Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ślęzakach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ślęzakach"— Zapis prezentacji:

1 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ślęzakach
Dwadzieścia lat minęło … w gminie Baranów Sandomierski Gmina Baranów Sandomierski

2 Młodzieżowa Rada Miejska
Inicjatywy młodzieżowej Rady Miejskiej: spotkania na hali sportowej (raz w tygodniu nieodpłatnie), przeprowadzenie akcji „Bądź bezpieczny na drodze”, której celem było poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy, indywidualne wsparcie dla swoich miejscowości, np. zakup piłek do siatkówki, piłki nożnej, koszy na śmieci, koszulek sportowych, pozyskanie kwoty złotych w ramach konkursu grantowego „Działaj lokalnie” i wybudowanie paleniska na Ślęzakach (w planach budowa altanki), przeprowadzenie zbiórki żywności dla wychowanków Domu Dziecka w Skopaniu.

3 wykształcenie: średnie techniczne,
Tadeusz Kaczak wykształcenie: średnie techniczne, radny ze wsi Ślęzaki „Centrum” na Markach „Do najważniejszych osiągnięć ostatnich dwudziestu lat w regionie należy zaliczyć: wybudowanie i oddanie do użytku linii telefonicznej, obecnie dostępny jest Internet, gazyfikacja, wybudowanie sieci wodociągowej oraz stacji ujęcia i uzdatniania wody, wybudowanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Dąbrowicy, poprawa stanu dróg lokalnych poprzez remonty nawierzchni oraz wykonanie nowych odcinków dróg o nawierzchni asfaltowej, co w znacznym stopniu poprawiło warunki życia mieszkańców”.

4 Wacław Smykla „Centrum” na Kaczakach radny ze wsi Dąbrowica
„Jeśli chodzi o zmiany dostrzegalne gołym okiem jest to: utwardzenie i położenie nawierzchni asfaltowej na wielu drogach, wyremontowanie szkół i budynków przyszkolnych, poprawienie boiska szkolnego w Ślęzakach, wybudowanie kanalizacji w Dąbrowicy (jest to jedyna miejscowość w tej chwili w gminie Baranów Sandomierski, która jest prawie w 100% skanalizowana – oprócz gospodarstw, które odmówiły), zrobienie porządku wokół kościoła parafialnego w Ślęzakach – powstały parkingi, wybudowanie trzech „centrów”: pierwsze powstało w Ślęzakach koło kościoła, drugie zostało wykonane na Markach, kolejne na Kaczakach wokół remizy strażackiej”. „Centrum” na Kaczakach

5 Ksiądz Zygmunt Wawrzyszko
prałat parafii Ślęzaki Muzeum regionalne „Pierwsza zmiana rzucająca się w oczy to nowe budownictwo domów mieszkalnych. Dawniej były drewniane – jeden pokój i kuchnia, a dziś są murowane, kilkupokojowe. Przy domach pojawiły się ogródki z ozdobnymi krzewami. (…) Powstały nowe wyasfaltowane drogi, w związku z tym jest łatwiejszy dostęp do każdego domu i do głównej trasy komunikacyjnej. (…) Parkingi i chodniki pomiędzy kościołem a szkołą wyłożone są kostką i posiadają dodatkowe oświetlenie elektryczne. (…) W kościele odbyła się konserwacja i złocenie trzech ołtarzy, konserwacja i odnowienie obrazów olejnych, zmiana ogrzewania z węglowego na gazowe, remont dachów na budynkach gospodarczych. Wybudowano i wykończono dom katechetyczny, w którym są podręczne magazyny kościelne, biblioteka parafialna i sale do spotkań grup kościelnych. Wybudowano również kaplicę pogrzebową z chłodnią”.

6 Kościół i jego otoczenie

7 Edukacja Siłownia wybudowanie gimnazjum,
wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wymiana pieców węglowych na gazowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie elewacji zewnętrznej budynków, wyposażenie szkoły w komputery z dostępem do Internetu, utworzenie pracowni językowej i centrum multimedialnego, zakupienie sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży, wyremontowanie pomieszczenia na siłownię w czynie społecznym przez nauczycieli, wybudowanie nowoczesnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego utworzenie przed szkołą zadbanego ogródka. W szkole odbywają się zajęcia taneczne, działa UKS i SKS, można korzystać z siłowni oraz sali gimnastycznej pod opieką nauczyciela. Siłownia

8 Edukacja Szkoła dawniej obecnie Pracownia językowa
Boisko szkolne - dawniej Boisko szkolne - obecnie Pracownia językowa Centrum multimedialne Pracownia informatyczna

9 Pomoc społeczna udzielanie pomocy osobom potrzebującym w formie zasiłku, jak i formie pomocy materialnej, darmowy dostęp do Internetu, dofinansowanie do posiłków w szkole dla uczniów pochodzących z biednych rodzin, bezpłatny dojazd uczniów do szkoły, dofinansowanie do wycieczek szkolnych, w zespole opieki społecznej działa środowiskowy dom samopomocy z warsztatami terapii zajęciowej, z którego korzystają również mieszkańcy naszej okolicy.

10 Przeciwdziałanie bezrobociu
W wyniku upadku największego zakładu pracy w regionie „Siarkopolu” nastąpił wzrost bezrobocia. przyciąganie inwestorów do tarnobrzeskiej strefy ekonomicznej, przy współpracy z Urzędem Pracy organizowanie robót publicznych, współpraca z gminami partnerskimi w państwach zaprzyjaźnionych (Niemcy, Francja) w celu zatrudnienia naszych obywateli, tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości tworzących miejsca pracy (gospodarstwa agroturystyczne), powstanie ośmiu nowych sklepów.

11 Przeciwdziałanie bezrobociu – gospodarstwo agroturystyczne na Kaczakach

12 Ochrona środowiska wprowadzenie pojemników na śmieci i ich wywóz,
raz na kwartał rozdawanie i bezpłatny wywóz odpadów segregowanych, np. szkło białe i kolorowe, plastik, zaopatrywanie mieszkańców regionu w wodę pitną z ujęcia wody w Ślęzakach, kanalizacja, wybudowanie oczyszczalni ścieków.

13 Inne „Centrum” w Ślęzakach przeprowadzenie remontu ośrodka zdrowia,
w miejscowościach Marki i Kaczaki zostały wyremontowane i wyposażone w komputer z dostępem do Internetu domy ludowe, wybudowanie placów zabaw dla dzieci i młodzieży, wybudowanie tak zwanych „centrów” w miejscowościach Ślęzaki i Marki, czyli parkingi, chodniki, wyremontowanie i odnowienie budynków użyteczności publicznej, remizy ochotniczej straży pożarnej, domu nauczyciela, nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa komisariat policji w Baranowie Sandomierskim, jednostki OSP wyposażone w samochody pożarnicze, nowoczesny sprzęt łączności ratowniczo - gaśniczej. „Centrum” w Ślęzakach

14 Radni a mieszkańcy Radni współpracują z mieszkańcami naszego regionu poprzez aktywny udział w różnego rodzaju działaniach i pracach na rzecz naszego regionu, zabiegają o środki na inwestycje. Radni przekazują informacje poprzez bezpośrednie kontakty z mieszkańcami naszego regionu oraz na spotkaniach z radami sołeckimi i na spotkaniach wiejskich. Pracowni gminy chętnie współpracują ze szkołami, o czym mogliśmy się przekonać sami. Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość zapoznania się z działalnością poszczególnych referatów naszej gminy.

15 Plany na przyszłość wybudowanie tak zwanego „centrum” w miejscowości Dąbrowica, czyli parkingu, chodników, wyremontowanie boiska szkolnego w Dąbrowicy, remont drogi na odcinku Wola Baranowska - Ślęzaki.

16 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Uczniowie: Michał Bajkos r., klasa I „a” Monika Nerka r., klasa I „a” Karol Nowaczek r., klasa I „a” Klaudyna Rzeszut r., klasa I „a” Przemysław Turbak r., klasa I „a” Magdalena Wilk r., klasa I „a” Karolina Żyguła r., klasa I „a” Opiekunowie: Ewa Krasoń e – mail: Beata Szewc e – mail: Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ślęzakach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google