Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MERYTORYCZNY ASPEKT PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MERYTORYCZNY ASPEKT PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA"— Zapis prezentacji:

1 MERYTORYCZNY ASPEKT PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

2 SIEĆ to statek, na którym nie ma pasażerów, wszyscy jesteśmy załogą
Co to jest sieć? SIEĆ to statek, na którym nie ma pasażerów, wszyscy jesteśmy załogą

3 Co to jest sieć wg dr Danuty Elsner
Sieć to typ struktury organizacyjnej, w której: • brak hierarchii, • brak kierownika, • brak podporządkowania, • dominują więzi informacyjne i więzi współpracy, • ustalenia dotyczące obowiązków są tymczasowe, • specjalizacja wynika z zainteresowań i fachowości, • stopień sformalizowania procedur działania jest minimalny

4 Co to jest sieć? To forma pracy, która pozwala dzielić się wiedzą, wymieniać doświadczeniami, wspólnie opracowywać rozwiązania stosowane w szkolnej praktyce.

5 Co to jest sieć? To również przestrzeń, w której uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego i metodycznego oraz otrzymać dostosowaną do swoich potrzeb wiedzę.

6 Cele pracy sieci współpracy i samokształcenia

7 Wymiana doświadczeń między uczestnikami.
Nawiązanie kontaktów współpracy pomiędzy szkołami. Tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w projekcie. Poszerzenie kompetencji uczestników. Analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników. Pozyskiwanie merytorycznego i metodycznego wsparcia ekspertów.

8 oraz otrzymać dostosowaną do swoich potrzeb wiedzę.
Sieć to przestrzeń, w której uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego i metodycznego oraz otrzymać dostosowaną do swoich potrzeb wiedzę. Jedna z zasad obowiązujących uczestników sieci: - jeśli chcesz coś otrzymać w sieci musisz coś do tej sieci dać od siebie…

9 Kto tworzy sieć? Zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie stanowi ją międzyszkolny zespół nauczycieli / dyrektorów współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Liczba uczestników sieci osób.

10 Działania podejmowane w ramach sieci

11 Spotkanie organizacyjne:
Integracja uczestników sieci Rozpoznanie potrzeb i zasobów Ustalenie celów, harmonogramu pracy i działań na platformie   Spotkania robocze: Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami Spotkania z ekspertami Tworzenie nowych rozwiązań Spotkanie podsumowujące: Podsumowanie i omówienie pracy sieci Zaplanowanie promocji i sposobów udostępniania wypracowanych rozwiązań innym Ewaluacja

12 Platforma ORE www.doskonaleniewsieci.pl
Działania na platformie cyfrowej pomiędzy spotkaniami Dyskusje, wymiana informacji i spostrzeżeń dotyczących tematyki sieci. Koordynowanie pracy uczestników nad wspólnie tworzonymi rozwiązani. Publikacja efektów pracy (np. wypracowane narzędzia, scenariusze lekcji itp.). Dzielenie się zasobami użytecznymi dla uczestników sieci (zamieszczanie dokumentów, filmów, prezentacji, zdjęć itp.). Udział w szkoleniach e-learningowych

13 Aktywność na platformie cyfrowej
Minimum 2 x w tygodniu

14 Cele funkcjonowania platformy
budowanie społeczności nauczycieli / dyrektorów; gromadzenie informacji, filtrowanie jej i umożliwienie łatwego dostępu do niej – dostęp, aktów prawnych, spotkań informacyjno-szkoleniowych, list ekspertów, itp.; uczenie się i wspieranie – kursy e-learningowe; pomoc w zarządzaniu procesem wspomagania w szkołach oraz pracami sieci współpracy.

15 Formy i metody zespołowego uczenia się w sieci
Obserwacje koleżeńskie Przekazywanie/odbieranie informacji zwrotnej Wspólne opracowywanie materiałów Korzystanie z krytycznej przyjaźni Powoływanie grup roboczych Organizowanie konferencji, warsztatów Publikowanie doświadczeń Upowszechnianie dobrych praktyk

16 Jakie korzyści daje praca w sieci?
Cenną szansę na bieżący kontakt z innymi placówkami dzięki czemu poszerza się perspektywa, na własne problemy i zasoby. Zastosowanie sprawdzonych metod, rozwiązań problemów Zaoszczędzenie czasu i energii na wypracowanie tych samych rozwiązań przez każdą szkołę z osobna - w sieci praca zespołowa Wspólne wypracowanie i wdrażanie nowych rozwiązań, dzielenie się doświadczeniami – wymiana „dobrych praktyk” Zaangażowanie uczestników w opracowanie własnych, autorskich propozycji i podjęcie inicjatyw wdrożenia w placówkach sieciowych Pomoc wysokiej klasy specjalistów - ekspertów specjalizujących się w określonym zagadnieniu

17 Szkolenia dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia - www
Szkolenia dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia - Publikacja „Sieci współpracy i samokształcenia” Teoria i praktyka - Danuta Elsner Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - ABC Stan prawny: r.

18 Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły
Propozycja planu działania sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły

19 Spotkanie organizacyjne
Rozpoznanie zasobów i potrzeb; ustalenie zasad współpracy; integracja grupy. (3 godz. dydaktyczne) godz

20 Najważniejsze problemy poruszane w czasie spotkania 1
Omówienie celów i założeń projektu „sieciowego” przez koordynatora projektu. Sprawy formalne (deklaracje udziału w sieci, inne). Krótkie wprowadzenie, przygotowane przez koordynatora: pozapedagogiczne obowiązki dyrektora w świetle prawa oświatowego. Diagnoza potrzeb i zasobów sieci (ankieta). Zajęcia praktyczne związane z pracą na panelu internetowym (logowanie, dołączanie publikacji itp.)

21 Dyrektor jako prawodawca
Spotkanie z ekspertem – specjalistą od prawa oświatowego: co to jest technika prawodawcza? rodzaje dokumentów prawa wewnątrzszkolnego: uchwały rady pedagogicznej, decyzje i zarządzenia dyrektora szkoły różnica pomiędzy decyzją a zarządzeniem. Warsztaty prowadzone przez eksperta (temat warsztatów zostanie uzgodniony na forum internetowym), np. jak wprowadzać zmiany do statutu szkoły? jak zgodnie z techniką prawodawczą przygotować decyzję dyrektora czy zarządzenie w dowolnej sprawie? Omówienie warsztatów

22 Dyrektor jako pracodawca
Spotkanie z ekspertem – specjalistą od prawa pracy: zadania dyrektora w zakresie prawa pracy umowa o pracę, wypowiedzenie i świadectwo pracy kary kodeksowe dla pracowników kodeks pracy a Karta Nauczyciela Warsztaty: pod okiem eksperta analiza tzw. „trudnych” przypadków związanych z zatrudnieniem, zwalnianiem czy roszczeniami nauczycieli lub innych pracowników (analiza przypadku, symulacja). Omówienie warsztatów. „Trudne” przypadki w naszej karierze dyrektorskiej: uczestnicy spotkania prezentują i dyskutują o „trudnych” przypadkach, z którymi zetknęli się w swojej karierze dyrektorskiej. Wymiana doświadczeń.

23 Dyrektor jako zarządca nieruchomości
Spotkanie z ekspertem – specjalistą od prawa budowlanego: obowiązki dyrektora w zakresie zarządzania nieruchomością szkolną analiza wybranych zapisów prawa budowlanego terminy obowiązkowych przeglądów i kontroli Warsztaty: prowadzenia księgi obiektu budowlanego, przygotowane przez eksperta, w oparciu o konkretne przykłady ksiąg obiektu budowlanego. Omówienie warsztatów. Praca w grupach nad terminarzem wszystkich obowiązkowych przeglądów i kontroli.

24 Dyrektor jako zarządzający budżetem
Spotkanie z ekspertem – specjalistą od finansów publicznych i rachunkowości oświatowej: zadania dyrektora w zakresie dysponowania środkami publicznymi budżet placówki oświatowej sprawozdawczość budżetowa zasady współpracy dyrektora szkoły z głównym księgowym organizacja księgowości szkoły Warsztaty: pod okiem eksperta analiza funkcjonujących w szkole i wymaganych instrukcji, regulaminów, dokumentacji. budżetowej. Prezentacja „dobrych” rozwiązań. Omówienie warsztatów.

25 Dyrektor jako organizator BHP w szkole
Spotkanie z ekspertem – specjalistą od spraw BHP: obowiązujące przepisy dotyczące BHP w szkole zadania dyrektora w zakresie BHP obowiązkowe szkolenia BHP dla pracowników szkoły i odpowiedzialności dyrektora w tym zakresie. Warsztaty np. na temat: jak organizować szkolną turystykę? Warsztaty prowadzone przez eksperta. Omówienie warsztatów. Praca w grupach nad konkretnymi problemami, np. jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo na szkolnych korytarzach?; jak przygotować ocenę ryzyka zawodowego nauczyciela chemii?

26 Spotkanie podsumowujące
Podsumowanie i ewaluacja pracy

27 Pomiędzy spotkaniami sieć działa na platformie
Uczestnicy sieci: Dyskutują i wymieniają informacje o tym, co działo się podczas spotkania. Wspólnie tworzą rozwiązania. Publikują efekty pracy. Dzielą się zasobami (coś dają, coś biorą). Uczestniczą w szkoleniach e-learningowych

28 Spotkanie wyjazdowe

29 TŁO 3 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

30 Biuro Projektu: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie
Helena Skomorowska Biuro Projektu: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie ul. Karłowicza 4 Lublin tel


Pobierz ppt "MERYTORYCZNY ASPEKT PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google