Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOKONYWANIE ZMIAN W SYSTEMIE LBPP W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WOJSKA Aneta PIOTROWSKA Bożena Mazurkiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOKONYWANIE ZMIAN W SYSTEMIE LBPP W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WOJSKA Aneta PIOTROWSKA Bożena Mazurkiewicz."— Zapis prezentacji:

1 DOKONYWANIE ZMIAN W SYSTEMIE LBPP W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WOJSKA
Aneta PIOTROWSKA Bożena Mazurkiewicz

2 SYSTEM INFORMATYCZNY LBPP

3 PŁACE

4 Na zakładce ZBIORCZO należy dokonać wyboru odpowiedniego przekazu.
Wyboru dokonujemy z listy.

5 Po zweryfikowaniu, czy wybrany przekaz dotyczy danej korekty zewnętrznej (zmiany) należy pobrać właściwy przekaz.

6 WYDATKI

7 Widoczne są wszystkie aktywne pododdziały
Na zakładce Dysponent III do Dysponent IV w WYDATKI pobrany z Płac przekaz jest już widoczny w podziale na pododdziały, z dodatkowym oznakowaniem. Przyjęty w ten sposób przekaz wymaga tylko uszczegółowienia (tylko określenie pozycji w paragrafie 404).

8 Przyjęty w ten sposób przekaz na zakładce WYDATKI
wymaga tylko i wyłącznie uszczegółowienia. W zakresie wydatków przekazywanych poprzez zakładkę Płace uszczegółowienia wymagają tylko i wyłącznie pozycje w paragrafie 404. Wydatki z Płac w pozostałych paragrafach przekazywane są przez IWsp SZ w szczegółowości do pozycji paragrafu.

9 PŁACE

10 Wynagrodzenia Zbiorczo
Na zakładce: Wynagrodzenia zbiorczo - widoczny jest podział wynagrodzeń oraz pozostałych należności w szczegółowości każdego pododdziału gospodarczego pozostającego na zaopatrzeniu finansowym.

11 RAPORTY

12 Informacje o aktualnie przyznanej wielkości zatrudnienia bazowego oraz funduszu wynagrodzeń osobowych można uzyskać poprzez sporządzenie wydruku. Raport 1079 Fundusz wynagrodzeń

13 1999 1999_0007 1999_0013 1999_0016 1999_0021

14 WNIOSKI

15 UTWORZENIE WNIOSKU

16 Tworząc nowy wniosek podajemy miesiąc, w którym tworzymy wniosek.
maj > 05 czerwiec > 06 lipiec > 07

17

18 1/0042/2012/05/W Po utworzeniu nowego numeru wniosku można przystąpić do tworzenia konkretnych wierszy wniosku

19 Numer dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia
Z401 / Z402 Z401 L / Z402 L Z403 Z404 75201, 75202, 75203, 75213, 75220, 75295, 75503, 75506, 85195 4010 (03, 04, 05, 06, 08, 09, 10) 4020 (01, 02, 03, 05) 4030 (00), 4040 (02, 03, 04) Oznaczenie beneficjenta wydatków, na rzecz którego realizowane są wydatki budżetowe: B01, B02, B03, B07, B18, B00 fundusz osobowy - § 4010 poz 03, 05, 08, 09 oraz § 4020 poz. 01, 03; pozostałe - § 4010 poz. 04, 06, oraz § 4020 poz. 02; jednorazowe – wynagrodzenia nie powodujące skutków na lata następne (np. nagroda roczna dla głównego księgowego) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne; podwyżki – wynagrodzenia z przeznaczeniem na podwyżki; Zatrudnienie bazowe - wypełniane jest w przypadku przeniesienia planu finansowego pomiędzy dysponentami w związku ze zmianami organizacyjno-dyslokacyjnymi (np. tworzenie WOG, zmian w Pracowniach Psychologicznych) oraz zmian wielkości zatrudnienia bazowego. We wnioskach dotyczących innych zmian w zakresie wynagrodzeń osobowych (pozostałych i jednorazowych należności, podwyżek) oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wpisuje się „0”. Kwota wniosku Numer dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia Wydatki w zakresie funduszu wynagrodzeń osobowych realizowane są w służbie: K6 Kod pododdziału gospodarczego, którego wniosek dotyczy (np. 9999_0001) P – inne niż KN i KSC KN – Karta Nauczyciela KSC – Korpus Służby Cywilnej Ilości miesięcy – dotyczy okresu na jaki przydzielany jest rodzaj należności. W przypadku należności pozostałych i jednorazowych oraz DWR zawsze wpisujemy „1”.

20

21

22 Uwagi do wniosku

23 ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW
PRZEZ SZEFOSTWO FINANSÓW: wnioski NOWE wnioski PRZYJĘTE wnioski ROZPATRZONE

24 W kwietniu 2012 roku dokonano kolejnych zmian ulepszających Si LBPP.
Były one przedmiotem odrębnego szkolenia organizowanego przez płk A. Ćwik. Jedną ze zmian było wprowadzenie kolumny „Działanie”. Kolumna ta wypełniana jest automatycznie, po naciśnięciu odpowiedniego przycisku.

25 KSC – Korpus Służby Cywilnej
P – inne niż KN i KSC § 4010 poz. 03 (08, 10) Z401 Z401 L § 4010 poz. 04 Z403 § 4030 poz. 00 KN – Karta Nauczyciela § 4010 poz. 05 (09, 10) Z401 Z401 L § 4010 poz. 06 § 4020 poz. 01 (03, 05) KSC – Korpus Służby Cywilnej Z402 Z402 L § 4020 poz. 02

26 KSC – Korpus Służby Cywilnej
P – inne niż KN i KSC § 4040 poz. 03 Z404 KN – Karta Nauczyciela § 4040 poz. 04 KSC – Korpus Służby Cywilnej § 4040 poz. 02


Pobierz ppt "DOKONYWANIE ZMIAN W SYSTEMIE LBPP W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WOJSKA Aneta PIOTROWSKA Bożena Mazurkiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google