Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fizyka cząstek 5: Co dalej? Brakujące wątki Perspektywy Astrocząstki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fizyka cząstek 5: Co dalej? Brakujące wątki Perspektywy Astrocząstki."— Zapis prezentacji:

1 Fizyka cząstek 5: Co dalej? Brakujące wątki Perspektywy Astrocząstki

2 Brakujące ogniwo Przypomnienie: brakujący bozon Higgsa! Oczekiwania: nietrwały, sprzężenie najsilniejsze do najcięższych cząstek. Ważny wybór procesu. 1. Brak jasnej ewidencji z LEPII (2000: E ≤ 208 GeV; sugestia: m H ≈ 115 GeV?), eksperyment przerwany przez początek budowy LHC w tunelu LEP. 2. LHC? Dla pp→HX wielkie tło; wybór rozpadu? Jeśli m H > 2m Z, dość łatwe rozpady WW, ZZ. Poniżej: b¯b,  (0.1%)… Potrzebne 10-100 fb -1 !

3 Wielka unifikacja (GUT)? Jak wiemy, g s maleje z Q 2, a g i g’ z GSW rosną (jak  w QED). Można ocenić, że przy Q 2 ≈  2 = (10 15 GeV/c) 2 wszystkie równe: „wielka unifikacja”. Najprostsza teoria unifikacji: SU(5); jej podgrupy to SU(3) i SU(2)×U(1). Kwintety np. (d r,d b,d g,e +, ¯ e ), oprócz , g, W, Z nowe bozony: X, Y o m≈10 15 GeV. Gratis: związek q p =q d +2q u =-q e ; wyjaśnienie małości m ≈m l 2 /m X. Ale sin 2  W ≈0.214< sin 2  W exp ≈0.214 ; także  p ≈m X 4 c 2 /g U 4 m p 3 ≈10 30 y za mały (przy tym równość g s,g, g’ dla Q 2 =  2 tylko przybliżona). Możliwe lekarstwo: inna grupa albo

4 Supersymetria Łączy bozony i fermiony: dla każdej znanej cząstki istnieje „superpartner” (bozon dla fermionu, f. dla b.). Wymaga istnienia nowych bozonów Higgsa (także naładowanych). Jeśli najlżejsi „superpartnerzy” to cząstki stabilne, mogą być „ciemną materią”. Zakładając ich masy rzędu mas W, Z można naprawić wszystkie wady „zwykłej” GUT. LHC?

5 1. Alternatywa Higgsa: technikolor 2.Prawie zapomniane - preony, rishony 1.Zamiast cząstki „kondensat” par ciężkich „technikwarków” (wiele wersji, różne kłopoty, może z SUSY?) 2.Pozornie najprostsza kontynuacja historii: kwarki, leptony nieelementarne, jak przedtem hadrony? Wady: nieelementarna cząstka uwięziona? wszystkie znane q, l to stany podstawowe, ekonomia? oddziaływania: nowe bozony?

6 Naprawdę ambitne: 1. Superstruny, 2. Nowe wymiary. 1. Podstawowa zmiana teorii: obiekty elementarne liniowe, nie punktowe. Teoria konsystentna tylko w określonej liczbie wymiarów (26, potem 10). Redukcja do „widocznej” przestrzeni 3+1 niestety niejednoznaczna! Supersymetria? 2. Niezależnie od strun możliwość extra wymiarów. Jeśli „kompaktyfikacja” nie na długości Plancka, może widoczne w grawitacji? Modyfikacja prawa Newtona dla małych r? 3. Korespondencja AdS (superstruny w przestrzeni anty-de Sittera) – CFT (konforemna teoria pola)? Wyniki - plazma?

7 Fizyka „astrocząstek” Przypomnienie: neutrina kosmiczne. Oprócz „słonecznych”, „supernowych” i „atmosferycznych” są „tła 1.8K”, czyli poniżej meV (NR). Nierejestrowalne, chyba że z „ultrawysokich energii”. Dla m ≈0.1eV/c 2 proces ¯ →Z 0 przy E 0 ≈10 23 eV. Jeśli są o energiach tego rzędu, przy E 0 oczekiwane minimum! Inna możliwość: zakłócenie rozpadów  (zakaz Pauli’ego)? Inne sugestie: dalsze rodziny, sterylne?

8 Fizyka astrocząstek 2: Ciemna materia Z zależności prędkości gwiazd od odległości od centrum galaktyk wiadomo, że poza materią „świecącą” grawitacja także od „ciemnej”. Nie obiekty zwarte, bo poszukiwania przez „mikrosoczewkowanie grawitacyjne” (metoda Paczyńskiego) wykazuje za mało takich obiektów np. w naszej Galaktyce. Nie neutrina, bo za lekkie. Powinny być słabo oddziałujące i neutralne jak, aby nie wiązały się („WIMP” - weakly interacting massive particles). „Najlżejsi superpartnerzy” („neutralina”) jako „zimna ciemna materia” ( to „gorąca”). Analiza SN: masa to 30%, reszta to „ciemna energia” (?!).

9 Fizyka astrocząstek 3: Asymetria materia-antymateria? Sugestia z modelu Big-Bang: równa kreacja barionów i antybarionów; obserwowalny Wszechświat - bariony. Wyjaśnienie (Sacharow przed pół wiekiem): niezachowanie CP (odkryte Fitch, Cronin 1964), niezachowanie B (poszukiwane do dziś), nierównowagowy stan Wszechświata (jak w BB) powodują minimalną nadwyżkę barionów przy rozpadach; po anihilacji niemal wszystkich (dziś jeden na 10 8 fotonów) tylko to zostało! Nadal drobne kłopoty l/B.

10 Podsumowanie Model standardowy zgodny z wszystkimi danymi, ale wiele swobodnych parametrów, dowolność, niekompletny (Higgs), niezadowalający matematycznie. Zatem wiele sugestii zmian! Odpowiedzi w LHC? Ważne sugestie z astrofizyki! Istotny postęp z rozwoju „astrocząstek”? Chińskie przekleństwo: „Obyś żył w ciekawych czasach!”


Pobierz ppt "Fizyka cząstek 5: Co dalej? Brakujące wątki Perspektywy Astrocząstki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google