Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody przygotowujące do nauki matematyki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody przygotowujące do nauki matematyki"— Zapis prezentacji:

1 Metody przygotowujące do nauki matematyki

2 Dziecięca matematyka E. Gruszczyk - Kolczyńskiej i E. Zielińskiej
Cele: Wspomaganie rozwoju umysłowego dziecka, w tym inteligencji operacyjnej. Kształtowanie odporności emocjonalnej potrzebnej do pokonywania trudności. Rozwijanie umiejętności matematycznych przydatnych w życiu codziennym.

3 Dziecięca matematyka E. Gruszczyk - Kolczyńskiej i E. Zielińskiej
Założenia: Uwzględnia indywidualne różnice w tempie rozwoju umysłowego dzieci. Nie ma podziału na treści kształcenia ze względu na wiek dziecka. Dokładne opanowanie łatwiejszych treści jest warunkiem przejścia do kolejnych, trudniejszych. Najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka. Konieczna jest odpowiednia organizacja zajęć, w formie zabaw, z zastosowaniem ciekawych zadań i gier. Wszystkie kręgi tematyczne ujęte w programie muszą być realizowane w podanej kolejności, zgodnie z zasadą stopniowania trudności oraz prawidłowościami rozwojowymi dzieci.

4 Dziecięca matematyka E. Gruszczyk - Kolczyńskiej i E. Zielińskiej
Program zakłada 12 kręgów tematycznych: Orientacja przestrzenna. Rytmy. Kształtowanie umiejętności liczenia a także dodawania i odejmowania. Wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania. Rozwijanie umiejętności mierzenia długości. Klasyfikacja. Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych. Zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia. Mierzenie płynów. Intuicje geometryczne. Konstruowanie gier przez dzieci. Zapisywanie czynności matematycznych.

5 Metoda Numicon Pomysłodawcą jest angielski dydaktyk matematyki
Tony Wing. Numicon to nowatorski program nauczania pojęć i działań matematycznych za pomocą specjalnie zaprojektowanych kształtów. Klocki Numicon mają od 1 do 10 segmentów i są wizualizacją liczby i związków zachodzących między liczbami.

6 Metoda Numicon Cele: wspomaganie dzieci w rozwijaniu bogatych obrazów pojęciowych liczb - przyswojenie pojęcia liczby i dostrzeganie związków zachodzących między liczbami, aby zrozumieć arytmetykę - zapewnienie dzieciom pewności siebie pod względem myślenia i rozumowania matematycznego - rozwijanie umiejętności słuchania i używania słownictwa matematycznego wspierającego rozwój dziecka w rozumieniu matematyki

7 Metoda Numicon Założenia:
Jest oparta o prawidłowości psychologii dotyczące kształtowania się operacji myślowych – teorie Piageta, Brunera i Wygotskiego. Klocki Numicon pozwalają na wykorzystanie trzech kluczowych mocnych stron małych dzieci, aby pomóc im zrozumieć liczby. Te trzy mocne strony to: umiejętność uczenia się przez działanie, umiejętność uczenia się przez patrzenie oraz silne wyczucie wzoru. Pozwala pracować zarówno w całej klasie, w małych grupach, w parach, a także indywidualnie. Daje możliwość szerokiego zastosowania – od nauki podstawowych pojęć związanych z liczbami poprzez naukę dodawania, odejmowania, do nauki mnożenia, dzielenia. Można ją stosować w pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się matematyki, z dziećmi z Zespołem Downa, autyzmem, dysleksją i dyskalkulią.


Pobierz ppt "Metody przygotowujące do nauki matematyki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google