Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Typy Sieci Komputerowych. Sieć jest jest systemem komunikacji komputerów między sobą poprzez medium transmisyjne z użyciem określonych protokołów komunikacyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Typy Sieci Komputerowych. Sieć jest jest systemem komunikacji komputerów między sobą poprzez medium transmisyjne z użyciem określonych protokołów komunikacyjnych."— Zapis prezentacji:

1 Typy Sieci Komputerowych

2 Sieć jest jest systemem komunikacji komputerów między sobą poprzez medium transmisyjne z użyciem określonych protokołów komunikacyjnych. Protokołem komunikacyjnym określa się zespół zasad i reguł przekazywania komunikatów między komputerami – stacjami sieciowymi. Medium transmisyjne jest to nośnik umożliwiający rozchodzenie się informacji w postaci prądu elektrycznego, fali elektromagnetycznej, świetlnej, akustycznej, itp.

3 Typy sieci

4 WAN Sieci rozległe charakteryzują przede wszystkim długie połączenia zlokalizowane na stosunkowo dużym obszarze takim jak województwo, kraj, kontynent czy cały glob.

5 LAN Sieci lokalne dotyczą instalacji zlokalizowanych na stosunkowo niewielkim obszarze. Stosuje się krótkie łącza (do ok.. 100m) o wysokiej przepustowości lub rozwiązania oparte na technice radiowej.

6 VLAN W sieci takiej nie ma kolizji. W każdej stworzonej w ten sposób sieci poszczególne stacje widzą się bez przeszkód. Między sieciami nie ma natomiast możliwości połączenia, nawet jeśli porty leżą w tym samym przełączniku. Poszczególne VLANY są całkowicie odseparowane. Aby połączyć logicznie tak powstałe VLANY należy użyć urządzeń sieciowych zwanych routerami. Połączenia między switch muszą być wykonywane w technologii przynajmniej Fast Ethernet. Adresowanie musi być realizowane ręcznie przez administratora.

7 Sieci kampusowe Przykładowa sieć Politechniki Warszawskiej

8 PAN Sieci prywatne (PAN), to konstrukcje stosowane głównie w domach i niewielkich biurach. Charakteryzuje je niewielki zasięg geograficzny (do ok. 10m) i dość duża różnorodność mediów, jak: skrętka UTP komunikacja bezprzewodowa WLAN BlueTooth Podczerwień Itp..

9 Internet

10 Fizyczna topologia sieci

11 Topologia magistrali Topologię magistrali stosuje się do budowy lokalnych sieci komputerowych. Zaletą tej topologii jest niska cena wynikająca z małego zużycia kabli i braku urządzeń pośredniczących w dostępie do medium. Do zalet należy zaliczyć także łatwość instalacji. Wadą są ograniczenia związane z rozbudową sieci i wrażliwość na awarię. Przerwanie magistrali w jednym miejscu oznacza awarię całej sieci.

12 Topologia pierścienia Topologia ta stosowana jest głównie do budowy lokalnych sieci komputerowych. Uszkodzenie jednego z urządzeń lub łączy oznacza przerwę w pracy całej sieci.

13 Topologia podwójnego pierścienia Tego typu topologie stosowane są w budowie sieci szkieletowych lub w sieciach kampusowych i metropolitalnych

14 Topologia gwiazdy Istotną zaletą tej topologii jest niewątpliwie przejrzystość konstrukcji i odporność całej sieci na awarię zarówno urządzeń jak i łączy. Wadą tej topologii jest wysoki koszt okablowania oraz dodatkowy koszt związany z obecnością koncentratora.

15 Topologia rozszerzonej gwiazdy Topologia ta stosowana jest głównie w przypadku rozbudowanych sieci lokalnych oraz sieci kampusowych.

16 Topologia hierarchiczna Topologia hierarchiczna jest łudząco podobna do topologii rozszerzonej gwiazdy jednak różni się co do sposobu działania. W topologii hierarchicznej urządzenia aktywne oprócz regeneracji sygnału pełnią rolę urządzeń sterujących dostępem do sieci.

17 Topologia siatki

18 Metody dostępu do medium transmisyjnego Deterministyczne - określony czas oczekiwania na dostęp do medium Rywalizacyjne - niezdeterminowany czas oczekiwania na dostęp do medium Przepytywanie - polling - Komputer główny zezwala na wysyłanie komunikatu ze stacji do komputera głównego - Stacja bez zezwolenia nie wysyła żadnego komunikatu - Komputer główny kolejno odpytuje stacje

19 Metoda wykrywania nośnej z detekcją kolizji - CSMA/CD - Każda stacja podsłuchuje medium - Stacja, która chce nadawać, sprawdza czy inne stacje nie nadają (brak nośnej) i jeśli medium jest wolne rozpoczyna nadawanie (CSMA) - Jeśli dwie lub więcej stacji stwierdzi, że sieć jest wolna i zaczną jednocześnie nadawać spowodują kolizję. Stacje potrafią rozpoznawać kolizję (CD) i wtedy przerywają nadawanie na określony, najczęściej losowy czas. Po tym czasie każda ze stacji sprawdza czy medium jest wolne i ponownie próbują nadać komunikat. Jest to metoda stosowana w najczęściej obecnie używanej sieci - "Ethernet". Opracowana w firmie Xerox przez Roberta Metcalfe'a w latach 1973-76. Obecnie większość sieci pracuje w oparciu o zasady Ethernetu.

20 Metoda wykrywania nośnej z detekcją kolizji -CSMA/CD

21 Metoda "Żetonu" (Token) -W sieci krąży żeton - specjalny, krótki komunikat -Stacja, która odebrała żeton ma prawo uzyskać dostęp do medium i wysyłać komunikat z danymi - Po wysłaniu danych stacja przesyła żeton do następnej stacji

22 Urządzenia sieciowe

23 Urządzenia bierne Urządzenia bierne to kable oraz koncentratory. W budowie sieci komputerowych wykorzystywane są trzy rodzaje kabli: koncentryczny, skrętka i światłowód.

24 Urządzenia aktywne 1.Urządzenia przetwarzające biorą udział bądź w wytwarzaniu, bądź pobieraniu danych (serwery i stacje robocze użytkowników), 2.Urządzenia sprzęgające - przekazywanie informacji z jednych do drugich rodzajów sieci.

25 Serwer komunikacyjny - zarządza połączeniami między węzłami sieci lub między węzłem sieci a superkomputerem. Obsługuje on użytkowników sieci np. pragnących skorzystać z usług superkomputera : kontroluje dostęp. Serwer aplikacji - udostępnia moc obliczeniową. Wykonywane aplikacje są realizowane całkowicie na serwerze, np. obliczenia naukowe lub na serwerze wykonywana jest jedynie część aplikacji. Pozostała część wykonywana jest na stacji użytkownika w systemie klient-serwer. (Obsługa specjalnego oprogramowania, służącego obsłudze określonych zadań, np. serwer obsługi stron WWW). Serwer drukowania - zbiera od użytkowników zadania do drukowania, gromadzi je w plikach buforowych zwanych kolejkami a następnie kontrolując pracę drukarek rozsyła dane do nich. Może być aplikacją na serwerze plików lub samodzielnym serwerem. Serwerem drukowania określa się także urządzenia umożliwiające przyłączenie drukarki lub drukarek bezpośrednio do sieci ale urządzenia te nie zarządzają kolejkami muszą korzystać z prawdziwych serwerów druku. Serwer poczty elektronicznej - zarządza obiegiem przesyłek i skrzynek pocztowych użytkowników. Współpracuje z oprogramowaniem użytkownika (klient poczty elektronicznej) w celu wysyłania i odbioru listów elektronicznych (obowiązek pełnej 24- godz. pracy).

26 MEDIA TRANSMISYJNE

27 Architektury sieci 1. HOST-TERMINAL 2. PEER TO PEER 3. KLIENT-SERWER

28 HOST-TERMINAL Jeden komputer typu host udostępniany wielu użytkownikom Idea: użytkownicy posiadają nieinteligentne terminale, wszelkie działania wykonywane są na komputerze hosta: a)podział pamięci RAM między użytkowników b)podział zasobów dyskowych między użytkowników c)jeden procesor dla wszystkich użytkowników Przykładem jest system UNIX

29 PEER-TO-PEER Sieć do której przyłączone są stacje robocze. Nie ma sieci nadrzędnej. Każdy użytkownik ma prawo do udostępniania sieci zasobów (zasoby dyskowe-katalogi, urządzenia zewnętrzne np. drukarka, którymi dysponuje. Zaleta: łatwa konfiguracja systemu Wady: rozproszenie zasobów dyskowych (utrata danych)

30 KLIENT-SERWER Model pośredni między powyższymi. Stacja serwera do której przyłączone są inteligentne stacje robocze. Serwer służy do przechowywania danych dyskowych, a aplikacje są uruchamiane na poszczególnych stacjach roboczych klientów. Szybkość zależy od wydajności stacji roboczej. Na stacji roboczej nie są przechowywane zasoby tylko na serwerze. Tak wiec to serwer udostępnia np. drukarkę. Zaleta : zasoby zgromadzone są w jednym miejscu Wady : dodatkowy system komputerowy (serwer), zatrudnienie administratora sieci

31 Wykonał Michewicz Daniel Kl.IVTE


Pobierz ppt "Typy Sieci Komputerowych. Sieć jest jest systemem komunikacji komputerów między sobą poprzez medium transmisyjne z użyciem określonych protokołów komunikacyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google