Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Architektura mojego Regionu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Architektura mojego Regionu"— Zapis prezentacji:

1 Architektura mojego Regionu

2 W ramach realizacji projektu poszukiwaliśmy ciekawych form architektonicznych w najbliższym regionie. Poszukiwania rozpoczeliśmy od zdobycia informacji o samej architekturze i jej rodzajach.

3 Czym jest architektura?
Architektura - nauka i sztuka projektowania, konstruowania i wykonywania budynków oraz innych budowli przestrzennych. Architektura zajmuje się również organizowaniem przestrzeni używanej przez człowieka. Osoba posiadająca wykształcenie w dziedzinie architektury oraz uprawnienia do wykonywania projektów budynków nosi tytuł architekta.

4 Architekturę dzielimy :
Ze względu na funkcję na sakralną i świecką (obronną, mieszkalną) Według usytuowania – na miejską i wiejską Z uwagi na zastosowany materiał – na kamienna i drewnianą itp. Mogą też istnieć podziały wg stylów (np.architektura gotycka ) epok historycznych (np.architektura nowożytna).

5 architektura prehistoryczna architektura starożytna
Podstawowe epoki i style architektoniczne w europejskim kręgu kulturowym to: architektura prehistoryczna architektura starożytna architektura średniowiecza architektura nowożytna architektura XIX wieku architektura XX i XXI wieku

6 Obiekt architektoniczny najbliższy naszemu sercu, czyli miejscowość, w której się wychowaliśmy. Jest nim...

7 Sanktuarium Matki Bożej Zwiastowania w Witowie (XII w.)
Parafialny kościół rzymskokatolicki pw. Św. Małgorzaty i św. Augustyna we wsi Witów z cudownym obrazem Matki Bożej Zwiastowania należał niegdyś do opactwa norbertanów. Został ufundowany przez biskupa płockiego Wita z Chotla w Od połowy XIX wieku, kościół popadał w ruinę. Udało się jednak ją odratować. Świątynia jest bazylikowa, trzynawowa, z dwiema czterobocznymi wieżami. Barokowe wnętrze kościoła pochodzi z I połowy XVIII wieku. Zachwycać mogą stiuki i zdobienia ścienne oraz 12-głosowe organy. Z dawnego klasztoru pozostała jeszcze baszta bramna, pełniąca obecnie funkcję dzwonnicy oraz jedno skrzydło klasztoru, obecna plebania. ...

8 ... Baszta bramna, późniejsza dzwonnica. Przyziemie z około 1470 roku, nadbudowa XIX wiek. Widok na kościół i plebanię od strony południowej.

9 Naszą uwagę zwrócił również ciekawy obiekt archtektoniczny Sulejowa
Naszą uwagę zwrócił również ciekawy obiekt archtektoniczny Sulejowa. Jest nim...

10 Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Sulejowie
Położony w Podklasztorzu (obecnie dzielnica Sulejowa) jeden z najlepiej zachowanych zespołów cysterskich w Polsce, będący zabytkiem architektury romańskiej.

11 Najistotniejszymi zachowanymi jego elementami są:
Kościół św. Tomasza Kantuaryjskiego – trójnawowa bazylika z transeptem. Jako zakończenie budowy przyjmowana jest data konsekracji kościoła, rok Wyposażenie świątyni pochodzi z okresu baroku i rokoka. Skrzydło wschodnie klasztoru, jego jedyna zachowana część, w której obecnie znajduje się muzeum. W skrzydle tym zachował się także późnoromański kapitularz i gotyckie krużganki. Skrzydło południowe, pochodzące z XVI wieku, jest w ruinie. ...

12 ... Skrzydło klasztorne północne w której mieści się hotel. Widoczna Wieża Krakowska. Kościół św. Tomasza Kantuaryjskiego Zrekonstruowana ściana Pałacu Opackiego

13 Pałac Bykowskich Przy ulicy Kasztelańskiej (dawniej podpiotrkowska miejscowość Byki). Budowla powstała ok roku po przebudowie gotyckiego zameczku. Zachowała się charakterystyczna bryła budowli z manierystyczną kamieniarską formą portali i nietypową wieżą bramną z oryginalnymi wnętrzami.

14 Widok na Pałac z lotu ptaka

15 W ramach projektu odwiedziliśmy również Piotrków Trybunalski
W ramach projektu odwiedziliśmy również Piotrków Trybunalski. W mieście tym odnaleźliśmy szereg ciekawych obiektów architektonicznych.

16 Najbardziej spodobało nam się Stare Miasto Piotrkowa Tryb
Najbardziej spodobało nam się Stare Miasto Piotrkowa Tryb. i jego zabytki: Kościół farny pw. św. Jakuba Kościół i klasztot o.o. Bernardynów Kościół podominikański pw. św. Jacka i św. Doroty Kościół oo. jezuitów pw. św. Franciszka Ksawerego Kościół oo. Pijarów Kościół pw. NP Marii Śnieżnej Zamek królewski Mała Synagoga Wielka Synagoga Sąd Okręgowy Kolegium jezuickie (XVIII w.) – obecnie mieści się tu I LO im. Bolesława Chrobrego Mury miejskie ...

17 ... Rynek Widok na Stare Miasto z lotu ptaka

18 Kościół farny pw. św. Jakuba
Gotycka świątynia budowana w II połowie XIV wieku, jednonawowa z masywną wieżą z początku XV w. i dobudowanymi w XV i XVII wieku kaplicami. W ołtarzu głównym obraz późnogotycki "Zaśnięcie Matki Boskiej " . Piotrkowska Fara w XV i XVI wieku miała szczególne znaczenie. Tu bowiem zaczynały się uroczystym nabożeństwem obrady sejmów koronnych zwoływanych do Piotrkowa , a potem do 1792 roku uroczyste inauguracje sesji Trybunału Koronnego. ...

19 Widok na Kościół od strony południowej
i od strony północnej

20 Zamek Królewski Budowany w latach przez mistrza Benedykta z Sandomierza na polecenie Zygmunta I Starego. Jest to budowla w stylu kamienicy renesansowej z cegły i piaskowca, czterokondygnacyjna, przykryta dachem namiotowym pochodzącym z 1670 r. czyli okresu odbudowy po potopie szwedzkim. Obecnie siedziba Muzeum.

21 Widok na Zamek od południowego zachodu
Od południowego wschodu

22 Kościół dawnego klasztoru o.o. Dominikanów
Pod wezwaniem św. Jacka i św. Doroty , gotycki budowany w XV wieku , po pożarach w XVI i XVII wieku częściowo przebudowany. Wnętrza ozdobione barokowymi stiukami , posiada rokokowe ołtarze , stalle i obrazy , a także kute w kamieniu epitafia. W 1624 roku dobudowano do bryły kościoła kaplicę Matki Boskiej Różańcowej. Klasztor dominikanów był pierwszym klasztorem w Piotrkowie.

23 Dawniej... Dziś...

24 Klasztor ss. Dominikanek
Powstał w I połowie XVII wieku na zachodniej partii murów obronnych Piotrkowa. Barokowa budowla klasztoru wraz z kościołem i fragmentem murów obronnych tworzy malowniczy układ architektoniczny w centrum miasta. Sklepienie nawy głównej jest ozdobione bogatymi stiukami barokowymi.

25

26 Klasztor oo. Bernardynów
Barokowy kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego powstał w latach Murowany, jednonawowy kościół. Budowle wzniesiono poza murami miasta, na tzw. Łysej Górce będącej własnością mieszczan piotrkowskich. Obecnie można oglądać dobrze zachowany budynek klasztorny z wirydarzem i krużgankami i kościół z masywną wieżą i elementami wyposażenia z XVII i XVIII wieku.

27

28 Klasztor oo. Jezuitów Budowę zespołu klasztornego złożonego z kościoła p.w. św. Franciszka Ksawerego, zabudowania gospodarcze i dwa Kolegia jezuici rozpoczęli w 1695 roku. Najciekawszą artystycznie budowlą jest zachowane w niezmienionym stanie od połowy XVIII wieku wyposażenie kościoła będące perłą sztuki późnego baroku. W ołtarzu głównym umieszczony jest obraz "Matki Boskiej Pocieszenia" nazywanej także Trybunalską.

29

30 Klasztor oo. Pijarów Był drugim wielkim założeniem klasztornym na terenie Starego Miasta powstałym w końcu XVII wieku. Budowę kościoła rozpoczęto w 1689 a ukończono w 1718 roku. W budynku kolegium przy ul. Rwańskiej Prusacy zorganizowali więzienie , które przetrwało tu do naszych czasów.

31

32 Wielka Synagoga Budowla powstała w latach we wschodniej części miasta zwanej wtedy Wielką Wsią lub Żydowskim Miastem Piotrkowem. Zniszczona w latach II wojny światowej została odbudowana przez polskie służby konserwatorskie. Od 1968 roku w Synagodze mieści się Biblioteka Miejska.

33 Dziś... Dawniej...

34 Cerkiew prawosławna Cerkiew p.w. Wszystkich Świętych powstała w latach Wyznawcy prawosławia - grecy na mocy królewskiego przywileju z 1764 roku założyli tutaj pierwszą parafię. Architektem świątyni był znany rosyjski architekt Iwan Sztrem. Budowlę wzniesiono w stylu neobizantyjskim, sprowadzając ikonostas z Petersburga.

35 Dziś... Dawniej...

36 Sąd Okręgowy Istniejący budynek sądu wybudowany został w 1908 roku w tradycyjnej technologii. Zaprojektowany jako siedziba sądu gubernialnego, pełnił również funkcję Archiwum Państwowego. W lutym 2008 dyrektor Sądu Apelacyjnego w Łodzi przydzielił środki finansowe na przygotowanie inwestycji remontu budynku.

37 Dziś... Dawniej...

38 Architektura XXI wieku Focus Mall
Jest to nowoczesny budynek oddany do użytku publicznego jako wielofunkcyjna galeria handlowo-rozrywkowa.

39 Koniec Dziękujemy za uwagę ! Projekt edukacujny przygotowali :
Aleksandra Możyńska – lider Natalia Zielonka Daria Głowacka Magdalena Gajda Dawid Czeczotka Opiekunem grupy projektowej była Pani Joanna Piszczalska


Pobierz ppt "Architektura mojego Regionu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google