Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKAZ LAUREATÓW i UCZESTNKÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKAZ LAUREATÓW i UCZESTNKÓW"— Zapis prezentacji:

1 WYKAZ LAUREATÓW i UCZESTNKÓW
XI opolskiej edycji konkursu nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” Wojewódzki Ośrodek Metodyczny r.

2 Patronat nad konkursem objęli fundatorzy nagród i wyróżnień:
Opolski Kurator Oświaty Marszałek Województwa Opolskiego Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu Prezes Fundacji „Świat na Tak”

3 Laureaci konkursu „ Ośmiu Wspaniałych” 2010r.
5. Kamila Jantos 6. Aneta Teresa Weber 7. Żaneta Leja 8. Emilia Maliszkiewicz 1. Sara Szupieńko- etap ogólnokrajowy 2. Józef Pospiszyl 3. Anna Rudyk 4. Marta Anna Ćwiklik

4 Informacja o kandydatach Sara Szupieńko
Sara Szupieńko jest uczennicą 3 klasy Gimnazjum „TAK”, jest wolontariuszem od 3 lat, Nauczycielem, wychowawcą kandydatki, wicedyrektorem szkoły i opiekunem szkolnego klubu wolontariatu jest pani Beata Tabisz-Przybyła

5 Informacja o kandydatach Sara Szupieńko
Sara Szupieńko jest Gospodynią Klubu Ośmiu. Jest rzetelna, sumienna, obowiązkowa, odpowiedzialna i bardzo lubiana. Dobrze się uczy. Uczestniczyła w wielu szkolnych akcjach ( łącznie ponad 15) m.in.: „Pomoc dla Bangladeszu”, loteria fantowa dla chorego Pawełka, „Podwieczorek dla Itaki”… W Przedszkolu na Wyspie organizowała zajęcia dla maluchów. Dwukrotnie wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii „Hospicjum to też życie” i „Opolskie Lamki”.

6 Informacja o kandydatach Józef Pospiszyl
Józef Pospiszyl jest uczniem 3 klasy Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich, jest wolontariuszem od 3 lat Nauczycielami i opiekunami Szkolnego Klubu Wolontariatu są panie Gabriela Wąchała i Małgorzata Piechaczek

7 Informacja o kandydatach Józef Pospiszyl
Józef Pospiszyl jest przewodniczącym SU i Gospodarzem Klubu Ośmiu. Organizuje różne liczne akcje charytatywne (10). W ramach projektów (6) prowadzi apele szkolne, wykonuje gazetki, przygotowuje audycje radiowe, bierze udział w konkursach, propaguje wśród rówieśników zdrowy styl życia. Opiekuje się osobami starszymi z sąsiedztwa i ŚDS oraz pracuje na rzecz parafii. Aktywnie działa na rzecz środowiska, promuje wolontariat, jest wytrwały i odpowiedzialny w dobroci okazywanej innym.

8 Informacja o kandydatach Anna Rudyk
Anna Rudyk, uczennica Liceum Profilowanego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu, jest wolontariuszką od 7 lat Specjalizuje się w zarządzaniu informacją Nauczycielem i opiekunem szkolnego wolontariatu jest pan Marcin Kozik

9 Informacja o kandydatach Anna Rudyk
Anna Rudyk niezwykle aktywnie angażuje się w różne przedsięwzięcia m.in.: akcje na rzecz PCK i szpitala, LOP, spotkania turystyczne, konkursy, redagowanie stron internetowych, prezentacje m/m, gazetki szkolne. Jest obowiązkowa, sumienna, wzorowo wywiązuje się z poleconych zadań. Cechuje się wysoką kulturą osobistą, dyscypliną wewnętrzną. Jest pasjonatką.

10 Informacja o kandydatach Marta Anna Ćwiklik
Marta Anna Ćwiklik jest uczennicą 3 klasy Zespołu Szkół w Czarnowąsach, jest wolontariuszem od 2 lat, Nauczycielem kandydatki i opiekunem szkolnego wolontariatu jest pani Iwona Lekner

11 Informacja o kandydatach Marta Anna Ćwiklik
Marta Anna Ćwiklik jest zaangażowana w pomoc na rzecz pensjonariuszy DPS w Czarnowąsach. Jest bardzo wrażliwa na ludzką krzywdę i biedę. Organizuje w ośrodku zabawy integracyjne, spacery, aktywne spędzanie czasu. Zorganizowała wraz z innymi wolontariuszami zbiórkę paczek żywnościowych i kiermasz bożonarodzeniowy. W czasie wakacji była opiekunką dzieci z Sodalicji Mariańskiej. Wspiera działania pożądane wychowawczo.

12 Informacja o kandydatach Kamila Jantos
Kamila Jantos jest uczennicą 3 klasy Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach, jest wolontariuszem od 3 lat, Opiekunem Szkolnego Wolontariatu, nauczycielem kandydatki, koordynatorem innowacji pedagogicznej „Czas to miłość” jest pani Teresa Kierel

13 Informacja o kandydatach Kamila Jantos
Kamila Jantos spełnia się jako wolontariusz w bibliotece, w żłobku w Zdzieszowicach, pracując dla misji, hospicjum w Opolu i stowarzyszeń dla niepełnosprawnych. Brała udział w Mini-Konferencji dla wolontariuszy w Strzelcach Op. Jest pomysłowa, kreatywna, staranna i cierpliwa. Posiada talent plastyczny. Jest systematyczna, dlatego pracuje w wyznaczonych przez siebie godzinach.

14 Informacja o kandydatach Aneta Teresa Weber
Aneta Teresa Weber jest uczennicą 3 klasy Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 5 w Opolu, jest wolontariuszem od 2 lat, Opiekunem jest pedagog szkolny i były wychowawca, pani Beata Romanowska

15 Informacja o kandydatach Aneta Teresa Weber
Aneta Teresa Weber jest wolontariuszką w Domowym Hospicjum dla Dzieci w Opolu. Brała udział w wielu zbiórkach charytatywnych (10). Organizuje wraz z innymi wolontariuszami imprezy okolicznościowe w przedszkolu nr 57 w Opolu i przedstawienia jasełkowe w kościele w Zawadzie. Aneta jest życzliwa, wytrwała, skuteczna i niezwykle skromna w swojej pracy.

16 Informacja o kandydatach Żaneta Leja
Żaneta Leja jest uczennicą 3 klasy Publicznego Gimnazjum w Dobrodzieniu, jest wolontariuszem od 3 lat, Opiekunem kandydatki jest opiekun szkolnych wolontariuszy, pani Dorota Puchrowicz

17 Informacja o kandydatach Żaneta Leja
Żaneta Leja wyróżnia się w grupie rówieśniczej dojrzałością i wysokim poziomem empatii. Bierze udział w różnych akcjach charytatywnych: zbiórce żywności, pieniędzy, upominków, organizowaniu występów itd.. Regularnie odwiedza ZOL w Dobrodzieniu, podejmuje akcje przeciwko przemocy i agresji w szkole, brała udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

18 Informacja o kandydatach Emilia Maliszkiewicz
Emilia Maliszkiewicz jest uczennicą 3 klasy Gimnazjum „TAK”, jest wolontariuszem od 5 lat, Nauczycielem, wychowawcą kandydatki, wicedyrektorem szkoły i opiekunem szkolnego klubu wolontariatu jest pani Beata Tabisz-Przybyła

19 Informacja o kandydatach Emilia Maliszkiewicz
Emilia Maliszkiewicz od początku swojej działalności dała się poznać jako zaangażowany wolontariusz. Uczestniczyła m.in.. w akcjach (10): „Kampania wodna”, „Młodzież 55+”,”Światowy dzień żywności”, „Tak pomagam”. Emilia jest osobą pełną zapału, otwartą, służącą innym. Doskonale współpracuje w grupie, potrafi się podporządkować, a kiedy trzeba wykazać się samodzielnością i inicjatywą.

20 POZOSTALI UCZESTNICY KONKURSU

21 Informacja o kandydatach Monika Zakaszewska
Monika Zakaszewska jest uczennicą Technikum Ekonomicznego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu, jest wolontariuszką od 7lat Jej specjalizacja to: technik ekonomista Nauczycielem i opiekunem szkolnego wolontariatu jest pan Marcin Kozik

22 Informacja o kandydatach Monika Zakaszewska
Monika Zakaszewska jest zaangażowana w wiele projektów w szkole i poza nią. Bierze udział w działaniach wolontariatu i PCK. Kwestuje, uczestniczy w olimpiadach przedmiotowych, kampaniach społecznych dot. AIDS, zdrowego stylu życia, walki z nałogami. Propaguje honorowe krwiodawstwo. Potrafi pomagać i jest naprawdę bezinteresowna. Potrafi działać w sytuacjach kryzysowych i zachęca innych do działania.

23 Informacja o kandydatach Mateusz Bihun
Mateusz Bihun jest uczniem 3 klasy Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr II w Opolu, jest wolontariuszem od 2007 r., Nauczycielem kandydata i opiekunem szkolnego wolontariatu- „Klubu Ośmiu” jest pedagog szkolny, pani Elżbieta Siłka

24 Informacja o kandydatach Mateusz Bihun
Mateusz Bihun jest przewodniczącym szkolnego wolontariatu, w którym aktywnie działa. Działał w świetlicach, Domach Dziecka, Szkole specjalnej, Domu Złotej Jesieni, Domach Opieki Społecznej w Opolu (10). Brał udział w akcjach zbiórki pieniędzy i potrzebnych rzeczy dla Schroniska w Pępicach. Organizował wieczory poezji i jasełka dla osób starszych i osób z zaburzeniami psychicznymi. W tym celu wykonał ze swoim ojcem prawdziwą szopkę, którą trzy razy montowali i przewozili w różne miejsca. Mateusz ma zmysł organizatorski i skutecznie zachęca innych do pracy. Jest laureatem wielu olimpiad, wykazuje się nienaganną postawą.

25 Informacja o kandydatach Michał Steinhof
Michał Steinhof jest uczniem 2 klasy bt w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu, jest wolontariuszem od 2 lat Nauczycielem kandydata jest pani Bożena Tulkis

26 Informacja o kandydatach Michał Steinhof
Michał Steinhof jest wolontariuszem i członkiem Szkolnego Koła PCK. Na jego zasłużoną rekomendację składają się liczne kwesty uliczne na rzecz potrzebujących, promocja akcji „Przekaż 1% podatku” i „Kup coś nie dla siebie”. Organizował zbiórkę krwi pt. „Krew pod prądem”i ukończył kurs pierwszej pomocy w ramach programu „ Liderzy młodzieżowego wolontariatu”. Pracuje w szkolnym kole PCK, z satysfakcją pomaga dzieciom mającym trudności w nauce.

27 Informacja o kandydatach Mateusz Gierok
Mateusz Gierok jest uczniem 2 klasy bt w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu, jest wolontariuszem od 3 lat Nauczycielem kandydata jest pani Bożena Tulkis

28 Informacja o kandydatach Mateusz Gierok
Mateusz Gierok jest członkiem Szkolnego Koła PCK i organizował zbiórkę krwi. Brał udział w promocji akcji „Przekaż 1% podatku” i „Kup coś nie dla siebie”. Pracuje w grupie „Iskierka Nadziei”. Na wielu koncertach i festynach zbierał pieniądze na rzecz „Domowego Hospicjum” w Opolu. Mateusz działa jako wolontariusz również w czasie wakacji. Jako animator opiekował się grupą osób niepełnosprawnych w górach.

29 Informacja o kandydatach Justyna Klaudia Kałuża
Justyna Klaudia Kałuża jest uczennicą 2 klasy Publicznego Gimnazjum w Czarnowąsach, jest wolontariuszem 2 lata, Nauczycielem kandydatki i opiekunem szkolnego wolontariatu jest pani Iwona Lekner

30 Informacja o kandydatach Justyna Klaudia Kałuża
Justyna Klaudia Kałuża jako wolontariuszka jest szczególnie zaangażowana w pracę biblioteki szkolnej. Uczestniczy w akcjach promujących czytelnictwo. Bierze udział w WOŚP. Organizuje czas wolny pensjonariuszom DPS w Czarnowąsach. Aktywnie organizuje swoje działania na rzecz innych. Dużo się śmieje zjednując tym ludzkie serca.

31 Informacja o kandydatach Patrycja Staisz
Patrycja Staisz jest uczennicą 3 klasy Publicznego Gimnazjum w Czarnowąsach, jest wolontariuszem od 2 lat, Nauczycielem kandydatki i opiekunem szkolnego wolontariatu jest pani Iwona Lekner

32 Informacja o kandydatach Patrycja Staisz
Patrycja Staisz jest kreatywna i zorganizowana. Jest zaangażowana w różne akcje w szkole i poza nią. Śpiewa w chórze szkolnym i należy do Sodalicji Mariańskiej. Była inicjatorką zbiórki paczek dla najuboższych. Odwiedza regularnie niepełnosprawne pensjonariuszki DPS w Czarnowąsach. Pomaganie innym sprawia Patrycji ogromną radość

33 Informacja o kandydatach Patrycja Anna Kowalczyk
Patrycja Anna Kowalczyk jest uczennicą 3 klasy Publicznego Gimnazjum w Czarnowąsach, jest wolontariuszem od 2 lat, Nauczycielem kandydatki i opiekunem szkolnego wolontariatu jest pani Iwona Lekner

34 Informacja o kandydatach Patrycja Anna Kowalczyk
Patrycja Anna Kowalczyk jest niezwykle ambitna, sumienna stawiająca sobie wciąż nowe cele. Należy do chóru szkolnego i pomaga pensjonariuszkom DPS w Czarnowąsach. Osobiście się angażuje w to, co robi. Współorganizuje różne przedsięwzięcia: bale przebierańców, spotkania opłatkowe, zbiórki charytatywne, kiermasze świąteczne. Pomaga z potrzeby serca i wdzięczności Bogu za dar zdrowia i sprawności fizycznej.

35 Informacja o kandydatach Agnieszka Pasieka
Agnieszka Pasieka jest uczennicą 3 klasy Publicznego Gimnazjum w Czarnowąsach, jest wolontariuszem od 2 lat, Nauczycielem kandydatki i opiekunem szkolnego wolontariatu jest pani Iwona Lekner

36 Informacja o kandydatach Agnieszka Pasieka
Agnieszka Pasieka stara się przede wszystkim sprawiać innym radość. Pomaga innym koleżankom i kolegom w nauce, łagodzi konflikty, przygotowuje imprezy, redaguje gazetki profilaktyczne. Jest wolontariuszką DPS w Czarnowąsach. Regularnie odwiedza niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie osoby, które dzięki tym wizytom lepiej funkcjonują. Agnieszka włącza się w organizowane akcje charytatywne. Trenuje boks tajski, który uczy ją systematyczności, wytrwałości i opanowania.

37 Informacja o kandydatach Karolina Majer
Karolina Majer jest uczennicą 2 klasy Liceum Ogólnokształcącego w Kietrzu, jest wolontariuszem od 3 lat, Opiekunem Szkolnego Klubu Ośmiu, nauczycielem kandydatki, jest pani Ewa Ziewiec

38 Informacja o kandydatach Karolina Majer
Karolina Majer jest przewodniczącą SU i najlepszą uczennicą w szkole. Oprócz tego aktywnie działa na rzecz innych (10)m.in..: współpracując z DPS, ZOL, ZOZ w Kietrzu i DSM w Zopowej, prowadzi samodzielne i z Domem Kultury kampanie społeczne dla ludzi w różnym wieku. Są to ludzie samotni, chorzy, uzależnieni, pokrzywdzeni przez los, z którymi Karolina nawiązuje kontakt. Poza szkołą realizuje swoją pasję, którą jest taniec. Pracuje z dziećmi z ogromną energią i zaangażowaniem.

39 Informacja o kandydatach Karolina Kaszuba
Karolina Kaszuba jest uczennicą 3 klasy Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach, jest wolontariuszem od 3 lat, Opiekunem Szkolnego Wolontariatu, nauczycielem kandydatki, koordynatorem innowacji pedagogicznej „Czas to miłość” jest pani Teresa Kierel i pani Ewelina Jantos

40 Informacja o kandydatach Karolina Kaszuba
Karolina Kaszuba pracuje jako wolontariusz w przedszkolu i żłobku w Zdzieszowicach. Pracuje na rzecz WOŚP i Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych, w którym od 2 lat organizuje Mityng (zawody). W ramach projektu innowacji pedagogicznej „Czas to miłość” udziela się na rzecz innych dając im rzeczy bezcenne: czas i zainteresowanie.

41 Informacja o kandydatach Małgorzata Tabaczyszyn
Małgorzata Tabaczyszyn jest uczennicą 3 klasy Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach, jest wolontariuszem od 3 lat, Opiekunem Szkolnego Wolontariatu, nauczycielem kandydatki, koordynatorem innowacji pedagogicznej „Czas to miłość” jest pani Teresa Kierel i pani Ewelina Jantos

42 Informacja o kandydatach Małgorzata Tabaczyszyn
Małgorzata Tabaczyszyn pracuje jako wolontariusz w przedszkolu i żłobku w Zdzieszowicach. Pracuje na rzecz WOŚP i Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych, w którym organizuje Mityng. Dzięki tym zawodom dowiedziała się jak rozmawiać i z niepełnosprawnymi.

43 ZAPRASZAMY NA GALĘ FINAŁOWĄ W CZERWCU
DZIĘKUJEMY ZAPRASZAMY NA GALĘ FINAŁOWĄ W CZERWCU


Pobierz ppt "WYKAZ LAUREATÓW i UCZESTNKÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google