Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja w ramach projektu regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w roku szkolnym 2010/2011 Agnieszka Zacharek uczennica.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja w ramach projektu regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w roku szkolnym 2010/2011 Agnieszka Zacharek uczennica."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja w ramach projektu regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w roku szkolnym 2010/2011 Agnieszka Zacharek uczennica klasy 1B II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Ostrołęce

2 1. Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej Ucznia.Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej Ucznia 2. Co to jest odchylenie standardowe?Co to jest odchylenie standardowe 3. Co to jest kwartyl?Co to jest kwartyl 4. Szybkość.Szybkość 5. Wytrzymałość.Wytrzymałość 6. Siła mięśni brzucha.Siła mięśni brzucha 7. Gibkość.Gibkość 8. Wnioski.Wnioski

3 Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej Ucznia sprawdza następujące cechy motoryczne: szybkość, skoczność, wytrzymałość, siłę dłoni, ramion i mięśni brzucha, zwinność i koordynację oraz gibkość. Na podstawie tego testu można dokonać oceny poziomu sprawności fizycznej, własnej samooceny oraz poznać swoje mocne i słabe strony. Przed podejściem do testu każdy uczeń stara się zmierzyć i zważyć w celu określenia swojego BMI. W mojej prezentacji porównam ubiegły rok szkolny z obecnym. Badana grupa osób to dziewczęta z czterech klas z naszego liceum. Przeprowadzę analizę statystyczną uzyskanych danych. Wyznaczę średnią wyników, odchylenie standardowe oraz kwartyl.

4 Odchylenie standardowe Odchylenie standardowe – klasyczna miara zmienności. Odchylenie standardowe mówi, jak szeroko wartości jakiejś wielkości są rozrzucone wokół jej średniej.

5 Kwartyl- Kwartyl- jest jedną z miar położenia. 25% obserwacji ma wartości poniżej pierwszego kwartyla, drugi kwartyl dzieli zbiorowość na dwie równe części, zaś 25% obserwacji ma wartości powyżej trzeciego kwartyla. Różnica między trzecim i pierwszym kwartylem to tzw. rozstęp kwartylny, zaś jego połowa to odchylenie ćwiartkowe. W kwartylu cyfra 0 określa najmniejszą uzyskaną wartość, 1 określa skrajną dolną wartość, 2 środkową wartość,3 skrajną górną wartość, 4 określa największą wartość.

6 Szybkość Szybkość to zdolność do wykonywania ruchów w jak najkrótszym czasie. Im uzyskany wynik jest niższy, tym lepiej.

7  Rocznik 1993 z 2009/2010:  A: 8,5 s  F: 8,78 s  Odchylenie standardowe:  A : 0,61  F: 0,48  Kwartyl:  A:  0: 7,71  1: 7,9875  2: 8,39  3: 8,76  4: 9,75  F:  0: 8,05  1: 8,36  2: 8,68  3: 9,05  4: 9,78  Rocznik 1993 z 2010/2011:  A: 9,1 s  F: 8,96 s  Odchylenie standardowe:  A: 0,86  F: 0,50  Kwartyl:  A:  0: 8,11  1: 8,13  2: 9,46  3: 9,78  4: 9,79  F:  0: 8,02  1: 8,665  2: 8,795  3: 9,3175  4: 9,9

8 Na podstawie danych widzimy, że wartość odchylenia standardowego i kwartylu wzrosła. Średnia wyniku pokazana na wykresie również wzrosła.

9  Rocznik 1992 z 2009/2010:  A: 9,12 s  E: 8,29 s  Odchylenie standardowe:  A: 0,55  E: 0,6  Kwartyl:  A:  0: 8,24  1: 8,775  2: 9,1  3: 9,315  4: 10,59  E:  0: 7,22  1: 7,7975  2: 8,34  3: 8,775  4: 9,22  Rocznik 1992 z 2010/2011:  A: 9,2 s  E: 8,3 s  Odchylenie standardowe:  A: 0,58  E: 0,51  Kwartyl:  A:  0: 7,99  1: 8,85  2: 9,18  3: 9,35  4: 10,41  E:  0: 7,5  1: 7,89  2: 8,345  3: 8,685  4: 9,05

10 Tutaj wartość odchylenia standardowego w jednej klasie zmalała, a w drugiej wzrosła. Wartość kwartylu natomiast zmalała w obydwu. Średnia wyniku natomiast wzrosła w obu klasach.

11 Wytrzymałość Wytrzymałość charakteryzuje zdolność do kontynuowania długotrwałego wysiłku o wymaganej intensywności, przy utrzymaniu możliwie najwyższej efektywności pracy i zachowaniu podwyższonej odporności na zmęczenie. Najlepszą wytrzymałość ma osoba, która uzyskuje najniższy wynik.

12  Rocznik 1993 z 2009/2010  A: 220,8 s  F: 226 s  Odchylenie standardowe:  A: 21,61  F: 20,63  Kwartyl:  A:  0: 194  1: 202,75  2: 217,5  3: 237,75  4: 258  F:  0: 195  1: 213,75  2: 225,5  3: 243,75  4: 266  Rocznik 1993 z 2010/2011  A: 270,4 s  F: 225,6 s  Odchylenie standardowe:  A: 50,35  F: 18,63  Kwartyl:  A:  0: 210  1: 260  2: 264  3: 268  4: 350  F:  0: 199  1: 213  2: 225  3: 240  4: 257

13 W jednej klasie wartość odchylenia i kwartylu znacznie wzrosła, a w drugiej klasie zaś obydwie wartości zmalały. Średnia wyniku w jednej klasie wzrosła, w drugiej zmalała.

14  Rocznik 1992 z 2009/2010  A: 235,4 s  E: 219 s  Odchylenie standardowe:  A: 27,58  E: 24,3  Kwartyl:  A:  0: 202  1: 217  2: 225  3: 252,25  4: 305  E:  0: 184  1: 198  2: 229  3: 237  4: 256  Rocznik 1992 z 2010/2011  A: 243,9 s  E: 227,9s  Odchylenie standardowe:  A: 12,77  E: 25,8  Kwartyl:  A:  0: 223  1: 233  2: 243  3: 249  4: 270  E:  0: 186  1: 213  2: 218,5  3: 239,25  4: 261

15 W jednej klasie wartość odchylenia znacznie zmalałą, w drugiej nieco wzrosła. W obu zaś wartość kwartylu wzrosła. W obydwu klasach średnia wyniku wzrosła.

16 Możemy wyróżnić 4 główne cele dla których w ogóle zadajemy sobie trud aby ćwiczyć brzuch : A. Zdrowie, wytrzymałość i zapobieganie kontuzjom B. Siła i wyniki sportoweaby ćwiczyć brzuch C. Względy estetyczne D.Podejście holistyczne Im więcej siadów z leżenia jesteśmy w stanie zrobić, tym siła mięśni naszego brzucha jest lepsza.

17  Rocznik 1993 z 2009/2010  A: 24  F: 26  Odchylenie standardowe:  A: 5,55  F: 3,29  Kwartyl:  A:  0: 13  1: 20,5  2: 24,5  3: 27,75  4: 33  F:  0: 19  1: 24,75  2: 25,5  3: 28,25  4: 31 Rocznik 1993 z 2010/2011  A: 24  F: 26  Odchylenie standardowe:  A : 3,93  F: 3,96  Kwartyl:  A:  0:20  1:21  2:22  3:24,5  4:32  F:  0:20  1:24  2:27  3:29  4:34

18 Nastąpił spadek oraz lekki wzrost wartości odchylenia standardowego oraz kwartylu. W obu klasach średnia wyniku nie zmieniła się.

19  Rocznik 1992 z 2009/2010  A: 27  E: 28  Odchylenie standardowe:  A: 3,62  E: 3,73  Kwartyl:  A:  0: 20  1: 25  2: 26  3: 28  4: 34  E:  0: 18  1: 26  2: 28  3: 30,75  4: 33  Rocznik 1992 z 2010/2011  A: 27  E: 27  Odchylenie standardowe:  A: 3,95  E: 3,15  Kwartyl:  A:  0: 16  1: 24,25  2: 27  3: 29  4: 34  E:  0: 21  1: 25  2: 27  3: 30  4: 31

20 Nastąpił wzrost oraz spadek odchylenia standardowego. To samo stało się z kwartylem. W jednej klasie średnia wyniku nie zmieniła się, w drugiej jednak zmalała.

21 Gibkość Gibkość – zdolność człowieka do osiągania dużej amplitudy w wykonywanych ruchach. Ćwiczenie gibkości ma za zadanie przygotowanie aparatu ruchu do realizacji zadań startowych oraz opanowanie racjonalnej techniki. Im wynik uzyskanych skłonów tułowia jest większy, tym lepiej.

22  Rocznik 1993 i z 2009/2010  A: 10,25 cm  F: 10,9 cm  Odchylenie standardowe:  A: 4,54  F: 3,55  Kwartyl:  A:  0: 4,5  1: 7  2: 10  3: 11,375  4: 22  F:  0: 3,6  1: 9,25  2: 10,5  3: 12,5  4: 18,5  Rocznik 1993 z 2010/2011  A: 13,7 cm  F: 16 cm  Odchylenie standardowe:  A: 7,22  F: 5,19  Kwartyl:  A:  0: 8  1: 9  2: 11,5  3: 14,625  4: 30  F:  0: 10  1: 11,75  2: 14,25  3: 20,25  4: 28

23 Zauważalny znaczy wzrost wartości odchylenia i kwartylu. Średnia wyniku również wzrosła.

24  Rocznik 1992 z 2009/2010  A: 11,86 cm  E: 13,13 cm  Odchylenie standardowe:  A: 5,4  E: 3,76  Kwartyl:  A:  0: 4  1: 8  2: 11  3: 12,875  4: 24  E:  0: 7  1: 10,5  2: 13  3: 16  4: 21  Rocznik 1992 z 2010/2011  A: 15,2 cm  E: 14,3 cm  Odchylenie standardowe:  A: 5,44  E: 5,12  Kwartyl:  A:  0: 4  1: 13  2: 14  3: 17,75  4: 25,5  E:  0: 8  1: 10  2: 13  3: 18  4: 26

25 Zauważalny wzrost wartości odchylenia i kwartylu. Wzrost średniej wyniku w obu klasach.

26 Podsumowując wszystkie wyniki można stwierdzić, iż badane cechy motoryczne tj. szybkość, wytrzymałość, siła mięśni brzucha oraz gibkość uległy poprawie, wartość uzyskanego odchylenia i kwartylu wzrosła. Mimo, że sprawność fizyczna w naszym liceum z roku na rok jest coraz lepsza na wyniki mogły wpłynąć złe warunki pogodowe oraz nierównomierna ilość osób badanych.

27 Agnieszka Zacharek kl Ib Praca wykonana pod kierunkiem nauczycielki matematyki mgr Anny Chojnowskiej. Materiały do statystyki udostępniła nauczycielka wychowania fizycznego mgr Halina Pierzchała


Pobierz ppt "Prezentacja w ramach projektu regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w roku szkolnym 2010/2011 Agnieszka Zacharek uczennica."

Podobne prezentacje


Reklamy Google