Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wirusy RNA”+” Astroviridae Caliciviridae Picornaviridae Coronaviridae Arteriviraidae Flaviviridae Togaviridae.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wirusy RNA”+” Astroviridae Caliciviridae Picornaviridae Coronaviridae Arteriviraidae Flaviviridae Togaviridae."— Zapis prezentacji:

1 Wirusy RNA”+” Astroviridae Caliciviridae Picornaviridae Coronaviridae Arteriviraidae Flaviviridae Togaviridae

2 Rodzina: Astroviridae Rodzaj: Astrovirus 28-30 nm., nagi 1 cząsteczka ssRNA”+” 6.8 - 7.9 kb Występują nici o długości subgenomowej - ok. 2.8 kb W cytoplazmie często tworzą układy „krystaliczne” http://www.epa.gov/nerlcwww/astro.htm

3 Rodzina: Caliciviridae Rodzaj: Calicivirus nagi, 30-38 nm Jedna cząsteczka ssRNA”+” 7.4- 7.7 kb, u większości przedstawicieli zawierająca na końcu 5’ białko Vpg Niekiedy dochodzi do enkapsydacji RNA o niepełnej długości - 2.2-2.4 kb Genomowy RNA służy do translacji białek niestrukturalnych (u RHDV również kapsydu), białka kapsydu powstają na matrycy cząstek subgenomowych http://www.epa.gov/nerlcwww/calici.htm

4 pęcherzykowa osutka (exanthema) u świń http://www.vet.uga.edu/VPP/NSEP/fmd/Eng/vesicular%20exanthema.htm http://www.vet.uga.edu/vpp/gray_book02/images/122.php http://www.vet.uga.edu/vpp/gray_book02/images/123.php owrzodzeniu koronki racic może towrzyszyć kulawizna krwotoczna choroba królików http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/ImageDB/imagesRHD.htm

5 Kliniczny obraz zakażenia znajdziesz TU: Koci kaliciwirus Ostra, bolesna kulawizna spowodowana zapaleniem stawów i mięśni Gorączka Owrzodzenia języka, podniebienia, warg lub nosa Owrzodzenia okolic pazurów, stóp i między palcami Zapalenie górnych dróg oddechowych z dusznością i wyciekiem z nosa i worka spojówkowego http://www.sheltermedicine.com/portal/is_vsfcv.shtml

6 Rodzina: Picornaviridae Rodzaj:Enterovirus Rhinovirus Hepatovirus Cardiovirus Aphtovirus Dwudziestościenne, nagie, ok. 30 nm Jedna, zakaźna!!! cząsteczka ssRNA”+” 7-8.5 kb, na końcu 5’ białko Vpg http://www.virology.net/Big_Virology/BVRNApicorna.html

7 Zakażenie na ogół prowadzi do lizy komórek, ale często zdarzają się zakażenia persystentne Większość pikornawirusów jest patogenna dla jednego lub niewielu gatunków, ALE Wyjątkiem jest wirus encephalomyocarditis, patogenny dla ok. 30 gatunków, w tym ssaków, ptaków i owadów oraz aphtowirusy - ok. 200 gatunków ssaków

8 WIRUS CHOROBY PĘCHERZYKOWEJ ŚWIŃ 32 nm, stabilny przy pH nawet 2.0, częściowo oporny na 2% NaOH Wrażliwy na chloraminę, NaOH z formalina lub podchlorynem sody Rodzaj:Enterovirus Zakażenie szerzy się przez kontakt lub mechanicznie (np. na odzieży) nawet na znaczne odległości Jednolity serologicznie, spokrewniony z Coxackie B5 człowieka http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/ImageDB/imagesSVD.htm VEIN : Exotic diseases

9 WIRUS CHOROBY CIESZYŃSKIEJ Wrażliwe tylko świnie, wirus można izolować z kału i OUN Oporny na pH 2.5-13, zachowuje aktywność w przetworach peklowanych i wędzonych, chloramina i formalina niszczą go po 1-2 godz. Rodzaj:Enterovirus 3 podtypy serologiczne, zakażenie (przez kontakt, karmę lub aerogenne) 3-etapowe - namnożenie wirusa w przewodzie pokarmowym i przynależnych węzłach chłonnych, wiremia, zakażenie OUN

10 WIRUS PRYSZCZYCY Wrażliwe bydło, świnie, kozy, owce, zwierzęta dzikozyjące, i człowiek; przenoszenie najczęściej przez skażoną paszę i wodę Stabilny w środowisku zewnętrznym - w sierści do 1 miesiąca, w sianie, ziarnie do 5 mies., w kale, gnojówce do 45 dni, na pastwisku światło słoneczne inaktywuje go po kilku minutach; jesienią i zimą może zachować aktywność do 3 mies. Rodzaj:Aphtovirus 7 serotypów - A, O, C, SAT 1-3, ASIA 1 - i szereg podtypów Wrażliwy na pH poniżej 6 i alkaliczne oraz 1% NaOH ALE wędzenie i peklowanie nie niszczy wirusa!!! http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/ImageDB/imagesFMD.htm

11 Rodzina: Coronaviridae Rodzaj:Coronavirus Torovirus Otoczkowe:corona - 120-160 nm, sferyczne, pleomorficzne toro - 120-140 nm, dyskowate, nerkowate lub pałeczkowate http://www.cdc.gov/ncidod/sars/lab/images.htm http://www.umanitoba.ca/faculties/medicine/units/medical_microbiology/images/L_porcine_torovirus.jpg

12 1 cząsteczka ssRNA”+”corona ok. 30 kb toro ok. 20 kb Otoczka powstaje przez wypączkowanie wirionów przez błony siateczki endoplazmatycznej i aparatu Golgi’ego; wystające z otoczki cząsteczki glikoproteinowe tworzą „koronę” wokół wirionu Genomowy RNA jest matrycą dla RNA-polimerazy odpowiedzialnej za syntezę nici komplementarnych do genomowej, nici genomowej i subgenomowych (5 do 7) służących do translacji (tylko z końca 5’!)

13 WIRUS ZAKAŹNEGO ZAPALENIA OSKRZELI KUR Rodzaj:Coronavirus Wrażliwy na eter i pH 3.0, 56 0 C 10 min. i srodki dezynfekcyjne Szczepy terenowe wykazują znaczne różnice zjadliwości, występuje 8 serotypów Wrażliwe są kury, szczególnie pisklęta, zakażenie drogą kropelkową lub transowarialnie http://www.vet.uga.edu/vpp/IVM/ENG/EDP/scenario02a.htm http://www.poultrymed.com/Poultry/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=103&FID=502&PID=971

14 Wykazuje tropizm do nabłonka kosmków jelitowych, powoduje ich zwyrodnienie i złuszczenie czemu towarzyszy silna biegunka WIRUS TGE Rodzaj:Coronavirus Wrażliwe są świnie bez względu na wiek Odporny na mrożenie, pH 3.0 i trypsynę, wrażliwy na 56 0 C 30 min., eter i chlorofom Antygenowo spokrewniony z wirusem zapalenia otrzewnej kotów http://niah.naro.affrc.go.jp/disease/EM/em_en/virus/corona/tge3.jpg

15 Rodzina: Arteriviridae Rodzaj:Arterivirus 60 nm, lipidowa otoczka Jedna cząsteczka ssRNA”+” Struktura i replikacja genomu podobna do koronawirusów

16 Atakuje makrofagi i powoduje martwicę mięśniówki małych tętnic Często powoduje zakażenia persystentne WIRUS ZAKAŹNEGO ZAPALENIA TĘTNIC KONI Wrażliwe są konie, przenoszenie drogą kropelkową; może powodować ronienia, w odróżnieniu od EHV-1 nie powoduje powstawania ciałek wtrętowych Wrażliwy na rozpuszczalniki organiczne i pH 3.0 http://vein.library.usyd.edu.au/links/exoticdiseases/rd320.html http://vein.library.usyd.edu.au/links/exoticdiseases/rd322.html http://vein.library.usyd.edu.au/links/exoticdiseases/rd321.html

17 PRRS – Porcine Rreproductive and Rrespiratory Syndrome http://vein.library.usyd.edu.au/links/exoticdiseases/prrs.html http://www.hipra.com/english/patologiasAmp.asp?idNew=461&topico=39417 http://www.thepigsite.com/focus/boehringer-ingelheim/2800/ingelvac-prrs-kv-ikilled-prrs-vaccine-for-sows-and-gilts-i http://www.thepigsite.com/pighealth/article/142/porcine-reproductive-and-respiratory-syndrome-prrs

18 Rodzina: Flaviviridae Rodzaj:Flavivirus Pestivirus Hepacivirus Sferyczne, lipidowa otoczka, 40-60 nm. Jedna cząsteczka ssRNA”+”, odpowiednio 10.7, 12.5 i 9.5 kb. Genomowy RNA jest jedynym mRNA w zakażonej komórce; zawiera pojedyńczą ORF Powstająca poliproteina jest ko- i potranslacyjnie rozszczepiana przez komórkowe i kodowane przez wirus proteazy

19 Rodzaj:Pestivirus Serologicznie niejednolity, spokrewniony z wirusem BVD-MD Oporny na działanie czynników środowiska, może przetrwać procesy przetwórcze mięsa. Wrażliwy na trypsynę,, 5% fenol, fiolet krystaliczny Na zakażenie wrażliwa świnia domowa i dzik; przenosi się drogą doustną z paszą, wodą lub przez kontakt bezpośredni WIRUS KLASYCZNEGO POMORU ŚWIŃ

20 Obraz zakażenia znajdziesz TU: http://vein.library.usyd.edu.au/links/exoticdiseases/swinefever.html http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/ImageDB/imagesCSF.htm Ma powinowactwo do tkanek pochodzenia mezodermalnego, początkowo replikuje się w komórkach tkanki limfoidalnej, później można go znaleźć w ślinie, krwi, kale, moczu, wydzielinach z nosa i worka spojówkowego

21 WIRUS BVD-MD Rodzaj:Pestivirus Powoduje syndrom objawiający się: - nadostrą, ostrą lub przewlekłą chorobą z gorączką, biegunką i owrzodzeniami policzkowymi - zakażeniami układu oddechowego - zaburzeniami rozrodu - mumifikacją płodów, ronieniami, porodami martwych płodów, wadami wrodzonymi lub niedorozwojem - owrzodzeniami okolicy racic 7 serotypów izolowanych z różnych postaci choroby Antygenowo spokrewniony z wirusem pomoru świń http://www2.vetme d.uni- muenchen.de/med2 //skripten/b5- 3.html#Klinik%20 MD

22 Rodzina: Togaviridae Rodzaj:Alphavirus Rubivirus Sferyczne, lipidowa otoczka, ok. 70 nm. Jedna cząsteczka ssRNA”+”, 9.7, 11.8 kb. Jej część na końcu 5’ służy jako matryca do translacji jednej dużej poliproteiny; dzięki autoproteolitycznej aktywności ulega ona rozpadowi na mniejsze łańcuchy białek niestrukturalnych odpowiedzialnych za replikację genomowego RNA (poprzez formę pośrednią „-”) i wytworzenie krótkiego mRNA do syntezy białek kapsydu http://www.stanford.edu/group/virus/1999/jchow/intro.html

23 Rodzaj:Alphavirus Mają zdolności hemaglutynacyjne, odmienne antygenowo w odczynach OZHA i SN; wspólny antygen reagujący w OWD WIRUSY ZAPALENIA MÓZGU KONI wschodniego, zachodniego i wenezuelskiego WEE - rezerwuarem są ptaki od których wirus przenoszony jest przez komary na wrażliwe gatunki - konie, muły, ludzi, wiewiórki, zwierzynę płową, świnie Klinicznie choroba ma przebieg śpiączkowy, porażenny, agresywny i apoplektyczny; śmiertelność u koni ok. 30%

24 EEE - bardziej zjadliwy, śmiertelność ponad 90%; wśród ptaków szerzy się bez udziału stawonogów Rezerwuarem są dzikie gryzonie, wektorem - komary; wrażliwe są konie, muły, osły i człowiek; wirus jest bardziej wiscerotropowy, zwłaszcza u ludzi; często nie występuje zajęcie układu nerwowego VEE - 4 podtypy różniące się zjadliwością; różne szczepy EEE i WEE różnią się nieznacznie http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol9no2/02-0124-G6.htm

25 Wirusy RNA”-” Filoviridae Paramyxiviridae Rhabdoviridae Bornaviridae Arenaviridae Bunyaviridae Orthomyxoviridae Rząd: Mononegavirales

26 Cechy wspólne rzędu: Liniowy niesegmentowany genom ssRNA „-” 11-16 kb Helikalny nukleokapsyd Liniowy niesegmentowany genom Inicjacja transkrypcji pierwotnej przez wirionową RNA- zależną RNA polimerazę Podobny układ genów Uzyskiwanie otoczki przez wypączkowywanie

27 Rodzina: Filoviridae Nitkowate, do 1400 nm x 80 nm, często rozgałęzione Nukleokapsyd z osią centralną o średnicy ok. 20 nm ssRNA z komplementarnymi sekwencjami końcowymi

28 Zakażenie szerzy się przez bliski kontakt, zwłaszcza za pośrednictwem płynów ustrojowych; możliwa jest transmisja kropelkowa Mają tropizm do komórek ukłądu siateczkowo- śródbłonkowego, fibroblastów i tkanki śródmiąższowej, w szczególności parenchymy wątroby Wirus rozprowadzany jest do wszystkich tkanek, szczególnie dużo stwierdza się go w wątrobie, nerkach, śledzionie i płucach Powoduje gorączkę krwotoczną o bardzo ciężkim przebiegu:Marburg - śmiertelność 30-35%, Ebola - śmiertelność 50-88%

29 Rodzina: Paramyxoviridae Podrodzina: Paramyxovirinae Podrodzina: Pneumovirinae Rodzaj:Respirovirus Rubulavirus Morbilivirus Rodzaj:Pneumovirus Metapneumovirus

30 Ok. 150 nm. lub większe, pleomorficzne ssRNA „-” od ok. 15.1 do ok. 15.9 kb koduje 10-12 białek, w tym transkryptazę, transferazy, kinazę, neuraminidazę Część wirionów może zawierać ssRNA „+”

31 WIRUS RZEKOMEGO POMORU DROBIU Rodzaj:Rubulavirus Stabilny w pH 2-12 i oporny na czynniki środowiskowe, ale wrażliwy na środki dezynfekcyjne; szerzy się drogą kropelkową Wrażliwe są kury, indyki, bażanty, gołębie i kuropatwy, śmiertelność sięga 100% U ludzi zakażenie powoduje zapalenie spojówek i, rzadko, objawy ogólne

32 Szczepy dzieli się na welo-, mezo- i lentogeniczne Welogeniczne - zjadliwe szczepy terenowe zakażające ptaki bez względu na wiek Mezogeniczne - Roakin i Hartfordshire - ptaki dorosłe zakażają się wyjątkowo, najbardziej wrażliwe są kurczęta poniżej 6 tygodnia Lentogeniczne - apatogenne http://www.cfsph.iastate.edu/diseaseinfo/ImageDB/imagesND.htm Obraz zakażenia znajdziesz TU:

33 WIRUS POMORU BYDŁA (KSIĘGOSUSZU) Otoczkowe, pleomorficzne, brak neuraminidazy Bardzo wrażliwe na temperaturę, rozpuszczalniki, detergenty niejonowe, formaldehyd i utleniacze Rodzaj:Morbilivirus Chorobotwórczy dla bydła, kóz, świń, bawołów i wielbłądów Choroba o ciężkim przebiegu i wysokiej śmiertelności obejmuje głównie błony śluzowe przewodu pokarmowego http://www.cfsph.ias tate.edu/DiseaseInfo/ ImageDB/imagesRP. htm http://vein.library.us yd.edu.au/links/exoti cdiseases/rinderpest. html

34 WIRUS POMORU MAŁYCH PRZEŻUWACZY Wywołuje chorobę podobną do księgosuszu ale nie atakującą bydła Pasażowanie wirusa w hodowli komórek nerki owcy powoduje atenuację wirusa, który indukuje u bydła odporność na zakażenie wirusem księgosuszu Rodzaj:Morbilivirus Prawdopodobnie jest wariantem wirusa ksiegosuszu http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/ImageDB/imagesRVF.htm http://vein.library.usyd.edu.au/links/exoticdiseases/riftvalleyfever.html

35 WIRUS NOSÓWKI http://www.caninum.com/atlas/snc/distemper.htm Faza 2 – nerwowa – ataksja, drgawki i paraliż – może ale nie musi być poprzedzona przez fazę nieżytową http://www.familyvet.com/Dogs/019.JPG http://www.standardpoodlesusa.com/canine-distemper.html

36 Rodzina: Rhabdoviridae Rodzaj:Vesiculovirus Lyssavirus Ephemerovirus Cytorhabdovirus Nucleorhabdovirus 100-430x45-100 nm ssRNA „-”, 11-15 kb Często występują cząstki defektywne, replikujące się w obecności homologicznych lub (rzadko) heterologicznych helperów

37 Rodzaj:Lyssavirus Wrażliwe wszystkie ssaki, człowiek i ptaki Dość odporny na czynniki środowiska - 50 0 C 1 godz. UV 5 min., światło słoneczne 2 godz., w tkance nerwowej w 22 0 C - 14 dni, pH3-3.5 - 30 min., w zwłokach do kilku miesięcy; wrażliwy na formalinę, alkohol i mydła WIRUS WŚCIEKLIZNY Rozróżnia się szczepy terenowe (uliczne) i tzw. fixe - laboratoryjne, uzyskane przez seryjne zakażenia domózgowe

38 Zakażenie przez ukąszenie, niekiedy przed wystąpieniem objawów klinicznych, lub przez zanieczyszczenie rany; możliwe jest zakażenie przez np. spojówkę Dwie postacie kliniczne - szałowa i cicha (porażenna) Zjadliwość związana z długością wirionów W neuronach powoduje powstawanie ciałek wtrętowych Negri’ego http://www.freeinfosociety.com/media/images/1307.jpg

39 WIRUS PĘCHERZYKOWEGO ZAPALENIA JAMY USTNEJ Rodzaj:Vesiculovirus 2 serotypy:New Jersey i Indiana stabilny przy pH 4-11.5, w 58 0 C ginie po 30 min., oporny na 0.5% fenol, wrażliwy na światło i fiolet krystaliczny wrażliwe świnie, bydło, konie i człowiek zakażenie szerzy się przez kontakt, drogą alimentarną i za posrednictwem owadów ssących klinicznie u zwierząt zakażenie przypomina pryszczycę, u ludzi - grypę http://www.vet.uga.edu/vpp/nsep/fmd/Eng/vesicular%20stomatitis.htm

40 Rodzina: Orthomyxoviridae Rodzaj:Influenzavirus A (8) Influenzavirus B (8) Influenzavirus C (7) Thogotovirus (6) wiriony sferyczne lub pleomorficzne 80-120 nm, ssRNA”-” segmentowany, 10-14 kb, segmenty od 900 do 2500 nt

41 WIRUS INFLUENZY KONI I PTAKÓW Rodzaj:Influenzavirus A wrażliwe na rozpuszczalniki, pH 3.0 i temperaturę pneumotropowe, u ptaków mogą być pantropowe 16 typów HA i 9 NA H5 i H7 - u ptaków, ze wszystkimi możliwymi kombinacjami NA zjadliwość zależy głównie od właściwości HA i jej zdolności do rozszczepiania na podjednostki H1 i H2

42 segmentacja genomu sprzyja rekombinacji i powstawaniu rekombinantów o zmienionej patogenności i „wzorcu” antygenowym rekombinacja i nabywanie nowych cech zachodzi np. u świń, które mogą zakazić się jednocześnie dwoma szczepami - od człowieka i od ptaków http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/ImageDB/imagesAI.htm

43 Rodzina: Bunyaviridae Rodzaj:Bunyavirus Hantavirus Nairovirus Phlebovirus Tospovirus sferyczne lub pleomorficzne, otoczka lipidowa uzyskiwana przez pączkowanie przez błony aparatu Golgiego gospodarza 3 segmenty ssRNA”-” lub ambisensownego (segment S Phlebo i Tospo), 11-20 kb

44 WIRUS GORĄCZKI DOLINY RIFT Rodzaj:Phlebovirus 2 segmenty ssRNA”-” i 1 ambisensowny „+”„-” otoczkowe, wrażliwe na środowisko kwaśne i zasadowe oraz UV; w +4 0 C zachowuje zakaźność do 3 lat zakażenie szerzy się za pośrednictwem komarów a u człowieka zdarzają się często zakażennia laboratoryjne

45 wrażliwe jest bydło i owce, dochodzi do uszkodzenia wątroby z ciężkimi objawami klinicznymi; jagnięta giną w ciągu 24 godz. a śmiertelność sięga 90-100%; u owiec dorosłych ok. 20%, kotne samice roniąbydło i owce u bydła przebieg zakażenia jest łagodny u ludzi - przypomina grypę - dreszcze, bóle głowy i stawów przechorowanie pozostawia trwałą odporność http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/ImageDB/imagesRVF.htm

46 Sferyczne lub pleomorficzne, 50-300 nm wewnątrz otoczki znajdują się rybosomy gospodarza 2 segmenty zamkniętego ssRNA ambisensownego (L i S) 7.7 i 3.5 kb wirus limfocytarnego zapalenia opon i splotów naczyniówkowych (choriomeningitidis lymphocytaria) wirusy Lassa i zespołu Tacaribe - rodzaj gorączki krwotocznej Rodzina: Arenaviridae

47 Wirusy dsRNA Birnaviridae Reoviridae

48 Rodzina: Birnaviridae Rodzaj: Aquabirnavirus Avibirnavirus Entomobirnavirus ok. 60 nm, nagie, jednowarstwowy kapsyd dsRNA - dwa segmenty (A i B), ok. 3100 i 2800 bp; na segmencie A występują 2 ORFs, na B - 1 ORF 2 daje początek jednej poliproteinie która jest kotranslacyjnie rozszczepiana (przez NS) na 3 polipeptydy

49 WIRUS CHOROBY GUMBORO (zapalenia torebki Fabrycjusza) Rodzaj: Avibirnavirus oporny na eter i chloroform, pH 3.0, 56 0 C przez 5 godz. w środowisku nieodkażonym zachowuje aktywność do 4 miesięcy wrażliwe są kurczęta w wieku 2-15 tygodni, zachorowalność do 80%, śmiertelność - do 15% wskutek zakażenia torebki Fabrycjusza dochodzi do upośledzenia odporności - immunosupresja http://www.gumboro.com/disease/symptoms.asp

50 Rodzina: Reoviridae Rodzaj:Orthoreovirus Orbivirus Rotavirus Coltivirus Aquareovirus Cypovirus -stawonogi Fijivirus - rośliny Phytoreovirus -rośliny i stawonogi Oryzavirus -rośliny i stawonogi

51 ponad 100 przedstawicieli rodziny 60-80 nm, dwudziestościenne, niektóre sferyczne dokładna morfologia różni się w zależności od rodzaju - kapsyd dwu- (lub więcej) warstwowy (np. Orbi - 4) genom złożony z 10-12 segmentów dsRNA przynajmniej 3 białka wewnętrzne tworzą kompleks wirionowej RNA polimerazy

52 WIRUS AFRYKAŃSKIEGO POMORU KONI Orbivirus antygenowo podobny do wirusa choroby niebieskiego języka Stabilny w pH od 6 do 10, wrażliwy na pH<6, 50 0 C, UV i procesy gnilne wrażliwe są konie i, mniej, muły i osły zakażenie szerzy się za pośrednictwem owadów kłujących mogą występować otoczki rzekome - wyraz silnego związania wirusa z błonami komórkowymi http://vein.library.usyd.edu.au/links/exoticdiseases/africanhorsesickness.html

53 WIRUS CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA Orbivirus chorobotwórczy dla owiec i, doświadczalnie, dla bydła i kóz we krwi zachowuje zakaźność przez kilka lat wrażliwy na niskie pH, NaCl, 45-56 0 C, zamrażanie serologicznie niejednolity - w Afryce wyróżnino 12 serotypów zakażenie szerzy się za pośrednictwem owadów kłujących http://vein.library.usyd.edu.au/links/exoticdiseases/bluetongue.html

54 Wirusy odwrotnie transkrybujące Retroviridae Hepadnaviridae

55 Rodzaj: Alpharetrovirus Betaretrovirus Gammaretrovirus Deltaretrovirus Epsilonretrovirus Lentivirus Spumavirus Rodzina: Retroviridae

56 Rodzaj: Alpharetrovirus (avian type C) wirus białaczki ptaków wirus mieloblastozy ptaków wirus mięsaka Rousa Rodzaj: Gammaretrovirus (mammalian type C) wirus białaczki kotów Rodzaj: Betaretrovirus wirus gruczolakowatości płuc owiec

57 Rodzaj: Deltaretrovirus (BLV-HTLV) wirus enzootycznej białaczki bydła ludzkie wirusy T-limfotropowe Rodzaj: Lentivirus HIV-1 BIV NZK

58 sferyczne, otoczkowe, 80-100 nm 2 cząsteczki ssRNA”+” RT, 7-11 kb, połączone mostkiem wodorowym oczyszczony wirionowy RNA jest niezakaźny, na końcu 5’ znajduje się krótki fragment tRNA 4 geny - gag - białka wewnętrzne, 3-6, matrix, kapsyd pro - proteaza pol - odwrotna transkryptaza (RT) env - białka otoczki niektóre kodują dUTP-azę lub białko NS regulujące ekspresję genów i replikację wirusa

59 WIRUS GRUCZOLAKOWATOŚCI PŁUC OWIEC Betaretrovirus powoduje powstawanie w płucach guzków z komórek nabłonkowych które, rosnąc, niszczą miąższ płuca http://vein.library.usyd.edu.au/links/exoticdiseases/pulmonaryadenomatosis.html

60 WIRUS MAEDI-VISNA Lentivirus wrażliwy na eter i chloroform, pH<4.2, alkohol, fenol i trypsynę, stosunkowo oporny na UV wrażliwe są owce, zakażenie przybiera dwie formy - nerwową i płucną postaci nerwowej postaci nerwowej towarzyszy demielinizacja istoty białej mózgu i rdzenia czemu towarzyszą objawy nerwowe; czas trwania do 2 lat; okres inkubacji - do 6 lat; niekiedy mimo zakażenia nie dochodzi do rozwoju choroby i objawów klinicznych

61 postać płucna polega na śródmiąższowym zapaleniu płuc z dusznością i kaszlem; klinicznie przypomina gruczolakowatość okres inkubacji -2-3 lata, czas trwania choroby - 3-8 miesięcy zakażenie z objawami klinicznymi jest zawsze śmiertelne! http://www3.unileon.es/personal/wwdmavpp/casos_organizados/respiratorio/7maedi.jpg

62 WIRUS ZAPALENIA STAWÓW I MÓZGU KÓZ Lentivirus podobny do Maedi-Visna wykazuje tropizm do komórek błony maziowej, ale można go znaleźć w mózgu, płucach, nerkach i śledzionie postać stawowa występuje u starszych zwierząt, nerwowa - u koźląt poniżej 4 miesiąca - dochodzi do porażeń i, niekiedy, gwałtownych upadków

63 WIRUS NIEDOKRWISTOŚCI ZAKAŹNEJ KONI Lentivirus oporny na ogrzewanie, mrożenie i suszenie, wrażliwy na fenol, formalinę i inne środki dezynfekcyjne dość zróżnicowany serologicznie, ma jednak antygen grupowo specyficzny występuje w wydalinach i wydzielinach chorego, jednak zakażenie szerzy się za pośrednictwem owadów kłujących obecny jest na erytrocytach, które ulegają uszkodzeniu wskutek przylączenia się przeciwciał i uaktywnienia dopełniacza


Pobierz ppt "Wirusy RNA”+” Astroviridae Caliciviridae Picornaviridae Coronaviridae Arteriviraidae Flaviviridae Togaviridae."

Podobne prezentacje


Reklamy Google