Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT PODKARPACKIE WSPOMAGA ROZWÓJ REGIONALNY REGIONU KACHETIA POPRZEZ WSPIERANIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W REGIONIE KACHETIA Projekt jest współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT PODKARPACKIE WSPOMAGA ROZWÓJ REGIONALNY REGIONU KACHETIA POPRZEZ WSPIERANIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W REGIONIE KACHETIA Projekt jest współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT PODKARPACKIE WSPOMAGA ROZWÓJ REGIONALNY REGIONU KACHETIA POPRZEZ WSPIERANIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W REGIONIE KACHETIA Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Gruzja, wrzesień 2013 1

2 PRZEPISY CELNE W OBROCIE GOSPODARCZYM MIĘDZY UE A KRAJAMI TRZECIMI
Gruzja, wrzesień 2013 Jadwiga Zenowicz Z-ca Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu 2

3 Plan prezentacji: Wspólnotowy i krajowy system prawa
Obszar celny Unii Europejskiej Przegląd wybranych przepisów celnych Środki stosowane w obrocie towarowym z zagranicą Przeznaczenia celne/Procedury celne Zgłoszenie celne – objęcie towaru procedurą celną Ułatwienia i uproszczenia dla przedsiębiorców Upoważniony przedsiębiorca AEO WWW …

4 Wspólnotowy i krajowy system prawa
Prawo wspólnotowe traktaty rozporządzenia dyrektywy umowy międzynarodowe Prawo krajowe Konstytucja ustawy rozporządzenia umowy międzynarodowe

5 Obszar Wspólnoty Europejskiej art.3 WKC
obejmuje terytorium 28 Państw Członkowskich. W jego skład wchodzi również morze terytoria, morskie wody wewnętrzne,  przestrzeń powietrzna nad terytorium lądowym obszaru celnego UE IS SE FI NO EE RU LV IE DK LT GB BY NL PL BE DE LU CZ UA FR SK CH AT HU SI RO HRV PT ES IT BG TR GR

6 Stosowanie przepisów prawa celnego
Legislacja UE w dziedzinie cła i handlu zagranicznego obejmuje niemal wszystkie kwestie związane z importem i eksportem towarów. Obejmuje setki regulacji przyjętych dla potrzeb polityki handlowej, polityki rolnej, polityki w zakresie ochrony środowiska, praw własności intelektualnej, ochrony zdrowia, ochrony dziedzictwa kulturowego etc. Przepisy prawa celnego stosuje się w sposób jednolity na całym obszarze celnym Wspólnoty chyba, że postanowienia umów międzynarodowych, praktyka przyjęta zwyczajowo na określonym obszarze geograficznym i gospodarczym, bądź też przepisy dotyczące stosowania przez Wspólnotę autonomicznych środków, stanowią inaczej. Art.2 ust.1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego

7 Przegląd wybranych przepisów wspólnotowego prawa celnego
Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiające WSPÓLNOTOWY KODEKS CELNY WKC Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993r wprowadzające niektóre PRZEPISY WYKONAWCZE RWKC do rozporządzenia Rady Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny + załączniki ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Unijny Kodeks Celny).

8 Przegląd wybranych przepisów wspólnotowego prawa celnego
Konwencja o wspólnej procedurze tranzytowej sporządzona w Interlaken dnia 20 maja 1987r. (Konwencja WPT) Konwencja celna dotycząca międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR) sporządzona w Genewie dnia 14 listopada 1975r. Konwencja dotycząca odprawy czasowej sporządzona w Stambule z dnia 26 czerwca 1990 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 14, poz. 61 oraz z 2002 r. Nr 198, poz. 1668); tzw. Konwencja Stambulska.

9 Przegląd wybranych przepisów krajowego prawa celnego i przepisów szczególnych
Ustawa z dnia r Prawo celne (PC) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r o Służbie Celnej Ustawa z dnia 6 grudnia 2008r o podatku akcyzowym Ustawa z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług

10 Środki stosowane w obrocie towarowym z zagranicą
Środki taryfowe: taryfa celna zawieszenia cła kontyngent taryfowy plafon taryfowy Podatki importowe: VAT akcyza Środki pozataryfowe środki polityki handlowej środki pozaekonomiczne ustanowione ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzi, ochrony środowiska, ochrony przyrody, bezpieczeństwa publicznego Fiskalne: cła antydumpingowe cła wyrównawcze zakazy Niefiskalne: zakazy kontyngenty automatyczna rejestracja ograniczenia

11 1 5 4 2 3 PRZEZNACZENIA CELNE Procedury celne
Zrzeczenie na rzecz Skarbu Państwa Wolny obszar celny lub skład wolnocłowy Powrotny wywóz Zniszczenie

12 PROCEDURY GOSPODARCZE
P R O C E D U R Y C E L N E Dopuszczenie do obrotu Tranzyt Wywóz 3 1 2 Przetwarzanie pod kontrolą Uszlachetnianie czynne Uszlachetnianie bierne 6 5 4 PROCEDURY GOSPODARCZE Skład celny Odprawa czasowa 8 7

13 Skład celny typu D Wino Określenie wartości celnej
w chwili objęcia towaru procedurą składu ! Urząd Celny W Przemyślu Skład celny Wino typu D Kraj trzeci

14 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 w tysiącach złotych Wartość celna - skład celny typu D Wartość celna - skład celny pozostałe typy Wino 1.rok 2.rok 3.rok 4.rok

15 Obowiązek dokonania zgłoszenia celnego do procedury
(np. dopuszczenie do obrotu) Zgłoszenie celne Przedstawienie towarów Odmowa przyjęcia Przyjęcie zgłoszenia Sprostowanie, unieważnienie Weryfikacja zgłoszenia badanie dokumentów, rewizja Powiadomienie o kwocie długu celnego Zaksięgowanie należności Płatność, odroczenie, zabezpieczenie należności Zwolnienie towaru do procedury Urząd celny Towary niewspólnotowe Firma Towary wspólnotowe 15

16 w procesie obsługi celnej przedsiębiorców
Ułatwienia w procesie obsługi celnej przedsiębiorców elektroniczne zgłoszenia celne procedura uproszczona rozliczanie VAT z tytułu importu procedura 42 upoważniony przedsiębiorca AEO Kontrola na zasadach analizy ryzyka „Single Window” / „One-Stop Shop”

17 Upoważniony przedsiębiorca
AEO przedsiębiorca posiadający siedzibę we Wspólnocie, który po spełnieniu przewidzianych przepisami prawa warunków i kryteriów uzyskał jedno ze świadectw AEO i jako wiarygodny przedsiębiorca korzysta z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz z uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych.

18 MIĘDZYNARODOWY ŁAŃCUCH DOSTAW
Program bezpieczeństwa w międzynarodowym obrocie towarowym MIĘDZYNARODOWY ŁAŃCUCH DOSTAW To proces od produkcji towarów przeznaczonych do wywozu po odbiór towaru przez importera znajdującego się w innym obszarze celnym end-to end, od początku do końca, z uwzględnieniem wszystkich partnerów handlowych wchodzących w jego skład: producent, eksporter, spedytor, prowadzący skład, agent celny, przewoźnik, importer. Producent Eksporter Spedytor Prowadzący skład Agent celny Przewoźnik Importer

19 Rodzaje świadectw AEO AEOC - świadectwo AEO – uproszczenia celne,
AEOS - świadectwo AEO - bezpieczeństwo i ochrona, AEOF - świadectwo AEO – uproszczenia celne /bezpieczeństwo i ochrona.

20 Wzajemne uznawanie statusu AEO
Obowiązują porozumienia miedzy Unią Europejską i n/w krajami: Szwajcaria Norwegia Japonia USA Trwają negocjacje dotyczące zawarcia porozumień o wzajemnym uznawaniu statusu AEO z Chinami. W planach na przyszłość jest podjęcie negocjacji z Koreą, Kanadą, Nową Zelandią, Singapurem, Indiami.

21 AEO w Unii Europejskiej
Wydane świadectwa Austria Luksemburg – 21 Belgia – 253 Łotwa – 17 Bułgaria – 18 Malta – 18 Cypr – 12 Niemcy – 5829 Czechy – 118 Polska – 588 Dania – 70 Portugalia – 94 Estonia – 16 Rumunia – 46 Finlandia - 58 Słowacja – 45 Francja – 766 Słowenia – 79 Grecja – 26 Szwecja – 352 Hiszpania – 460 Węgry – 258 Holandia – 1225 Wielka Brytania – 328 Irlandia – 84 Włochy – 620 Litwa – 22 Stan na czerwiec 2013

22 Upoważnieni przedsiębiorcy AEO
na Podkarpaciu Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK S.A. w Sanoku WSK PZL-Rzeszów S.A. w Rzeszowie Polskie Zakłady Lotnicze „PZL-Mielec” Sp. z o.o. w Mielcu Firma Oponiarska DĘBICA S.A. w Dębicy Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. w Ropczycach FIBRIS S.A. w Przemyślu FPH REMEX Sobejko Remigiusz w Skołoszowie Hurt-Detal Art. Gospod. Domowego Sobejko Jerzy w Skołoszowie AC TERMINAL Sp. z o.o. W Mielcu Firma Usługowa KROTON Małgorzata Dąbrowska w Dębicy Agencja Celna EXPOL Agnieszka Penar w Krośnie Firma Usługowa ASKO Agata Skop w Mielcu TREND LOGISTICS Sp. z o.o. w Przemyślu OMEGA Pilzno ITiS Godawski & Godawski Sp. z o.o. Gomar Rzeszów S.C. ATI ZKM Forging  Sp. z o.o. w Stalowej Woli 22

23 Informacje teleadresowe
Izba Celna w Przemyślu ul. Sielecka 9, Przemyśl czynne od pon. do pt. w godz tel , (fax) Urząd Celny w Przemyślu ul. Zaciszna 4, Przemyśl czynne od pon. do pt. w godz tel , (fax) Urząd Celny w Rzeszowie ul. Przemysłowa 14, Rzeszów czynne od pon. do pt. w godz tel , (fax) Urząd Celny w Krośnie ul. Pużaka 18, Krosno czynne od pon. do pt. w godz tel , (fax)

24 Centrum Informacji Celnej (InfoSC)
Służba Celna Centrum Informacji Celnej (InfoSC) czynne od pon. do pt. w godz infolinia: telefon: (dla osób dzwoniących z zagranicy lub z telefonów komórkowych) fax: adres do korespondencji: Izba Celna w Katowicach, Wydział Centrum Informacji Służby Celnej,  Cieszyn, ul. Bielska 47a, POLSKA


Pobierz ppt "PROJEKT PODKARPACKIE WSPOMAGA ROZWÓJ REGIONALNY REGIONU KACHETIA POPRZEZ WSPIERANIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W REGIONIE KACHETIA Projekt jest współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google