Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna” to projekt, którego realizacja rozpoczęta została.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna” to projekt, którego realizacja rozpoczęta została."— Zapis prezentacji:

1

2 „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna” to projekt, którego realizacja rozpoczęta została w 2009 r.

3 Projekt: „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna”  W 2009 roku STGGS przygotowało wniosek na realizację projektu promocyjnego: Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Do projektu w charakterze partnera dołączyła Gmina Głuszyca.  6 stycznia 2010r. Stowarzyszenie złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Działania 6.4 -”Turystyka kulturowa”.  Założeniem głównym projektu było wypromowanie produktu turystycznego pod nazwą „Góry Sowie”.

4 Projekt: „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna”  Cele projektu: - Celem ogólnym Projektu jest bardziej efektywne wykorzystanie obiektów dziedzictwa kulturowego Subregionu Sowiogórskiego, dzięki zwiększeniu rozpoznawalności oferty turystyki kulturowej i marki Góry Sowie wśród potencjalnych turystów, co wiązać się będzie ze zwiększeniem liczby turystów przyjeżdżających spoza regionu

5 Projekt: „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna”  Cele szczegółowe (rezultaty) Projektu to: - Wzrost liczby turystów korzystających rocznie z oferowanych produktów turystycznych: turystyki kulturowej w Subregionie Sowiogórskim - Zmiana wizerunku regionu postrzeganego nadal przez dużą część społeczeństwa jako regionu poprzemysłowego (włókiennictwo, górnictwo) i przełamanie związanych z tym dotychczasowych barier mentalnych, dzięki czemu Subregion Gór Sowich będzie postrzegany przez turystów jako obszar przyjazny turystom, oferujący atrakcyjne i markowe produkty turystyczne z zakresu turystyki kulturowej

6 Projekt: „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna” - Wykreowanie w świadomości turystów jednoznacznego skojarzenia Subregionu Gór Sowich z markowym produktem jakim są Góry Sowie i bogactwem atrakcji za zakresu turystyki kulturowej opartej o dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska - Umocnienie pozycji i wzrost prestiżu Subregionu, jako wyśmienitego miejsca do uprawiania turystki kulturowej - Upowszechnienie i promocja dziedzictwa kulturowego regionu Sowiogórskiego wśród turystów spoza tego regionu - Wzrost zainteresowania formą turystyki kulturowej i jej popularyzacja jako formy spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe

7 Projekt: „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna” - Ożywienie i zróżnicowanie funkcji kulturotwórczej obiektów dziedzictwa kulturowego - Wzrost motywacji do otwierania nowych placówek kulturalnych dla szerszego grona odbiorców z różnych kręgów społecznych - Wzrost zainteresowania także innymi formami turystyki, w tym turystyki aktywnej, dla uprawiania której region stwarza także wyjątkowo dogodne warunki - Wzrost prestiżu i znaczenia Beneficjenta i Partnerów Projektu, jako podmiotów będących inicjatorami i realizatorami skutecznych działań przyczyniających się do promocji markowego produktu Góry Sowie, a tym samym do rozwoju turystyki kulturowej w regionie i zwiększenia napływu turystów

8 Projekt: „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna” - Stały rozwój oferty z zakresu turystyki kulturowej, dla sprostania oczekiwaniom turystów i postrzegania przez nich regionu, jako obszaru do którego warto powracać, tak by za każdym razem odkrywać jego kolejne walory godne polecenia kolejnym turystom - Aktywizacja gospodarczej grup przedsiębiorców świadczących usługi w sektorze turystycznym - tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi handlu i usług związanych z sektorem turystycznym - Zwiększenie atrakcyjności regionu dla inwestorów i grup przedsiębiorców świadczących usługi w sektorze turystycznym - podmioty gospodarcze wraz ze wzrostem napływu turystów spoza regionu będą się rozwijać i tworzyć nowe miejsca pracy, dzięki czemu zwiększy się atrakcyjność regionu także dla jego mieszkańców, którzy nie będą musieli szukać pracy poza miejscem zamieszkania

9 Projekt: „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna” - Wzrost dochodów z turystyki w budżetach Gmin będących partnerami Projektu oraz budżetach instytucji kultury i przedsiębiorców prywatnych - Zwiększenie atrakcyjności regionu jako miejsca zamieszkania - Podmioty gospodarcze rozwijając się, będą tworzyć nowe miejsca pracy, dzięki czemu mieszkańcy regionu nie będą musieli szukać pracy poza miejscem zamieszkania. Ponadto infrastruktura turystyczna i rekreacyjna jest jednym z czynników, które decydują o atrakcyjności regionu jako miejsca do osiedlania się. Dobra jakość infrastruktury wpłynie też bezpośrednio na jakość życia mieszkańców.

10 Projekt: „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna” - Aktywizacja podmiotów społecznych odpowiedzialnych za organizację i realizację działań promujących Miasto i Region, - Pozyskanie środków finansowych, odpowiednich do podjęcia i przeprowadzenia koniecznych działań promocyjnych na skalę, która w dłuższej perspektywie przyniesie oczekiwane efekty w postaci zwiększonego zainteresowania naszym Regionem turystów z pozostałych części kraju oraz zagranicznych.

11 Projekt: „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna”  Główną grupą docelową projektu byli i są przyjezdni spoza regionu – głównie turyści weekendowi. Projekt zawiera szereg działań promocyjnych, które promują zarówno Góry Sowie jak i obiekty dziedzictwa kulturowego w naszym regionie.  Projekt, a dokładnie jego rzeczowa realizacja zakończyła się w dniu 30.04.2011 a całkowite rozliczenie finansowe projektu nastąpiło w czerwcu 2012 roku.  W wyniku przeprowadzonych działań przetargowych i pokontrolnych projekt zamknął się kwotą : 518 907,56 PLN, a wartość dofinansowania wyniosła : 321 782,86 PLN.

12 Projekt: „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna” Promowana miejsca i obiekty w ramach projektu: - Sztolnie Walimskie - Zamek w Owieśnie - Wieża widokowa na Wielkiej Sowie

13 Projekt: „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna” - Wieża widokowa na Kalenicy - Kościoły w Pieszycach - Twierdza Srebrna Góra

14 Projekt: „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna” - Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kł. - Domek Myśliwski w Jodłowniku - Kościół WNMP wraz z wieżą widokową w Bielawie

15 Projekt: „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna” - Kościół św. Piotra i Pawła w Bożkowie - Zamek Grodno - Podziemne miasto Osówka - Pozostałości Zamku Rogowiec

16 Projekt: „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna” Produktami a zarazem narzędziami / nośnikami informacji były :  Tablice na ulotki - Rozmieściliśmy na terenie Gór Sowich (w hotelach, pensjonatach, centrach informacji turystycznej itp.) 70 tablic informacyjnych na których prezentuje także wydrukowane w ramach projektu materiały promocyjne.  Małe ulotki – Prezentujące 14 różnych atrakcji Gór Sowich, wymiar 74x98, druk w ilości 1 mln egzemplarzy

17 Projekt: „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna”  Duże ulotki DL - prezentujące 14 różnych atrakcji Gór Sowich w formacie 3x1/3 A4, Ulotka zawierająca szczegółowe informacje o obiektach dziedzictwa kulturowego, fotografie. Krótkie informacje w języku angielskim, niemieckim oraz czeskim. Druk w ilości 140 tysięcy egzemplarzy.  Informatory z mapą DL – W 5 różnych wersjach. Druk łączny w ilości 100 tysięcy egzemplarzy Wymiary 3x1/ 3A4, każdy w nakładzie 20 tysięcy egzemplarzy. - Informator zawierający mapę Gór Sowich z naniesionymi atrakcjami i proponowaną trasą zwiedzania, - Informator zawierający bazę hotelową, - Informator zawierający bazę gastronomiczną, - Informator zawierający Kalendarz Imprez, - Informator zawierający możliwości alternatywnego spędzania czasu poza zwiedzaniem..

18 Projekt: „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna”  Folder - 20 stronicowy, promujący Góry Sowie jako produkt turystyczny, oferujący olbrzymią gamę zabytków wielu kultur obecnych przez wieki na tym obszarze w formacie A4. Druk w ilości 7 tysięcy egzemplarzy.  Film promocyjny w TV - dwukrotna emisja filmu na antenie sieci telewizji lokalnych (VECTRA), która swoim zasięgiem objęła ok. 300 miejscowości i około 2 mln. mieszkańców z ukierunkowaniem na województwa dolnośląskie, poznańskie i śląskie  Film promocyjny – rozpowszechniony na 7 tys. płytach DVD

19 Projekt: „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna”  Spot radiowy - dwukrotnie w styczniu i w kwietniu 2011 roku w cyklach dwutygodniowych prezentowane były krótkie spoty radiowe (zimowy i wiosenny) w Polskim Radiu Wrocław, Radiu Eska Poznań oraz Radio Plus Katowice  Reklama na środkach masowego transportu - całoroczna reklama cało pojazdowa na autobusach komunikacji miejskiej aglomeracji Poznańskiej, Wrocławskiej i Katowickiej.

20 Projekt: „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna”  Tablice wielkoformatowe czyli Billboardy - - Miasto Wrocław - 7 billboardów (4 na trasach wylotowych i 3 w centrum) - Miasto Poznań - 7 billboardów (4 na trasach wylotowych i 3 w centrum) - Miasta Katowice-Chorzów - 6 billboardów (po dwa na trasach wylotowych i po jednym w centrum)

21 Projekt: „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna”  Reklama prasowa - artykuły w dziennikach : Gazeta Wrocławska, Głos wielkopolski, Dziennik Zachodni. Zamieszczaliśmy je w dodatkach turystycznych przez 4 kolejne tygodnie  Serwis www. gorysowie.org -

22 Projekt: „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna”  „Rowerownik” – wydany jako dodatek do Gazety Wyborczej, który był sygnowany przez Maję Włoszczowską

23 Projekt: „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna” Zakładanym rezultatem projektu w tzw. krótkim okresie był wyraźny wzrost odwiedzin Gór Sowich przez turystów zewnętrznych, szczególnie z obszarów objętych Kampanią Promocyjną. Liczyliśmy również na większe zainteresowanie mieszkańców naszego regionu uprawiających turystykę pieszą, rowerową, ceniących sobie krótkie weekendowe wypady w góry, ale także prezentowaliśmy w materiałach promocyjnych ofertę dla osób lubiących narciarstwo, wspinaczkę, jazdę konną, bungie a nawet golfa. Projekt zakładał wzrost liczby turystów o ok. 4%. Rokiem bazowym był rok 2008 z liczbą 202 950 zwiedzających na 6-iu objętych badaniem biletowanych atrakcjach kulturowych w Regionie. Badaniem, od zakończenia rzeczowego projektu jest objęty przedział czasowy od V 2011 do końca roku 2012.

24 Dziękuję za uwagę ! www.gorysowie.org www.gorysowie.org opracowanie : Ireneusz Rogalski

25 Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich Co zrobiliśmy, czym się zajmujemy ?

26 STGGS  Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich zostało zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z/s w Świdnicy 6 października 1997 roku, a działalność swoją rozpoczęło 15 stycznia 1998 roku.  W skład Stowarzyszenia wchodzą gminy : Bielawa, Dzierżoniów, Nowa Ruda, Pieszyce, Stoszowice oraz Walim.

27 STGGS

28 W roku 2012 Stowarzyszenie zakończyło realizację dużego projektu, który miał na celu przyciągnięcie turystów tzw. weekendowych z terenów województw: Dolnośląskiego, Wielkopolskiego oraz Śląskiego pod nazwą : „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna”. Na cele Kampanii promocyjnej Stowarzyszenie wykonało poniższe logo, które przewijało się we wszystkich materiałach projektu.

29 Co zrobiliśmy ?  Zakończyliśmy realizację Projektu ”Góry Sowie, dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno-informacyjna”.  Uczestniczymy jako Stowarzyszenie w „Turystycznej Majówce” we Wrocławiu przy Rynku Głównym w roku 2011 i 2012  Uczestniczyliśmy w Targach Turystycznych w Hali Orbita w kwietniu 2011.

30 Co zrobiliśmy ?  Zgłosiliśmy Projekt „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno - informacyjna” do Ogólnopolskiego Konkursu pn. Polska Pięknieje – 7 cudów funduszy europejskich.  Wydaliśmy Kalendarz Imprez na rok 2012

31 Co zrobiliśmy ?  Wiosną 2012 wydaliśmy film promocyjny o Górach Sowich w trzech wersjach językowych: czeskim, niemieckim i angielskim, w nakładzie 4 000 sztuk.  Wykonujemy systematycznie dodruk materiałów promocyjnych dla kontynuacji projektu ”Góry Sowie, dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno-informacyjna”

32 Co zrobiliśmy ?  Złożyliśmy do Ministerstwa Sportu i Turystyki projekt dotyczący kompleksowego odnowienia oznakowania szlaków turystycznych w Górach Sowich (niestety projekt nasz nie uzyskał wymaganej ilości pkt. a więc nie otrzymaliśmy dofinansowania)  Ponieważ nie udało się uzyskać dotacji z Ministerstwa Zarząd zdecydował że Stowarzyszenie w ramach środków własnych odnowi zniszczone szlaki turystyczne. W związku z tym w marcu 2012 roku podpisaliśmy Umowę z Panem Mirosławem Gondkowskim, licencjonowanym znakarzem PTTK o kompleksowym odnowieniu szlaków turystycznych w Górach Sowich.

33 Co zrobiliśmy ? Nowy blask uzyskały :  - szlak żółty – Bielawa (ul. Leśna) – Zimna Polana – PKP Zdrojowisko – 18 km.  - szlak żółty – Bystrzyca Górna – Zagórze Śląskie – 11,5 km.  - szlak żółty – Walim – Wielka Sowa – 5 km.  - szlak żółty – Piława Dolna – Bielawa (ul. Leśna) – 16 km.  - szlak zielony – Przełęcz Jugowska – Ludwikowice Kł. – Kozie Siodło – 16 km.  - szlak zielony – Świerki Dolne – Wielka Sowa – 11 km.  - szlak zielony – Przełęcz Walimska – Walim – 3 km.  - szlak czerwony – Jedlina Zdrój – Wielka Sowa – 16,5 km.  - szlak czerwony – Wielka Sowa – Przełęcz Jugowska - Przełęcz Woliborska – 15 km.  - szlak czerwony – Kuźnica (Rozdroże pod Kokotem) – Bystrzyca Grn. – 17,1 km.  - szlak niebieski – Przełęcz Walimska – Zagórze Śl. (Zamek Grodno) – 16 km.  - szlak niebieski – Głuszyca (PKP) – Walim – 9,5 km.  - szlak czarny – Głuszyca Grn. (PKP) – Walim – Jugowice – 17,3 km.  Razem długość szlaków – 171,9 km. !!!

34 Co zrobiliśmy ?

35 Konsekwentnie, na odnowionych szlakach turystycznych Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich zakupiło i umieściło 64 tablice informacyjne oraz kierunkowe. Miejsca nowych tablic to:  - Bystrzyca Górna  - Glinno (obok kościoła)  - Grządki  - Przełęcz Marcowa  - Głuszyca PKP  - Jugowice  - Ludwikowice Kłodzkie  - Sokolec  - Jugów  - Walim (przy sztolni)  - Walim (centrum)  - Przełęcz Walimska  - Kużnica  - Rozdroże pod Moszną  - Bojanicka Struga

36 Co zrobiliśmy ?  - Zdrojowisko  - Zbiornik Lubachów (łącznik szlaku czerwonego z niebieskim)  - Piława Dolna  - Rozdroże pod Wlk. Sową  - Wzgórza Bielawskie  - Wrona - (po raz pierwszy w historii został oznaczony najwyższy szczyt Wzgórz Bielawskich oraz poprowadzona do niego odnoga szlaku żółtego). Przykładowe Tablice:

37 TRASY NARCIARSTWA BIEGOWEGO  Odbyliśmy szereg spotkań (w tym jedno w terenie) z Nadleśnictwami Świdnica, Jugów oraz Bardo w sprawie utworzenia i utrzymania przez STGGS pięciu tras do narciarstwa biegowego w sezonie 2012/2013. Obecnie Stowarzyszenie wraz z Nadleśnictwami : - przygotowuje treść Porozumienia, którego podpisanie nastąpi niebawem - opracowało Regulamin korzystania z tras, - Podpisało kolejną umowę z panem Mirosławem Gondkowski na oznakowanie tras do narciarstwa biegowego w terenie oraz na montaż tablic z Regulaminem oraz Mapami Tras, - Przygotowuje ulotkę formatu DL z mapami tras - wyłania podmiot odpowiedzialny za utworzenie śladu, ratrakowanie oraz utrzymanie tras w okresie od 15.12.2012 do 03.03.2013

38 TRASY NARCIARSTWA BIEGOWEGO

39 ZNAKI DROGOWE E22B I E22C  Jesteśmy w trakcie opracowania projektów i wniosków do odpowiednich Zarządców Dróg o umieszczeniu stosownych znaków drogowych informujących o kierunku na „Góry Sowie”. Uzyskaliśmy już pozytywną opinię DOT w tej sprawie, a obecnie trwają dalsze ustalenia tak aby już w I kw. 2013 znaki zostały umieszczone w ustalonych miejscach. Nowych znaków pojawi się aż 15 sztuk, przy drogach krajowych nr 8 i 35, oraz przy drogach wojewódzkich nr 382, 381, 379 w takich miejscowościach jak: Łagiewniki, Niemcza, Ząbkowice Śląskie, Kłodzko, Nowa Ruda, Ludwikowice Kłodzkie, Wałbrzych i Świdnica Przykłady :

40 Dziękuję za uwagę ! Naszym partnerem jest BARL sp. z o.o.


Pobierz ppt "„Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna” to projekt, którego realizacja rozpoczęta została."

Podobne prezentacje


Reklamy Google