Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im"— Zapis prezentacji:

1 Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im
Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Przasnyszu 20 lat zmian w Przasnyszu- inwestycje, ochrona środowiska i infrastruktura

2 Przasnysz - nasze miasto.
Miasto Przasnysz położone jest w południowej części powiatu przasnyskiego nad rzeką Węgierką i jest siedzibą władz powiatowych, miejskich oraz gminnych. Na łącznej powierzchni Przasnysza (25,16 km2) mieszka około 18 tysięcy mieszkańców. Zainteresowani zmianami, jakie zaszły w ciągu minionych 20 lat w naszym mieście, utworzyliśmy grupę, która postanowiła się zająć tym tematem w ramach projektu „20 lat wspólnie”. Nasz zespól odwiedził Urząd Miasta w Przasnyszu, gdzie pojawiliśmy się z wizytą u pracowników tej instytucji. Dzięki tej wizycie dowiedzieliśmy się wielu ciekawych i interesujących rzeczy na temat zmian jakie zaszły w naszym mieście. W Urzędzie Miasta udostępniono nam materiały dotyczące inwestycji, ochrony środowiska oraz infrastruktury.

3 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków.
W 1998 roku, Przasnysz posiadał starą, przeciążoną i nie spełniającą norm ochrony środowiska, oczyszczalnie ścieków – poważną barierę ograniczającą jego rozwój i regionu. Prawie cały 1999 rok Władze Miasta poświęciły staraniom o pozyskanie środków finansowych na tę inwestycję. Potrzebna była kwota ok. 8,5 mln, a w poprzednich latach Miasto na wszystkie inwestycje wydało tylko ok. 2,5 mln zł. rocznie. Po wielu wizytach i wnioskach – jesienią 1999 r. – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyraził zgodę na dofinansowanie 50% tej budowy. W zakończonej modernizacji oczyszczalni realizowany był tylko jeden z dwóch zaprojektowanych ciągów technologicznych o wydajności ok. 4500m3/dobę ścieków o średnim stężeniu. Wykonana minimalnym nakładem finansowym adaptacja starych osadników Imhoffa na zbiorniki retencyjne, pozwoliła na zwiększeni wydajności pracy oczyszczalni do 6500m3/ dobę, co dało sporą rezerwę na ścieki z nie skanalizowanych dotychczas części miast, od nowych zakładów i sąsiednich gmin.

4 Oczyszczalnia ścieków w Sierakowie.
10 grudnia 2001r. uroczyście i oficjalnie została zakończona rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków.

5 Zmiany, inwestycje. Wykres ten ilustruje ilość pieniędzy przeznaczonych na niektóre inwestycje w Przasnyszu.

6 Zmiany, inwestycje. Jedną z ważnych inwestycji była termomodernizacja szkół. Wiele budynków komunalnych nie spełniało norm cieplnych. Aby zmniejszyć zużycie ciepłą, a tym samym oszczędzać energię cieplną i chronić środowisko, Miasto zrealizowało inwestycje związane z termomodernizacją wielu budynków m.in. Gimnazjum, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola nr 1. Przystosowano także Przedszkole nr 2 oraz Szkołę podstawową nr 1 do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Jednak największą z nich było przekształcenie dawnego budynku RDT na siedzibę SGGW, Biblioteki Miejskiej i Urzędu Miasta. Celem było stworzenie nowoczesnej bazy SGGW, zlokalizowanie w nim Miejskiej Biblioteki Publicznej (w tym magazynu zbiorów, wypożyczalni i czytelni) co przyczyni się do istotnej poprawy infrastruktury oświatowo-kulturalnej w mieście. W efekcie możliwe będzie zarówno podniesienie jakości kształcenia na poziomie wyższym, rozwój biblioteki, jak i rozszerzenie dostępu do jej oferty. W konsekwencji zwiększy się możliwość edukacji dla społeczności Przasnysza i regionu przasnyskiego. Poprawa warunków obsługi interesantów wpłynie na polepszenie wizerunku miasta w ocenie mieszkańców i osób poza Przasnysza, a przez to wzrostu jego atrakcyjności dla osiedlania się, inwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy.

7 Inwestycje- przebudowa dawnego Rolniczego Domu Towarowego.
Budynek obecnego Urzędu Miasta- kiedyś i dzisiaj.

8 Inwestycje- kanalizacja sanitarna.
Kanalizacja sanitarna została wybudowana praktycznie we wszystkich większych skupiskach budownictwa mieszkaniowego. Tym samym zostały nadrobione zapóźnienia, jakie powstały w budowie systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych przed 1990 rokiem. Budowa infrastruktury sanitarnej i wodociągowej na nowopowstających osiedlach i ulicach będzie na bieżąco realizowana i finansowana przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z.o.o. (MZGKiM). Kanalizacja sanitarna ul. Szosa Ciechanowska- przepompownia ścieków

9 Infrastruktura drogowa.
Z biegiem lat w naszym mieście pojawia się coraz więcej chodników, asfaltowych ulic czy parkingów. Wykres ten idealnie nam to pokazuje. Z każdym rokiem rośnie ilość pieniędzy na infrastrukturę drogową w Przasnyszu. Największe zmiany jakie zaszły w naszym mieście to m.in. Modernizacja ul. Orlika i Żwirki i Wigury, budowa ścieżek rowerowych, chodniki oraz asfalt na ulicach osiedla Wschód, parkingi pod szkołami czy modernizacja targowicy miejskiej. Nasze miasto staje się coraz ładniejsze.

10 Inwestycje w infrastrukturę sportową na stadionie miejskim.
Budowa pawilonu Sportowego na stadionie miejskim była jednym z priorytetowych zadań inwestycyjnych zawartych w Strategii Rozwoju Miasta Przasnysza. Miasto od dawna jest ośrodkiem życia sportowego. Wielkim problemem natomiast był brak bazy socjalnej na stadionie miejskim. Od wielu lat czyniono przygotowania do budowy pawilonu sportowego wielofunkcyjnego. Niestety ze względy na brak wystarczających środków finansowych inwestycja ta nie była realizowana. W 2007 roku wykonano trybunę zachodnią z 320 miejscami siedzącymi. Inwestycja ta kosztowała 270 tys. zł. W latach dokonano przebudowy trybuny przy boisku treningowym, trybuny wschodniej z zadaszeniem oraz parkingów za łączną kwotę 720 tys. zł.

11 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Klaudia Małecka Ur r. , kl. III b Anna Kowalska Ur r. , kl. III b Kamila Paczesna Ur r. , kl. III b Katarzyna Janowska Ur r. , kl. III b Marcin Tadrzak Ur r. , kl. III b Daniel Piątkowski Ur r. , kl. III b Mateusz Pawłowski Ur r. , kl. III b Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Przasnyszu Opiekun zespołu: Pani mgr Urszula Wasilewska Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im"

Podobne prezentacje


Reklamy Google