Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach MŁODZIEŻOWA AKCJA OBYWATELSKA „20 lat wspólnie” Samorząd Miasta i Gminy Zelów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach MŁODZIEŻOWA AKCJA OBYWATELSKA „20 lat wspólnie” Samorząd Miasta i Gminy Zelów."— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach MŁODZIEŻOWA AKCJA OBYWATELSKA „20 lat wspólnie” Samorząd Miasta i Gminy Zelów

2 Początek miastu dała osada założona w XIII w. Pierwotnie nosiła ona nazwę Szelyów, a następnie Zeliów. Pierwsza odnosząca się do niej wzmianka historyczna sięga 1402 roku i pochodzi z księgi "Liber Beneficiorum" Jana Łaskiego. Do końca XVIII w. Zelów był typową wsią szlachecką, której mieszkańcy trudnili się uprawą ziemi i hodowlą. Źródła historyczne podają, iż w 1802 roku majątek Zelów, będący wówczas własnością Józefa Świdzińskiego, został zakupiony przez przybyłych do Polski Czechów. Zapoczątkowali oni na tym terenie funkcjonujący do dziś przemysł włókienniczy, zajmując się głównie rękodzielnictwem tkackim. Warsztaty zelowskie wyspecjalizowały się m.in. w produkcji satyny, kretonu oraz dekoracyjnych pluszów - wykonywanych z bawełnianej osnowy i wełnianego wątku. Historia Zelowa

3 Zelowskie symbole pamięci narodowej Plac Dąbrowskiego w Zelowie Park Miejski im. Romualda Traugutta

4 Zelów… Dawniej... Dzisiaj...

5 Położenie gminy Zelów Gmina Zelów położona jest w centralno – południowej części województwa łódzkiego. W strukturze samorządowej usytuowana jest w powiecie bełchatowskim, w jego północno – zachodniej części. Od północy sąsiaduje z gminą Dłutów, od wschodu z gminami Drużbice i Bełchatów, od południa z gminami Kluki i Szczerców oraz od zachodu z gminami Widawa, Sędziejowice i Buczek.

6 Położenie gminy Zelów

7 Reformy edukacyjne Jakie zaszły zmiany w oświacie w naszej gminie? Doszło do reformy w 1999r., która zobowiązała gminę do zmian w strukturze szkół na: -podstawowe -gimnazjalne -ponadgimnazjalne Czy zostały przeprowadzone jakieś zmiany w związku z rozwojem umiejętności sportowych i edukacyjnych dla uczniów naszej gminy? Zostały przeprowadzone generalne remonty wszystkich szkół na terenie gminy Zelów. Powstały nowe hale gimnastyczne m.in. W Łobudzicach i w Bujnach Szlacheckich a w najbliższym czasie rozpatruje się budowę Wiejskiego Centrum Rekreacji w Kociszewie. Uczniowie, którzy chcą poszerzać swoje zainteresowania mogą w szkołach uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, bo powstały nowe pracownie komputerowe, dobrze wyposażone. Można tam korzystać z Internetu oraz innych pomocy naukowych. Czy dzieci z dysfunkcjami intelektualnymi mają możliwość uczęszczania do szkół publicznych oraz czy mogą rozwijać się wśród swoich rówieśników? W Szkole Podstawowej nr. 2 w Zelowie i w Gimnazjum w Łobudzicach powstały klasy integracyjne, w których mogą rozwijać się dzieci z dysfunkcjami intelektualnymi. W szkole nr. 2 w Zelowie funkcjonuje również świetlica środowiskowa dla dzieci z trudnościami w nauce i z rodzin ubogich. Czy gmina dofinansowuje zdolnych uczniów naszego obszaru? Gmina przydziela stypendia o charakterze motywującym i są to stypendia głównie dla uczniów którzy osiągają dobra wyniki w nauce a znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

8 Szkoły gminy Zelów Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 2

9 Opieka zdrowotna Jak przez ostatnie dwadzieścia lat rozwinęła się opieka zdrowotna w naszej gminie? W Miejsko Gminnym Ośrodku Opieki Społecznej oraz w Ośrodku Zdrowia przy ulicy Żeromskiego odbył się generalny remont budynku. Czy istnieją miejsca, do których osoby samotne i schorowane mogą się zwrócić o pomoc? Tak, istnieją. Środowiskowe Domy Samopomocy w Walewicach i w Zabłotach. Placówki służą zarówno chorym, którzy znajdują w niej opiekę specjalistów i miłą atmosferę, jak ich rodzinom, które, mimo trudów opieki, nie muszą rezygnować z pracy zawodowej. W ramach Środowiskowego Domu Samopomocy zapewniana jest psychiatryczna opieka zdrowotna oraz rehabilitacja społeczna osób dotkniętych chorobą Alzheimera. Czy w gminie Zelów istnieją Zakłady Opieki Zdrowotnej? W naszej gminie istnieją dwa Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zelowie także, filia w Wygiełzowie i w Bujnach Szlacheckich. W Zelowie po wielu staraniach Urząd Miejski w Zelowie otrzymał drogą darowizny budynek w którym mieści się Ośrodek Zdrowia w Bujnach Szlacheckich. SPZOZ w Zelowie

10 Infrastruktura techniczna Czy obszary naszej gminy są zaopatrzone w wodociągi dostarczające wodę? Większość obszaru gminy jest wyposażona w wodociągi która dostarcza mieszkańcom bieżącej wody. Czy nasza gmina jest skanalizowana? Część miasta jest już skanalizowana, natomiast w tym roku gmina zmierza się z największą inwestycją położenia kanalizacji od miejscowości Herbertów, przez ulicę Kościuszki, Piotrowską, Łobudzice aż do Podwód z jednoczesnym, położeniem nawierzchni asfaltowej, chodnika oraz ścieżki rowerowej. Jak w naszej gminie usuwane są ścieki? W gminie została odbudowana oczyszczalnia ścieków w Maurycowie, która wspomaga pozbywanie się nieczystości komunalnych – Gospodarka nieczystości stałych. Czy mieszkańcy naszej gminy mają możliwość poruszania się między miejscowościami? Jest taka możliwość. Istnieją linie autobusowe do Łasku i Bełchatowa, na które burmistrz miasta Zelowa przekazuje dotacje. Dzieci, które dojeżdżają do szkół podstawowych i gimnazjalnych naszej gminy są dowożone i odwożone.

11 Utrzymanie porządku publicznego Czy Straż Pożarna i Komisariat Policji zapewniają swoim mieszkańcom odpowiednie usługi w przypadku niebezpieczeństwa? Straż Pożarna została wyremontowana oraz zostały zakupione nowe wozy strażackie. Otrzymuje ona również coroczną dotację. W gminie Zelów został wyremontowany także Komisariat Policji oraz zakupiono do niego nowe pojazdy. Czy budynki użytku publicznego stwarzają dla mieszkańców naszej gminy odpowiednie warunki? W ubiegłym roku został przeprowadzony remont Biblioteki Publicznej w Zelowie oraz Domu Kultury. Został również odbudowany budynek Urzędu Miejskiego. Kościół pw. Św. Wawrzyńca w Łobudzicach został zaopatrzony w czujniki przeciwpożarowe, dzięki czemu parafianie tego Kościoła nie muszą martwić się o własne bezpieczeństwo. Została tam wyremontowana dzwonnica, odbyło to się w 2008r. Dom Kultury w Zelowie

12 Urząd Miejski w Zelowie Wyremontowany budynek Urzędu Miejskiego w Zelowie Nowopowstały budynek Urzędu Miejskiego w Zelowie

13 Pomoc oferowana mieszkańcom gminy Czy w gminie istnieją organizacje pomagające mieszkańcom w różnego rodzaju problemach? Tak, w gminie działa Miejska Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, która realizuje gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W Zelowie istnieją także: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, Centrum Koordynacyjne gospodarstw Ekologicznych i Agroturystycznych Eko – Centrum Zelów, Parafialne Stowarzyszenie Caritas, Klub Wzajemnej Pomocy Jutrzenka, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Porozumienie na Rzecz Gminy Zelów, Stowarzyszenie Dobroczynne Razem, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Stowarzyszenie Zwykłe ‘Klub Wolontariusza’, Towarzystwo Szkolne Kociszew, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ‘Zelowiak’. Czy rolnicy otrzymują dodatkowe dofinansowania? Rolnicy oraz sołectwa otrzymują dotację w związku z wejściem do Unii Europejskiej.

14 Anna Kałużna 1996r., anus119966@interia.pl, IIa Adriana Rybarczyk 1995r., ada224-1995@o2.pl, IIb Klaudia Osińska 1995r., Klaudysia181@wp.pl, IIa Anna Kwasek 1995r., styl1234567@interia.pl, IIa Julita Sowała 1995r., sowasowala@o2.pl, IIb Julita Adamczyk 1995r., anexis1234@interia.pl, IIb Katarzyna Majda 1995r., jula123456783@interia.pl, IIa Karolina Krajda 1995r., karolka0816@wp.pl, IIa Szkoła im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach Maria Woszczyk 515 259 275. /cobra408@o2.pl W skład Zespołu Projektowego wchodzą… Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach MŁODZIEŻOWA AKCJA OBYWATELSKA „20 lat wspólnie” Samorząd Miasta i Gminy Zelów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google