Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. dr Mark O. Sellenthin 1 Inkubatory technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości jako instrument rozwoju regionalnego i transferu technologii na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. dr Mark O. Sellenthin 1 Inkubatory technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości jako instrument rozwoju regionalnego i transferu technologii na."— Zapis prezentacji:

1 prof. dr Mark O. Sellenthin 1 Inkubatory technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości jako instrument rozwoju regionalnego i transferu technologii na przykładzie inkubatora technologicznego w Koblencji TechnologieZentrum Koblenz (TZK) prof. dr Mark O. Sellenthin Profesor makroekonomii o specjalności ekonomika regionalna 23. Maja 2014

2 2 Podział Wstęp i cele badania Dynamika powstawania nowych firm w Niemczech Inkubatory technologiczne jako instrument rozwoju regionalnego Założenia metodologiczne Wyniki empiryczne Wskaźnik odpowiedzi w ankietach i trafność badań Wybór wyników empirycznych Oszacowanie wyników w zakresie poziomu zatrudnienia i wartości dodanej Wnioski Skuteczność inkubatorów technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości jako instrumentu transferu wiedzy i technologii oraz wsparcia rozwoju regionalnego prof. dr Mark O. Sellenthin

3 3 Wstęp Duże znaczenie dla dynamiki rozwoju regionalnego ma ilość nowopowstałych przedsiębiorstw. W ostatnich latach w Niemczech przemysł wysokich technologii, w szczególności branża informatyczna, wspierany był ze środków publicznych w celu stworzenia miejsc pracy oraz wartości dodanej w branżach przyszłości. Skoncentrowanie pomocy publicznej na transferze wiedzy i technologii w celu skomercjalizowania wiedzy z publicznych organizacji badawczych. Wsparcie publiczne dla zakładanych przedsiębiorstw (przedsiębiorczość akademicka) poprzez budowę inkubatorów technicznych i inkubatorów przedsiębiorczości w celu wspierania rozwoju regionalnego. prof. dr Mark O. Sellenthin

4 4 Dynamika powstawania nowych firm w Niemczech Ilustracja 1: Ilość nowopowstałych firm w latach 1995 – 2011 Źródło: Müller et al. (2012) prof. dr Mark O. Sellenthin wartość bazowa; rok bazowy 1995 = 100 Adnotacja: Oszacowane ilości nowopowstałych przedsiębiorstw w latach 2008-2011. Źródło: Mannheimer Unternehmenspanel (ZEW) 2012 sektor ICT pozostały sektor wysokich technologii wszystkie branże

5 5 Dynamika powstawania nowych firm w sektorze teleinformatycznym (ITC) Ilustracja 2: Ilość nowopowstałych firm w sektorze IT 1995 – 2011 Źródło: Müller et al. (2012) prof. dr Mark O. Sellenthin wartość bazowa; rok bazowy 1995 = 100 sektor ICTICT usł.sprzęt oprogramowanie

6 6 Rozmieszczenie geograficzne nowopowstałych firm z sektora ICT w Niemczech Ilustracja 3: Rozmieszczenie geograficzne nowopowstałych firm w latach 2008 – 2011 Źródło: Müller et al. (2012) Koblencja prof. dr Mark O. Sellenthin Usługi ICT Oprogramowanie Sprzęt ICT zagęszczenie wysokie średnie niskie

7 7 „Prawdopodobieństwo upadku” nowych przedsiębiorstw Ilustracja 4: Upadek nowych przedsiębiorstw Źródło: Müller et al. (2012) prof. dr Mark O. Sellenthin sektor ICT pozostały sektor wysokich technologii wszystkie branże Źródło: Mannheimer Unternehmenspanel (ZEW) 2012 upadek w przeciągu pierwszych 3 lat działalności upadek w przeciągu pierwszych 5 lat działalności

8 8 Cele badania Od 1992 roku inkubator TechnologieZentrum Koblenz (TZK) wspiera nowozakładane przedsiębiorstwa, w szczególności z branży technologicznej. Skoncentrowanie TZK na: nowych firmach z branży IT.  Celem tego projektu naukowego jest analiza działań inkubatora TZK od początku działalności.  Oszacowanie wkładu przedsiębiorstw z inkubatora TZK w kreowaniu w regionie wartości dodanej i miejsc pracy. prof. dr Mark O. Sellenthin

9 9 Inkubatory technologiczne jako instrument rozwoju regionalnego Inkubator technologiczny to skoncentrowana lokalowo grupa młodych spółek z branży technologicznej. Subwencjonowane czynsze oraz oferta dodatkowych usług (usługi biurowe, doradztwo prawne, stołówka) mają ułatwić założenie działalności. Do tego oczekuje się efektów sprzężenia zwrotnego dzięki skupieniu przedsiębiorstw w jednym miejscu. prof. dr Mark O. Sellenthin

10 10 Inkubator technologiczny w Koblencji TechnologieZentrum Koblenz (TZK) Powierzchnia użytkowa do wynajęcia: 3 167 m 2 Ok. 120 biur na wynajem Sala seminaryjna, serwerownia i 8 aneksów kuchennych dla najemców Odległość od Uniwersytetu w Koblencji: ok. 300 m prof. dr Mark O. Sellenthin Wspólnicy TZK: Kraj związkowy Nadrenia-Palatynat (50,02%) Miasto Koblencja (28,39%) Wydział wsparcia działalności gospodarczej miasta Koblencja (11,51%) Wydział wsparcia działalności gospodarczej okręgu Mayen-Koblenz (10,08%)

11 11 Cele i zagadnienia Dla jak wielu przedsiębiorstw inkubator TZK od momentu jego powstania był miejscem prowadzenia działalności gospodarczej? Jaki przebieg rozwoju miały poszczególne przedsiębiorstwa? => Rozwój obrotów & Rozwój zatrudnienia Ile przedsiębiorstw działających w TZK pozostało jeszcze na rynku? Ile przedsiębiorstw zniknęło w międzyczasie z rynku (np. przez bankructwo lub likwidację)? Ile przedsiębiorstw zostało przejętych przez inne przedsiębiorstwa? W jakim stopniu inkubator TZK przyczynił się do rozwoju regionalnego? W jakim stopniu inkubator TZK przyczynił się do rozwoju zatrudnienia w regionie? prof. dr Mark O. Sellenthin !

12 12 Założenia metodologiczne Analiza rozwoju działających w inkubatorze TZK przedsiębiorstw w wykorzystując studium przypadku Badania internetowe, bazy danych, rejestr przedsiębiorstw on-line Wywiady osobiste, ankiety pisemne, ankiety on-line Wskaźniki (pytania), wg ankiety: Ilość zatrudnionych i rozwój zatrudnienia w przedsiębiorstwie Forma prawna i struktura własnościowa Rozwój obrotów (i ewentualnie zysków) Przyczyny prowadzenia działalności w TZK Pytania dotyczące sieci kontaktów prof. dr Mark O. Sellenthin  Niemożliwa analiza z powodu błędnych danych. Dlatego wykorzystano ilości zatrudnionych!  Dostępna jest solidna baza danych!

13 13 Wyniki empiryczne – Wskaźnik odpowiedzi w ankietach prof. dr Mark O. Sellenthin Tabela 1: Wskaźniki odpowiedzi przy empirycznym zbieraniu danych Źródło: Dane zebrane samodzielnie  Dane dotyczące ilości zatrudnionych w przedsiębiorstwach podczas prowadzenia działalności w inkubatorze TZK pozyskano od (prawie) wszystkich przedsiębiorstw i mogły zostać użyte do oszacowania wyników makroekonomicznych. Analizy empiryczne podzielono na dwie grupy. Wskaźniki odpowiedziobecnie w TZKprzeniesione Ilość przedsiębiorstw ogółem3364 Ilość przedsiębiorstw od których uzyskano odpowiedzi2317 Wskaźnik odpowiedzi (%)70 %27 % Przedsiębiorstwa, które zbankrutowały, zostały przejęte, lub nie chciały brać udziału234

14 14 Dane empiryczne – Dalszy los przedsiębiorstw prof. dr Mark O. Sellenthin Istotne wskaźniki świadczące o sukcesie przedsiębiorstwa  Dane dotyczące ilości zatrudnionych w przedsiębiorstwach podczas prowadzenia działalności w inkubatorze TZK pozyskano od (prawie) wszystkich przedsiębiorstw i mogły zostać użyte do oszacowania wyników makroekonomicznych. Ilustracja 5: Dalszy los przedsiębiorstw działających w inkubatorze TZK Źródło: Dane zebrane samodzielnie

15 15 Wyniki: Wybór Ilość przedsiębiorstw Motywy prowadzenia działalności w inkubatorze Sieć kontaktów Przyrost zatrudnienia prof. dr Mark O. Sellenthin

16 16 Wyniki: Ilość przedsiębiorstw Ilustracja 6: Ilość przedsiębiorstw w TZK 1993 – 2013 Źródło: Obliczenia własne Od 1993 roku w inkubatorze TZK prowadziło działalność ogółem 97 przedsiębiorstw. prof. dr Mark O. Sellenthin

17 17 Wyniki: Motywy prowadzenia działalności w inkubatorze Ilustracja 7: Motywy prowadzenia działalności w inkubatorze TZK – przedsiębiorstwa obecnie prowadzące działalność w inkubatorze TZK Źródło: Dane zebrane samodzielnie Dla wszystkich przedsiębiorstw najważniejszym motywem jest (była) infrastruktura! Transfer wiedzy i technologii pełni istotną rolę! prof. dr Mark O. Sellenthin

18 18 Wyniki: Sieć kontaktów Ilustracja 8: Kontakty z przedsiębiorcami działającymi w inkubatorze TZK – przedsiębiorstwa obecnie prowadzące działalność w inkubatorze TZK Źródło: Dane zebrane samodzielnie Stosunki handlowe (regularne) są bardzo ważne dla rozwoju przedsiębiorstw działających w inkubatorze TZK! Nieformalna współpraca jest ważna dla rozwoju przedsiębiorstw prof. dr Mark O. Sellenthin

19 19 Wyniki: Długość trwania na rynku oraz rozwój zatrudniania w przypadku byłych przedsiębiorstw z inkubatora TZK Ilustracja 9: Wzrost procentowy byłych przedsiębiorstw z inkubatora TZK (n = 64) Źródło: Dane zebrane samodzielnie Niestabilny rozwój zatrudniania, względnie wysokie „prawdopodobieństwo upadku“ w pierwszych latach po rozpoczęciu działalności prof. dr Mark O. Sellenthin

20 20 Wyniki: Przyrost zatrudnienia Grupa przedsiębiorstw Ilość miejsc pracy Przedsiębiorstwa prowadzące obecnie działalność w inkubatorze TZK (Rozwój od początku rozpoczęcia działalności) 81 Przedsiębiorstwa prowadzące kiedyś działalność w inkubatorze TZK podczas działania w TZK 152 Przedsiębiorstwa prowadzące kiedyś działalność w inkubatorze TZK od przeprowadzenia się (n = 10) 256 Wyniki razem489 Tabela 2: Wpływ inkubatora TZK na generowanie zatrudnienia Źródło: Dane zebrane samodzielnie Bezpośredni wpływ na generowanie zatrudnienia wynosi 489 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty dla przedsiębiorstw działających w inkubatorze TZK! Przyrost zatrudniania do końca 2012 roku prof. dr Mark O. Sellenthin

21 21 Szacowanie wyników ogólno- gospodarczych: analiza input-output Analiza input-output to powszechnie stosowany instrument do szacowania wpływu na zatrudnienie i wartości dodanej w poszczególnych branżach oraz aktywności gospodarczej. Tablice przepływów międzygałęziowych i mnożniki udostępniane są przez Niemiecki Urząd Statystyczny (Statistischen Bundesamt). Większość przedsiębiorstw działających w inkubatorze TZK zaklasyfikowanych jest do branży informatycznej i usług informatycznych. Zastosowanie tego mnożnika prowadzi raczej do niedoszacowania rzeczywistych wyników i dlatego można przyjąć, że są to ostrożne szacunki. prof. dr Mark O. Sellenthin

22 22 Szacowanie wyników ogólno- gospodarczych: analiza input-output Produkcja krajowa i import wyrażona w % produkcji globalnej Cyfrowe urządzenia wideo, elementy elektroniczne i produkcja urządzeń telekomunikacyjnych i sprzętu RTV2,4 Wykon. prac budowl., instalator. i innych robót wykończeniowych0,8 Usługi w zakresie handlu hurtowego (bez handlu samochodami1,8 Usługi transportu lotniczego0,5 Usługi telekomunikacyjne1,2 Usługi informatyczne i informacyjne18,0 Usługi finansowe1,1 Usługi sektora nieruchomości i mieszkaniowego1,6 Usługi w zakresie doradztwa praw., podatk. i przedsiębiorstw2,5 Usługi biur architekto. i inży. i badań fizyko-technicznych0,8 Usługi wynajmu rzeczy ruchomych1,4 Usługi ochroniarskie, usługi gospod. gdzie indziej niesklasyfikowane1,0 Usługi wychowania i nauczania1,3 Pozostałe usługi głównie prywatne0,5 Pozostałe zużycie pośrednie innych branż (każdorazowo <0,5)3,8 Zużycie pośrednie sektora produkcyjnego38,8 Podatki od produktów bez dotacji do produktów0,3 Zużycie pośrednie stref produkcyjnych w cenach zakupu39,1 Wynagrodzenie pracowników za granicą53,4 Nadwyżka operacyjna brutto7,5 Wartość dodana brutto60,9 Produkcja globalna100 Tabela 3: Współczynniki bezpośredniej produktochłonności produkcji 2008: Usługi informatyczne i informacyjne Źródło: Statistisches Bundesamt (2011) Każde euro wydane w sektorze usług informatycznych generuje popyt na zużycie pośrednie w wysokości ok. 39 eurocentów! Każde euro wydane w sektorze usług informatycznych generuje dochód w wysokości ok. 61 eurocentów! Każde euro wydane w sektorze usług informatycznych generuje popyt na zużycie pośrednie u innych usługodawców z sektora IT w wysokości 18 eurocentów. (zalety struktury sieciowej i aglomeracji) prof. dr Mark O. Sellenthin

23 23 Szacowanie wyników ogólno- gospodarczych: analiza input-output Produkcja cyfrowych urządzeń wideo1,79 Usługi telekomunikacyjne1,94 Usługi informatyczne i informacyjne1,53 Badania i rozwój1,58 Usługi biur inżynierskich etc.1,61 Tabela 4: Współczynniki pełnej produktochłonności produkcji i mnożniki produkcji krajowej w 2008 r. Źródło: Statistisches Bundesamt (2011) Każde euro wydane w sektorze usług informatycznych generuje produkcję ogólnogospodarczą w wysokości ok. 1,53 euro! Na podstawie tablic przepływów międzygałęziowych pochodzących z Niemieckiego Urzędu Statystycznego (Statistisches Bundesamt) w oparciu o ilości zatrudnionych można oszacować wyniki ogólnogospodarcze inkubatora TZK. Większość przedsiębiorstw działających w inkubatorze TZK zaklasyfikowanych jest do branży informatycznej i usług informatycznych. Zastosowanie tego mnożnika prowadzi raczej do niedoszacowania rzeczywistych wyników! prof. dr Mark O. Sellenthin

24 24 Wyniki: Szacunki Dzięki przedsiębiorstwom działającym w inkubatorze TZK stworzonych zostało bezpośrednio (podczas działalności w inkubatorze TZK i po przenosinach w inne miejsce) łącznie co najmniej 489 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty. Szacunki należy traktować z ostrożnością, ponieważ bazują wyłącznie na danych uzyskanych z ankiet oraz przechowywanych w inkubatorze TZK W przypadku przedsiębiorstw kiedyś prowadzących działalność w inkubatorze TZK do oszacowania skutków ogólnogospodarczych wzięto tylko rozwój zatrudnienia w 10 przedsiębiorstwach prof. dr Mark O. Sellenthin

25 25 Wyniki: Szacunki Uwzględniając zależności zużycia pośredniego odpowiada to pobudzonemu wzrostowi zatrudniania wynoszącemu co najmniej 748 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty. Porównanie: Ilość zatrudnionych podlegających ubezpieczeniu społecznemu w Koblencji wzrosła w latach od 1993 do 2012 o łącznie 2 553 osób. Popyt bezpośredni przedsiębiorstw działających w inkubatorze TZK stanowi wartość co najmniej 17,4 mln €. Pobudzony zagregowany popyt wynosi co najmniej 26,7 mln €. Pobudzony wkład przedsiębiorstw działających w inkubatorze do wartości dodanej brutto Koblencji wynosi co najmniej 16,2 mln €. Jest to wkład inkubatora TZK do produktu krajowego brutto Koblencji. prof. dr Mark O. Sellenthin

26 26 Wnioski Inkubatory technologiczne są ważnym instrumentem do wspierania transferu wiedzy i technologii oraz rozwoju regionalnego. W Koblencji dzięki inkubatorowi TechnologieZentrum (TZK) w ciągu ostatnich 20 lat stworzonych zostało pośrednio i bezpośrednio 748 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty. Infrastruktura inkubatora technologicznego stanowi dla przedsiębiorstw ważny powód działania właśnie tam. Wspólne korzystanie z infrastruktury (sale seminaryjne, infrastruktura IT etc.) stanowi ważny czynnik przy wyborze lokalizacji przedsiębiorstwa. Sieć kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w inkubatorze technologicznym odgrywa ważną rolę w rozwoju przedsiębiorstw. Zarówno bezpośrednie stosunki handlowe między przedsiębiorcami działającymi w TZK oraz nieformalna współpraca między nimi odgrywają ważną rolę w rozwoju przedsiębiorstw. prof. dr Mark O. Sellenthin

27 27 Dziękuję bardzo za uwagę! prof. dr Mark O. Sellenthin sellenthin@hs-koblenz.de


Pobierz ppt "Prof. dr Mark O. Sellenthin 1 Inkubatory technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości jako instrument rozwoju regionalnego i transferu technologii na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google