Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiana organizacji żywienia w roku szkolnym 2012/2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiana organizacji żywienia w roku szkolnym 2012/2013."— Zapis prezentacji:

1 Zmiana organizacji żywienia w roku szkolnym 2012/2013

2 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z póżn. zm.) Art. 67a. 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.

3 Organizacja żywienia w roku szkolnym 2011/2012 Placówki Liczba stołówek prowadzonych przez Dzielnicę Bielany Inna forma organizacji żywienia Brak żywienia Szkoły podstawowe 1400 Gimnazja 830 Szkoły ponadgimnazjalne 443 Ajent prowadzący stołówkę w Zespole Szkół nr 55 obsługuje również Gimnazjum nr 71 oraz XLI LO im. J. Lelewela.

4 Liczba obiadów finansowanych przez rodziców Stan na 22.03.2012 r. Szkoły podstawowe 3 685 Gimnazja 672 Szkoły ponadgimnazjalne 455 Razem4 812

5 Liczba obiadów finansowana z innych źródeł Stan na 22.03.2012 r. OPS Dyrektorzy szkół Inne źródła (kościół, związki sportowe, Rady Rodziców) Razem Szkoła podstawowa 28013218430 Gimnazjum 1215519195 Szkoły ponadgimnazjalne 2662402490 Razem 4272494391 115

6 Założenia nowej organizacji żywienia w szkołach Wyłonienie ajentów w drodze postępowania konkursowego przeprowadzonego z udziałem przedstawicieli Rady Rodziców i dyrektora danej szkoły z założeniem pierwszeństwa dla aktualnych pracowników stołówki. Planowany miesięczny koszt najmu stołówki szkolnej około 1 tys zł. Założenie podliczników na media z budżetu Dzielnicy Bielany. Zapewnie uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej posiłków na dotychczasowych zasadach (finansowanych m.in. przez OPS i dyrektora szkoły). 0,5 etatu obsługi w szkołach podstawowych - pomoc najmłodszym dzieciom. Nie planuje się korzystania z cateringu.

7 Organizacja żywienia w Zespole Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35 (ajent od 1 września 2011 r.).

8

9 Koszty obiadów w roku szkolnym 2011/2012 w stołówkach szkolnych Dzielnicy Bielany kształtują się na poziomie 4,50 zł - 6,00 zł. Przykładowo koszty obiadów po przekazaniu stołówek w ajencję w Dzielnicy Wola kształtują się od 5,50 zł do 8,00 zł.

10 Liczba placówek objętych reorganizacją stołówek Szkoły podstawowe 13 Gimnazja 6 RAZEM 19

11 Oszczędności w roku 2012 z tytułu reorganizacji stołówek Typ placówki Oszczędności ogółem wynagrodzeniapochodne wydatki eksploatacyjne Szkoły podstawowe214 286 zł 102 118 zł60 168 zł52 000 zł Gimnazja57 304 zł 23 474 zł13 830 zł20 000 zł RAZEM271 590 zł 125 592 zł73 998 zł 72 000 zł

12 Redukcja zatrudnienia od 1.09.2012 r. TYP PLACÓWKIRedukcja etatów SZKOŁY PODSTAWOWE49,5 GIMNAZJA10,7 RAZEM60,2

13 Oszczędności w roku 2013 z tytułu reorganizacji żywienia Lp Typ placówki Oszczędności ogółem w tym z tytułu: wynagrodzeń i pochodnych odpisu na ZFŚS wydatków eksploatacyjnych 1 Szkoły podstawowe 1 567 163 zł 1 383 010 zł54 153 zł130 000 zł 2 Gimnazja 379 615 zł 317 909 zł11 706 zł50 000 zł RAZEM 1 946 778 zł 1 700 919 zł 65 859 zł 180 000 zł

14 Oszczędności ogółem w 2013 roku z tytułu reorganizacji żywienia w szkołach 1 946 778 zł

15 OSZCZĘDNOŚCI W 2012 ROKU DOTYCZĄCE POZOSTAŁYCH ZMIAN (IX-XII 2012 r.) Likwidacja etatów dozorców i innych etatów obsługi w szkołach42 580 zł Zmiany organizacyjne w szkołach64 400 zł Zmiany organizacyjne w przedszkolach87 790 zł Razem pozostałe zmiany194 770 zł

16 SKUTKI NA 2013 ROKU Z TYTUŁU WPROWADZENIA ZMIAN W ORGANIZACJI PLACÓWEK Oszczędności z tytułu reorganizacji stołówek 1 946 778 zł Oszczędności z tytułu redukcji etatów dozorców w szkołach 700 413 zł Oszczędności z tytułu zmian organizacji w szkołach 479 600 zł Oszczędności z tytułu zmian organizacji w przedszkolach 377 822 zł Ogółem oszczędności w 2013 roku3 504 613 zł

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zmiana organizacji żywienia w roku szkolnym 2012/2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google