Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TechnologieZentrum Koblenz (TZK)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TechnologieZentrum Koblenz (TZK)"— Zapis prezentacji:

1 TechnologieZentrum Koblenz (TZK)
Inkubatory technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości jako instrument rozwoju regionalnego i transferu technologii na przykładzie inkubatora technologicznego w Koblencji TechnologieZentrum Koblenz (TZK) prof. dr Mark O. Sellenthin Profesor makroekonomii o specjalności ekonomika regionalna 23. Maja 2014 prof. dr Mark O. Sellenthin

2 Podział Wstęp i cele badania Założenia metodologiczne
Dynamika powstawania nowych firm w Niemczech Inkubatory technologiczne jako instrument rozwoju regionalnego Założenia metodologiczne Wyniki empiryczne Wskaźnik odpowiedzi w ankietach i trafność badań Wybór wyników empirycznych Oszacowanie wyników w zakresie poziomu zatrudnienia i wartości dodanej Wnioski Skuteczność inkubatorów technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości jako instrumentu transferu wiedzy i technologii oraz wsparcia rozwoju regionalnego prof. dr Mark O. Sellenthin

3 Wstęp Duże znaczenie dla dynamiki rozwoju regionalnego ma ilość nowopowstałych przedsiębiorstw. W ostatnich latach w Niemczech przemysł wysokich technologii, w szczególności branża informatyczna, wspierany był ze środków publicznych w celu stworzenia miejsc pracy oraz wartości dodanej w branżach przyszłości. Skoncentrowanie pomocy publicznej na transferze wiedzy i technologii w celu skomercjalizowania wiedzy z publicznych organizacji badawczych. Wsparcie publiczne dla zakładanych przedsiębiorstw (przedsiębiorczość akademicka) poprzez budowę inkubatorów technicznych i inkubatorów przedsiębiorczości w celu wspierania rozwoju regionalnego. prof. dr Mark O. Sellenthin

4 Dynamika powstawania nowych firm w Niemczech
wartość bazowa; rok bazowy 1995 = 100 sektor ICT pozostały sektor wysokich technologii wszystkie branże Adnotacja: Oszacowane ilości nowopowstałych przedsiębiorstw w latach Źródło: Mannheimer Unternehmenspanel (ZEW) 2012 Ilustracja 1: Ilość nowopowstałych firm w latach 1995 – 2011 Źródło: Müller et al. (2012) prof. dr Mark O. Sellenthin 4

5 Dynamika powstawania nowych firm w sektorze teleinformatycznym (ITC)
wartość bazowa; rok bazowy 1995 = 100 sektor ICT ICT usł. sprzęt oprogramowanie Ilustracja 2: Ilość nowopowstałych firm w sektorze IT 1995 – 2011 Źródło: Müller et al. (2012) prof. dr Mark O. Sellenthin 5

6 wysokie średnie niskie
Rozmieszczenie geograficzne nowopowstałych firm z sektora ICT w Niemczech Usługi ICT Oprogramowanie Sprzęt ICT Koblencja zagęszczenie wysokie średnie niskie Ilustracja 3: Rozmieszczenie geograficzne nowopowstałych firm w latach 2008 – 2011 Źródło: Müller et al. (2012) prof. dr Mark O. Sellenthin 6

7 „Prawdopodobieństwo upadku” nowych przedsiębiorstw
upadek w przeciągu pierwszych 3 lat działalności upadek w przeciągu pierwszych 5 lat działalności sektor ICT pozostały sektor wysokich technologii wszystkie branże Źródło: Mannheimer Unternehmenspanel (ZEW) 2012 Ilustracja 4: Upadek nowych przedsiębiorstw Źródło: Müller et al. (2012) prof. dr Mark O. Sellenthin 7

8 Cele badania Od 1992 roku inkubator TechnologieZentrum Koblenz (TZK) wspiera nowozakładane przedsiębiorstwa, w szczególności z branży technologicznej. Skoncentrowanie TZK na: nowych firmach z branży IT. Celem tego projektu naukowego jest analiza działań inkubatora TZK od początku działalności. Oszacowanie wkładu przedsiębiorstw z inkubatora TZK w kreowaniu w regionie wartości dodanej i miejsc pracy. prof. dr Mark O. Sellenthin

9 Inkubatory technologiczne jako instrument rozwoju regionalnego
Inkubator technologiczny to skoncentrowana lokalowo grupa młodych spółek z branży technologicznej. Subwencjonowane czynsze oraz oferta dodatkowych usług (usługi biurowe, doradztwo prawne, stołówka) mają ułatwić założenie działalności. Do tego oczekuje się efektów sprzężenia zwrotnego dzięki skupieniu przedsiębiorstw w jednym miejscu. prof. dr Mark O. Sellenthin 9

10 Inkubator technologiczny w Koblencji TechnologieZentrum Koblenz (TZK)
Wspólnicy TZK: Kraj związkowy Nadrenia-Palatynat (50,02%) Miasto Koblencja (28,39%) Wydział wsparcia działalności gospodarczej miasta Koblencja (11,51%) Wydział wsparcia działalności gospodarczej okręgu Mayen-Koblenz (10,08%) Powierzchnia użytkowa do wynajęcia: m2 Ok. 120 biur na wynajem Sala seminaryjna, serwerownia i 8 aneksów kuchennych dla najemców Odległość od Uniwersytetu w Koblencji: ok. 300 m prof. dr Mark O. Sellenthin 10

11 Cele i zagadnienia Dla jak wielu przedsiębiorstw inkubator TZK od momentu jego powstania był miejscem prowadzenia działalności gospodarczej? Jaki przebieg rozwoju miały poszczególne przedsiębiorstwa? => Rozwój obrotów & Rozwój zatrudnienia Ile przedsiębiorstw działających w TZK pozostało jeszcze na rynku? Ile przedsiębiorstw zniknęło w międzyczasie z rynku (np. przez bankructwo lub likwidację)? Ile przedsiębiorstw zostało przejętych przez inne przedsiębiorstwa? W jakim stopniu inkubator TZK przyczynił się do rozwoju regionalnego? W jakim stopniu inkubator TZK przyczynił się do rozwoju zatrudnienia w regionie? ! prof. dr Mark O. Sellenthin

12 Założenia metodologiczne
Analiza rozwoju działających w inkubatorze TZK przedsiębiorstw w wykorzystując studium przypadku Badania internetowe, bazy danych, rejestr przedsiębiorstw on-line Wywiady osobiste, ankiety pisemne, ankiety on-line Wskaźniki (pytania), wg ankiety: Ilość zatrudnionych i rozwój zatrudnienia w przedsiębiorstwie Forma prawna i struktura własnościowa Rozwój obrotów (i ewentualnie zysków) Przyczyny prowadzenia działalności w TZK Pytania dotyczące sieci kontaktów Dostępna jest solidna baza danych! Niemożliwa analiza z powodu błędnych danych. Dlatego wykorzystano ilości zatrudnionych! prof. dr Mark O. Sellenthin

13 Wyniki empiryczne – Wskaźnik odpowiedzi w ankietach
Analizy empiryczne podzielono na dwie grupy. Wskaźniki odpowiedzi obecnie w TZK przeniesione Ilość przedsiębiorstw ogółem 33 64 Ilość przedsiębiorstw od których uzyskano odpowiedzi 23 17 Wskaźnik odpowiedzi (%) 70 % 27 % Przedsiębiorstwa, które zbankrutowały, zostały przejęte, lub nie chciały brać udziału 2 34 Tabela 1: Wskaźniki odpowiedzi przy empirycznym zbieraniu danych Źródło: Dane zebrane samodzielnie Dane dotyczące ilości zatrudnionych w przedsiębiorstwach podczas prowadzenia działalności w inkubatorze TZK pozyskano od (prawie) wszystkich przedsiębiorstw i mogły zostać użyte do oszacowania wyników makroekonomicznych. prof. dr Mark O. Sellenthin

14 Dane empiryczne – Dalszy los przedsiębiorstw
Istotne wskaźniki świadczące o sukcesie przedsiębiorstwa Ilustracja 5: Dalszy los przedsiębiorstw działających w inkubatorze TZK Źródło: Dane zebrane samodzielnie Dane dotyczące ilości zatrudnionych w przedsiębiorstwach podczas prowadzenia działalności w inkubatorze TZK pozyskano od (prawie) wszystkich przedsiębiorstw i mogły zostać użyte do oszacowania wyników makroekonomicznych. prof. dr Mark O. Sellenthin

15 Ilość przedsiębiorstw Motywy prowadzenia działalności w inkubatorze
Wyniki: Wybór Ilość przedsiębiorstw Motywy prowadzenia działalności w inkubatorze Sieć kontaktów Przyrost zatrudnienia prof. dr Mark O. Sellenthin

16 Wyniki: Ilość przedsiębiorstw
Od 1993 roku w inkubatorze TZK prowadziło działalność ogółem 97 przedsiębiorstw. Ilustracja 6: Ilość przedsiębiorstw w TZK 1993 – 2013 Źródło: Obliczenia własne prof. dr Mark O. Sellenthin

17 Wyniki: Motywy prowadzenia działalności w inkubatorze
Dla wszystkich przedsiębiorstw najważniejszym motywem jest (była) infrastruktura! Transfer wiedzy i technologii pełni istotną rolę! Ilustracja 7: Motywy prowadzenia działalności w inkubatorze TZK – przedsiębiorstwa obecnie prowadzące działalność w inkubatorze TZK Źródło: Dane zebrane samodzielnie prof. dr Mark O. Sellenthin

18 Wyniki: Sieć kontaktów
Stosunki handlowe (regularne) są bardzo ważne dla rozwoju przedsiębiorstw działających w inkubatorze TZK! Nieformalna współpraca jest ważna dla rozwoju przedsiębiorstw Ilustracja 8: Kontakty z przedsiębiorcami działającymi w inkubatorze TZK – przedsiębiorstwa obecnie prowadzące działalność w inkubatorze TZK Źródło: Dane zebrane samodzielnie prof. dr Mark O. Sellenthin

19 Wyniki: Długość trwania na rynku oraz rozwój zatrudniania w przypadku byłych przedsiębiorstw z inkubatora TZK Niestabilny rozwój zatrudniania, względnie wysokie „prawdopodobieństwo upadku“ w pierwszych latach po rozpoczęciu działalności Ilustracja 9: Wzrost procentowy byłych przedsiębiorstw z inkubatora TZK (n = 64) Źródło: Dane zebrane samodzielnie prof. dr Mark O. Sellenthin

20 Wyniki: Przyrost zatrudnienia
Przyrost zatrudniania do końca 2012 roku Grupa przedsiębiorstw Ilość miejsc pracy Przedsiębiorstwa prowadzące obecnie działalność w inkubatorze TZK (Rozwój od początku rozpoczęcia działalności) 81 Przedsiębiorstwa prowadzące kiedyś działalność w inkubatorze TZK podczas działania w TZK 152 Przedsiębiorstwa prowadzące kiedyś działalność w inkubatorze TZK od przeprowadzenia się (n = 10) 256 Wyniki razem 489 Tabela 2: Wpływ inkubatora TZK na generowanie zatrudnienia Źródło: Dane zebrane samodzielnie Bezpośredni wpływ na generowanie zatrudnienia wynosi 489 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty dla przedsiębiorstw działających w inkubatorze TZK! prof. dr Mark O. Sellenthin

21 Szacowanie wyników ogólno-gospodarczych: analiza input-output
Analiza input-output to powszechnie stosowany instrument do szacowania wpływu na zatrudnienie i wartości dodanej w poszczególnych branżach oraz aktywności gospodarczej. Tablice przepływów międzygałęziowych i mnożniki udostępniane są przez Niemiecki Urząd Statystyczny (Statistischen Bundesamt). Większość przedsiębiorstw działających w inkubatorze TZK zaklasyfikowanych jest do branży informatycznej i usług informatycznych. Zastosowanie tego mnożnika prowadzi raczej do niedoszacowania rzeczywistych wyników i dlatego można przyjąć, że są to ostrożne szacunki. prof. dr Mark O. Sellenthin

22 Szacowanie wyników ogólno- gospodarczych: analiza input-output
Produkcja krajowa i import wyrażona w % produkcji globalnej Cyfrowe urządzenia wideo, elementy elektroniczne i produkcja urządzeń telekomunikacyjnych i sprzętu RTV 2,4 Wykon. prac budowl., instalator. i innych robót wykończeniowych 0,8 Usługi w zakresie handlu hurtowego (bez handlu samochodami 1,8 Usługi transportu lotniczego 0,5 Usługi telekomunikacyjne 1,2 Usługi informatyczne i informacyjne 18,0 Usługi finansowe 1,1 Usługi sektora nieruchomości i mieszkaniowego 1,6 Usługi w zakresie doradztwa praw., podatk. i przedsiębiorstw 2,5 Usługi biur architekto. i inży. i badań fizyko-technicznych Usługi wynajmu rzeczy ruchomych 1,4 Usługi ochroniarskie, usługi gospod. gdzie indziej niesklasyfikowane 1,0 Usługi wychowania i nauczania 1,3 Pozostałe usługi głównie prywatne Pozostałe zużycie pośrednie innych branż (każdorazowo <0,5) 3,8 Zużycie pośrednie sektora produkcyjnego 38,8 Podatki od produktów bez dotacji do produktów 0,3 Zużycie pośrednie stref produkcyjnych w cenach zakupu 39,1 Wynagrodzenie pracowników za granicą 53,4 Nadwyżka operacyjna brutto 7,5 Wartość dodana brutto 60,9 Produkcja globalna 100 Każde euro wydane w sektorze usług informatycznych generuje popyt na zużycie pośrednie u innych usługodawców z sektora IT w wysokości 18 eurocentów. (zalety struktury sieciowej i aglomeracji) Każde euro wydane w sektorze usług informatycznych generuje popyt na zużycie pośrednie w wysokości ok. 39 eurocentów! Każde euro wydane w sektorze usług informatycznych generuje dochód w wysokości ok. 61 eurocentów! Tabela 3: Współczynniki bezpośredniej produktochłonności produkcji 2008: Usługi informatyczne i informacyjne Źródło: Statistisches Bundesamt (2011) prof. dr Mark O. Sellenthin

23 Szacowanie wyników ogólno- gospodarczych: analiza input-output
Produkcja cyfrowych urządzeń wideo 1,79 Usługi telekomunikacyjne 1,94 Usługi informatyczne i informacyjne 1,53 Badania i rozwój 1,58 Usługi biur inżynierskich etc. 1,61 Każde euro wydane w sektorze usług informatycznych generuje produkcję ogólnogospodarczą w wysokości ok. 1,53 euro! Tabela 4: Współczynniki pełnej produktochłonności produkcji i mnożniki produkcji krajowej w 2008 r. Źródło: Statistisches Bundesamt (2011) Na podstawie tablic przepływów międzygałęziowych pochodzących z Niemieckiego Urzędu Statystycznego (Statistisches Bundesamt) w oparciu o ilości zatrudnionych można oszacować wyniki ogólnogospodarcze inkubatora TZK. Większość przedsiębiorstw działających w inkubatorze TZK zaklasyfikowanych jest do branży informatycznej i usług informatycznych. Zastosowanie tego mnożnika prowadzi raczej do niedoszacowania rzeczywistych wyników! prof. dr Mark O. Sellenthin

24 Wyniki: Szacunki Dzięki przedsiębiorstwom działającym w inkubatorze TZK stworzonych zostało bezpośrednio (podczas działalności w inkubatorze TZK i po przenosinach w inne miejsce) łącznie co najmniej 489 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty. Szacunki należy traktować z ostrożnością, ponieważ bazują wyłącznie na danych uzyskanych z ankiet oraz przechowywanych w inkubatorze TZK W przypadku przedsiębiorstw kiedyś prowadzących działalność w inkubatorze TZK do oszacowania skutków ogólnogospodarczych wzięto tylko rozwój zatrudnienia w 10 przedsiębiorstwach prof. dr Mark O. Sellenthin

25 Pobudzony zagregowany popyt wynosi co najmniej 26,7 mln €.
Wyniki: Szacunki Uwzględniając zależności zużycia pośredniego odpowiada to pobudzonemu wzrostowi zatrudniania wynoszącemu co najmniej 748 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty. Porównanie: Ilość zatrudnionych podlegających ubezpieczeniu społecznemu w Koblencji wzrosła w latach od 1993 do 2012 o łącznie osób. Popyt bezpośredni przedsiębiorstw działających w inkubatorze TZK stanowi wartość co najmniej 17,4 mln €. Pobudzony zagregowany popyt wynosi co najmniej 26,7 mln €. Pobudzony wkład przedsiębiorstw działających w inkubatorze do wartości dodanej brutto Koblencji wynosi co najmniej 16,2 mln €. Jest to wkład inkubatora TZK do produktu krajowego brutto Koblencji. prof. dr Mark O. Sellenthin

26 Wnioski Inkubatory technologiczne są ważnym instrumentem do wspierania transferu wiedzy i technologii oraz rozwoju regionalnego. W Koblencji dzięki inkubatorowi TechnologieZentrum (TZK) w ciągu ostatnich 20 lat stworzonych zostało pośrednio i bezpośrednio 748 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty. Infrastruktura inkubatora technologicznego stanowi dla przedsiębiorstw ważny powód działania właśnie tam. Wspólne korzystanie z infrastruktury (sale seminaryjne, infrastruktura IT etc.) stanowi ważny czynnik przy wyborze lokalizacji przedsiębiorstwa. Sieć kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w inkubatorze technologicznym odgrywa ważną rolę w rozwoju przedsiębiorstw. Zarówno bezpośrednie stosunki handlowe między przedsiębiorcami działającymi w TZK oraz nieformalna współpraca między nimi odgrywają ważną rolę w rozwoju przedsiębiorstw. prof. dr Mark O. Sellenthin

27 Dziękuję bardzo za uwagę!
prof. dr Mark O. Sellenthin prof. dr Mark O. Sellenthin


Pobierz ppt "TechnologieZentrum Koblenz (TZK)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google