Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

pracy nad sobą. II NIEDZIELA ADWENTU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "pracy nad sobą. II NIEDZIELA ADWENTU"— Zapis prezentacji:

1 pracy nad sobą. II NIEDZIELA ADWENTU
Adwent to czas pobożnego i radosnego oczekiwania na spotkanie ze Zbawicielem. Czekanie wymaga gotowości, wytężonej uwagi, przygotowania serca, pracy nad sobą. Komentarz

2 II NIEDZIELA ADWENTU Archanioł Boży Gabriel, Posłan do Panny Maryi, Z Majestatu Trójcy Świętej, Tak sprawował poselstwo k'Niej: Zdrowaś, Panno, łaskiś pełna, Pan jest z Tobą, to rzecz pewna. Na wejście

3 II NIEDZIELA ADWENTU Panna się wielce zdumiała z poselstwa, które słyszała. Pokorniuchno się skłoniła; jako Panna wstrzemięźliwa zasmuciła się z tej mowy, nic nie rzekła Aniołowi. Na wejście

4 II NIEDZIELA ADWENTU Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Akt pokutny

5 II NIEDZIELA ADWENTU KOLEKTA
Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw, aby troski doczesne nie przeszkadzały nam w dążeniu na spotkanie z Twoim Synem, lecz niech nadprzyrodzona mądrość kształtuje nasze czyny i doprowadzi nas do zjednoczenia z Chrystusem, Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Kolekta

6 Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.
II NIEDZIELA ADWENTU Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Psalm responsoryjny

7 II NIEDZIELA ADWENTU śpiew przed Ewangelią: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Śpiew przed Ewangelią

8 II NIEDZIELA ADWENTU Mt 3,1–12
W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: "Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: "Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”. Ewangelia

9 II NIEDZIELA ADWENTU Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy. Ewangelia

10 II NIEDZIELA ADWENTU A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: "Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: »Abrahama mamy za ojca«, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Ewangelia

11 II NIEDZIELA ADWENTU Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”. Ewangelia

12 II NIEDZIELA ADWENTU Wierzę w jednego Boga, * Ojca wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. * I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, * Syna Bożego Jednorodzonego, * który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga, * światłość ze światłości. * Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. * Zrodzony, a nie stworzony, * współistotny Ojcu, * a przez Niego wszystko się stało. Credo

13 II NIEDZIELA ADWENTU On to dla nas, ludzi, * i dla naszego zbawienia * zstąpił z nieba. * I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, * i stał się człowiekiem. * Ukrzyżowany również za nas, * pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. * I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. * I wstąpił do nieba; * siedzi po prawicy Ojca. * I powtórnie przyjdzie w chwale * sądzić żywych i umarłych: * a królestwu Jego nie będzie końca. Credo

14 II NIEDZIELA ADWENTU Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, * który od Ojca i Syna pochodzi. * Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; * który mówił przez proroków. * Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. * Wyznaję jeden chrzest * na odpuszczenie grzechów. * I oczekuję wskrzeszenia umarłych. * I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Credo

15 Ofiaruję Tobie Panie mój całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki!
II NIEDZIELA ADWENTU Ofiaruję Tobie Panie mój całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki! Oto moje serce przecież wiesz Tyś miłością mą jedyną jest! Na przygotowanie darów

16 II NIEDZIELA ADWENTU MODLITWA NAD DARAMI
Wszechmogący Boże, daj się przebłagać naszymi pokornymi modlitwami i ofiarami, a ponieważ brak nam zasług, które mogłyby za nami orędować, wspomóż nas swoją łaską. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwa nad darami

17 II NIEDZIELA ADWENTU Z uwagą słuchamy PREFACJI modlitwy wyliczającej powody skłaniające nas do wysławiania Boga a także wprowadzającej w Modlitwę Eucharystyczną. prefacja

18 Przyjdź do nas cicho jak baranek bezbronny , łagodny , biały Panie
II NIEDZIELA ADWENTU Przyjdź do nas cicho jak baranek bezbronny , łagodny , biały Panie i zmiłuj się i pokój nam daj. Na Komunię

19 II NIEDZIELA ADWENTU Czekam na Ciebie, Jezu mój mały,
Ciche błagania ku niebu ślę. Twojego przyjścia czeka świat cały, Sercem gorącym przyzywa Cię. Spójrz, tęskniony na tej ziemi Przybądź Jezu , pociesz nas Szczerze kochać Cię będziemy Przyjdź, o Jezu, bo już czas. Na Komunię

20 II NIEDZIELA ADWENTU Usłysz, Maryjo, głos Twoich dzieci,
Tyś naszą Matką na każdy dzień. O, daj nam słońce, które rozświeci Grzechu i błędu straszliwy cień. Spójrz, tęskniony na tej ziemi, Daj nam Zbawcę, Dziecię Twe. My dla Niego żyć pragniemy, Jemu damy serce swe. Na Komunię

21 Wznoszę ręce dając cześć, Całym światem jesteś mi,
II NIEDZIELA ADWENTU Kocham Ciebie Jezu, Wznoszę ręce dając cześć, Całym światem jesteś mi, Uwielbiam Twoje Imię Panie. Na Komunię

22 II NIEDZIELA ADWENTU MODLITWA PO KOMUNII
Posileni Pokarmem duchowym, pokornie błagamy Cię Boże, spraw, abyśmy przez udział w Eucharystii nauczyli się mądrze oceniać dobra doczesne i miłować wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwa po Komunii

23 PAMIĘTAJ O POSTANOWIENIU ADWENTOWYM!
II NIEDZIELA ADWENTU PAMIĘTAJ O POSTANOWIENIU ADWENTOWYM! Ogłoszenia duszpasterskie

24 II NIEDZIELA ADWENTU Oto Pan Bóg przyjdzie Z rzeszą Świętych k'nam przybędzie, Światłość wielka w dzień ów będzie. Alleluja! Alleluja! Na wyjście


Pobierz ppt "pracy nad sobą. II NIEDZIELA ADWENTU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google