Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Karina Mucha Nowe sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów, czyli jak promować wartość czytania we współczesnej szkole, by przyniosła prawdziwe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Karina Mucha Nowe sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów, czyli jak promować wartość czytania we współczesnej szkole, by przyniosła prawdziwe."— Zapis prezentacji:

1 Karina Mucha Nowe sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów, czyli jak promować wartość czytania we współczesnej szkole, by przyniosła prawdziwe efekty?

2 WSPÓŁCZESNA EDUKACJA bardzo dużo zmian w bardzo krótkim czasie duże wymagania wobec nauczycieli i dyrektorów nowe kompetencje dla nauczycieli szum informacyjny, brak czasu na studiowanie nowych aktów prawnych brak praktycznych rozwiązań

3 WAŻNE SŁOWA SPĘDZAJĄCE SEN Z POWIEK DYREKTOROM I NAUCZYCIELOM

4 CZYM JEST PROMOCJA CZYTANIA I DLACZEGO TAK WAŻNA JEST MOTYWACJA? Długotrwałe zaplanowane działania ukazujące wartość literatury w wielu jej wymiarach (estetycznym, społecznym, edukacyjnym, biblioterapeutycznym), zachęcanie do czytania od najmłodszych lat przez całe życie. Promocja czytania to wspólne działania państwa (programy rządowe proponowane przez poszczególne ministerstwa), bibliotek, ośrodków kultury, szkół różnych typów, wydawców, księgarzy, instytucji pozarządowych, w tym fundacji.

5 DLACZEGO TRZEBA PROMOWAĆ CZYTANIE? Według badań Biblioteki Analiz liczba odbiorców książek utrzymuje się na stałym poziomie – tylko około 50% Polaków deklaruje, że przeczytało co najmniej jedną książkę w roku. Łukasz Gołębiewski, Kuba Frołow, Rynek książki w Polsce /2006 Biblioteka Analiz

6 RODZINA ZASIADA WSPÓLNIE PRZY STOLE Trochę historii…

7 RODZINA ZASIADA WSPÓLNIE PRZED TELEWIZOREM Połowa XX wieku…

8 KAŻDY W RODZINIE ZASIADA PRZED SWOIM MONITOREM XXI wiek… szybkość zmian wielość informacji indywidualizacja działań

9 nadmierny pośpiech i brak czasu na refleksję - stres brak dobrych relacji z innymi ludźmi brak przestrzeni i wolności nadmiar bodźców płynących z mediów wszelkiego typu współczesna toksyczna kultura

10 Najnowsze badania - świat ogląda coraz więcej telewizji! Źródło: Eurodata TV Worldwide

11 Polacy są prawdziwymi telemaniakami Statystyczny Polak spędza dziennie przed telewizorem 245 minut 4 godziny i 5 minut

12 Wartości, które są dla nas najważniejsze rodzina miłość szczęście Ale co innego mówią rodzice, a co innego dzieci…

13 Oto ja – Kasia

14 Oto ja – Damian

15 Oto ja - Alicja

16 OTO JA - Kamil

17 Oto ja - Marlena

18 Oto ja – Michał

19 Oto ja – Daniel

20 Oto ja - Karolina

21 Rodzice komunikują się z dziećmi…

22 Koło emocji podstawowych i pochodnych zaproponowane przez amerykańskiego psychologa Roberta Plutchik’a

23 strachu, złości, gniewu, smutku. Wyrażanie ich przybiera różnorodne formy, od sprzeciwu czy biernego oporu, poprzez głośny krzyk, machanie rękami, kopanie nogami, po atakowanie osób czy niszczenie przedmiotów. Siła tych reakcji zależy od stopnia pobudzenia dziecka, jego temperamentu, a także od dotychczasowych doświadczeń. W wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym rolę ważnych mechanizmów obronnych pełnią uczucia:

24 Biologiczne konsekwencje stresu ODRUCH OCHRONY ŚCIĘGNA zagrożenie walka ucieczka ścięgno Achillesa – pięta – łydka – kolano – część krzyżowa kręgosłupa – część piersiowa kręgosłupa – szyja – głowa Odruch ochrony ścięgna u naszych przodków trwał kilka sekund, ale dziś wiele osób ma tak wysoki poziom stresu, że ten odruch jest cały czas aktywny.

25 zewnętrzne presja środowiska, przytłaczająca ilość zajęć, zmiana szkoły lub mieszkania, złe warunki do uczenia się i pracy, monotonia nauki i pracy. wewnętrzne (tkwiące w jednostce) nierealistyczne oczekiwania, brak poczucia sprawowania kontroli, przynależności, kwalifikacji, kompleksy, nieodpowiednie nawyki. Czynniki zagrażające bezpieczeństwu emocji dziecka i nauczyciela

26 Źródła wewnętrzne braku poczucia bezpieczeństwa wczesne zagrożenie poczucia opieki i bezpieczeństwa brak harmonii pomiędzy światem zewnętrznym a wewnętrznym, dawaniem i braniem egocentryzm, próżność i duma nieharmonijne więzi międzyludzkie zaborczość ocenianie innych ludzi ambicja i rywalizacja brak stawiania sobie nowych celów, stagnacja

27 STRACH LĘK WYZWALA

28 LĘK WYTWÓRCZY powstaje na bazie wyobraźni dziecka, wytwarza się w nim np. na podstawie obejrzanej bajki, filmu, programu, opowiadań o „czarnej ręce” lub św. Mikołaju. LĘK WYTWÓRCZY powstaje na bazie wyobraźni dziecka, wytwarza się w nim np. na podstawie obejrzanej bajki, filmu, programu, opowiadań o „czarnej ręce” lub św. Mikołaju. LĘK ODTWÓRCZY powstaje jako następstwo silnego przeżycia np. traumy: śmierć rodzica, wypadek, zaginięcie w supermarkecie, bicie, choroba, krzyk itp. LĘK ODTWÓRCZY powstaje jako następstwo silnego przeżycia np. traumy: śmierć rodzica, wypadek, zaginięcie w supermarkecie, bicie, choroba, krzyk itp.

29 Inteligencja emocjonalna ma większy wpływ na losy człowieka niż inteligencja intelektualna. Daniel Goleman

30 Na co zwracać uwagę w nowej podstawie programowej? Na trzy podstawowe cele kształcenia ujęte w formie wymagań ogólnych: 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 2. Analizę i interpretację tekstów kultury. 3. Tworzenie wypowiedzi.

31 Diagnozowanie w szkole – na co zwracać uwagę? rozwój sprawności motorycznej i manualnej rozwój sprawności motorycznej i manualnej rozwój spostrzegania wzrokowego rozwój percepcji słuchowej rozwój mowy rozwój emocji i zachowań społecznych rozwój emocji i zachowań społecznych rozwój pamięci i operacji myślowych umiejętność czytania i pisania umiejętność czytania i pisania

32 Każdy człowiek ma w sobie emocjonalny zbiornik, oby był zawsze pełen…  potrzeby fizyczne i materialne (ruch, przestrzeń w klasie)  potrzeby emocjonalne (bezpieczeństwo, zaciekawienie, przygoda)  potrzeby duchowe (wchodzenie w świat symboli i znaczeń, myślenie, kojarzenie, odkrywanie swojej tożsamości)

33 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce polega na: rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

34 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH zapisy z rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym W szkole lub placówce diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów, uwzględniając ich możliwości rozwojowe. W szkole lub placówce są prowadzone działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, uwzględniające indywidualizację procesu edukacji. Nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się. Informacja o postępach w nauce otrzymana w wyniku oceniania uczniów pomaga im uczyć się i planować swój indywidualny proces uczenia się. Uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości.

35 0-18 miesięcy istnienie budowa więzi 18 m – 3 lata stawanie się odkrywanie świata 3-4 lata bycie określanie własnej tożsamości 4-7 lat działanie kompetencja 7-13 lat dbanie troska 13-19 lat kochanie intymność ROZWÓJ EMOCJI OD URODZENIA DO PEŁNOLETNOŚCI

36 0-18 miesięcy istnienie budowa więzi poczucie własnej wartości adaptacja do złego przebiegu fazy: minimalista dziecko emocjonalnie odcięte dorosły unikający maksymalista dziecko klejące się dorosły przyssany

37 ciekawość poznawcza adaptacja do złego przebiegu fazy: minimalista dziecko dystansujące się dorosły izolujący się maksymalista dziecko bojaźliwe, ambiwalentne dorosły zachłanny 18 m – 3 lata stawanie się odkrywanie świata

38 kultura osobista adaptacja do złego przebiegu fazy: minimalista dziecko spięte dorosły sztywny kontroler maksymalista dziecko niewidzialne, kompulsywny aktor dorosły uległy, kameleon 3-4 lata bycie określanie własnej tożsamości

39 kreatywność, gotowość do podejmowania inicjatywy adaptacja do złego przebiegu fazy: minimalista dziecko konkurujące dorosły kompulsywny współzawodnik maksymalista dziecko bezradne, manipulujące dorosły manipulant 4-7 lat działanie kompetencja

40 szacunek dla innych ludzi adaptacja do złego przebiegu fazy: minimalista dziecko samotne dorosły sztywny samotnik maksymalista dziecko służebne dorosły pełen poświęcenia opiekun 7-13 lat dbanie troska

41 poczucie własnej wartości odpowiedzialność adaptacja do złego przebiegu fazy: minimalista dziecko wzorowe dorosły konformista maksymalista dziecko zbuntowane dorosły buntownik 13-19 lat kochanie intymność

42 W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. Wartości w podstawie programowej

43 Najpierw wychowanie! Ja rozwijamy emocje dziecka Ja – inni uczymy dzieci współpracy z innymi Ja – świat kształtujemy charakter dziecka Ja – świat kultury pomagamy dziecku pięknie przeżyć życie Wychowujemy i uczymy w oparciu o wartości

44

45 CO WARTO CZYTAĆ? KSIĄŻKI Z KOLEKCJI NOWEJ LITERATURY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KORA

46 Lektury – klasyka i nowoczesność W każdej klasie proponujemy sześć książek z listy lektur z nowej podstawy programowej (po trzy na semestr). Nauczyciel ma prawo wyboru nie mniej niż czterech lektur w roku. 6 + 6 + 6 = 18 omówionych lektur (na 12 do obowiązkowego wyboru) Opracowaliśmy lektury dotąd nie omawiane w szkole podstawowej, dając nauczycielowi świetne narzędzia do pracy. Nie zapomnieliśmy o lekturowej klasyce: proponujemy nowe rozwiązania metodyczne do lektur omawianych w szkole od lat.

47 Z czego składa się pakiet do każdej klasy? semestr I semestr II podręcznik i ćwiczenia

48 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i czytania zarówno krótkich informacji, jak i dłuższych form narracyjnych ukazywanie różnorodnych kontekstów sytuacyjnych, w których informacja ustna lub pisemna może być wykorzystana w miarę potrzeb ucznia kształtowanie umiejętności szukania potrzebnych informacji i wykorzystywania ich w dobry sposób

49 2. Analiza i interpretacja tekstów kultury. rozwijanie emocji poprzez teksty, które są bliskie dziecku i stawiają mu ważne pytania motywowanie do czytania dla przyjemności odkrywanie znaczeń dosłownych i ukrytych w tekście kształtowanie wrażliwości i gustu estetycznego budowanie hierarchii wartości poprzez teksty literackie

50 3. Tworzenie wypowiedzi. rozwijanie umiejętności dobrego słuchania i mówienia na różne tematy motywowanie do opisywania rzeczywistości i posługiwania się wyobraźnią budowanie wrażliwości na piękno języka i dobór odpowiedniego stylu do formy wypowiedzi kształtowanie umiejętności tworzenia tekstów pisanych

51 plansze otwierające poszczególne rozdziały wprowadzają w krąg tematyczny inspirują do rozmowy w klasie pozwalają na aktywizowanie doświadczeń dzieci

52 kształcenie literackie i kulturowe przemyślany dobór fragmentów literackich i ilustracji: teksty bliskie dziecku, rozbudzające jego emocje i zainteresowania, odwołujące się do doświadczenia, rozwijające wyobraźnię i wrażliwość na słowo, ilustracje wchodzą w dialog z tekstem, same w sobie są również dziełem sztuki różnorodność gatunkowa: fragmenty książek opowiadania wiersze komiksy formy dziennikarskie: krótkie informacje wywiady znakomicie przygotowane lekcje literackie

53 w podręczniku znajduje się wiele przykładów różnorodnych tekstów kultury z przygotowanymi pytaniami i zadaniami, które mają na celu motywować dzieci do stawiania pytań, rozwijania swoich pasji i zainteresowań podręcznik jest również źródłem wiedzy o kulturze, liczne odwołania do współczesnych zjawisk, słowniki tematyczne, informacje „Warto wiedzieć” poszerzają wiedzę dziecka

54 Jak z dziećmi szukać informacji i uczyć je komunikacji we współczesnym świecie? w podręczniku znajduje się mnóstwo przykładów praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce szukanie informacji to podstawa działania we współczesnym świecie: wykorzystujemy wszystkie sytuacje, kiedy informacja nie jest ważna sama dla siebie, ale czemuś służy, na przykład dyskusji w klasie na temat imion

55 rozwijamy zdolności pisarskie każdego dziecka ciekawe zadania redakcyjne i kompozycyjne aktywizujące uczniów nietypowe wprowadzenie poszczególnych form gatunkowych wypowiedzi pisemnych, np. „gwiazda pięciu pytań” przy zaproszeniu

56 specjalne podrozdziały poświęcone poszczególnym formom pisarskim zintegrowane tematycznie z tekstami literackimi i kulturowymi liczne przykłady omawianych form pisarskich, aby ukazać ich różnorodność stylistyczną i graficzną oraz zainspirować dziecko do własnego kreatywnego poszukiwania formy

57 JAK KSZTAŁTUJEMY UMIEJĘTNOŚCI POPRZEZ NIEZALEŻNE MODUŁY PODRĘCZNIKA?

58

59 Dlaczego warto pracować z „ O to chodzi! ”? dużo ćwiczeń stylistycznych, redakcyjnych i ortograficznych dużo ćwiczeń stylistycznych, redakcyjnych i ortograficznych gramatyka nastawiona na komunikację nowe i klasyczne lektury opracowane w podręczniku konstrukcja podręcznika ułatwia indywidualizację pracy z każdym dzieckiem podręcznik nowy, pisany pod nową podstawę programową znakomicie dobrane teksty kultury, ukazana zależność pomiędzy nimi podręcznik bliski każdemu dziecku XXI wieku

60 Komentarz do badań międzynarodowych PIRLS i PISA Profesor Krzysztof Konarzewski (opracował polską część badań): większą biegłość w czytaniu mają uczniowie, którzy czytają dłuższe teksty prozatorskie; tymczasem w większości polskich szkół w klasach I-III czyta się głównie wierszyki i krótkie opowiadania. biegłość w czytaniu rośnie wtedy, gdy dzieci czytają nie tylko w szkole, ale i poza nią. Polska szkoła sprowadza czytanie do czynności swoiście szkolnej, podobnej do noszenia mundurka. Czyta się przede wszystkim teksty z podręcznika lub zeszytu ćwiczeń; nie czyta się za to w domu.

61 Powodzenia w pracy z dziećmi! Karina Mucha


Pobierz ppt "Karina Mucha Nowe sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów, czyli jak promować wartość czytania we współczesnej szkole, by przyniosła prawdziwe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google