Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I n s t y t u t W s p ó ł p r a c y i P a r t n e r s t w a L o k a l n e g o MODEL PARTNERSTWA LOKALNEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I n s t y t u t W s p ó ł p r a c y i P a r t n e r s t w a L o k a l n e g o MODEL PARTNERSTWA LOKALNEGO."— Zapis prezentacji:

1 I n s t y t u t W s p ó ł p r a c y i P a r t n e r s t w a L o k a l n e g o MODEL PARTNERSTWA LOKALNEGO

2 I n s t y t u t W s p ó ł p r a c y i P a r t n e r s t w a L o k a l n e g o Model Partnerstwa Lokalnego opracowany przez specjalistów Departamentu Pracy USA; wzbogacony o polskie doświadczenia; wdrożony przez Program Rozwoju Zawodowego w latach 1998 – 2000.

3 I n s t y t u t W s p ó ł p r a c y i P a r t n e r s t w a L o k a l n e g o 1066 pracowników uczestniczyło w szkoleniach zawodowych 1876 osób zostało przeszkolonych w technikach Modelu 86 osób uczestniczyło w szkoleniach dla trenerów Dane z działalności Programu Rozwoju Zawodowego w Polsce listopad 1998 - grudzień 2000

4 I n s t y t u t W s p ó ł p r a c y i P a r t n e r s t w a L o k a l n e g o Władze lokalne Ośrodki szkoleniowe Biura Pośrednictwa Pracy Związki zawodowe Izby Handlowe, Rzemiosło 2. Szybkie Reagowanie 3. Konkurencyjność przedsiębiorstw 1. Lokalne Ożywienie Gospodarcze 4. Komponent Środków Finansowych Model Partnerstwa Lokalnego Agencje Rozwoju Radni gmin, powiatu, województwa Organizacje pozarządowe Ośrodki Pomocy Społecznej Firmy Lokalne media PUP, WUP

5 I n s t y t u t W s p ó ł p r a c y i P a r t n e r s t w a L o k a l n e g o Cechy charakterystyczne Modelu Partnerstwa Lokalnego bazowanie na inicjatywach oddolnych; udział znaczącej reprezentacji społeczności lokalnej, a zwłaszcza środowiska biznesu; budowanie partnerstwa poprzez doświadczenie; proces, a nie jednorazowa aktywność; metody wielokrotnego użytku; uzupełnia, a nie zastępuje;

6 I n s t y t u t W s p ó ł p r a c y i P a r t n e r s t w a L o k a l n e g o Część I Lokalne Ożywienie Gospodarcze

7 I n s t y t u t W s p ó ł p r a c y i P a r t n e r s t w a L o k a l n e g o Proces Lokalnego Ożywienia Gospodarczego I.Zaproszenie do udziału w warsztatach roboczych: 1.liderów gospodarczych; 2.władz samorządowych; 3.mieszkańców; II.Zapoznanie uczestników z zasadami rozwoju gospodarczego; III.Ocena lokalnych zasobów i potrzeb; IV.Wypracowanie i ocena nowych propozycji projektów; V.Wybór i wdrożenie projektów gospodarczych.

8 I n s t y t u t W s p ó ł p r a c y i P a r t n e r s t w a L o k a l n e g o LOKALNE OŻYWIENIE GOSPODARCZE SPOŁECZNOŚCI Władze i samorząd województwa, powiatu, gminy Urząd Marszałkowski, Sejmik Województwa, WUP lokalne organizacje pozarządowe, fundacje, media Firmy makroregionalne i lokalne, Izby Gospodarcze Banki, Zakłady. energetyczne wodociągowe gazownicze komunalne,. szpitale, organizacje pomocy i doradztwa, PUP, ZUS, US

9 I n s t y t u t W s p ó ł p r a c y i P a r t n e r s t w a L o k a l n e g o Gospodarzem programu na terenie powiatu jest starosta – odpowiedzialny za: Aktywne przeciwdziałanie bezrobociu Podejmowanie działań mających na celu ożywienie gospodarcze Inicjatorem warsztatów jest Specjalista Partnerstwa Lokalnego

10 I n s t y t u t W s p ó ł p r a c y i P a r t n e r s t w a L o k a l n e g o Część II Szybkie Reagowanie

11 I n s t y t u t W s p ó ł p r a c y i P a r t n e r s t w a L o k a l n e g o Szybkie Reagowanie Zespół Przystosowania Zawodowego; Wsparcie Koleżeńskie. Celem Szybkiego Reagowania jest wczesna interwencja. Według badań pozwala ona skrócić czas potrzebny pracownikom na znalezienie nowej pracy o około 50%.

12 I n s t y t u t W s p ó ł p r a c y i P a r t n e r s t w a L o k a l n e g o Zespół Przystosowania Zawodowego Władze lokalne Agencja Rozwoju Lokalnego Przewodniczący Pracownicy Kierownictwo Izby Handlowe Urząd Pracy MOPS Stowarzyszenia Promuje dobre stosunki pomiędzy pracownikami i pracodawcami Pomaga utrzymać produktywność Zmniejsza negatywne skutki restrukturyzacji zatrudnienia Przyczynia się do personalizacji usług Koordynuje świadczenia usług dla zwalnianych pracowników Służy jako forum komunikacyjne Ułatwia podstawowe usługi przystosowawcze Zapewnia wsparcie społeczne Jest oddzielony od procesu negocjacji Organizacje Pozarządowe Agencja Pracy

13 I n s t y t u t W s p ó ł p r a c y i P a r t n e r s t w a L o k a l n e g o Zespoły Przystosowania Zawodowego w Polsce utworzono Zespoły w branżach: –górniczej –medycznej –hutniczej oraz w zakładach produkcyjnych i na szczeblu powiatów Zespół zakłada Specjalista Partnerstwa Lokalnego.

14 I n s t y t u t W s p ó ł p r a c y i P a r t n e r s t w a L o k a l n e g o Lokalny Zespół Przystosowania Zawodowego (powiatowy lub gminny) Stanowi alternatywę dla zespołu zakładowego. Zakładany jest w przypadku gdy firma nie chce współpracować lub istnieje konieczność obsługi kilku zwolnień. Gromadzi osoby decyzyjne. Działa na rzecz tworzenia miejsc pracy i kreowania polityki lokalnej. Zespół może być inicjowany przez Specjalistę Partnerstwa Lokalnego

15 I n s t y t u t W s p ó ł p r a c y i P a r t n e r s t w a L o k a l n e g o Program Wsparcia Koleżeńskiego realizuje przeszkolona grupa Kolegów - Doradców

16 I n s t y t u t W s p ó ł p r a c y i P a r t n e r s t w a L o k a l n e g o Założenia idei Wsparcia Koleżeńskiego Pokazanie ludziom, że nie są pozostawieni sami sobie; Utwierdzanie poczucia godności i własnej wartości pracowników; Okazanie zrozumienia dla ludzkich przeżyć; Przekonywanie ludzi, ze ich uczucia są naturalne; Pomaganie ludziom w tworzeniu strategii działania.

17 I n s t y t u t W s p ó ł p r a c y i P a r t n e r s t w a L o k a l n e g o Wsparcie Koleżeńskie Realizowane w zakładzie pracy Realizowane w społeczności lokalnej doraźne stałe

18 I n s t y t u t W s p ó ł p r a c y i P a r t n e r s t w a L o k a l n e g o Część III Wzmacnianie Konkurencyjności Przedsiębiorstw Szkolenie „Szybki Start”

19 I n s t y t u t W s p ó ł p r a c y i P a r t n e r s t w a L o k a l n e g o Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania dla wzmocnienia firm i utrzymania istniejących miejsc pracy; Działania prowadzone przez wiele instytucji lokalnych i regionalnych.

20 I n s t y t u t W s p ó ł p r a c y i P a r t n e r s t w a L o k a l n e g o Szybki Starty - zalety metodologii  Uczestnicy szkoleń pozyskują umiejętności zawodowe w szybki i efektywny sposób;  Uczestnicy szkoleń mają zapewnione zatrudnienie po ukończeniu kursu;  Pracodawcy pozyskują wykwalifikowanych pracowników na konkretne stanowiska w ramach swojego przedsiębiorstwa;  Pracodawcy pozyskują pracownika przeszkolonego pod potrzeby w krótkim okresie czasu.

21 I n s t y t u t W s p ó ł p r a c y i P a r t n e r s t w a L o k a l n e g o Model Partnerstwa Lokalnego Pomaga Społecznościom poprzez Warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego Pracownikom poprzez zastosowanie metod Szybkiego Reagowania Firmom poprzez wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw


Pobierz ppt "I n s t y t u t W s p ó ł p r a c y i P a r t n e r s t w a L o k a l n e g o MODEL PARTNERSTWA LOKALNEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google