Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podkarpackie Science and Technology Park AEROPOLIS as a good practice of cooperation between science and business Podkarpacki Park Naukowo – Technologiczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podkarpackie Science and Technology Park AEROPOLIS as a good practice of cooperation between science and business Podkarpacki Park Naukowo – Technologiczny."— Zapis prezentacji:

1 Podkarpackie Science and Technology Park AEROPOLIS as a good practice of cooperation between science and business Podkarpacki Park Naukowo – Technologiczny AEROPOLIS jako przykład dobrej współpracy nauki z biznesem

2 Podkarpackie region table of contents PODKARPACKIE REGION overview
human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS S1 zone S2 zone Academic Preincubator II stage summary WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE podstawowe dane zasoby ludzkie Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka gospodarka AEROPOLIS Strefa S1 Strefa S2 Preinkubator Akademicki II etap podsumowanie

3 Podkarpacke Voivodeship

4 Podkarpackie region overview 2 101 732 million inhabitants ~ 5.5 % of Poland population Population per 1 sq. km ~ 118 Population under the age 25 ~ 36 % Average monthly gross salaries in enterprise sector ,20 PLN ~ 664,21 EUR The number of enterprises – Enterprises with foreign capital - 885 PODKARPACKIE REGION  overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS overview S1 zone S2 zone Academic Preincubator II stage summary 2 101 732  mln mieszkańców ~ 5,5% ludności Polski Gęstość zaludnienia ~ 118 osób/1km2 Ludność poniżej 25 roku życia ~ 36% Średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 2736,20 PLN ~ EUR Liczba przedsiębiorstw – 147 322 Liczba przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym - 885

5 Podkarpackie region human resources PODKARPACKIE REGION overview  human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS S1 zone S2 zone Academic Preincubator II stage summary 2009/2010 University of Rzeszów/ Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów University of Technology/ Politechnika Rzeszowska School of Law and Public Administration/ Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (Przemyśl- Rzeszów) University of Internet Technology and Management/ Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 22 193 14792 8256 7 600 The biggest higher education institutions in the region/Największe szkoły wyższe w regionie The total number of students in Podkarpackie Region in academic year 2009/2010 is Ł ączna liczba studentów na Podkarpaciu w roku akademickim 2009/2010 to osób.

6 Podkarpackie region human resources Rzeszow University of Technology, as the only educational facility in the country, enables obtaining a civil pilot license. The Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics educates its students in the following courses and specializations: Mechanics and machine designing Automatics and robotics Management and Production engineering Aviation and Cosmonautics Transportation PODKARPACKIE REGION overview  human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS S1 zone S2 zone Academic Preincubator II stage summary Politechnika Rzeszowska, jako jedyna uczelnia państwowa w Polsce, umożliwia zdobycie licencji pilota lotnictwa cywilnego. Na wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, każdego roku, studentów kształci się na kierunkach: Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Lotnictwo i Kosmonautyka Transport.

7 Rzeszow- Jasionka Airport
Podkarpackie region Rzeszow- Jasionka Airport Located just 10 km to the north from the city boarders – the capital of the region. It is called ‘a good weather airport’ by pilots. Among all the communication airports in the country it is Rzeszów that has the highest number of days with a good weather conditions (in previous year there was only 1,5 day excluded from air traffic). The airport has a modern and second as for the length runway. Its dimensions: 3200x45 m. PODKARPACKIE REGION overview human resources  Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS S1 zone S2 zone Academic Preincubator II stage summary Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka położony jest 10 km na północ od granic Rzeszowa. Przez pilotów nazywany jest "lotniskiem dobrej pogody". Ze wszystkich lotnisk komunikacyjnych w Polsce, to właśnie tu, notuje się największą liczbę pogodnych dni w roku (w zeszłym roku zanotowano tylko 1,5 dnia wyłączonego z ruchu lotniczego). Port w Jasionce posiada nowoczesną, drugą co do długości po Okęciu drogę startową o wymiarach x 45 m.

8 Rzeszow- Jasionka Airport
Podkarpackie region Rzeszow- Jasionka Airport New terminal project PODKARPACKIE REGION overview human resources  Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS S1 zone S2 zone Academic Preincubator II stage summary

9 Rzeszow- Jasionka Airport
Podkarpackie region Rzeszow- Jasionka Airport Scheduled flights/Loty rozkładowe Frankfurt Bristol Birmingham Dublin East Midlands Gdańsk Liverpool London New York Warsaw PODKARPACKIE REGION overview human resources  Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS S1 zone S2 zone Academic Preincubator II stage summary Wielka Brytania, Irlandia Charter flight/Loty czarterowe Egipt Tunisia Greece Turkey Germany New York Turkey Greece Tunisia

10 Podkarpackie region economy PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport  economy AEROPOLIS S1 zone S2 zone Academic Preincubator II stage summary The Podkarpackie region is a magnet for investors from many different branches, including those with an international capital. The most energetic are aviation, mechanical and car industries. Podkarpackie jest magnesem dla inwestorów różnych branż, również tych z międzynarodowym kapitałem. Najprężniej, funkcjonują tu firmy o profilu lotniczym, maszynowym oraz samochodowym.

11 Sikorsky Aircraft Corporation
Podkarpackie region economy Examples of foreign investors in the region Przykłady inwestorów zagranicznych w regionie PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport  economy AEROPOLIS S1 zone S2 zone Academic Preincubator II stage summary Sikorsky Aircraft Corporation MTU Aero Engines Pratt & WhitneyUnited Technologies BorgWarner Inc. Corporation Delphi Automotive Systems The Goodyear Tire Rubber Company Valeant Pharmaceuticals International Lear Corporation Kronospan Holdings GOODRICH The Goodyear Company in Podkarpackie

12 Podkarpackie region economy Podkarpackie Voivodship has a big economical capability reflected in industrial and science and technology parks located within its boundaries. For entrepreneurial sector in the parks there are created excellent conditions for development and taking benefits from its investment projects because of available incentives provided. These areas are key factors in attracting investors and facilitating technology transfers. PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport  economy AEROPOLIS S1 zone S2 zone Academic Preincubator II stage summary O potencjale Województwa Podkarpackiego, świadczy obecność parków przemysłowych i naukowo –technologicznych, na terenie których, przedsiębiorcy zapewnione mają optymalne warunki dla realizowania swoich projektów inwestycyjnych. Parki te, mają kluczowe znaczenie, w kwestii przyciągania inwestorów oraz transferu technologii.

13 The biggest project of the Rzeszów Regional Development Agency
AEROPOLIS overview May Due to an initiative of Rzeszow Regional Development Agency an agreement was signed to establish Podkarpackie Science and Technology Park. The following parties signed an agreement of creating the Park Podkarpackie Region Local Government, Rzeszów District Local Government Rzeszów Town Rzeszów University of Technology, University of Rzeszów In communities joined to this group: Trzebownisko i Głogów Młp The biggest project of the Rzeszów Regional Development Agency PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS  overview S1 zone S2 zone Academic Preincubator II stage summary Maj Z inicjatywy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zostało podpisane porozumienie o utworzeniu Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego AEROPOLIS. Sygnatariuszami Porozumienia byli: Samorząd Województwa Podkarpackiego Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Urząd Miasta Rzeszów Politechnika Rzeszowska Uniwersytet Rzeszowski W 2006 roku do tej grupy dołączyły 2 gminy: Trzebownisko i Głogów Młp.

14 The biggest project of the Rzeszów Regional Development Agency
AEROPOLIS overview The biggest project of the Rzeszów Regional Development Agency PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS  overview S1 zone S2 zone Academic Preincubator II stage summary AEROPOLIS uses regional scientific potential. It changes innovative scientific projects into modern technological solutions that are implemented by companies of different kind; It encourages to conduct business activity and influences creating new job posts; AEROPOLIS wykorzystuje regionalny potencjał naukowo-badawczy To ogniwo łączące i przetwarzające innowacyjne pomysły naukowe, w nowoczesne rozwiązania technologiczne, wdrażane następnie w podmiotach gospodarczych; Zachęca to inwestorów do prowadzenia działalności gospodarczej, co w konsekwencji przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy; The value of both stages of AEROPOLIS is about 144 mln PLN Całkowita wartość obu etapów Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS to około 144 mln PLN.

15 The biggest project of the Rzeszów Regional Development Agency
AEROPOLIS overview S 1 The biggest project of the Rzeszów Regional Development Agency The S1 Zone, Adjacent to airport/Jasionka Strefa S1, Przylotniskowa/ Jasionka S2 Zone, The Zone of Enhanced Business Activity/Rogoźnica Strefa S2, Strefa Podwyższonej Aktywności Gospodarczej/ Rogoźnica S3 Zone - Academic Preincubator PSTP/ Rzeszów University of Technology Strefa S3 Preinkubator Akademicki PPNT/ Politechnika Rzeszowska II etap PPNT S 1-3– 51 ha Rudna Mała – Jasionka II stage of AEROPOLIS PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS  overview S1 zone S2 zone Academic Preincubator II stage summary S 1 S 2 S 1-3 S 2 S 3 S 3 S 1-3 S 1-3– 51 ha Rudna Mała – Jasionka

16 The biggest project of the Rzeszów Regional Development Agency
AEROPOLIS overview The biggest project of the Rzeszów Regional Development Agency PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS  overview S1 zone S2 zone Academic Preincubator II stage summary The characteristics of investment projects carried out in Podkarpackie Science and Technology Park AEROPOLIS : high level of innovativeness highly qualified staff strategic industries from the voivodeship development point of view: aerospace, IT, motorization, electro-machining are environmental-friendly Projekty inwestycyjne przeznaczone do uruchomienia w Podkarpackim Parku Naukowo -Technologicznym AEROPOLIS : reprezentują wysoki poziom innowacyjności wykorzystują wysokokwalifikowane kadry reprezentują branże strategiczne z punktu widzenia rozwoju województwa, między innymi: lotniczą, informatyczną, motoryzacyjną oraz elektromaszynową są przyjazne środowisku naturalnemu

17 The biggest project of the Rzeszów Regional Development Agency
AEROPOLIS overview The biggest project of the Rzeszów Regional Development Agency PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS  overview S1 zone S2 zone Academic Preincubator II stage summary For this moment 22 companies interested in investing within AEROPOLIS boundaries, have gone through tender procedure in Special Economic Zone EuroPark Mielec . Only in these companies the employment level is estimated to 1375 employees and their investment value to 646,41 mln PLN The companies that have decided to start their investments in the Park, achieve a valuable humane-resource asset and can be sure that gain a well-educated employee. Na dzień dzisiejszy, na terenie PPN-T 22 firmy przeszły procedury przetargowe w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EuroPark Mielec. Tylko te firmy zatrudnią ponad 1375 osób, a wartość inwestycji wyniesie ponad 646,41 mln PLN. Firmy lokujące się na terenach Parku stawiając na regionalne zasoby ludzkie, mogą być pewne, że zyskują dobrze wykształconego pracownika.

18 AEROPOLIS S1 Zone Adjacent to Airport Area of 70,02 ha - almost totally incorporated into the Special Economic Zone. Companies from aerospace , electromachining, electronic and IT industries will be investing there. The declared investment value up to now is about 500 mln PLN. 6 companies have purchased the land and have been granted a permission from SEZ to start the activity. PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS  S1 zone S2 zone Academic Preincubator II stage summary Zajmuje 70,2 ha powierzchni – praktycznie w całości (bez jednej działki)objęta jest Specjalną Strefą Ekonomiczną. Będą tam inwestować przedsiębiorstwa z branży : lotniczej, elektromaszynowej, elektronicznej oraz informatycznej. Deklarowana wartość inwestycji to ok. 500 mln PLN. 6 firm otrzymało zezwolenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na rozpoczęcie działalności i wykupiło działki.

19 AEROPOLIS S1 Zone Adjacent to Airport S 1 zone PODKARPACKIE REGION
overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS  S1 zone S2 zone Academic Preincubator II stage summary S 1 zone

20 Companies within S1 zone
AEROPOLIS S1 Zone Adjacent to Airport PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS  S1 zone S2 zone Academic Preincubator II stage summary Companies within S1 zone

21 The Enhanced Business Activity Zone
AEROPOLIS S2 Zone The Enhanced Business Activity Zone PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS S1 zone  S2 zone Academic Preincubator II stage summary Area of 47,71 ha incorporated into the Special Economic Zone. Companies from chemical, electromachining, plastic industries will be investing there. The declared investment value up to now is about 190 mln PLN. 16 companies have purchased the land and have been granted a permission from SEZ to start the activity. Zajmuje 47,71 ha powierzchni – w całości objęta jest Specjalną Strefą Ekonomiczną. Będą tam inwestować przedsiębiorstwa z branży chemicznej, elektromaszynowej oraz tworzyw sztucznych. Deklarowana wartość inwestycji na dzień dzisiejszy to ok. 190 mln PLN. 16 firm otrzymało zezwolenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na rozpoczęcie działalności i wykupiło działki.

22 The Enhanced Business Activity Zone
AEROPOLIS S2 Zone The Enhanced Business Activity Zone PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS S1 zone  S2 zone Academic Preincubator II stage summary S 2 zone

23 The Enhanced Business Activity Zone
AEROPOLIS S2 Zone The Enhanced Business Activity Zone Chosen investors PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS S1 zone  S2 zone Academic Preincubator II stage summary

24 Academic Preincubator
AEROPOLIS Academic Preincubator Academic Preicubator of the Podkapackie Science and Technology Park AEROPOLIS provides free and individual consulting services to students and graduates from regional universities. The Academic Preincubator offers  consultation on finance, administration, marketing, applying for external sources of funding (for start-ups and already existing companies) PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS S1 zone S2 zone  Academic Preincubator II stage summary W ramach usług oferowanych przez Preinkubator Akademicki Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS prowadzone są bezpłatne indywidualne usługi doradcze dla studentów, absolwentów oraz pracowników naukowych, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie finansowym, administracyjnym, marketingowym, pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania na założenie działalności gospodarczej lub wsparcia dla firm istniejących.

25 Academic Preincubator
AEROPOLIS Academic Preincubator PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS S1 zone S2 zone  Academic Preincubator II stage summary Academic Preincubator: usable area – 997 m2 14 rooms 11 companies, including those, conducting by scientific workers of Rzeszów University of Technology, as additional activity: ERG – renewable energy sources e.g. wind turbine with vertical angle of turn PILC – tasks conerning aviation industry (avionics) 1 scientific laboratory of Rzeszów University of Technology (Laboratory of Pilotless Planes Research) Preinkubator Akademicki PPN-T to: powierzchnia budynku – ok m2 14 pomieszczeń 11 firm, w tym także 2 prowadzone przez pracowników naukowych Politechniki Rzeszowskiej: ERG - konstrukcja m.in. żaluzjowych turbin wiatrowych z pionową osią obrotu; PILC - zadania głównie dla przemysłu lotniczego, z dziedziny awioniki; laboratorium Politechniki Rzeszowskiej (Laboratorium Badań Lotniczych Samolotów Bezzałogowych)

26 Academic Preincubator
AEROPOLIS Academic Preincubator Expansion PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS S1 zone S2 zone  Academic Preincubator II stage summary W związku z szerokim zainteresowaniem ofertą Preinkubatora Akademickiego PPN-T, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi pracę nad jego rozbudową o ok m2. Owing to the great interest of Academic Preincubator offer, Rzeszów Regional Development Agency works on its expansion. Another m2 is going to be built.

27 AEROPOLIS II stage Rzeszów Regional Development Agency has implemented further actions in order to develop AEROPOLIS. The project ‘’Extension of Podkarpackie Science and Technology Park (PSTP) –2nd stage” aims at: equipping next 51 ha of land with total infrastructure construction of 3 buildings (technology incubator and laboratories) creating of 4 specialised laboratories equipped with scientific –research equippment PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS S1 zone S2 zone Academic Preincubator  II stage summary Rzeszowska Agencja Rozwoju regionalnego S.A. , podjęła dalsze kroki mające na celu rozwój AEROPOLIS. Projekt „Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPN-T) - II etap” obejmuje: uzbrojenie kolejnych 51 ha terenu budowę 3 budynków (inkubatora technologicznego i laboratoriów) utworzenie 4 specjalistycznych laboratoriów wyposażonych w specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą

28 AEROPOLIS II stage S 1-3 zone PODKARPACKIE REGION overview
human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS S1 zone S2 zone Academic Preincubator  II stage summary S 1-3 zone

29 The Research Laboratory for Rzeszów University of Technology
AEROPOLIS II stage The Research Laboratory for Rzeszów University of Technology PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS S1 zone S2 zone Academic Preincubator  II stage summary The Research Laboratories for Rzeszów University of Technology is designed for thoroughing studies, construction and activation of unique production technologies. Laboratoria Badawcze dla Politechniki Rzeszowskiej mają przyczynić się między innymi do opracowania, wykonywania i uruchomienia unikalnych technologii produkcji.

30 AEROPOLIS II stage The Research Laboratory for Rzeszów University of Technology Laboratorium Badawcze dla Politechniki Rzeszowskiej -pracownie PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS S1 zone S2 zone Academic Preincubator  II stage summary Composite and Polimer Materials Laboratory for the Aviation Industry Needs with studios: Composite Materials Laboratory, Polymer Materials Laboratory, Auxetics Laboratory; The Laboratory of IT Systems for Diagnostics Purposes with the following studios: the Laboratory of Medical Diagnosis, the Laboratory of Devices Diagnosis and Construction; The Laboratory of Computer–aided Research and Designing of Aviation Constructions and Alternative-Renewable Energy Sources with studios; Laboratorium Materiałów Kompozytowych i Polimerowych dla Potrzeb Lotnictwa, z pracowniami materiałów kompozytowych, polimerowych i auksetyków; Laboratorium Zastosowań Systemów Informatycznych w Diagnostyce, z pracowniami diagnostyki medycznej oraz diagnostyki konstrukcji i urządzeń; Laboratorium Komputerowego Wspomagania Badań i Projektowania Konstrukcji Lotniczych i Alternatywnych – Odnawialnych Źródeł Energii z pracowniami konstrukcji lotniczych i projektowania siłowni wiatrowych;

31 AEROPOLIS II stage The Research Laboratory for University of Rzeszów Laboratorium Badawcze dla Uniwersytetu Rzeszowskiego PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS S1 zone S2 zone Academic Preincubator  II stage summary The Laboratory of Biotechnology for University of Rzeszów will be located on the premises of the University of Technology and will consist of 3 sections: Laboratory of In Vitro Plants Cultures Biotisation of Plants and Allelopathy Molecular Markers Chromatography Laboratorium Biotechnologii zlokalizowane będzie na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego, będzie składało się z 4 pracowni: Roślinnych Kultur In Vitro Biotyzacji Roślin i Allelopatii Markerów Molekularncyh Chromatografii

32 Technological Incubator
AEROPOLIS II stage Technological Incubator PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS S1 zone S2 zone Academic Preincubator  II stage summary The purpose of creating the Technological Incubator, together with the Administrative Centre of Podkarpackie Science and Technology Park AEROPOLIS is to create a place that will group and promote high technologies in the following fields: aerospace, IT, automotive, through making the place accesible for entrepreneurs in order they could conduct research and production process (5300 m2 ). Celem utworzenia Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT jest stworzenie miejsca skupiającego i promującego rozwój wysokich technologii m.in. z dziedziny: lotnictwa, informatyki, branży motoryzacyjnej, poprzez udostępnienie miejsca dogodnego do prowadzenia badań i produkcji (5300 m2 ).

33 Technological Incubator
II stage Technological Incubator PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS S1 zone S2 zone Academic Preincubator  II stage summary Designed production hall/ projektowana hala produkcyjna Because prospective number of companies interested in service provided by Technological Incubator will be bigger than previously expected, there was a decision to design 3500 m2 - production hall. W związku z przewidywanycm zainteresowaniem inwestorów programem Inkubatora, zaprojektowano dodatkową halę produkcyjną z częścią biurową o powierzchni m2.

34 AEROPOLIS summary PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS S1 zone S2 zone Academic Preincubator II stage  summary AEROPOLIS is a good example of cooperation between science and business: investors whose projects were accepted to run within the park use innovative technologies; laboratories were designed taking into consideration a market demand Academic Preincubator supports young scientists and graduates in making possible theirs innovaitive ideas. AEROPOLIS jest przykładem dobrej współpracy nauki z biznesem: inwestorzy wykazują się tam wysokim poziomem innowacyjności laboratoria zaprojektowano z myślą o przyszłych inwestorach, są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, Preinkubator Akademicki wspiera młodych naukowców i absolwentów pomagając urzeczywistniać ich innowacyjne pomysły.

35 Dziękuję za uwagę, Janusz Ramski Wiceprezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.


Pobierz ppt "Podkarpackie Science and Technology Park AEROPOLIS as a good practice of cooperation between science and business Podkarpacki Park Naukowo – Technologiczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google