Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aneta PIOTROWSKA Bo ż ena Mazurkiewicz. SYSTEM INFORMATYCZNY LBPP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aneta PIOTROWSKA Bo ż ena Mazurkiewicz. SYSTEM INFORMATYCZNY LBPP."— Zapis prezentacji:

1 Aneta PIOTROWSKA Bo ż ena Mazurkiewicz

2 SYSTEM INFORMATYCZNY LBPP

3 PŁACE

4 Na zakładce ZBIORCZO należy dokonać wyboru odpowiedniego przekazu. Wyboru dokonujemy z listy. Zbiorczo

5 Po zweryfikowaniu, czy wybrany przekaz dotyczy danej korekty zewnętrznej (zmiany) należy pobrać właściwy przekaz.

6 WYDATKI

7 Na zakładce Dysponent III do Dysponent IV w WYDATKI pobrany z Płac przekaz jest już widoczny w podziale na pododdziały, z dodatkowym oznakowaniem. Przyjęty w ten sposób przekaz wymaga tylko uszczegółowienia (tylko określenie pozycji w paragrafie 404). Widoczne są wszystkie aktywne pododdziały

8 Przyjęty w ten sposób przekaz na zakładce WYDATKI wymaga tylko i wyłącznie uszczegółowienia. W zakresie wydatków przekazywanych poprzez zakładkę Płace uszczegółowienia wymagają tylko i wyłącznie pozycje w paragrafie 404. Wydatki z Płac w pozostałych paragrafach przekazywane są przez IWsp SZ w szczegółowości do pozycji paragrafu.

9 PŁACE

10 Wynagrodzenia Zbiorczo Na zakładce: Wynagrodzenia zbiorczo - widoczny jest podział wynagrodzeń oraz pozostałych należności w szczegółowości każdego pododdziału gospodarczego pozostającego na zaopatrzeniu finansowym.

11 RAPORTY

12 Informacje o aktualnie przyznanej wielkości zatrudnienia bazowego oraz funduszu wynagrodzeń osobowych można uzyskać poprzez sporządzenie wydruku. Raport 1079 Fundusz wynagrodzeń

13 199 9 1999_000 7 1999_001 3 1999_001 6 1999_002 1

14 WNIOSKI

15 UTWORZENIE WNIOSKU

16 Tworząc nowy wniosek podajemy miesiąc, w którym tworzymy wniosek. maj > 05 czerwiec > 06 lipiec > 07

17

18 1/0042/2012/05/ W Po utworzeniu nowego numeru wniosku można przystąpić do tworzenia konkretnych wierszy wniosku

19 Z401 / Z402 Z401 L / Z402 L Z403Z404 75201, 75202, 75203, 75213, 75220, 75295, 75503, 75506, 85195 4010 (03, 04, 05, 06, 08, 09, 10) 4020 (01, 02, 03, 05) 4030 (00), 4040 (02, 03, 04) Kwota wniosku Numer dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia Oznaczenie beneficjenta wydatków, na rzecz którego realizowane są wydatki budżetowe: B01, B02, B03, B07, B18, B00 Wydatki w zakresie funduszu wynagrodzeń osobowych realizowane są w służbie: K6 P – inne niż KN i KSC KN – Karta Nauczyciela KSC – Korpus Służby Cywilnej fundusz osobowy - § 4010 poz 03, 05, 08, 09 oraz § 4020 poz. 01, 03; pozostałe - § 4010 poz. 04, 06, oraz § 4020 poz. 02; jednorazowe – wynagrodzenia nie powodujące skutków na lata następne (np. nagroda roczna dla głównego księgowego) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne; podwyżki – wynagrodzenia z przeznaczeniem na podwyżki; Zatrudnienie bazowe - wypełniane jest w przypadku przeniesienia planu finansowego pomiędzy dysponentami w związku ze zmianami organizacyjno-dyslokacyjnymi (np. tworzenie WOG, zmian w Pracowniach Psychologicznych) oraz zmian wielkości zatrudnienia bazowego. We wnioskach dotyczących innych zmian w zakresie wynagrodzeń osobowych (pozostałych i jednorazowych należności, podwyżek) oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wpisuje się „0”. Ilości miesięcy – dotyczy okresu na jaki przydzielany jest rodzaj należności. W przypadku należności pozostałych i jednorazowych oraz DWR zawsze wpisujemy „1”. Kod pododdziału gospodarczego, którego wniosek dotyczy (np. 9999_0001)

20

21

22 Uwagi do wniosku

23 ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW PRZEZ SZEFOSTWO FINANSÓW: wnioski NOWE wnioski PRZYJĘTE wnioski ROZPATRZONE

24 W kwietniu 2012 roku dokonano kolejnych zmian ulepszających Si LBPP. Były one przedmiotem odrębnego szkolenia organizowanego przez płk A. Ćwik. Jedną ze zmian było wprowadzenie kolumny „Działanie”. Kolumna ta wypełniana jest automatycznie, po naciśnięciu odpowiedniego przycisku.

25 § 4010 poz. 03 (08, 10) P – inne niż KN i KSC Z401 L§ 4010 poz. 04 Z401 KSC – Korpus Służby Cywilnej Z402 Z402 L § 4020 poz. 01 (03, 05) § 4020 poz. 02 KN – Karta Nauczyciela Z401 L Z401 § 4010 poz. 05 (09, 10) § 4010 poz. 06 Z403§ 4030 poz. 00

26 P – inne niż KN i KSC KSC – Korpus Służby Cywilnej KN – Karta Nauczyciela Z404 § 4040 poz. 04 § 4040 poz. 03 § 4040 poz. 02


Pobierz ppt "Aneta PIOTROWSKA Bo ż ena Mazurkiewicz. SYSTEM INFORMATYCZNY LBPP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google