Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Paweł Kukołowicz Zakład Fizyki Medycznej Warszawa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Paweł Kukołowicz Zakład Fizyki Medycznej Warszawa"— Zapis prezentacji:

1 Paweł Kukołowicz Zakład Fizyki Medycznej Warszawa
Realizowane kierunki badawcze w centrum Onkologii-Instytucie w Warszawie Paweł Kukołowicz Zakład Fizyki Medycznej Warszawa

2 Zespół i organizacja Zakład Fizyki Medycznej 50 pracowników
około 20 osób podejmuje zadania badawcze Pracownia Dozymetrii Pracownia Planowania Leczenia Pracownia Fizycznych Podstaw Diagnostyki Obrazowej grupa realizująca projekt badawczy z zakresu medycyny nuklearnej Laboratorium Wtórnych Wzorców Dozymetrycznych

3 Ogólna charakterystyka pracy badawczej
Prace badawcze mają głównie charakter aplikacyjny ściśle związany z zakresem realizowanych realizowanych badań diagnostycznych podejmowanych procedur terapeutycznych Możliwości współpracy wynikają głównie z „unikalnych” umiejętności innych zespołów badawczych ciekawe badania są podejmowane na styku różnych dziedzin

4 Prace badawcze Te wszystkie prace, których wyniki mogą być opublikowane w recenzowanych czasopismach fachowych traktuję, jako prace badawcze

5 Diagnostyka obrazowa Detektory cyfrowe
Optymalizacja parametrów ekspozycji (w mammografii z detektorem cyfrowym) “Comparison of Individual Doses During Mammography Screening Examinations with Screen – Film and DR Systems and Optimization Attempts of Exposure Parameters”, 2012, INTECHWEB.ORG, p , E. Fabiszewska, K. Pasicz, I. Grabska, W. Bulski, W. Skrzyński

6 Diagnostyka obrazowa Dawki w rentgenowskiej tomografii komputerowej
Praca złożona do Physica Medica Measurement-based model of a wide-bore CT scanner for Monte Carlo dosimetric calculations with GMCTdospp software, 2014, Witold Skrzyński Współpraca z grupami, które opanowały metody Monte Carlo

7 Terapia promieniowaniem jonizującym
Kontrola jakości Kompleksowy System Weryfikacji i Monitorowania Radioterapii Wiązkami Zewnętrznymi wniosek złożony od dofinansowanie projektu w ramach programu badań stosowanych Współpraca NCBJ, OptiNav Sp. z o.o., Centrum Onkologii, Politechnika Warszawska, UJP Hitec Systems Spółka Akcyjna Paweł Kukołowicz, Anna Zawadzka

8 Kompleksowy System Weryfikacji i Monitorowania Radioterapii Wiązkami Zewnętrznymi
Rozbudowane przedsięwzięcie, którego celem jest skonstruowanie systemu optycznego do weryfikacji i monitorowania radioterapii wiązkami zewnętrznymi na bazie urządzenia zbudowanego przez OptiNav dla celów monitorowania operacji rekonstrukcyjnych wdrożenie elementów przewidujących zmiany położenia ciała na podstawie zmian położenia zewnętrznych punktów anatomicznych Terapia promieniowaniem jonizującym.

9 Weryfikacja dokładności obliczeń systemów planowania leczenia
Dosimetric inter-institutional comparison in European radiotherapy centres: Results of IAEA supported treatment planning system audit, Acta Oncologica, 2014 Uczestniczą Krzysztof Chełmiński, Wojciech Bulski Realizując ten kierunek badane są różne detektory z punktu widzenia ich przydatności do kontroli systemów planowania leczenia Terapia promieniowaniem jonizującym.

10 Optymalizacja rozkładów dawki w sensie Pareto
Współpraca z Polską Akademią Nauk Prof. Ignacy Kaliszewski Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie kodu do optymalizacji wielokryterialnej (w sensie Pareto) projekt został rozpoczęty w ubiegłym roku Anna Zawadzka, Paweł Kukołowicz Terapia promieniowaniem jonizującym.

11 Terapia łukowa Najbardziej zaawansowany typ terapii realizowanej z użyciem promieniowania X najciekawsze badania są prowadzone w zakresie wykorzystania tej terapii do napromieniania całego ciała przed przeszczepem szpiku badanie te prowadzi grupa z Wawelskiej Anna Zygmuntowicz-Piętka, Anna Semaniak, Ryszard Dąbrowski, Marzena Morawska-Kaczyńska Terapia promieniowaniem jonizującym.

12 Medycyna nuklearna Optymalne kolimatory dla obrazowania funkcjonalnego w medycynie nuklearnej Grant Wellcome Trust (International Senior Research Fellowship in Basic Biomedical Science) Krzysztof Kacperski - kierownik Jakub Pietrzak Dominika Świtlik Marek Cieślar

13 Optymalne kolimatory  Wysoka rozdzielczość  wysoka czułość
Z pola promieniowania w polu widzenia wybiera projekcje w przybliżeniu równoległe Typowa czułość – (1 na fotonów g) Podstawowy kompromis: czułość – zdolność rozdzielcza:  Wysoka rozdzielczość  Niska czułość  wysoka czułość  niska rozdzielczość Cel projektu: znalezienie kolimatora zapewniającego optymalny kompromis między czułością i zdolnością rozdzielczą dla różnych typów obrazowania (np. guzy nowotworowe, perfuzja mięśnia sercowego, perfuzja płuc) przy zastosowaniu statystycznych metod rekonstrukcji z modelowaniem odpowiedzi kolimatora.

14 Lepszą jakość obrazu uzyskuje się dla kolimatorów o czułości kilkakrotnie wyższej od używanej obecnie (kolimatory LEHR) Skrócenie czasu skanowania (o czynnik rzędu 3) Zmniejszenie dawki promieniowania Zachowanie lub poprawa jakości obrazu Kolimator 30 min. 10 min. HR 6HR Rozwijanie narzędzi do szybkich statystycznych algorytmów rekonstrukcji: implementacja na GPU Przyspieszenie obliczeń o czynnik rzędu 100 w stosunku do CPU 14

15 Inne projekty Współpraca z Uniwersytetem Warszawski, Wydziałem Fizyki
Prace magisterskie (w tym roku 3 prace) Dr Beata Brzozowska wraz ze studentami Przykład tematu Edyta Dąbrowska Wpływ rotacji gruczołu krokowego na dawki w objętości tarczowej.

16 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Paweł Kukołowicz Zakład Fizyki Medycznej Warszawa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google