Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AUTOEWALUACJA PREZENTACJA WYNIKÓW AUTOEWALUACJI W DNIU 27 MAJA 2013 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W SKALE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AUTOEWALUACJA PREZENTACJA WYNIKÓW AUTOEWALUACJI W DNIU 27 MAJA 2013 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W SKALE."— Zapis prezentacji:

1 AUTOEWALUACJA PREZENTACJA WYNIKÓW AUTOEWALUACJI W DNIU 27 MAJA 2013 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W SKALE

2 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W SKALE
tel./fax:

3 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W SKALE
WYNIKI AUTOEWALUACJI W SZKOLE PROMUJĄCEJ ZDROWIE PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 na podstawie publikacji „Narzędzia do autoewaluacji SzPZ” - red. Barbary Woynarowskiej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W SKALE

4 Standardy Szkoły Promującej Zdrowie Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto: STANDARD PIERWSZY Pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcje szkoły promującej zdrowie. STANDARD DRUGI Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej w tym rodziców i społeczności lokalnej, skuteczności i długofalowości działań. STANDARD TRZECI Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności. STANDARD CZWARTY Tworzy klimat społeczny sprzyjający: - satysfakcji z nauki w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości uczniów i pracowników, - zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników. uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej. STANDARD PIĄTY Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników

5 AUTOEWALUACJA Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród społeczności szkolnej - uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły

6 Średnia liczba punktów
STANDARD PIERWSZY Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie Wymiar Średnia liczba punktów I. Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie i znajomość tej koncepcji w społeczności szkolnej i lokalnej 4,6 II. Zrozumienie i akceptacja koncepcji szkoły promującej zdrowie w społeczności szkolnej 4,8 Ocena łączna 4,7

7 STANDARD PIERWSZY Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie

8 STANDARD PIERWSZY Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie Chcieliby otrzymywać więcej informacji na temat Szkoły Promującej Zdrowie: nauczyciele % uczniowie ,7 % rodzice % niepedagogiczni pracownicy szkoły %

9 STANDARD PIERWSZY Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie

10 STANDARD PIERWSZY Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie MOCNE STRONY: cala społeczność szkolna została zapoznana z koncepcją szkoły Promującej Zdrowie w różnoraki sposób, wysoki jest poziom znajomości i akceptacji koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie wśród nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych i rodziców, społeczność szkolna dobrze zna swoją rolę i zadania w tworzeniu SzPZ, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz rodzice wyrażają zainteresowanie poszerzaniem wiedzy.

11 STANDARD PIERWSZY Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA: urozmaicać ofertę działań szkoły dla uczniów, rodziców i pracowników, o nowe pomysły rozszerzające wiedzę o koncepcji szkoły promującej zdrowie, rozwijać u uczniów potrzebę poszerzania tej wiedzy, zachęcać wszystkich pracowników do udziału w warsztatach, szkoleniach prozdrowotnych. diagnozować potrzeby rodziców i motywować ich do liczniejszego uczestnictwa w zajęciach związanych z promocją zdrowia zwiększyć udział Samorządu Uczniowskiego i sekcji prozdrowotnej w wyborze treści zdrowotnych, planowaniu działań i sposobie ich realizacji.

12 Średnia liczba punktów
STANDARD DRUGI Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej - skuteczności i długofalowości działań Wymiar Średnia liczba punktów III. Działalność szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia 4,3 IV. Działalność szkolnego zespołu promocji zdrowia 4,7 V. Miejsce promocji zdrowia w działalności (polityce) szkoły 4,8 VI. Diagnozowanie potrzeb społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia 4,0 VII. Planowanie działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia 4,5 VIII. Realizacja działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia 4,6 IX. Ewaluacja wyników działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia Ocena łączna

13 STANDARD DRUGI Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej - skuteczności i długofalowości działań

14 STANDARD DRUGI Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej - skuteczności i długofalowości działań Czy dostrzega Pan/Pani możliwość zwiększenia swojego udziału w podejmowanych w szkole działaniach w zakresie promocji zdrowia? TAK NIE nauczyciele % % rodzice % %

15 STANDARD DRUGI Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej - skuteczności i długofalowości działań

16 STANDARD DRUGI Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej - skuteczności i długofalowości działań MOCNE STRONY: promocja zdrowia jest wartością priorytetową w Koncepcji Pracy Szkoły, społeczność szkolna angażuje się i ma satysfakcje z uczestnictwa w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia szkoła współpracuje z różnymi podmiotami i instytucjami w zakresie realizacji działań prozdrowotnych, PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA: dbać o aktywny udział całej społeczności szkolnej w działaniach tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie na etapie diagnozy,

17 Średnia liczba punktów
STANDARD TRZECI Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności Wymiar Średnia liczba punktów I. Polityka, warunki i organizacja życia szkoły sprzyjają edukacji zdrowotnej 4,6 II. Uczeń jest aktywnym uczestnikiem procesu realizacji edukacji zdrowotnej 4,3 III. Szkoła współpracuje ze środowiskiem i wykorzystuje jego zasoby 3,8 IV. Szkoła prowadzi ewaluację i wykorzystuje jej wyniki do podnoszenia jakości edukacji zdrowotnej 4,5 Ocena łączna

18 STANDARD TRZECI Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności

19 STANDARD TRZECI Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności MOCNE STRONY: warunki i organizacja życia szkoły sprzyjają edukacji zdrowotnej, edukacja zdrowotna zajmuje znaczące miejsce w działalności szkoły, dyrektor akceptuje jej ważność, szkoła posiada publikacje z zakresu edukacji zdrowotnej, oraz udostępnia informacje dotyczące realizacji edukacji zdrowotnej w różnorodnej, dostępnej formie: tradycyjnie w formie ekspozycji ściennych i gazetek oraz z wykorzystaniem strony internetowej, działania są zaplanowane na podstawie diagnozy i ewaluacji, nauczyciele regularnie uczestniczą w szkoleniach z zakresu edukacji zdrowotnej i potrafią współpracować w realizacji zadań, uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą w ciekawych przedsięwzięciach zdrowotnych, w zakresie współpracy, szkoła wykorzystuje zasoby środowiska, angażując w tym rodziców.

20 STANDARD TRZECI Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA: systematycznie rozwijać zainteresowania rodziców edukacją prozdrowotną, uświadamiać jej ważność, angażować uczniów i rodziców do większego wpływu na wybór treści w zakresie edukacji zdrowotnej, udoskonalić formy ewaluacji i techniki samoobserwacji na zajęciach dla uczniów.

21 Średnia liczba punktów
STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: - satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, - zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej Uczniowie Średnia liczba punktów I. Satysfakcja ze szkoły 4,1 II. Stwarzanie uczniom możliwości uczestnictwa w życiu klasy 3,9 III. Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli 4,2 IV. Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach 2,9 V. Motywowanie do osiągania sukcesów 4,0 VI. Przestrzeganie praw ucznia, znajomość reguł i ich ocena VII. Relacje między uczniami 3,7 Ocena łączna 3,8

22 STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: - satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, - zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

23 UCZNIOWIE MOCNE STRONY: PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA:
STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: - satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, - zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej UCZNIOWIE MOCNE STRONY: wysoko oceniają wsparcie ze strony nauczycieli, satysfakcję ze szkoły, motywowanie ich do osiągania sukcesów, przestrzeganie ich praw, znajomość reguł i ich ocena. PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA: prowadzić pogadanki i inne działania, celem uświadamiania szkodliwości agresji wśród uczniów, oraz eliminowania przemocy i zachowań aspołecznych, pracować nad rozwijaniem negocjacji, komunikacji werbalnej oraz właściwych relacji z rówieśnikami, nadal uświadamiać uczniów, jak obniżać poziom stresu przed sprawdzianami, uświadamiać uczniom celowość zadań domowych.

24 Średnia liczba punktów
STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: - satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, - zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej Nauczyciele Średnia liczba punktów I. Satysfakcja z pracy w szkole 4,5 II. Stwarzanie nauczycielom możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły oraz wsparcie ze strony dyrekcji 4,2 III. Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli 4,6 IV. Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach V. Relacje nauczyciele – nauczyciele VI. Uczestnictwo rodziców uczniów z klasy wychowawczej w życiu klasy/szkoły Ocena łączna 4,3

25 STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: - satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, - zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

26 PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA:
STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: - satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, - zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej NAUCZYCIELE MOCNE STRONY: nauczyciele wysoko ocenili satysfakcje ze swojej pracy oraz swoje wsparcie dla uczniów, na poziomie dobrym ocenili możliwość uczestniczenia w życiu i pracy szkoły oraz wsparcie dyrekcji, dobrze ocenili też relacje wśród nauczycieli oraz udział rodziców w życiu klasy i szkoły, dobrą ocenę podali w odniesieniu do podejścia uczniów do nauki i zachowania na lekcjach. PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA: dbać o równomierny przydział obowiązków dla nauczycieli, aby przeciwdziałać przeciążeniu obowiązkami

27 Niepedagogiczni pracownicy szkoły Średnia liczba punktów
STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: - satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, - zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej Niepedagogiczni pracownicy szkoły Średnia liczba punktów I. Satysfakcja z pracy w szkole oraz wsparcie ze strony dyrekcji 4,3 II. Stwarzanie pracownikom, którzy nie są nauczycielami, możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły 3,6 III. Relacje między pracownikami, którzy nie są nauczycielami IV. Stosunek uczniów do pracowników, którzy nie są nauczycielami 4,0 Ocena łączna 4,1

28 STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: - satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, - zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

29 PRACOWNICY, KTÓRZY NIE SĄ NAUCZYCIELAMI
STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: - satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, - zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej PRACOWNICY, KTÓRZY NIE SĄ NAUCZYCIELAMI MOCNE STRONY: pracownicy wysoko oceniają satysfakcję z pracy i relacje miedzy sobą, dobrze ocenili też stosunek uczniów do siebie, nie stwierdzają dużego przeciążenia pracą ani występowanie przemocy lub zachowań aspołecznych wśród uczniów. PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA: umożliwiać większy udział w działaniach na rzecz promocji zdrowia oraz uczestnictwo w życiu szkoły.

30 Średnia liczba punktów
STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: - satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, - zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej Rodzice Średnia liczba punktów I. Satysfakcja ze szkoły dziecka 4,3 II. Stwarzanie rodzicom możliwości uczestnictwa w życiu klasy/szkoły 4,2 III. Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli 4,1 IV. Uczestnictwo rodziców w życiu i pracy klasy/szkoły V. Wsparcie dla rodziców Ocena łączna

31 STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: - satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, - zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

32 STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: - satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, - zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej RODZICE MOCNE STRONY: najwyżej oceniają satysfakcję dziecka ze szkoły, oraz wsparcie ze strony nauczycieli, dobrze oceniają stwarzanie im możliwości uczestniczenia w życiu klasy i szkoły swojego dziecka, uczestnictwo w życiu klasy i szkoły, a także wsparcie uczniów ze strony nauczycieli, nie stwierdzają wysokiego przeciążenia nauką szkolną i stresem w szkole

33 Średnia liczba punktów
STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: - satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, - zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej Podsumowanie Średnia liczba punktów Uczniowie 3,8 Nauczyciele 4,3 Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami 4,1 Rodzice 4,2 Ocena łączna

34 STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: - satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, - zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

35 Średnia liczba punktów
STANDARD PIĄTY Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników Wymiar Średnia liczba punktów Budynek i teren szkoły 4,9 Warunki sanitarne, czystość i estetyka pomieszczeń 4,5 Mikroklimat, oświetlenie, ochrona przed hałasem 4,8 Meble dla uczniów i nauczycieli 4,4 Organizacja lekcji i przerw międzylekcyjnych Warunki i organizacja zajęć ruchowych 5,0 Organizacja posiłków i dostępność napojów dla uczniów 4,7 Zabezpieczenie przed wypadkami, urazami i dostępność pierwszej pomocy Ocena łączna

36 STANDARD PIĄTY Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników

37 STANDARD PIĄTY Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników MOCNE STRONY: budynek szkoły jest w dobrym stanie technicznym i estetycznym, środowisko fizyczne szkoły jest bezpieczne, szkoła jest systematycznie doposażona w odpowiednie meble, stoliki, krzesła oraz szafki w klasopracowniach. zyskuje najwyższą ocenę w odniesieniu do warunków i organizacji zajęć ruchowych. dzięki odpowiedniej sali gimnastycznej, placowi zabaw „Nivea”, kompleksowi boisk „Orlik” na terenie przyszkolnym oraz boiska do siatkówki i koszykówki. Posiadamy salę do zajęć ruchowych właściwie wyposażoną i systematycznie doposażoną np. w bieżącym roku szkolnym zwiększyła się ilość pomocy do korzystania w tej sali, w związku z realizacją projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I - III”. pracujemy nad rozwiązaniem problemu nadmiernego hałasu podczas przerw różnymi metodami i przez wdrażanie różnych form zabawowych we współpracy z Samorządem Szkolnym.

38 STANDARD PIĄTY Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA: Systematycznie zapewniać środki higieniczne w sanitariatach, Poprawić wentylację sali gimnastycznej, Zapewnić dostęp do bezpłatnej wody na korytarzu i w pokoju nauczycielskim.

39 WYNIKI AUTOEWALUACJI STANDARDY WYNIKI 4,7 4,5 4,3 4,1 ŁĄCZNIE
STANDARD PIERWSZY Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie. 4,7 STANDARD DRUGI Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej skuteczności i długofalowości działań. 4,5 STANDARD TRZECI Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności. 4,3 STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej. 4,1 STANDARD PIĄTY Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników. ŁĄCZNIE

40 WYNIKI AUTOEWALUACJI

41 Dziękuję za uwagę 


Pobierz ppt "AUTOEWALUACJA PREZENTACJA WYNIKÓW AUTOEWALUACJI W DNIU 27 MAJA 2013 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W SKALE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google