Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt realizowany w ramach Programu Regionalnego MRR „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt realizowany w ramach Programu Regionalnego MRR „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny."— Zapis prezentacji:

1 Projekt realizowany w ramach Programu Regionalnego MRR „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” wspófinansowanego ze środków MF EOG 2009-2014 Analiza Potencjału Rozwojowego Partnerstw

2 Polityka UE na lata 2014–2020; Zmiany potencjału rozwojowego miast i Obszarów Funkcjonalnych Nowe uwarunkowania rozwoju miast i OF

3 Zintegrowane podejscie do rozwoju obszaru Oparcie programow rozwoju na zasobach lokalnych spolecznosci; Wspolpraca samorzadow roznych poziomow; Zintegrowane programy miejskie Min 5% + 2% EFRR; 20 zintegrowanych programow rozwoju. Nowe uwarunkowania rozwoju miast i Obszarów Funkcjonalnych

4 Koncentracja środków EFRR na trzech priorytetach - min 50% na projekty związane z: Konkurencyjność MSP; Badania i działalność innowacyjna; Wydajność energetyczna i odnawialne źródła energii; Nowe uwarunkowania rozwoju miast i OF

5 Wzrost kosztów świadczenia usług publicznych Wzrost kosztów obsługi zadłużenia samorządów Wzrost kosztów życia i odpływ młodych mieszkańców Spadek atrakcyjności dla inwestorów Kryzys dochodów publicznych w efekcie zmian gospodarczych i demograficznych Zmiana uwarunkowań rozwoju

6 Problemy Utrzymanie potencjału demograficznego; Zdolność utrzymania samowystarczalności ekonomicznej obszaru ; Zapewnienie dostępności podstawowych usług na terenie obszaru; Zmiany potencjału rozwojowego miast i obszarów wiejskich

7 Zintegrowane podejście terytorialne do programowania rozwoju i udostępniania usług publicznych jest podstawą polityki Wspólnoty w okresie programowania 2014-2020; Obszary funkcjonalne

8 Zmiany sytuacji społeczno-ekonomicznej subregionów w ostatnich latach; Ocena potencjału rozwojowego obszarów; Perspektywy rozwoju subregionów; Różnicowanie potencjału rozwojowego miast i obszarów wiejskich

9 Czy jst dysponują zasobami dla utrzymania dotychczasowej infrastruktury?/świadczenia niezbędnych społeczności usług? Czy jest wystarczający popyt na to by świadczyć efektywnie usługi na terenie OF w dotychczasowym wymiarze? Czy jst i interesariusze OF dysponują środkami na dalszy rozwój? Współdziałanie w ramach obszarów funkcjonalnych OF

10 Czy mamy środki na utrzymanie istniejącej infrastruktury? Czy mamy wystarczający popyt na oferowanie usług? Jak zmieniać infrastrukturę i zakres świadczonych usług? Czy dysponujemy zasobami na zmianę / rozwój infrastruktury/ zakresu/ jakości świadczonych usług? Kluczowe pytania

11 Kluczowe czynniki/ uwarunkowania rozwoju OF Struktura osiedleńcza; Infrastruktura techniczna i instytucjonalna; Potencjał rozwojowy; Demografia; Kapitał społeczny; Ekonomia; Finanse; Programowanie rozwoju obszarów funkcjonalnych

12 Sieć współdziałania interesariuszy w ramach obszarów funkcjonalnych: Obszary funkcjonalne dla programowania rozwoju; Obszary funkcjonalne dla świadczenia podstawowych usług publicznych; Partnerstwo

13 Kluczowe czynniki poprawy efektywności świadczenia usług publicznych w OF Zmiany popytu na usługi publiczne; Zmiany podaży usług publicznych; Powiązania rynków usług w obszarach funkcjonalnych; Integracja świadczenia usług publicznych w OF Integracja świadczenia usług

14 Diagnoza konkurencyjności obszaru i stanu zasobów; Analiza powiązań funkcjonalnych; Infrastruktura; Podstawowe usługi publiczne; Program współpracy w OF; Strategia; Projekty strategiczne; Program realizacyjny; Instytucjonalizacja; Programowanie rozwoju obszarów funkcjonalnych

15 Różnicowanie potencjału rozwojowego różnych poziomów struktury osiedleńczej regionów: obszaru funkcjonalnego centrum regionalnego; obszarów funkcjonalnych ośrodków subregionalnych; obszarów funkcjonalnych centrów lokalnych; Zmiany potencjału rozwojowego miast i obszarów wiejskich

16 Likwidacja wielu zakładów; Konsolidacja zakładów i integracja zarządzania; Likwidacja nieprodukcyjnych funkcji zakładów i sprzedaż zbędnego majątku; Modernizacja zakładów i wdrażanie nowych technologii produkcji i zarządzania; Obniżanie kosztów produkcji; Restrukturyzacja zatrudnienia; Zmiana warunków zatrudnienia i wynagradzania; Skutki transformacji i zmian strukturalnych w gospodarce regionów

17 Zmniejszenie liczby pracujących; Wzrost wynagrodzeń części kadry; Spadek wynagrodzeń większości pracowników; Zmniejszenie dochodów mieszkańców z tytułu pracy; Skutki transformacji i zmian strukturalnych w gospodarce regionów


Pobierz ppt "Projekt realizowany w ramach Programu Regionalnego MRR „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google