Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Struktura organizacyjna przedsięwzięcia Opracował: Jan Józef Pośnik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Struktura organizacyjna przedsięwzięcia Opracował: Jan Józef Pośnik."— Zapis prezentacji:

1 1 Struktura organizacyjna przedsięwzięcia Opracował: Jan Józef Pośnik

2 2 Podstawową kwestią w tworzeniu oprogramowania jest odpowiedni dobór personelu i odpowiednia struktura działania tej grupy. Jednym z kluczowych udziałowców projektu jest kierownik projektu. Pełni on najważniejsza rolę, a do jego zadań należy między innymi:  opracowanie propozycji dotyczących sposobu prowadzenia przedsięwzięcia;  kosztorysowanie przedsięwzięcia;  planowanie i harmonogramowanie przedsięwzięcia;  monitorowanie i kontrolowanie realizacji przedsięwzięcia;  dobór i ocena personelu;  opracowanie i prezentowanie sprawozdań dla kierownictwa wyższego szczebla.

3 3 Punktem jakim się zajmę w tej prezentacji jest dobór personelu, odpowiednia struktura działania oraz wymiana informacji wewnątrz grupy. Generalnie w doborze odpowiednich ról w projekcie przydaje się poznanie charakteru określonych osób. Jedna osoba pomimo wysokich kwalifikacji programistycznych może okazać się niezastąpiona w kontakcie z klientem.

4 4 Czynniki psychologiczne mają zasadniczy wpływ na efektywność pracy zespołu. Wyróżnia się następujące typy psychologiczne ludzi działających w zespole: 1.Zorientowani na zadania (task-oriented). Osoby samowystarczalne, zdolne, zamknięte, agresywne, lubiące współzawodnictwo, niezależne. 2.Zorientowani na siebie (self-oriented). Osoby niezgodne, dogmatyczne, agresywne, zamknięte, lubiące współzawodnictwo, zazdrosne. 3.Zorientowani na interakcje (interaction-oriented). Osoby nieagresywne, o niewielkiej potrzebie autonomii i indywidualnych osiągnięć, pomocne, przyjazne.

5 5 Osoby typu 3 są najbardziej odpowiednie do kontaktu z klientem. Równocześnie osoby z typy 3 są najłatwiejsze do kontrolowania i prowadzenia w zespole. Osoby typu 1 są bardzo dobrymi fachowcami pod warunkiem że działają w pojedynkę. Ale podobnie jak osoby z typu 2 w przypadku pracy zespołowej wymagają odpowiedniego motywowania i kierowania przez doświadczonego kierownika.

6 6 W jaki sposób zakwalifikować pracowników do odpowiednich grup? Jest to bardzo trudne ponieważ psychika ludzka cały czas się zmienia a co za tym idzie człowiek może zmienić swój psychologiczny typ pod wpływem np. stresu. Generalnie jest możliwość przeprowadzenia badań i testów aby odpowiednio zakwalifikować pracowników ale te testy też nie są w 100% pewne czy wynik jest poprawny.

7 7 W zespole projektowym potrzebne są różne osoby. W typowym zespole powinni się znaleźć:  Kierownik projektu  Analityk - osoba bezpośrednio kontaktująca się z klientem, której celem jest określenie wymagań i budowa modelu systemu  Projektant - osoba odpowiedzialna za realizacje oprogramowania. Może posiadać bardziej wyspecjalizowane funkcje:  Projektant interfejsu użytkownika  Projektant bazy danych  Programista - osoba implementująca oprogramowanie  Osoba wykonująca testy  Osoba odpowiedzialna za konserwacje oprogramowania  Ekspert metodyczny - osoba szczególnie dobrze znająca stosowaną metodykę  Ekspert techniczny - osoba szczególnie dobre znająca sprzęt i narzędzia W niektórych projektach członkowie zespołu mogą pełnić więcej niż jedną funkcję z wymienionych wyżej.

8 8 Zespół programistyczny może być zorganizowany w różny sposób. Dwa przeciwstawne modele to model sieciowy i model gwiaździsty. Na tych 2 modelach skoncentruje się szczególnie. Istnieją również modele łączące oba systemy.

9 9 Model sieciowy charakteryzuje się ścisła współpracą członków zespołu wzajemnie kontrolujących swoją pracę. Szybko osiągane są standardy jakości. Umożliwia on realizację idei wspólnego programowania Ponieważ praca członków zespołu jest znana dla innych członków, łatwo mogą oni przejąć obowiązki pracownika, który opuścił zespół. Struktura sieciowa nie powinna liczyć więcej niż 8 osób.

10 10 Struktura gwiaździsta jest przydatna wtedy, gdy w skład zespołu wchodzi wielu niedoświadczonych pracowników. Szef kontroluje i koordynuje prace. Wielkość zespołu może być znacznie większa niż w strukturze sieciowej. Duże problemy mogą wystąpić w momencie odejścia szefa zespołu.

11 11 Komunikacja wewnątrz zespołu. Jest to bardzo ważna kwestia w czasie tworzenia projektu. Jeżeli jest źle dobrana komunikacja zespołu wynikać mogą różne problemy. Wielokrotnie w projektach informatycznych szczególnie w przypadku schematu gwiazdy. Nie istnieje wymiana informacji pomiędzy kolejnymi członkami zespołu. Z tego powodu jest możliwość niedoinformowania nawzajem członków o postępach pracy.

12 12 W przypadku schematu sieci istnieje możliwość nadmiaru zbędnych informacji pomiędzy członkami zespołu. Wiele informacji które są zbędne zostaje przekazana. To może wpływać niekorzystnie na późniejsze przesyłanie informacji ponieważ mogą zostać zgubione ważne informacje.

13 13 Dlatego właśnie wielokrotnie powstają określone schematy informacji wewnątrz zespołu. Czasem zostaje wyznaczona jedna osoba jako odpowiedzialna za sprawdzenie przydatności informacji zanim zostanie ona wysłana do pozostałych członków grupy.

14 14 Zanim rozpocznie się wspólną pracę należy oficjalnie ustalić sposób kontaktu między uczestnikami projektu. Można ustalić wiele sposobów komunikacji. Obecnie istnieje wiele mediów do tego służących: 1)Telefon 2)Emaile 3)Komunikatory 4)Fax. 5)Telekonferencje To jest tylko kilka przykładowych mediów.

15 15 Za wszystkie powyższe ustalenia odpowiedzialny jest kierownik projektu albo osoby do tego wybrane przez niego.

16 16 Dziękuję za Uwagę.


Pobierz ppt "1 Struktura organizacyjna przedsięwzięcia Opracował: Jan Józef Pośnik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google