Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znaki ostrzegawcze nie eliminują ryzyka, ale spełniają funkcję informacyjną na temat sytuacji w miejscu pracy POZNAJ JE PRZESTRZEGAJ ICH ZAKAZYNAKAZY OSTRZEŻENIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znaki ostrzegawcze nie eliminują ryzyka, ale spełniają funkcję informacyjną na temat sytuacji w miejscu pracy POZNAJ JE PRZESTRZEGAJ ICH ZAKAZYNAKAZY OSTRZEŻENIA."— Zapis prezentacji:

1 Znaki ostrzegawcze nie eliminują ryzyka, ale spełniają funkcję informacyjną na temat sytuacji w miejscu pracy POZNAJ JE PRZESTRZEGAJ ICH ZAKAZYNAKAZY OSTRZEŻENIA ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

2 ZAKAZY WODA NIEZDATNA DO PICIA ZAKAZ UŻYWANIA OGNIA ZAKAZ WYRZUCANIA ŚMIECI ZACHOWAJ CZYSTOŚĆ NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY

3 ZAKAZ WOŻENIA LUDZI ZAKAZ SKAKANIA PRZEZ WYKOPY ZAKAZ PRZEBYWANIA W ZASIĘGU PRACY MASZYNY ZAKAZ PRZEBYWANIA POD DŹWIGIEM PODCZAS JEGO PRACY ZAKAZ WSTĘPU NA DRABINĘ PODNOŚNIK WIDŁOWY TYLKO DO PRZEWOZU TOWARÓW BRAK WSTĘPU - RUSZTOWANIE NIEKOMPLETNE ZAKAZY

4 NAKAZY Wymagane jest nałożenie ochrony na oczy, uszy, ręce i twarz Obowiązek noszenia uprzęży bezpieczeństwa Należy poruszać się w obuwiu ochronnym Wstępujesz na wyznaczony obszar Wszystkie osoby przebywające na wyznaczonym obszarze mają obowiązek noszenia kasków ochronny i odblaskowych kamizelek.

5 OSTRZEŻENIA PROMIENIOWANIE SUBSTANCJE TOKSYCZNE SKAŻENIE BIOLOGICZNE WYSOKIE NAPIĘCIE SUBSTANCJE ŻRĄCE SUBSTANCJE ŁATWOPALNE SUBSTANCJE WYBUCHOWE ŚLISKA POWIERZCHNIA PROMIENIOWANIE NIEJONIZUJĄCE PROMIENIOWANIE LASEROWE

6 OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM SUBSTANCJE ŁATWOPALNE OBSZAR MONITOROWANY TOKSYCZNE MATERIAŁY NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM SUBSTANCJE ŻRĄCE ŚLISKA POWIERZCHNIA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWO POTKNIECIA SIĘ GŁĘBOKA WODA UWAGA KRUCHY DACH PROMIENIOWANIE NIEJONIZUJĄCE URZĄDZENIE DO TRANSPORTU POZIOMEGO PŁYTKA WODA NIEKOMPLETNE RUSZTOWANIE UWAGA PIES – ZŁY PIES WISZĄCE PRZEDMIOTY NIEBEZPIECZEŃSTWO URAZU GŁOWY PROMIENIOWANIE LASEROWE NIEBEZPIECZEŃSTWO UPADKU SKAŻENIE BIOLOGICZNE NISKA TEMPERATURA BUTLE Z GAZEMSTREFA NURKOWANIE DRUT KOLCZASTY SPADAJĄCE PRZEDMIOTY MATERIAŁY WYBUCHOWE NAGŁY SPADEK UWAGA HAŁAS MATERIAŁY UTLENIAJĄCE PRZEWÓZ CIĘŻKICH ŁADUNKÓW

7 NIEKOMPLETNE RUSZTOWANIE LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA SPADAJĄCE PRZEDMIOTY RYZYKO OBSUNIĘCIA CIĘŻKI SPRZĘT NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA SIĘ SKAŻENIE BIOLOGICZNE GORĄCA POWIERZCHNIA OSTRZEŻENIE PRZED ZGNIECENIEM BOCZNYM NIEBEZPIECZEŃSTWO OBCIĘCIE PALCÓW UWAGA WIRUJĄCE ELEMENTY SILNE POLE MAGNETYCZNE WYSOKIE TEMPERATURY GROŹBA ZAKLESZCZENIA GROŹBA WYCIEKU PŁYNÓW AKUMULATOROWYCH OSTRZEŻENIA

8 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PIERWSZA POMOC W RAZIE NIEBEZPIECZEŃST WA STŁUC SZYBĘ PUNKT EWAKUACYJNY PRYSZNIC BEZPIECZEŃSTWA MYCIE OCZU PUNKT WEZWANIA PIERWSZEJ POMOCY ZGŁASZANIE NAGŁYCH WYPADKÓW PUNKT EWAKUACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DROGA EWAKUACYJNA NA LEWO DROGA EWAKUACYJNA NA PRAWO DROGA EWAKUACYJNA NA SKOS DROGA EWAKUACYJNA NA WPROST ALARM NAGŁY WYPADEK WODA PITNA


Pobierz ppt "Znaki ostrzegawcze nie eliminują ryzyka, ale spełniają funkcję informacyjną na temat sytuacji w miejscu pracy POZNAJ JE PRZESTRZEGAJ ICH ZAKAZYNAKAZY OSTRZEŻENIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google