Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małgorzata Pietrzak. Stowarzyszenie działa od 12 czerwca 2003 r. Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest wspieranie aktywności obywatelskiej,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małgorzata Pietrzak. Stowarzyszenie działa od 12 czerwca 2003 r. Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest wspieranie aktywności obywatelskiej,"— Zapis prezentacji:

1 Małgorzata Pietrzak

2 Stowarzyszenie działa od 12 czerwca 2003 r. Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest wspieranie aktywności obywatelskiej, przyczynianie się tym samym do budowy i wzmacniania społeczeństwa lokalnego. Jednym z szczegółowych celów działalności jest: Działanie na rzecz aktywizacji kobiet w rodzinie i społeczeństwie;

3 Misją Stowarzyszenia jest przyczynianie się do rozwoju społeczności lokalnej poprzez działalność społeczną, która w pełni wykorzystuje możliwości duchowe, intelektualne, społeczne i fizyczne jednostki, tworząc zarazem odpowiedzialne społeczeństwo. Filantropia – Empatia – Odpowiedzialność – Pomoc Słabszym

4  ubóstwo mieszkańców  stereotypy dotyczące roli kobiet  miska motywacja do zmian  brak wiary we własne umiejętności  brak bodźców stymulujących

5 „Szkoła Animatorów Ekonomii Społecznej” Którego celem było rozpowszechnienie wśród 50 mieszkańców województwa lubelskiego wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności potrzebnych dla funkcjonowania w społeczności lokalnej jako lider ekonomii społecznej poprzez przekaz wiedzy oraz doskonalenie kompetencji i umiejętności w zakresie powoływania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej (m.in. KIS, CIS, spółdzielni socjalnych i organizacji pozarządowych). „Parasol przedsiębiorczości społecznej kobiet na obszarach wiejskich” Celem projektu było wspieranie i rozwijanie przedsiębiorczości społecznej kobiet na obszarach wiejskich do 25 tys. mieszkańców w województwie lubelskim.

6  KLUBY KOBIET AKTYWNYCH  FORUM KOBIET AKTYWNYCH  AKADEMIA KOBIET AKTYWNYCH

7 idea i założenia

8 * Od 5 lat Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES organizuje cykliczne wydarzenie integrujące aktywne kobiety, mieszkające na terenach wiejskich województwa lubelskiego w ramach Forum Kobiet Aktywnych * Podczas Forum odbywają się panele dyskusyjne, warsztaty, treningi umiejętności, pokazy, wystawy rękodzieła artystycznego. * Co roku nagradzane są kobiety, które dzięki swojej aktywności wyróżniają się w różnych obszarach. Dotychczas nagrodziliśmy 62 kobiety z wielu gmin naszego województwa. * Podczas ostatniego Forum Kobiet Aktywnych, które odbyło się 01 lipca 2012 r. w Sawinie podjęliśmy inicjatywę stworzenia hyde parku – tablic na których uczestnicy mogli pisać swoje opinie, oczekiwania, pomysły na dalszy rozwój aktywności.

9

10

11

12

13

14

15 Stworzenie na terenie każdej gminy wiejskiej województwa lubelskiego Klubu Kobiet Aktywnych, którego głównym celem będzie wspieranie rozwoju osobistego kobiet. Jedna gmina – jeden Klub Kobiet Aktywnych Klub to miejsce w którym kobiety wiejskie mają dostęp do wiedzy, umiejętności oraz doświadczeń, które pozwolą im realizować siebie i spełniać marzenia. Klub to miejsce łamania stereotypów i likwidowania barier uniemożliwiających rozwój. Klub Kobiet Aktywnych to czas dla siebie, z prawem oderwania się od problemów i obowiązków dnia codziennego. Klub to bezpieczne miejsce, w których kobiety będą czuły się wyjątkowo.

16 Ja – kobieta Ja – matka Ja – żona / partnerka Ja – kobieta przedsiębiorcza

17 a. Klub będzie prowadzony przez organizację, instytucję mającą swoją siedzibę w gminie wiejskiej i prowadzącą na jej terenie działalność; b. Klub składa się z co najmniej 30 członkiń, które złożą deklarację członkowską i będą opłacały miesięczne składki; c. Udział w zajęciach, spotkaniach i warsztatach Klubu ma charakter odpłatny; d. Wysokość składki będzie ustalana przez organizację prowadzącą; e. Spotkania w ramach Klubu będą odbywać się co najmniej raz na 2 tygodnie; f. Klub będzie rozwijany przez Radę Klubu, w skład której wejdą 3 liderki / animatorki wybrane spośród członkiń

18 a. Rada Klubu będzie wspólnie z członkiniami wypracowywała harmonogram roczny, który następnie będzie aktualizowany co kwartał. b. spotkania przy filiżance kawy / herbaty – celebrowanie czasu spędzanego ze sobą c. aktywność na stronie internetowej www.klubykobiet.pl oraz na naszym profilu na facebookuwww.klubykobiet.pl d. używanie nazwy i loga Klubu Kobiet Aktywnych e. otwarcie na nowe członkinie, realizacja przedsięwzięć dla grup tematycznych, wiekowych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem f. współorganizacja przez Kluby corocznego spotkania kobiet aktywnych podczas Forum Kobiet Aktywnych g. udział w spotkaniach sieciujących z innymi Klubami, które będą odbywały się co najmniej raz na pół roku

19 * Inicjator i pomysłodawca * Organizacja parasolowa stojącą na straży wypełniania idei i założeń Klubów Kobiet Aktywnych * Wspólnie z organizacjami prowadzącymi zajmie się ustaleniem standardów funkcjonowania i certyfikacji Klubu * Wspieranie procesu rozwoju Klubów * Wsparcie w finansowaniu działalności Klubów w pierwszym okresie rozwoju zgodnie z ustaleniami pomiędzy organem prowadzącym a Stowarzyszeniem * Sieciowanie Klubów oraz liderek / animatorek Klubów – organizowanie i moderowanie spotkań w ramach sieci * Organizacja corocznego wydarzenia, jakim jest Forum Kobiet Aktywnych * Wymiana doświadczeń, wiedzy i umiejętności w niezbędnym zakresie

20 Akademii Kobiet Aktywnych Organizacja dla liderek / animatorek które tworzą lub chcą tworzyć w swojej gminie Klub Kobiet Aktywnych - Akademii Kobiet Aktywnych, w ramach której będą odbywały się  Indywidualne spotkania coachingowe dla liderek  Warsztaty rozwojowej podczas 10 zjazdów weekendowych  Seminaria tematyczne organizowane w gminach dla liderek / animatorek wspierające działania na rzecz rozwoju środowisk kobiecych  Wyjazd studyjny do Włoch do organizacji kobiecej, która w różnych płaszczyznach wspiera kobiety Zajęcia w ramach Akademii Kobiet Aktywnych będą bezpłatne.

21 V Forum Kobiet Aktywnych Organizacja V Forum Kobiet Aktywnych, w tym roku zatytułowane „Kultura jest kobietą” którego celem nadrzędnym będzie zwiększenie dostępu do różnych form kultury uczestnikom poprzez  spektakle teatralne  recitale  wystawy rękodzieła  wernisaże  plener malarski i fotograficzny  warsztaty artystyczne … a to wszystko już 01 lipca 2013 r. na Zamku w Janowcu nad Wisłą

22

23  Towarzystwo Inicjatyw Społecznych RAZEM w Miączynie – organizacja skupiająca kobiety, mające marzenia, a nie mające narzędzi do ich realizacji  Energia i pewność, że w Miączynie mogą zmienić siebie i otoczenie (rozwój społeczny)  Gotowość na zmiany i pracę związaną z wprowadzeniem zmian  Pomysł na Klub Kobiet Aktywnych zgodny z potrzebami członkiń  Konsekwencja i motywacja w działaniu

24 * w każdy poniedziałek począwszy od 29 kwietnia 2013 r. od godz. 18.15 zajęcia fitness – zumba * 10 maja 2013 r. wyjazd do teatru na sztukę Komedia Teatralna do Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie - inauguracja spotkań piątkowych * co dwa tygodnie w piątek od godz. 18.00 warsztaty (począwszy od 17 maja 2013 r.) o następującej tematyce: 1. ''For­ty­fikacją człowieka jest je­go włas­ne poczu­cie wartości...'' 2. "Rozwiń skrzydła! Realizacja własnych potrzeb, celów, marzeń...„ 3. Szkoła Aktywnych Mam czyli treningi umiejętności wychowawczych obejmujący 3 warsztaty 4. Spotkanie z dietetykiem i trenerem personalnym

25 Konkurs na utworzenie dwóch kolejnych Klubów Kobiet Aktywnych – celem jest wyłonienie gmin i organizacji w których powstaną nowe inicjatyw. Warunki konkursu – wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w których trzeba odpowiedź na następujące pytania:  Dlaczego u Was powinien zostać utworzony Klub Kobiet Aktywnych?  Jakie macie pomysły na funkcjonowanie i rozwój KKA?  Dlaczego potrzebujecie wsparcia w utworzeniu KKA? Ponadto w formularzu trzeba zaprezentować sylwetki 3 liderek / animatorek, które będą uczestniczyły w rozwoju KKA

26 Kryteria wyboru gmin i organizacji / instytucji z którymi utworzymy kolejne Kluby Kobiet Aktywnych:  Kreatywność  Dotychczasowe doświadczenie w aktywności na rzecz społeczności lokalnej, w tym kobiet  Zidentyfikowane potrzeby kobiet  Realność wdrażania kierunków rozwoju Klubu Zwycięzcom zapewniamy: 1. Nadanie statusu Klubu Kobiet Aktywnych 2. Wsparcie rozwoju Klubu Kobiet Aktywnych poprzez współfinansowanie działalności w ramach Klubu 3. Udział w sieci Klubów 4. Wsparcie liderek / animatorek poprzez udział w Akademii Kobiet Aktywnych

27


Pobierz ppt "Małgorzata Pietrzak. Stowarzyszenie działa od 12 czerwca 2003 r. Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest wspieranie aktywności obywatelskiej,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google