Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 PODKARPACKIE WSPOMAGA ROZWÓJ REGIONALNY REGIONU KACHETIA POPRZEZ WSPIERANIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W REGIONIE KACHETIA Gruzja, wrzesień 2013 PROJEKT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 PODKARPACKIE WSPOMAGA ROZWÓJ REGIONALNY REGIONU KACHETIA POPRZEZ WSPIERANIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W REGIONIE KACHETIA Gruzja, wrzesień 2013 PROJEKT."— Zapis prezentacji:

1 1 PODKARPACKIE WSPOMAGA ROZWÓJ REGIONALNY REGIONU KACHETIA POPRZEZ WSPIERANIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W REGIONIE KACHETIA Gruzja, wrzesień 2013 PROJEKT Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r. www.polskapomoc.gov.pl Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

2 2 PRZEPISY CELNE W OBROCIE GOSPODARCZYM MIĘDZY UE A KRAJAMI TRZECIMI Gruzja, wrzesień 2013 Jadwiga Zenowicz Z-ca Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu

3 3 Plan prezentacji:  Wspólnotowy i krajowy system prawa  Obszar celny Unii Europejskiej  Przegląd wybranych przepisów celnych  Środki stosowane w obrocie towarowym z zagranicą  Przeznaczenia celne/Procedury celne  Zgłoszenie celne – objęcie towaru procedurą celną  Ułatwienia i uproszczenia dla przedsiębiorców  Upoważniony przedsiębiorca AEO  WWW …

4 4 Wspólnotowy i krajowy system prawa Prawo wspólnotowe Prawo krajowe rozporządzenia ustawy rozporządzenia umowy międzynarodowe traktaty umowy międzynarodowe Konstytucja dyrektywy

5 obejmuje terytorium 28 Państw Członkowskich. W jego skład wchodzi również morze terytoria, morskie wody wewnętrzne, przestrzeń powietrzna nad terytorium lądowym obszaru celnego UE Obszar Wspólnoty Europejskiej art.3 WKC HRV CH IS TR NO RO BG BY UA SE FI RU DK LV LT EE PT ES DE FR PL SK HU AT CZ GB IT IE GR SI BE NL LU

6 6 Stosowanie przepisów prawa celnego Przepisy prawa celnego stosuje się w sposób jednolity na całym obszarze celnym Wspólnoty chyba, że postanowienia umów międzynarodowych, praktyka przyjęta zwyczajowo na określonym obszarze geograficznym i gospodarczym, bądź też przepisy dotyczące stosowania przez Wspólnotę autonomicznych środków, stanowią inaczej. Art.2 ust.1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego Legislacja UE w dziedzinie cła i handlu zagranicznego obejmuje niemal wszystkie kwestie związane z importem i eksportem towarów. Obejmuje setki regulacji przyjętych dla potrzeb polityki handlowej, polityki rolnej, polityki w zakresie ochrony środowiska, praw własności intelektualnej, ochrony zdrowia, ochrony dziedzictwa kulturowego etc.

7 7 Przegląd wybranych przepisów wspólnotowego prawa celnego Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiające WSPÓLNOTOWY KODEKS CELNY WKC Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993r wprowadzające niektóre PRZEPISY WYKONAWCZE RWKC do rozporządzenia Rady Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny + załączniki ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Unijny Kodeks Celny).

8 8 Konwencja dotycząca odprawy czasowej sporządzona w Stambule z dnia 26 czerwca 1990 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 14, poz. 61 oraz z 2002 r. Nr 198, poz. 1668); tzw. Konwencja Stambulska. Konwencja o wspólnej procedurze tranzytowej sporządzona w Interlaken dnia 20 maja 1987r. (Konwencja WPT) Konwencja celna dotycząca międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR) sporządzona w Genewie dnia 14 listopada 1975r. Przegląd wybranych przepisów wspólnotowego prawa celnego

9 9 Przegląd wybranych przepisów krajowego prawa celnego i przepisów szczególnych Ustawa z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług Ustawa z dnia 19.03.2004r Prawo celne (PC) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r o Służbie Celnej Ustawa z dnia 6 grudnia 2008r o podatku akcyzowym

10 Środki stosowane w obrocie towarowym z zagranicą Środki taryfowe: - taryfa celna - zawieszenia cła - kontyngent taryfowy - plafon taryfowy środki polityki handlowej środki pozaekonomiczne ustanowione ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzi, ochrony środowiska, ochrony przyrody, bezpieczeństwa publicznego Podatki importowe: - VAT - akcyza Środki pozataryfowe Niefiskalne: - zakazy - kontyngenty - automatyczna rejestracja Fiskalne: - cła antydumpingowe - cła wyrównawcze ograniczenia zakazy

11 Procedury celne PRZEZNACZENIA CELNE Wolny obszar celny lub skład wolnocłowy Powrotny wywózZniszczenie Zrzeczenie na rzecz Skarbu Państwa 2 1 3 4 5

12 Dopuszczenie do obrotu Wywóz Tranzyt Uszlachetnianie czynne Uszlachetnianie bierne Przetwarzanie pod kontrolą Odprawa czasowa Skład celny 12 3 4 5 6 8 7 P R O C E D U R Y C E L N E PROCEDURY GOSPODARCZE

13 Kraj trzeci Skład celny typu D Wino Określenie wartości celnej w chwili objęcia towaru procedurą składu ! Skład celny typu D Urząd Celny W Przemyślu

14 14 1.rok2.rok3.rok4.rok 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 w tysiącach złotych Wino Wartość celna - skład celny typu D Wartość celna - skład celny pozostałe typy

15 Urząd celny Firma Zgłoszenie celne Przedstawienie towarów Odmowa przyjęcia Przyjęcie zgłoszenia Sprostowanie, unieważnienie Weryfikacja zgłoszenia badanie dokumentów, rewizja Powiadomienie o kwocie długu celnego Zaksięgowanie należności Płatność, odroczenie, zabezpieczenie należności Zwolnienie towaru do procedury Towary niewspólnotowe Towary wspólnotowe Obowiązek dokonania zgłoszenia celnego do procedury (np. dopuszczenie do obrotu) 15

16 16 Ułatwienia w procesie obsługi celnej przedsiębiorców elektroniczne zgłoszenia celneelektroniczne zgłoszenia celne procedura uproszczonaprocedura uproszczona rozliczanie VAT z tytułu importurozliczanie VAT z tytułu importu procedura 42procedura 42 upoważniony przedsiębiorca AEOupoważniony przedsiębiorca AEO Kontrola na zasadach analizy ryzykaKontrola na zasadach analizy ryzyka „Single Window” / „One-Stop Shop”

17 17 Upoważniony przedsiębiorca AEO przedsiębiorca posiadający siedzibę we Wspólnocie, który po spełnieniu przewidzianych przepisami prawa warunków i kryteriów uzyskał jedno ze świadectw AEO i jako wiarygodny przedsiębiorca korzysta z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz z uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych.

18 18 ProducentEksporterSpedytor Prowadzący skład Agent celnyPrzewoźnikImporter MIĘDZYNARODOWY ŁAŃCUCH DOSTAW To proces od produkcji towarów przeznaczonych do wywozu po odbiór towaru przez importera znajdującego się w innym obszarze celnym end-to end, od początku do końca, z uwzględnieniem wszystkich partnerów handlowych wchodzących w jego skład: producent, eksporter, spedytor, prowadzący skład, agent celny, przewoźnik, importer. Program bezpieczeństwa w międzynarodowym obrocie towarowym

19 19 Rodzaje świadectw AEO AEOC - świadectwo AEO – uproszczenia celne, AEOS - świadectwo AEO - bezpieczeństwo i ochrona, AEOF - świadectwo AEO – uproszczenia celne /bezpieczeństwo i ochrona.

20 20 Wzajemne uznawanie statusu AEO Obowiązują porozumienia miedzy Unią Europejską i n/w krajami: Szwajcaria Norwegia Japonia USA Trwają negocjacje dotyczące zawarcia porozumień o wzajemnym uznawaniu statusu AEO z Chinami. W planach na przyszłość jest podjęcie negocjacji z Koreą, Kanadą, Nową Zelandią, Singapurem, Indiami.

21 Wydane świadectwa - 12 047 Austria - 256 Luksemburg – 21 Belgia – 253Łotwa – 17 Bułgaria – 18 Malta – 18 Cypr – 12 Niemcy – 5829 Czechy – 118 Polska – 588 Dania – 70 Portugalia – 94 Estonia – 16 Rumunia – 46 Finlandia - 58 Słowacja – 45 Francja – 766 Słowenia – 79 Grecja – 26 Szwecja – 352 Hiszpania – 460 Węgry – 258 Holandia – 1225 Wielka Brytania – 328 Irlandia – 84 Włochy – 620 Litwa – 22 AEO w Unii Europejskiej Stan na czerwiec 2013

22 Upoważnieni przedsiębiorcy AEO na Podkarpaciu 1.Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK S.A. w Sanoku 2.WSK PZL-Rzeszów S.A. w Rzeszowie 3.Polskie Zakłady Lotnicze „PZL-Mielec” Sp. z o.o. w Mielcu 4.Firma Oponiarska DĘBICA S.A. w Dębicy 5.Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. w Ropczycach 6.FIBRIS S.A. w Przemyślu 7.FPH REMEX Sobejko Remigiusz w Skołoszowie 8.Hurt-Detal Art. Gospod. Domowego Sobejko Jerzy w Skołoszowie 9.AC TERMINAL Sp. z o.o. W Mielcu 10.Firma Usługowa KROTON Małgorzata Dąbrowska w Dębicy 11.Agencja Celna EXPOL Agnieszka Penar w Krośnie 12.Firma Usługowa ASKO Agata Skop w Mielcu 13.TREND LOGISTICS Sp. z o.o. w Przemyślu 14.OMEGA Pilzno ITiS Godawski & Godawski Sp. z o.o. 15.Gomar Rzeszów S.C. 16.ATI ZKM Forging Sp. z o.o. w Stalowej Woli 22

23 Izba Celna w Przemyślu ul. Sielecka 9, 37-700 Przemyśl czynne od pon. do pt. w godz. 7.00 - 15.00 tel. 16 676 43 00, 16 678 30 03(fax) e-mail: ic.przemysl@prz.mofnet.gov.pl www.przemysl.ic.gov.pl Urząd Celny w Przemyślu ul. Zaciszna 4, 37-700 Przemyśl czynne od pon. do pt. w godz. 7.00 - 15.00 tel. 16 675 23 00, 16 678 62 64(fax) e-mail: uc.przemysl@prz.mofnet.gov.pl Urząd Celny w Krośnie ul. Pużaka 18, 38-400 Krosno czynne od pon. do pt. w godz. 7.00 - 15.00 tel. 13 420 36 15, 13 420 36 26(fax) e-mail: uc.krosno@prz.mofnet.gov.pl Urząd Celny w Rzeszowie ul. Przemysłowa 14, 35-959 Rzeszów czynne od pon. do pt. w godz. 7.00 - 15.00 tel. 17 866 04 40, 17 866 04 70(fax) e-mail: uc.rzeszow@prz.mofnet.gov.pl Informacje teleadresowe

24 www.mf.gov.pl Służba Celna Centrum Informacji Celnej (InfoSC) czynne od pon. do pt. w godz. 8.00 - 16.00 infolinia: 801 470 477 telefon: +48 33 857 6251 (dla osób dzwoniących z zagranicy lub z telefonów komórkowych) fax: +48 33 857 6383 e-mail: info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.plinfo.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.pl adres do korespondencji: Izba Celna w Katowicach, Wydział Centrum Informacji Służby Celnej, 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 47a, POLSKA


Pobierz ppt "1 PODKARPACKIE WSPOMAGA ROZWÓJ REGIONALNY REGIONU KACHETIA POPRZEZ WSPIERANIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W REGIONIE KACHETIA Gruzja, wrzesień 2013 PROJEKT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google