Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich Bielawa, Dzierżoniów, Nowa Ruda, Pieszyce, Stoszowice, Walim ul. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce, tel. : 74 645-22-88.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich Bielawa, Dzierżoniów, Nowa Ruda, Pieszyce, Stoszowice, Walim ul. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce, tel. : 74 645-22-88."— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich Bielawa, Dzierżoniów, Nowa Ruda, Pieszyce, Stoszowice, Walim ul. Kościuszki 2, Pieszyce, tel. : fax: e- mail :

2 „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna” to projekt , którego realizacja rozpoczęta została w 2009 r.

3 Projekt: „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna” W 2009 roku STGGS przygotowało wniosek na realizację projektu promocyjnego: Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Do projektu w charakterze partnera dołączyła Gmina Głuszyca. 6 stycznia 2010r. Stowarzyszenie złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Działania 6.4 -”Turystyka kulturowa”. Założeniem głównym projektu było wypromowanie produktu turystycznego pod nazwą „Góry Sowie” .

4 Projekt: „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna” Cele projektu: - Celem ogólnym Projektu jest bardziej efektywne wykorzystanie obiektów dziedzictwa kulturowego Subregionu Sowiogórskiego, dzięki zwiększeniu rozpoznawalności oferty turystyki kulturowej i marki Góry Sowie wśród potencjalnych turystów, co wiązać się będzie ze zwiększeniem liczby turystów przyjeżdżających spoza regionu

5 Cele szczegółowe (rezultaty) Projektu to:
Projekt: „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna” Cele szczegółowe (rezultaty) Projektu to: - Wzrost liczby turystów korzystających rocznie z oferowanych produktów turystycznych: turystyki kulturowej w Subregionie Sowiogórskim - Zmiana wizerunku regionu postrzeganego nadal przez dużą część społeczeństwa jako regionu poprzemysłowego (włókiennictwo, górnictwo) i przełamanie związanych z tym dotychczasowych barier mentalnych, dzięki czemu Subregion Gór Sowich będzie postrzegany przez turystów jako obszar przyjazny turystom, oferujący atrakcyjne i markowe produkty turystyczne z zakresu turystyki kulturowej

6 Projekt: „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna” Wykreowanie w świadomości turystów jednoznacznego skojarzenia Subregionu Gór Sowich z markowym produktem jakim są Góry Sowie i bogactwem atrakcji za zakresu turystyki kulturowej opartej o dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska Umocnienie pozycji i wzrost prestiżu Subregionu, jako wyśmienitego miejsca do uprawiania turystki kulturowej Upowszechnienie i promocja dziedzictwa kulturowego regionu Sowiogórskiego wśród turystów spoza tego regionu Wzrost zainteresowania formą turystyki kulturowej i jej popularyzacja jako formy spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe

7 Projekt: „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna” - Ożywienie i zróżnicowanie funkcji kulturotwórczej obiektów dziedzictwa kulturowego - Wzrost motywacji do otwierania nowych placówek kulturalnych dla szerszego grona odbiorców z różnych kręgów społecznych - Wzrost zainteresowania także innymi formami turystyki, w tym turystyki aktywnej, dla uprawiania której region stwarza także wyjątkowo dogodne warunki - Wzrost prestiżu i znaczenia Beneficjenta i Partnerów Projektu, jako podmiotów będących inicjatorami i realizatorami skutecznych działań przyczyniających się do promocji markowego produktu Góry Sowie, a tym samym do rozwoju turystyki kulturowej w regionie i zwiększenia napływu turystów

8 Projekt: „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna” - Stały rozwój oferty z zakresu turystyki kulturowej, dla sprostania oczekiwaniom turystów i postrzegania przez nich regionu, jako obszaru do którego warto powracać, tak by za każdym razem odkrywać jego kolejne walory godne polecenia kolejnym turystom - Aktywizacja gospodarczej grup przedsiębiorców świadczących usługi w sektorze turystycznym - tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi handlu i usług związanych z sektorem turystycznym - Zwiększenie atrakcyjności regionu dla inwestorów i grup przedsiębiorców świadczących usługi w sektorze turystycznym - podmioty gospodarcze wraz ze wzrostem napływu turystów spoza regionu będą się rozwijać i tworzyć nowe miejsca pracy, dzięki czemu zwiększy się atrakcyjność regionu także dla jego mieszkańców, którzy nie będą musieli szukać pracy poza miejscem zamieszkania

9 Projekt: „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna” - Wzrost dochodów z turystyki w budżetach Gmin będących partnerami Projektu oraz budżetach instytucji kultury i przedsiębiorców prywatnych - Zwiększenie atrakcyjności regionu jako miejsca zamieszkania - Podmioty gospodarcze rozwijając się, będą tworzyć nowe miejsca pracy, dzięki czemu mieszkańcy regionu nie będą musieli szukać pracy poza miejscem zamieszkania. Ponadto infrastruktura turystyczna i rekreacyjna jest jednym z czynników, które decydują o atrakcyjności regionu jako miejsca do osiedlania się. Dobra jakość infrastruktury wpłynie też bezpośrednio na jakość życia mieszkańców.

10 Projekt: „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna” - Aktywizacja podmiotów społecznych odpowiedzialnych za organizację i realizację działań promujących Miasto i Region, - Pozyskanie środków finansowych, odpowiednich do podjęcia i przeprowadzenia koniecznych działań promocyjnych na skalę, która w dłuższej perspektywie przyniesie oczekiwane efekty w postaci zwiększonego zainteresowania naszym Regionem turystów z pozostałych części kraju oraz zagranicznych.

11 Projekt: „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna” Główną grupą docelową projektu byli i są przyjezdni spoza regionu – głównie turyści weekendowi. Projekt zawiera szereg działań promocyjnych, które promują zarówno Góry Sowie jak i obiekty dziedzictwa kulturowego w naszym regionie. Projekt, a dokładnie jego rzeczowa realizacja zakończyła się w dniu a całkowite rozliczenie finansowe projektu nastąpiło w czerwcu 2012 roku. W wyniku przeprowadzonych działań przetargowych i pokontrolnych projekt zamknął się kwotą : 518 907,56 PLN, a wartość dofinansowania wyniosła : 321 782,86 PLN.

12 Promowana miejsca i obiekty w ramach projektu:
Projekt: „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna” Promowana miejsca i obiekty w ramach projektu: Sztolnie Walimskie Zamek w Owieśnie Wieża widokowa na Wielkiej Sowie

13 Projekt: „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna” Wieża widokowa na Kalenicy Kościoły w Pieszycach Twierdza Srebrna Góra

14 Projekt: „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna” Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kł. Domek Myśliwski w Jodłowniku Kościół WNMP wraz z wieżą widokową w Bielawie

15 Projekt: „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna” Kościół św. Piotra i Pawła w Bożkowie Zamek Grodno Podziemne miasto Osówka Pozostałości Zamku Rogowiec

16 Projekt: „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna” Produktami a zarazem narzędziami / nośnikami informacji były : Tablice na ulotki - Rozmieściliśmy na terenie Gór Sowich (w hotelach, pensjonatach, centrach informacji turystycznej itp.) 70 tablic informacyjnych na których prezentuje także wydrukowane w ramach projektu materiały promocyjne. Małe ulotki – Prezentujące 14 różnych atrakcji Gór Sowich, wymiar 74x98, druk w ilości 1 mln egzemplarzy

17 Projekt: „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna” Duże ulotki DL - prezentujące 14 różnych atrakcji Gór Sowich w formacie 3x1/3 A4, Ulotka zawierająca szczegółowe informacje o obiektach dziedzictwa kulturowego, fotografie. Krótkie informacje w języku angielskim, niemieckim oraz czeskim. Druk w ilości 140 tysięcy egzemplarzy. Informatory z mapą DL – W 5 różnych wersjach. Druk łączny w ilości 100 tysięcy egzemplarzy Wymiary 3x1/ 3A4, każdy w nakładzie 20 tysięcy egzemplarzy. - Informator zawierający mapę Gór Sowich z naniesionymi atrakcjami i proponowaną trasą zwiedzania, - Informator zawierający bazę hotelową, - Informator zawierający bazę gastronomiczną, - Informator zawierający Kalendarz Imprez, - Informator zawierający możliwości alternatywnego spędzania czasu poza zwiedzaniem. .

18 Projekt: „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna” Folder - 20 stronicowy, promujący Góry Sowie jako produkt turystyczny, oferujący olbrzymią gamę zabytków wielu kultur obecnych przez wieki na tym obszarze w formacie A4. Druk w ilości 7 tysięcy egzemplarzy. Film promocyjny w TV - dwukrotna emisja filmu na antenie sieci telewizji lokalnych (VECTRA), która swoim zasięgiem objęła ok. 300 miejscowości i około 2 mln. mieszkańców z ukierunkowaniem na województwa dolnośląskie, poznańskie i śląskie Film promocyjny – rozpowszechniony na 7 tys. płytach DVD

19 Projekt: „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna” Spot radiowy - dwukrotnie w styczniu i w kwietniu 2011 roku w cyklach dwutygodniowych prezentowane były krótkie spoty radiowe (zimowy i wiosenny) w Polskim Radiu Wrocław, Radiu Eska Poznań oraz Radio Plus Katowice Reklama na środkach masowego transportu - całoroczna reklama cało pojazdowa na autobusach komunikacji miejskiej aglomeracji Poznańskiej, Wrocławskiej i Katowickiej.

20 Projekt: „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna” Tablice wielkoformatowe czyli Billboardy - - Miasto Wrocław - 7 billboardów (4 na trasach wylotowych i 3 w centrum) - Miasto Poznań - 7 billboardów (4 na trasach wylotowych i 3 w centrum) - Miasta Katowice-Chorzów - 6 billboardów (po dwa na trasach wylotowych i po jednym w centrum)

21 Projekt: „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna” Reklama prasowa - artykuły w dziennikach : Gazeta Wrocławska, Głos wielkopolski, Dziennik Zachodni. Zamieszczaliśmy je w dodatkach turystycznych przez 4 kolejne tygodnie Serwis www. gorysowie.org -

22 Projekt: „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna” „Rowerownik” – wydany jako dodatek do Gazety Wyborczej, który był sygnowany przez Maję Włoszczowską

23 Projekt: „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna” Zakładanym rezultatem projektu w tzw. krótkim okresie był wyraźny wzrost odwiedzin Gór Sowich przez turystów zewnętrznych, szczególnie z obszarów objętych Kampanią Promocyjną. Liczyliśmy również na większe zainteresowanie mieszkańców naszego regionu uprawiających turystykę pieszą, rowerową, ceniących sobie krótkie weekendowe wypady w góry, ale także prezentowaliśmy w materiałach promocyjnych ofertę dla osób lubiących narciarstwo, wspinaczkę, jazdę konną, bungie a nawet golfa. Projekt zakładał wzrost liczby turystów o ok. 4%. Rokiem bazowym był rok 2008 z liczbą 202 950 zwiedzających na 6-iu objętych badaniem biletowanych atrakcjach kulturowych w Regionie. Badaniem, od zakończenia rzeczowego projektu jest objęty przedział czasowy od V 2011 do końca roku 2012.

24 Dziękuję za uwagę ! opracowanie : Ireneusz Rogalski

25 Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich
Co zrobiliśmy, czym się zajmujemy ?

26 STGGS Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich zostało zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z/s w Świdnicy 6 października 1997 roku, a działalność swoją rozpoczęło 15 stycznia 1998 roku. W skład Stowarzyszenia wchodzą gminy : Bielawa, Dzierżoniów, Nowa Ruda, Pieszyce, Stoszowice oraz Walim.

27 STGGS

28 W roku 2012 Stowarzyszenie zakończyło realizację dużego projektu, który miał na celu przyciągnięcie turystów tzw. weekendowych z terenów województw: Dolnośląskiego, Wielkopolskiego oraz Śląskiego pod nazwą : „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna”. Na cele Kampanii promocyjnej Stowarzyszenie wykonało poniższe logo, które przewijało się we wszystkich materiałach projektu.

29 Co zrobiliśmy ? Zakończyliśmy realizację Projektu ”Góry Sowie, dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno-informacyjna”. Uczestniczymy jako Stowarzyszenie w „Turystycznej Majówce” we Wrocławiu przy Rynku Głównym w roku 2011 i 2012 Uczestniczyliśmy w Targach Turystycznych w Hali Orbita w kwietniu 2011.

30 Co zrobiliśmy ? Zgłosiliśmy Projekt „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno - informacyjna” do Ogólnopolskiego Konkursu pn. Polska Pięknieje – 7 cudów funduszy europejskich. Wydaliśmy Kalendarz Imprez na rok 2012

31 Co zrobiliśmy ? Wiosną 2012 wydaliśmy film promocyjny o Górach Sowich w trzech wersjach językowych: czeskim, niemieckim i angielskim, w nakładzie 4 000 sztuk. Wykonujemy systematycznie dodruk materiałów promocyjnych dla kontynuacji projektu ”Góry Sowie, dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno-informacyjna”

32 Co zrobiliśmy ? Złożyliśmy do Ministerstwa Sportu i Turystyki projekt dotyczący kompleksowego odnowienia oznakowania szlaków turystycznych w Górach Sowich (niestety projekt nasz nie uzyskał wymaganej ilości pkt. a więc nie otrzymaliśmy dofinansowania) Ponieważ nie udało się uzyskać dotacji z Ministerstwa Zarząd zdecydował że Stowarzyszenie w ramach środków własnych odnowi zniszczone szlaki turystyczne. W związku z tym w marcu 2012 roku podpisaliśmy Umowę z Panem Mirosławem Gondkowskim, licencjonowanym znakarzem PTTK o kompleksowym odnowieniu szlaków turystycznych w Górach Sowich.

33 Co zrobiliśmy ? Nowy blask uzyskały :
- szlak żółty – Bielawa (ul. Leśna) – Zimna Polana – PKP Zdrojowisko – 18 km. - szlak żółty – Bystrzyca Górna – Zagórze Śląskie – 11,5 km. - szlak żółty – Walim – Wielka Sowa – 5 km. - szlak żółty – Piława Dolna – Bielawa (ul. Leśna) – 16 km. - szlak zielony – Przełęcz Jugowska – Ludwikowice Kł. – Kozie Siodło – 16 km. - szlak zielony – Świerki Dolne – Wielka Sowa – 11 km. - szlak zielony – Przełęcz Walimska – Walim – 3 km. - szlak czerwony – Jedlina Zdrój – Wielka Sowa – 16,5 km. - szlak czerwony – Wielka Sowa – Przełęcz Jugowska - Przełęcz Woliborska – 15 km. - szlak czerwony – Kuźnica (Rozdroże pod Kokotem) – Bystrzyca Grn. – 17,1 km. - szlak niebieski – Przełęcz Walimska – Zagórze Śl. (Zamek Grodno) – 16 km. - szlak niebieski – Głuszyca (PKP) – Walim – 9,5 km. - szlak czarny – Głuszyca Grn. (PKP) – Walim – Jugowice – 17,3 km. Razem długość szlaków – 171,9 km. !!!

34 Co zrobiliśmy ?

35 Co zrobiliśmy ? Konsekwentnie, na odnowionych szlakach turystycznych Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich zakupiło i umieściło 64 tablice informacyjne oraz kierunkowe. Miejsca nowych tablic to: - Bystrzyca Górna - Glinno (obok kościoła) - Grządki - Przełęcz Marcowa - Głuszyca PKP - Jugowice - Ludwikowice Kłodzkie - Sokolec - Jugów - Walim (przy sztolni) - Walim (centrum) - Przełęcz Walimska - Kużnica - Rozdroże pod Moszną - Bojanicka Struga

36 Co zrobiliśmy ? - Zdrojowisko
- Zbiornik Lubachów (łącznik szlaku czerwonego z niebieskim) - Piława Dolna - Rozdroże pod Wlk. Sową - Wzgórza Bielawskie - Wrona - (po raz pierwszy w historii został oznaczony najwyższy szczyt Wzgórz Bielawskich oraz poprowadzona do niego odnoga szlaku żółtego). Przykładowe Tablice:

37 TRASY NARCIARSTWA BIEGOWEGO
Odbyliśmy szereg spotkań (w tym jedno w terenie) z Nadleśnictwami Świdnica, Jugów oraz Bardo w sprawie utworzenia i utrzymania przez STGGS pięciu tras do narciarstwa biegowego w sezonie 2012/2013. Obecnie Stowarzyszenie wraz z Nadleśnictwami : przygotowuje treść Porozumienia, którego podpisanie nastąpi niebawem opracowało Regulamin korzystania z tras, Podpisało kolejną umowę z panem Mirosławem Gondkowski na oznakowanie tras do narciarstwa biegowego w terenie oraz na montaż tablic z Regulaminem oraz Mapami Tras, Przygotowuje ulotkę formatu DL z mapami tras wyłania podmiot odpowiedzialny za utworzenie śladu, ratrakowanie oraz utrzymanie tras w okresie od do

38 TRASY NARCIARSTWA BIEGOWEGO

39 ZNAKI DROGOWE E22B I E22C Jesteśmy w trakcie opracowania projektów i wniosków do odpowiednich Zarządców Dróg o umieszczeniu stosownych znaków drogowych informujących o kierunku na „Góry Sowie”. Uzyskaliśmy już pozytywną opinię DOT w tej sprawie, a obecnie trwają dalsze ustalenia tak aby już w I kw znaki zostały umieszczone w ustalonych miejscach. Nowych znaków pojawi się aż 15 sztuk, przy drogach krajowych nr 8 i 35, oraz przy drogach wojewódzkich nr 382, 381, 379 w takich miejscowościach jak: Łagiewniki, Niemcza, Ząbkowice Śląskie, Kłodzko, Nowa Ruda, Ludwikowice Kłodzkie, Wałbrzych i Świdnica Przykłady :

40 www.gorysowie.org opracowanie : Ireneusz Rogalski
Dziękuję za uwagę ! Naszym partnerem jest BARL sp. z o.o. opracowanie : Ireneusz Rogalski


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich Bielawa, Dzierżoniów, Nowa Ruda, Pieszyce, Stoszowice, Walim ul. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce, tel. : 74 645-22-88."

Podobne prezentacje


Reklamy Google