Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIBRACJE (DRGANIA MECHANICZNE)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIBRACJE (DRGANIA MECHANICZNE)"— Zapis prezentacji:

1 WIBRACJE (DRGANIA MECHANICZNE)

2 Drgania mechaniczne Drganiami nazywa się zmiany wielkości fizycznej występujące w funkcji czasu i polegające na tym, że jej wartości są na przemian rosnące i malejące względem pewnego poziomu odniesienia. Wibracje (drgania mechaniczne) to niskoczęstotliwościowe drgania akustyczne rozprzestrzeniające się w ośrodkach stałych.

3 Drgania mechaniczne Wibracje w wielu przypadkach są czynnikiem roboczym, celowo wprowadzanym przez konstruktorów do maszyn czy urządzeń jako niezbędny element do realizacji zadanych procesów technologicznych jak np. wibrorozdrabnianie, czyszczenie i mielenie wibracyjne oraz także do :kruszenia, wiercenia, drążenia, szlifowania.

4 Drgania mechaniczne Wibracje są również często źródłem informacji odnośnie stanu technicznego maszyny i jakości jej wykonywania, jak również mogą powodować zakłócenia w prawidłowym działaniu maszyn i innych urządzeń, zmniejszać ich trwałość i niezawodność oraz niekorzystnie wpływać na konstrukcje i budowle.

5 Drgania mechaniczne Przenoszone drogą bezpośredniego kontaktu z drgającym źródłem do organizmu człowieka mogą też wywierać ujemny wpływ na zdrowie pracowników i doprowadzić niejednokrotnie do trwałych zmian chorobowych. W punktu ochrony i bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy, wibracje są szkodliwym czynnikiem fizycznym, który należy eliminować lub przynajmniej ograniczać.

6 Podział drgań mechanicznych i ich źródła w środowisku pracy
Ze względu na miejsce wnikania drgań do organizmu człowieka możemy wyróżnić: > Drgania o działaniu ogólnym, przenikające do organizmu człowieka przez jego nogi, miednicę, plecy, boki > Drgania o działaniu miejscowym oddziałujące na organizm człowieka przez jego kończyny górne

7 Podział drgań mechanicznych i ich źródła w środowisku pracy
1. Źródła drgań o działaniu ogólnym: Podłogi, podesty, pomosty w halach produkcyjnych i innych pomieszczeniach na których zlokalizowane są stanowiska pracy . Oczywiście pierwotnym źródłem drgań są eksploatowane w pomieszczeniach lub poza nimi maszyny oraz urządzenia stacjonarne, przenośne lub przewoźne, które wprawiają w drgania podłoże, na którym stoi operator. Przyczyna drgań podłoża może być również ruch uliczny lub kolejowy. Platformy drgające Siedziska i podłogi środków transportu (samochodów, ciężarówek, autobusów, tramwajów, trolejbusów oraz pojazdów kolejowych, statków, samolotów itp.) Siedziska i podłogi maszyn budowlanych (np. do robót ziemnych

8 Podział drgań mechanicznych i ich źródła w środowisku pracy
2. Źródła drgań oddziałujących na organizm przez kończyny górne ręczne narzędzia uderzeniowe o napędzie pneumatycznym, hydraulicznym lub elektrycznym (młoty pneumatyczne, ubijaki mas formierskich i betonu, nitowniki, wiertarki udarowe, klucze udarowe itp.) ręczne narzędzia obrotowe o napędzie elektrycznym lub spalinowym (wiertarki, szlifierki, piły łańcuchowe itp.) dźwignie sterujące maszyn i pojazdów obsługi rękami źródła technologiczne (np. obrabiane elementy trzymane w dłoniach lub prowadzone ręką przy procesach szlifowania, polerowania, gładzenia itp.)

9 Skutki oddziaływania wibracji na organizm człowieka
Narażenia na drgania przenoszone do organizmu przez kończyny górne powodują zespół zmian zwanych zespołem wibracyjnym układu ręka-ramię, który w wielu krajach uznany został za chorobę zawodową. Postacie zespoły wibracyjnego to: Naczyniowa- najczęściej rejestrowana, charakteryzuje się napadowymi zaburzeniami krążenia krwi w palcach rąk czego objawem jest blednięcie opuszki jednego lub więcej palców (tzw. ”choroba białych palców”) Nerwowa- zaburzenia czucia dotyku, wibracji, temperatury a także dolegliwości w postaci drętwienia czy mrowienia palców czy rąk Kostna lub kostno-stawowa- zniekształcenie szpar stawowych, zwapnienie torebek stawowych, zmiany okostnej, zmiany w utkaniu kostnym

10 Skutki oddziaływania wibracji na organizm człowieka
Drgania o działaniu ogólnym powodują zmiany w: Układzie kostnym- chorobowe zmiany głównie w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, rzadziej w szyjnym. Zespół bólowy kręgosłupa w wielu krajach uznany został za chorobę zawodową. Narządach wewnętrznych człowieka- niekorzystne zmiany w czynnościach narządów układu pokarmowego (głównie żołądka i przełyku), zaburzenia w narządzie przedsionkowo-ślimakowym, narządach układu rozrodczego kobiet, narządach klatki piersiowej, narządach jamy nosowo-gardłowej

11 Skutki oddziaływania wibracji na organizm człowieka
Opisanym wyżej skutkom biologicznym towarzysza funkcjonalne: Zwiększenie czasu reakcji ruchowej Zwiększenie czasu reakcji wzrokowej Zakłócenia w koordynacji ruchów Nadmierne zmęczenie Bezsenność Rozdrażnienie Osłabienie pamięci itd

12 Metody ograniczania zagrożeń drganiami mechanicznymi
Techniczne Minimalizowanie drgań u źródła ich powstania (zmniejszanie wibroaktywności źródeł) Minimalizowanie drgań na drodze ich propagacji Automatyzacja procesów technologicznych i zdalne sterowanie źródłami drgań b) Organizacyjno-administracyjne Skracanie czasu narażania na drgania w ciągu zmiany roboczej Wydzielanie specjalnych pomieszczeń do odpoczynku Przesuwanie do pracy na innych stanowiskach osób szczególnie wrażliwych na działanie drgań Szkolenia pracowników w celu uświadomienia ich o występujących zagrożeniach powodowanych ekspozycją na drgania oraz w zakresie możliwej bezpiecznej obsługi maszyn i narzędzi

13 Metody ograniczania zagrożeń drganiami mechanicznymi
c) Profilaktyka medyczna- ma na celu eliminowanie przy zatrudnianiu na stanowiska operatorów maszyn i narzędzi wibrujących osób, których stan czynnościowy organizmu odbiega od normy, gdyż odchylenia te pod wpływem drgań mogą ulegać pogłębieniu. W stosunku do osób już pracujących w warunkach narażenia na drgania, powinny być prowadzone badania okresowe w celu możliwie wczesnego wykrywania powstających zmian chorobowych i przesuwania tych pracowników na stanowiska pracy pozbawione narażenia na drgania. > W ramach działań profilaktycznych stosuje się ochrony przeciwwibracyjne w formie: rękawic, pasów, poduszek, rękawów, klęczników i obuwia.


Pobierz ppt "WIBRACJE (DRGANIA MECHANICZNE)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google