Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podkarpackie Science and Technology Park AEROPOLIS as a good practice of cooperation between science and business Podkarpacki Park Naukowo – Technologiczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podkarpackie Science and Technology Park AEROPOLIS as a good practice of cooperation between science and business Podkarpacki Park Naukowo – Technologiczny."— Zapis prezentacji:

1 Podkarpackie Science and Technology Park AEROPOLIS as a good practice of cooperation between science and business Podkarpacki Park Naukowo – Technologiczny AEROPOLIS jako przykład dobrej współpracy nauki z biznesem

2 PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS overview S1 zone S2 zone Academic Preincubator II stage summary Podkarpackie region table of contents WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE podstawowe dane zasoby ludzkie Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka gospodarka AEROPOLIS podstawowe dane Strefa S1 Strefa S2 Preinkubator Akademicki II etap podsumowanie

3 Podkarpacke Voivodeship

4 Podkarpackie region overview 2 101 732 million inhabitants ~ 5.5 % of Poland population Population per 1 sq. km ~ 118 Population under the age 25 ~ 36 % Average monthly gross salaries in enterprise sector - 2736,20 PLN ~ 664,21 EUR The number of enterprises – 145 196 Enterprises with foreign capital - 885 2 101 732 mln mieszkańców ~ 5,5% ludności Polski Gęstość zaludnienia ~ 118 osób/1km2 Ludność poniżej 25 roku życia ~ 36% Średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 2736,20 PLN ~ 664.21 EUR Liczba przedsiębiorstw – 147 322 Liczba przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym - 885 PODKARPACKIE REGION  overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS overview S1 zone S2 zone Academic Preincubator II stage summary

5 2009/2010 University of Rzeszów/ Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów University of Technology/ Politechnika Rzeszowska School of Law and Public Administration/ Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (Przemyśl- Rzeszów) University of Internet Technology and Management/ Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 22 1931479282567 600 The total number of students in Podkarpackie Region in academic year 2009/2010 is 74845. Ł ączna liczba studentów na Podkarpaciu w roku akademickim 2009/2010 to 74845 osób. The biggest higher education institutions in the region/Największe szkoły wyższe w regionie human resources PODKARPACKIE REGION overview  human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS overview S1 zone S2 zone Academic Preincubator II stage summary Podkarpackie region

6 Rzeszow University of Technology, as the only educational facility in the country, enables obtaining a civil pilot license. The Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics educates its students in the following courses and specializations: Mechanics and machine designing Automatics and robotics Management and Production engineering Aviation and Cosmonautics Transportation Podkarpackie region Politechnika Rzeszowska, jako jedyna uczelnia państwowa w Polsce, umożliwia zdobycie licencji pilota lotnictwa cywilnego. Na wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, każdego roku, studentów kształci się na kierunkach: Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Lotnictwo i Kosmonautyka Transport. PODKARPACKIE REGION overview  human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS overview S1 zone S2 zone Academic Preincubator II stage summary human resources

7 Located just 10 km to the north from the city boarders – the capital of the region. It is called ‘a good weather airport’ by pilots. Among all the communication airports in the country it is Rzeszów that has the highest number of days with a good weather conditions (in previous year there was only 1,5 day excluded from air traffic). The airport has a modern and second as for the length runway. Its dimensions: 3200x45 m. Podkarpackie region Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka położony jest 10 km na północ od granic Rzeszowa. Przez pilotów nazywany jest "lotniskiem dobrej pogody". Ze wszystkich lotnisk komunikacyjnych w Polsce, to właśnie tu, notuje się największą liczbę pogodnych dni w roku (w zeszłym roku zanotowano tylko 1,5 dnia wyłączonego z ruchu lotniczego). Port w Jasionce posiada nowoczesną, drugą co do długości po Okęciu drogę startową o wymiarach 3 200 x 45 m. PODKARPACKIE REGION overview human resources  Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS overview S1 zone S2 zone Academic Preincubator II stage summary Rzeszow- Jasionka Airport

8 New terminal project Rzeszow- Jasionka Airport Podkarpackie region PODKARPACKIE REGION overview human resources  Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS overview S1 zone S2 zone Academic Preincubator II stage summary

9 Scheduled flights/Loty rozkładowe Frankfurt Bristol Birmingham Dublin East Midlands Gdańsk Liverpool London New York Warsaw Charter flight/Loty czarterowe Egipt Tunisia Greece Turkey Podkarpackie region Rzeszow- Jasionka Airport PODKARPACKIE REGION overview human resources  Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS overview S1 zone S2 zone Academic Preincubator II stage summary New York Tunisia Greece Turkey Germany Wielka Brytania, Irlandia

10 The Podkarpackie region is a magnet for investors from many different branches, including those with an international capital. The most energetic are aviation, mechanical and car industries. Podkarpackie region economy Podkarpackie jest magnesem dla inwestorów różnych branż, również tych z międzynarodowym kapitałem. Najprężniej, funkcjonują tu firmy o profilu lotniczym, maszynowym oraz samochodowym. PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport  economy AEROPOLIS overview S1 zone S2 zone Academic Preincubator II stage summary

11 Podkarpackie region economy Sikorsky Aircraft Corporation MTU Aero Engines Pratt & WhitneyUnited Technologies BorgWarner Inc. Corporation Delphi Automotive Systems The Goodyear Tire Rubber Company Valeant Pharmaceuticals International Lear Corporation Kronospan Holdings GOODRICH Examples of foreign investors in the region The Goodyear Company in Podkarpackie PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport  economy AEROPOLIS overview S1 zone S2 zone Academic Preincubator II stage summary Przykłady inwestorów zagranicznych w regionie

12 O potencjale Województwa Podkarpackiego, świadczy obecność parków przemysłowych i naukowo –technologicznych, na terenie których, przedsiębiorcy zapewnione mają optymalne warunki dla realizowania swoich projektów inwestycyjnych. Parki te, mają kluczowe znaczenie, w kwestii przyciągania inwestorów oraz transferu technologii. Podkarpackie Voivodship has a big economical capability reflected in industrial and science and technology parks located within its boundaries. For entrepreneurial sector in the parks there are created excellent conditions for development and taking benefits from its investment projects because of available incentives provided. These areas are key factors in attracting investors and facilitating technology transfers. Podkarpackie region PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport  economy AEROPOLIS overview S1 zone S2 zone Academic Preincubator II stage summary economy

13 The biggest project of the Rzeszów Regional Development Agency overview AEROPOLIS PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS  overview S1 zone S2 zone Academic Preincubator II stage summary Maj 2003 - Z inicjatywy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zostało podpisane porozumienie o utworzeniu Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego AEROPOLIS. Sygnatariuszami Porozumienia byli: Samorząd Województwa Podkarpackiego Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Urząd Miasta Rzeszów Politechnika Rzeszowska Uniwersytet Rzeszowski W 2006 roku do tej grupy dołączyły 2 gminy: Trzebownisko i Głogów Młp. May 2003 - Due to an initiative of Rzeszow Regional Development Agency an agreement was signed to establish Podkarpackie Science and Technology Park. The following parties signed an agreement of creating the Park Podkarpackie Region Local Government, Rzeszów District Local Government Rzeszów Town Rzeszów University of Technology, University of Rzeszów In 2006 2 communities joined to this group: Trzebownisko i Głogów Młp

14 AEROPOLIS uses regional scientific potential. It changes innovative scientific projects into modern technological solutions that are implemented by companies of different kind; It encourages to conduct business activity and influences creating new job posts; PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS  overview S1 zone S2 zone Academic Preincubator II stage summary AEROPOLIS overview The biggest project of the Rzeszów Regional Development Agency AEROPOLIS wykorzystuje regionalny potencjał naukowo-badawczy To ogniwo łączące i przetwarzające innowacyjne pomysły naukowe, w nowoczesne rozwiązania technologiczne, wdrażane następnie w podmiotach gospodarczych; Zachęca to inwestorów do prowadzenia działalności gospodarczej, co w konsekwencji przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy ; The value of both stages of AEROPOLIS is about 144 mln PLN Całkowita wartość obu etapów Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS to około 144 mln PLN.

15 S 1 S 2 S 3 S 1-3 The S1 Zone, Adjacent to airport/Jasionka Strefa S1, Przylotniskowa/ Jasionka S2 Zone, The Zone of Enhanced Business Activity/Rogoźnica Strefa S2, Strefa Podwyższonej Aktywności Gospodarczej/ Rogoźnica S3 Zone - Academic Preincubator PSTP/ Rzeszów University of Technology Strefa S3 Preinkubator Akademicki PPNT/ Politechnika Rzeszowska II etap PPNT S 1-3– 51 ha Rudna Mała – Jasionka II stage of AEROPOLIS S 3 S 2 S 1 S 1-3 AEROPOLIS PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS  overview S1 zone S2 zone Academic Preincubator II stage summary The biggest project of the Rzeszów Regional Development Agency S 1-3– 51 ha Rudna Mała – Jasionka overview

16 AEROPOLIS Projekty inwestycyjne przeznaczone do uruchomienia w Podkarpackim Parku Naukowo -Technologicznym AEROPOLIS : reprezentują wysoki poziom innowacyjności wykorzystują wysokokwalifikowane kadry reprezentują branże strategiczne z punktu widzenia rozwoju województwa, między innymi: lotniczą, informatyczną, motoryzacyjną oraz elektromaszynową są przyjazne środowisku naturalnemu The characteristics of investment projects carried out in Podkarpackie Science and Technology Park AEROPOLIS : high level of innovativeness highly qualified staff strategic industries from the voivodeship development point of view: aerospace, IT, motorization, electro-machining are environmental-friendly PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS  overview S1 zone S2 zone Academic Preincubator II stage summary The biggest project of the Rzeszów Regional Development Agency overview

17 For this moment 22 companies interested in investing within AEROPOLIS boundaries, have gone through tender procedure in Special Economic Zone EuroPark Mielec. Only in these companies the employment level is estimated to 1375 employees and their investment value to 646,41 mln PLN The companies that have decided to start their investments in the Park, achieve a valuable humane-resource asset and can be sure that gain a well-educated employee. Na dzień dzisiejszy, na terenie PPN-T 22 firmy przeszły procedury przetargowe w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EuroPark Mielec. Tylko te firmy zatrudnią ponad 1375 osób, a wartość inwestycji wyniesie ponad 646,41 mln PLN. Firmy lokujące się na terenach Parku stawiając na regionalne zasoby ludzkie, mogą być pewne, że zyskują dobrze wykształconego pracownika. AEROPOLIS PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS  overview S1 zone S2 zone Academic Preincubator II stage summary The biggest project of the Rzeszów Regional Development Agency overview

18 AEROPOLIS S1 Zone Adjacent to Airport Area of 70,02 ha - almost totally incorporated into the Special Economic Zone. Companies from aerospace, electromachining, electronic and IT industries will be investing there. The declared investment value up to now is about 500 mln PLN. 6 companies have purchased the land and have been granted a permission from SEZ to start the activity. Zajmuje 70,2 ha powierzchni – praktycznie w całości (bez jednej działki)objęta jest Specjalną Strefą Ekonomiczną. Będą tam inwestować przedsiębiorstwa z branży : lotniczej, elektromaszynowej, elektronicznej oraz informatycznej. Deklarowana wartość inwestycji to ok. 500 mln PLN. 6 firm otrzymało zezwolenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na rozpoczęcie działalności i wykupiło działki. PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS overview  S1 zone S2 zone Academic Preincubator II stage summary

19 S1 Zone AEROPOLIS Adjacent to Airport S 1 zone PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS overview  S1 zone S2 zone Academic Preincubator II stage summary

20 AEROPOLIS S1 Zone Adjacent to Airport PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS overview  S1 zone S2 zone Academic Preincubator II stage summary Companies within S1 zone

21 S2 Zone AEROPOLIS Area of 47,71 ha incorporated into the Special Economic Zone. Companies from chemical, electromachining, plastic industries will be investing there. The declared investment value up to now is about 190 mln PLN. 16 companies have purchased the land and have been granted a permission from SEZ to start the activity. Zajmuje 47,71 ha powierzchni – w całości objęta jest Specjalną Strefą Ekonomiczną. Będą tam inwestować przedsiębiorstwa z branży chemicznej, elektromaszynowej oraz tworzyw sztucznych. Deklarowana wartość inwestycji na dzień dzisiejszy to ok. 190 mln PLN. 16 firm otrzymało zezwolenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na rozpoczęcie działalności i wykupiło działki. The Enhanced Business Activity Zone PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS overview S1 zone  S2 zone Academic Preincubator II stage summary

22 S2 Zone AEROPOLIS The Enhanced Business Activity Zone PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS overview S1 zone  S2 zone Academic Preincubator II stage summary S 2 zone

23 AEROPOLIS S2 Zone Chosen investors The Enhanced Business Activity Zone PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS overview S1 zone  S2 zone Academic Preincubator II stage summary

24 AEROPOLIS Academic Preincubator Academic Preicubator of the Podkapackie Science and Technology Park AEROPOLIS provides free and individual consulting services to students and graduates from regional universities. The Academic Preincubator offers consultation on finance, administration, marketing, applying for external sources of funding (for start-ups and already existing companies) W ramach usług oferowanych przez Preinkubator Akademicki Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS prowadzone są bezpłatne indywidualne usługi doradcze dla studentów, absolwentów oraz pracowników naukowych, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie finansowym, administracyjnym, marketingowym, pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania na założenie działalności gospodarczej lub wsparcia dla firm istniejących. PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS overview S1 zone S2 zone  Academic Preincubator II stage summary

25 Academic Preincubator: usable area – 997 m2 14 rooms 11 companies, including those, conducting by scientific workers of Rzeszów University of Technology, as additional activity: 1.ERG – renewable energy sources e.g. wind turbine with vertical angle of turn 2.PILC – tasks conerning aviation industry (avionics) 1 scientific laboratory of Rzeszów University of Technology (Laboratory of Pilotless Planes Research) Preinkubator Akademicki PPN-T to: powierzchnia budynku – ok. 1000 m2 14 pomieszczeń 11 firm, w tym także 2 prowadzone przez pracowników naukowych Politechniki Rzeszowskiej: 1.ERG - konstrukcja m.in. żaluzjowych turbin wiatrowych z pionową osią obrotu; 2.PILC - zadania głównie dla przemysłu lotniczego, z dziedziny awioniki; laboratorium Politechniki Rzeszowskiej (Laboratorium Badań Lotniczych Samolotów Bezzałogowych) Academic Preincubator AEROPOLIS PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS overview S1 zone S2 zone  Academic Preincubator II stage summary

26 PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS overview S1 zone S2 zone  Academic Preincubator II stage summary AEROPOLIS Academic Preincubator W związku z szerokim zainteresowaniem ofertą Preinkubatora Akademickiego PPN-T, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi pracę nad jego rozbudową o ok. 1000 m 2. Owing to the great interest of Academic Preincubator offer, Rzeszów Regional Development Agency works on its expansion. Another 1000 m 2 is going to be built. Expansion

27 AEROPOLIS II stage Rzeszów Regional Development Agency has implemented further actions in order to develop AEROPOLIS. The project ‘’Extension of Podkarpackie Science and Technology Park (PSTP) –2nd stage” aims at: equipping next 51 ha of land with total infrastructure construction of 3 buildings (technology incubator and laboratories) creating of 4 specialised laboratories equipped with scientific –research equippment Rzeszowska Agencja Rozwoju regionalnego S.A., podjęła dalsze kroki mające na celu rozwój AEROPOLIS. Projekt „Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologicznego (PPN-T) - II etap” obejmuje: uzbrojenie kolejnych 51 ha terenu budowę 3 budynków (inkubatora technologicznego i laboratoriów) utworzenie 4 specjalistycznych laboratoriów wyposażonych w specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS overview S1 zone S2 zone Academic Preincubator  II stage summary

28 AEROPOLIS S 1-3 zone II stage PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS overview S1 zone S2 zone Academic Preincubator  II stage summary

29 Laboratoria Badawcze dla Politechniki Rzeszowskiej mają przyczynić się między innymi do opracowania, wykonywania i uruchomienia unikalnych technologii produkcji. The Research Laboratories for Rzeszów University of Technology is designed for thoroughing studies, construction and activation of unique production technologies. AEROPOLIS The Research Laboratory for Rzeszów University of Technology II stage PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS overview S1 zone S2 zone Academic Preincubator  II stage summary

30 Laboratorium Materiałów Kompozytowych i Polimerowych dla Potrzeb Lotnictwa, z pracowniami materiałów kompozytowych, polimerowych i auksetyków; Laboratorium Zastosowań Systemów Informatycznych w Diagnostyce, z pracowniami diagnostyki medycznej oraz diagnostyki konstrukcji i urządzeń; Laboratorium Komputerowego Wspomagania Badań i Projektowania Konstrukcji Lotniczych i Alternatywnych – Odnawialnych Źródeł Energii z pracowniami konstrukcji lotniczych i projektowania siłowni wiatrowych; The Research Laboratory for Rzeszów University of Technology AEROPOLIS Composite and Polimer Materials Laboratory for the Aviation Industry Needs with studios: Composite Materials Laboratory, Polymer Materials Laboratory, Auxetics Laboratory; The Laboratory of IT Systems for Diagnostics Purposes with the following studios: the Laboratory of Medical Diagnosis, the Laboratory of Devices Diagnosis and Construction; The Laboratory of Computer–aided Research and Designing of Aviation Constructions and Alternative-Renewable Energy Sources with studios; Laboratorium Badawcze dla Politechniki Rzeszowskiej - pracownie II stage PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS overview S1 zone S2 zone Academic Preincubator  II stage summary

31 AEROPOLIS Laboratorium Badawcze dla Uniwersytetu Rzeszowskiego The Research Laboratory for University of Rzeszów The Laboratory of Biotechnology for University of Rzeszów will be located on the premises of the University of Technology and will consist of 3 sections: Laboratory of In Vitro Plants Cultures Biotisation of Plants and Allelopathy Molecular Markers Chromatography II stage Laboratorium Biotechnologii zlokalizowane będzie na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego, będzie składało się z 4 pracowni: Roślinnych Kultur In Vitro Biotyzacji Roślin i Allelopatii Markerów Molekularncyh Chromatografii PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS overview S1 zone S2 zone Academic Preincubator  II stage summary

32 AEROPOLIS II stage Technological Incubator The purpose of creating the Technological Incubator, together with the Administrative Centre of Podkarpackie Science and Technology Park AEROPOLIS is to create a place that will group and promote high technologies in the following fields: aerospace, IT, automotive, through making the place accesible for entrepreneurs in order they could conduct research and production process (5300 m2 ). Celem utworzenia Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT jest stworzenie miejsca skupiającego i promującego rozwój wysokich technologii m.in. z dziedziny: lotnictwa, informatyki, branży motoryzacyjnej, poprzez udostępnienie miejsca dogodnego do prowadzenia badań i produkcji (5300 m2 ). PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS overview S1 zone S2 zone Academic Preincubator  II stage summary

33 PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS overview S1 zone S2 zone Academic Preincubator  II stage summary II stage Technological Incubator Because prospective number of companies interested in service provided by Technological Incubator will be bigger than previously expected, there was a decision to design 3500 m 2 - production hall. W związku z przewidywanycm zainteresowaniem inwestorów programem Inkubatora, zaprojektowano dodatkową halę produkcyjną z częścią biurową o powierzchni 3500 m 2. Designed production hall/ projektowana hala produkcyjna

34 PODKARPACKIE REGION overview human resources Rzeszów-Jasionka Airport economy AEROPOLIS overview S1 zone S2 zone Academic Preincubator II stage  summary AEROPOLIS AEROPOLIS is a good example of cooperation between science and business: investors whose projects were accepted to run within the park use innovative technologies; laboratories were designed taking into consideration a market demand Academic Preincubator supports young scientists and graduates in making possible theirs innovaitive ideas. AEROPOLIS jest przykładem dobrej współpracy nauki z biznesem: inwestorzy wykazują się tam wysokim poziomem innowacyjności laboratoria zaprojektowano z myślą o przyszłych inwestorach, są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, Preinkubator Akademicki wspiera młodych naukowców i absolwentów pomagając urzeczywistniać ich innowacyjne pomysły. summary

35 Dziękuję za uwagę, Janusz Ramski Wiceprezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.


Pobierz ppt "Podkarpackie Science and Technology Park AEROPOLIS as a good practice of cooperation between science and business Podkarpacki Park Naukowo – Technologiczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google