Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 niepowikłane zakażenie układu moczowego  powikłane zakażenie układu moczowego  septyczne zapalenie układu moczowego (sepsa)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " niepowikłane zakażenie układu moczowego  powikłane zakażenie układu moczowego  septyczne zapalenie układu moczowego (sepsa)"— Zapis prezentacji:

1

2  niepowikłane zakażenie układu moczowego  powikłane zakażenie układu moczowego  septyczne zapalenie układu moczowego (sepsa)

3 Patogeny do układu moczowego dostają się drogą:  krwionośną,  Limfatyczną  wstępującą przez cewkę moczową

4 Czynniki usposabiające do rozwoju zum - wady wrodzone (stulejka, zwężenie ujścia zewnętrznego cewki) - refuks pęcherzowo-moczowodowy - kamica moczowa - pęcherz neurogenny - przerost gruczołu krokowego - cewnikowanie dróg moczowych, badania - diagnostyczne (cystoskopia) - zaburzenia statyki narządu rodnego u kobiet

5  występuje u osób z prawidłowym strukturalnie i czynnościowo układem moczowym  częściej chorują kobiety niż mężczyźni  najczęściej wywołuje ją Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae i Proteus mirabilis

6  Powikłane zakażenie układu moczowego współistnieje z zaburzeniami w rozwoju dróg moczowych oraz z upośledzeniem ich funkcji. Zaburzenia te prowadzą do osłabienia obrony organizmu przed patogenami, a także utrudniają właściwą terapię

7  utrzymywanie cewnika w cewce moczowej, pęcherzu moczowym, moczowodzie lub w miedniczce nerkowej;  zaleganie moczu po mikcji większe niż 100 ml;  utrudnienie odpływu moczu z pęcherza spowodowane guzem, kamienieniem lub pęcherzem neurogennym;  odpływ pęcherzowo-moczowodowy;  odprowadzenie moczu za pomocą wstawki jelitowej;  uszkodzenie nabłonka dróg moczowych chemiczne lub energią promieniotwórczą;  przed- i pooperacyjne zakażenie dróg moczowych;  niewydolność nerek, przeszczepianie nerek, cukrzyca, kamica moczowa, leczenie immunosupresyjne.

8

9  Objawy: temperatura, oziębienie ciała, przyśpieszenie akcji serca, szybki oddech, wysoka leukocytoza, ropomocz, obecność bakterii we krwi  częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet  Chorzy szczególnie narażeni na jej rozwój to: osoby starsze, z cukrzycą, leczeni immunosupresją, po przeszczepach narządowych, otrzymujący chemioterapię w przebiegu choroby nowotworowej, leczeni kortykosteroidami, chorujący na AIDS. Często u tych pacjentów stwierdzamy: kamicę dróg moczowych, przeszkodę w odpływie moczu na różnych poziomach układu moczowego, pęcherz neurogenny. Dodatkowym czynnikiem ryzyka są zabiegi endoskopowe dróg moczowych.  Bakterie u chorych septycznych dostają się do układu moczowego drogą krwionośną

10

11  Utrzymanie należytej czystości okolic intymnych pacjenta  Zachowanie optymalnych warunków jałowości podczas zakładania cewnika do pęcherza moczowego  Używanie sterylnego, zamkniętego układu drenażu moczu  Zapewnienie ciągłego swobodnego odpływu moczu z cewnika  Regularne opróżnianie i codzienna wymiana zbiornika drenażowego  Podczas przemieszczania pacjenta (np. z łóżka na wózek) utrzymywanie zbiornika drenażowego poniżej  linii pęcherza moczowego (cofanie się moczu do pęcherza może powodować zakażenie układu  moczowego)

12  Podczas przemieszczania pacjenta nie zaleca się umieszczania zbiornika drenażowego na podłodze  Do wszystkich czynności pielęgnacyjnych używanie zawsze nowych rękawic ochronnych  Pobieranie moczu na posiew u pacjentów z założonym cewnikiem Foleya bez rozłączania układu  zamkniętego  Utrzymywanie przez personel pomocniczy odpowiednio wysokiego standardu higieny na oddziale  transplantacyjnym (2-krotne w czasie dnia mycie i dezynfekcja pomieszczeń sanitarnych, codzienna  dezynfekcja pojemników do pomiaru i przechowywania moczu)

13

14


Pobierz ppt " niepowikłane zakażenie układu moczowego  powikłane zakażenie układu moczowego  septyczne zapalenie układu moczowego (sepsa)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google