Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Aktualna informacja o rynku pracy w województwie zachodniopomorskim Szczecin, 29 czerwca 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Aktualna informacja o rynku pracy w województwie zachodniopomorskim Szczecin, 29 czerwca 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Aktualna informacja o rynku pracy w województwie zachodniopomorskim Szczecin, 29 czerwca 2011 r.

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

3 Zharmonizowana stopa bezrobocia w wybranych krajach w kwietniu 2011 r. Źródło : Eurostat

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Źródło: Eurostat Zharmonizowana stopa bezrobocia w wybranych krajach w kwietniu 2010 i 2011 r.

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

6 Podstawowe dane o województwie zachodniopomorskim ludność (31 XII 2010 r.) – 1 693,1 tys. kobiety – 871,9 tys. (51,5%) mężczyźni – 821,1 tys. (48,5%) miasto – 1 164,5 tys. (68,8%) wieś – 528,6 tys. (31,2%) w wieku przedprodukcyjnym – 312,9 tys. (18,5%) w wieku produkcyjnym – 1 112,0 tys. (65,7%) w wieku poprodukcyjnym – 268,1 tys. (15,8%) przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (IV 2011 r.) – 163,0 tys. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (IV 2011 r.) – 3 123,63 zł podmioty gospodarki narodowej (IV 2011 r.) – 216,9 tys. Źródło: GUS

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Podstawowe dane o bezrobociu w województwie zachodniopomorskim wg stanu na koniec maja 2011 roku: STOPA BEZROBOCIA (stan na koniec kwietnia 2011 r.) 17,8% (POLSKA – 12,6%) LICZBA ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH 108 928 W TYM KOBIET : 57 049 tj. 52,4% pobierający zasiłek – 17,8 % tj. 19 375 osób, mieszkający na wsi – 39,8% tj. 43 406 osób, bezrobotni do 25 roku życia – 18,5% tj. 20 119 osób, długotrwale bezrobotni – 49,2% tj. 53 549 osób, bezrobotni powyżej 50 roku życia – 25,3% tj. 27 564 osoby, niepełnosprawni bezrobotni – 4,0% tj. 4 304 osoby. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w maju 2011 roku: 4 012 Liczba podjęć pracy w maju 2011 roku: 6 961

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

9

10 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim w latach 1999 - 2011

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Liczba bezrobotnych w powiatach województwa zachodniopomorskiego w maju 2011 roku

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Rejestracje i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych oraz podjęcia pracy w województwie zachodniopomorskim w latach 2006 - 2011

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej* w województwie zachodniopomorskim w latach 2003 - 2011 * Do grudnia 2009 roku były to oferty pracy.

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej* w poszczególnych miesiącach w latach 2008 - 2011 * Do grudnia 2009 roku były to oferty pracy.

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

16 Struktura bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2011 roku WIEKWYKSZTAŁCENIE STAŻ PRACY CZAS POZOSTAWANIA BEZ PRACY

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Bezrobotni na koniec 2010 roku oraz zgłoszone w 2010 roku wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej według wielkich grup zawodów

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Aktualna informacja o rynku pracy w województwie zachodniopomorskim Szczecin, 29 czerwca 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google