Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizowane kierunki badawcze w centrum Onkologii-Instytucie w Warszawie Paweł Kukołowicz Zakład Fizyki Medycznej Warszawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizowane kierunki badawcze w centrum Onkologii-Instytucie w Warszawie Paweł Kukołowicz Zakład Fizyki Medycznej Warszawa."— Zapis prezentacji:

1 Realizowane kierunki badawcze w centrum Onkologii-Instytucie w Warszawie Paweł Kukołowicz Zakład Fizyki Medycznej Warszawa

2 Zespół i organizacja Zakład Fizyki Medycznej  50 pracowników około 20 osób podejmuje zadania badawcze  Pracownia Dozymetrii  Pracownia Planowania Leczenia  Pracownia Fizycznych Podstaw Diagnostyki Obrazowej grupa realizująca projekt badawczy z zakresu medycyny nuklearnej  Laboratorium Wtórnych Wzorców Dozymetrycznych 2/38#

3 Ogólna charakterystyka pracy badawczej Prace badawcze  mają głównie charakter aplikacyjny ściśle związany z zakresem realizowanych  realizowanych badań diagnostycznych  podejmowanych procedur terapeutycznych  Możliwości współpracy wynikają głównie z „unikalnych” umiejętności innych zespołów badawczych ciekawe badania są podejmowane na styku różnych dziedzin

4 Prace badawcze Te wszystkie prace, których wyniki mogą być opublikowane w recenzowanych czasopismach fachowych traktuję, jako prace badawcze

5 Diagnostyka obrazowa Detektory cyfrowe  Optymalizacja parametrów ekspozycji (w mammografii z detektorem cyfrowym) “Comparison of Individual Doses During Mammography Screening Examinations with Screen – Film and DR Systems and Optimization Attempts of Exposure Parameters”, 2012, INTECHWEB.ORG, p.109-132, E. Fabiszewska, K. Pasicz, I. Grabska, W. Bulski, W. Skrzyński

6 Diagnostyka obrazowa Dawki w rentgenowskiej tomografii komputerowej Praca złożona do Physica Medica  Measurement-based model of a wide-bore CT scanner for Monte Carlo dosimetric calculations with GMCTdospp software, 2014, Witold Skrzyński Współpraca z grupami, które opanowały metody Monte Carlo

7 Terapia promieniowaniem jonizującym Kontrola jakości  Kompleksowy System Weryfikacji i Monitorowania Radioterapii Wiązkami Zewnętrznymi wniosek złożony od dofinansowanie projektu w ramach programu badań stosowanych  Współpraca NCBJ, OptiNav Sp. z o.o., Centrum Onkologii, Politechnika Warszawska, UJP Hitec Systems Spółka Akcyjna  Paweł Kukołowicz, Anna Zawadzka

8 Kompleksowy System Weryfikacji i Monitorowania Radioterapii Wiązkami Zewnętrznymi Rozbudowane przedsięwzięcie, którego celem jest  skonstruowanie systemu optycznego do weryfikacji i monitorowania radioterapii wiązkami zewnętrznymi na bazie urządzenia zbudowanego przez OptiNav dla celów monitorowania operacji rekonstrukcyjnych  wdrożenie elementów przewidujących zmiany położenia ciała na podstawie zmian położenia zewnętrznych punktów anatomicznych Terapia promieniowaniem jonizującym.

9 Weryfikacja dokładności obliczeń systemów planowania leczenia Dosimetric inter-institutional comparison in European radiotherapy centres: Results of IAEA supported treatment planning system audit, Acta Oncologica, 2014  Uczestniczą Krzysztof Chełmiński, Wojciech Bulski Realizując ten kierunek badane są różne detektory z punktu widzenia ich przydatności do kontroli systemów planowania leczenia Terapia promieniowaniem jonizującym.

10 Optymalizacja rozkładów dawki w sensie Pareto Współpraca z Polską Akademią Nauk  Prof. Ignacy Kaliszewski  Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie kodu do optymalizacji wielokryterialnej (w sensie Pareto) projekt został rozpoczęty w ubiegłym roku  Anna Zawadzka, Paweł Kukołowicz Terapia promieniowaniem jonizującym.

11 Terapia łukowa Najbardziej zaawansowany typ terapii realizowanej z użyciem promieniowania X  najciekawsze badania są prowadzone w zakresie wykorzystania tej terapii do napromieniania całego ciała przed przeszczepem szpiku badanie te prowadzi grupa z Wawelskiej  Anna Zygmuntowicz-Piętka, Anna Semaniak, Ryszard Dąbrowski, Marzena Morawska-Kaczyńska Terapia promieniowaniem jonizującym.

12 Medycyna nuklearna Optymalne kolimatory dla obrazowania funkcjonalnego w medycynie nuklearnej  Grant Wellcome Trust (International Senior Research Fellowship in Basic Biomedical Science) Krzysztof Kacperski - kierownik Jakub Pietrzak Dominika Świtlik Marek Cieślar

13 Optymalne kolimatory Wysoka rozdzielczość  Niska czułość wysoka czułość  niska rozdzielczość Z pola promieniowania w polu widzenia wybiera projekcje w przybliżeniu równoległe Typowa czułość – 10 -4 (1 na 10000 fotonów  ) Podstawowy kompromis: czułość – zdolność rozdzielcza: Cel projektu: znalezienie kolimatora zapewniającego optymalny kompromis między czułością i zdolnością rozdzielczą dla różnych typów obrazowania (np. guzy nowotworowe, perfuzja mięśnia sercowego, perfuzja płuc) przy zastosowaniu statystycznych metod rekonstrukcji z modelowaniem odpowiedzi kolimatora.

14 Lepszą jakość obrazu uzyskuje się dla kolimatorów o czułości kilkakrotnie wyższej od używanej obecnie (kolimatory LEHR) HR 6HR Kolimator 30 min.10 min. Skrócenie czasu skanowania (o czynnik rzędu 3) Zmniejszenie dawki promieniowania Zachowanie lub poprawa jakości obrazu Rozwijanie narzędzi do szybkich statystycznych algorytmów rekonstrukcji: implementacja na GPU Przyspieszenie obliczeń o czynnik rzędu 100 w stosunku do CPU

15 Inne projekty Współpraca z Uniwersytetem Warszawski, Wydziałem Fizyki  Prace magisterskie (w tym roku 3 prace) Dr Beata Brzozowska wraz ze studentami Przykład tematu  Edyta Dąbrowska  Wpływ rotacji gruczołu krokowego na dawki w objętości tarczowej.

16 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Realizowane kierunki badawcze w centrum Onkologii-Instytucie w Warszawie Paweł Kukołowicz Zakład Fizyki Medycznej Warszawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google