Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej Wywiad przeprowadzony z wiceprzewodniczącym Rady Gminy Łęczyca -Marianem Święckim Gmina Wiejska Łęczyca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej Wywiad przeprowadzony z wiceprzewodniczącym Rady Gminy Łęczyca -Marianem Święckim Gmina Wiejska Łęczyca."— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej Wywiad przeprowadzony z wiceprzewodniczącym Rady Gminy Łęczyca -Marianem Święckim Gmina Wiejska Łęczyca

2 Pan Marian Święcki jest radnym Gminy Łęczyca od 8 lat. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego rady gminy drugą kadencję. Wywiad z wiceprzewodniczącym Rady Gminy Łęczyca

3 Jaki jest zakres Pana obowiązków? Jako wiceprzewodniczący Rady Gminy Łęczyca wykonuję polecenia przewodniczącego, a w razie jego nieobecności pełnię jego funkcję, czyli prowadzę sesje i zajmuję się organizowaniem pracy rady.

4 Wywiad z wiceprzewodniczącym Rady Gminy Łęczyca Jakie zmiany w ciągu ostatnich 20 lat zaszły w naszej gminie? Na przestrzeni 20 lat zaszły bardzo duże zmiany m.in.: udana reforma samorządowa; poprawa infrastruktury: - zwodociągowanie całej gminy - znaczna poprawa stanu dróg w tym około 30% dróg utwardzonych nawierzchnią bitumiczną - skanalizowanie poprzez budowę przydomowych oczyszczalni - znaczna poprawa bazy szkolnej poprzez zmodernizowanie istniejących obiektów i budowy nowych (budynek gimnazjum i sala gimnastyczna w Topoli Królewskiej)

5 Wywiad z wiceprzewodniczącym Rady Gminy Łęczyca Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej

6 Wywiad z wiceprzewodniczącym Rady Gminy Łęczyca Jak ocenia Pan przepływ informacji między władzami gminy a obywatelami? Czy urzędnicy konsultują decyzje z obywatelami? Obecnie nie ma żadnych utrudnień w uzyskaniu informacji dotyczących działania rady gminy czy urzędu gminy. Można je pozyskać korzystając z: BIP (Biuletyn Informacji Publicznej), który jest dostępny w Internecie oraz ze strony internetowej urzędu gminy wraz z zawartymi na niej linkami protokołów z obrad sesji dostępnych w urzędzie gminy dla każdego mieszkańca

7 Wywiad z wiceprzewodniczącym Rady Gminy Łęczyca Czy w naszej gminie jakość środowiska naturalnego poprawiła się? Czy wprowadzono pojemniki do segregacji śmieci? Jakość środowiska naturalnego w naszej gminie poprawiła się. Wprowadzono pojemniki do zbiorowej segregacji śmieci, za których utrzymanie koszty ponosi gmina. Również większość posesji w gminie posiada indywidualne kosze na śmieci. Poprawił się także stan czystości wód. Płynące przez naszą gminę rzeki przestały być rzutem ścieków dla innych miast (wybudowano tam oczyszczalnie ścieków).

8 Wywiad z wiceprzewodniczącym rady Gminy Łęczyca Jakie zadania własne podjęła gmina? Gmina podjęła zadania własne takie jak: budowa dróg zwodociągowanie budowa przydomowych oczyszczalni ścieków pomoc spółkom wodnym oświetlenie uliczne inwestycje w oświatę

9 Wywiad z wiceprzewodniczącym Rady Gminy Łęczyca Jakie są dalsze plany rozwoju gminy? Dalszymi planami rozwoju gminy są: oświetlenie całej gminy ściągnięcie inwestorów na teren gminy (promocje terenów przemysłowych we wsi Lubień) dalsza budowa dróg o nawierzchni bitumicznej rozwój zaplecza oświatowego (budowa obiektów sportowych przy szkole w Błoniu) modernizacja stacji uzdatniania wody w Piekaciu budowa sieci internetowej dla gminy

10 Wywiad z wiceprzewodniczącym Rady Gminy Łęczyca Jakie problemy społeczne występują naszej gminie i jakie działania są podejmowane w celu ich wyeliminowania? Problemy, jakie występują w naszej gminie to: wandalizm bezrobocie W celu wyeliminowania gmina podejmuje działania takie jak: uświadamianie młodzieży szkodliwości takiego postępowania działanie gminnego ośrodka pomocy społecznej poprzez doraźną pomoc dla bezrobotnych oraz wdrażanie programów aktywizujących bezrobotnych

11 Wywiad z wiceprzewodniczącym Rady Gminy Łęczyca Czy cała gmina jest zwodociągowana? Tak. Studnie głębinowe mieszczą się w Piekaciu i Bronnie. Czy są plany związane z usuwaniem śmieci? Tak. Jest to plan gospodarki odpadami oraz regulamin utrzymania czystości na terenie gminy Łęczyca.

12 Wywiad z wiceprzewodniczącym Rady Gminy Łęczyca Jak ocenia Pan reformę samorządową z perspektywy 20 lat? Bardzo dobrze. W moim odczuciu jest to jedyna reforma, która ostatnio się udała. Władze gminy stały się suwerennym zarządcą na własnym terenie. Zniknęła centralizacja decyzji dotycząca gminy (inwestycje, zarządzanie). Gmina dysponuje własnym budżetem, co czyni ją niezależną i podejmuje działania, jakich oczekują od niej jej mieszkańcy.

13 Wywiad z wiceprzewodniczącym Rady Gminy Łęczyca Jaki wpływ miała reforma samorządowa na stan oświaty w naszej gminie? Reforma samorządowa miała pozytywny wpływ na naszą gminę poprzez subwencję oświatową otrzymywaną na każdego ucznia. Gmina utrzymuje oświatę i może również z budżetu własnego inwestować w infrastrukturę oświatową. Kreuje politykę oświatową dostosowaną do potrzeb ucznia.

14 Wywiad z wiceprzewodniczącym Rady Gminy Łęczyca Jak Pan ocenia bezpośrednie wybory wójta i jaki mają one wpływ na zarządzanie gminą? Bezpośrednie wybory wójta oceniam pozytywnie, ponieważ wójt musi bardziej dbać o potrzeby wszystkich mieszkańców (wyborców). Pozwala to im wybierać wójta ich zdaniem najbardziej odpowiedniego, kandydata spełniającego ich oczekiwania. Wywiad przeprowadziła: Kinga Święcka

15 Kinga Święcka 1995, Ewelina Kotassa 1995, Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej Jolanta Kuropatwa W skład Zespołu Projektowego wchodz ą Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej Wywiad przeprowadzony z wiceprzewodniczącym Rady Gminy Łęczyca -Marianem Święckim Gmina Wiejska Łęczyca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google