektu „ Praktyki pedagogiczne gwarantem skutecznego kształcenia przyszłych nauczycieli” jest nabycie przez przyszłych nauczycieli wysokich kwalifikacji praktycznych w oparciu o poznawanie różnorodnych form przygotowania się do zawodu nauczyciela.

5  W Szkole Podstawowej Nr 257 w projekcie biorą uczniowie i nauczyciele z klas I-III, w tym 4 nauczycieli opiekunów praktyk.  W roku szkolnym 2011-2012 zostały nagrane dwa filmy dydaktyczne, w których uczestniczyły dzieci z klasy IIc i IIIb, a prowadzone przez panie wychowawczynie lekcje zostały przygotowane z wykorzystaniem metod aktywizujących oraz elementów programu Planu Daltońskiego.  W roku szkolnym 2012-2014 będzie kontynuowany program realizacji praktyk krótkich i tzw. ciągłych.  Zgodnie ze zgłoszonym przez szkołę zapotrzebowaniem, ze środków przeznaczonych na realizację projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne.

6 Koordynacją praktyk na terenie szkoły zajmuje się wicedyrektor : Ewa Berkieta

7  Realizacja projektu w Szkole nr 257 zapewni wzrost kwalifikacji nauczycieli przez udział w szkoleniach, warsztatach i seminariach prowadzonych poprzez beneficjenta projektu oraz umożliwi zaprezentowanie na szerszym forum metod wychowawczych i dydaktycznych godnych naśladowania, a wykorzystywanych w procesie nauczania i wychowania przez pedagogów SP 257.


Pobierz ppt " Projekt systemowy pt. „ Praktyki pedagogiczne gwarantem skutecznego kształcenia przyszłych nauczycieli” jest współfinansowany ze środków europejskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google