Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLAN KOMPENSACYJNY – SPRZEDA Ż PREZENTACJA. PLAN KOMPENSACYJNY –SPRZEDAŻ REGION EMEA Nu Skin ® prezentuje RÓŻNICĘ UDOWODNIONĄ. Dzięki współpracy z Państwem,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLAN KOMPENSACYJNY – SPRZEDA Ż PREZENTACJA. PLAN KOMPENSACYJNY –SPRZEDAŻ REGION EMEA Nu Skin ® prezentuje RÓŻNICĘ UDOWODNIONĄ. Dzięki współpracy z Państwem,"— Zapis prezentacji:

1 PLAN KOMPENSACYJNY – SPRZEDA Ż PREZENTACJA

2 PLAN KOMPENSACYJNY –SPRZEDAŻ REGION EMEA Nu Skin ® prezentuje RÓŻNICĘ UDOWODNIONĄ. Dzięki współpracy z Państwem, wyróżniamy się jako liderzy na rynku sprzedaży bezpośredniej. Nasza wizja jest klarowna – pragniemy stać się światowym liderem w dziedzinie sprzedaży bezpośredniej dzięki generowaniu dla Dystrybutorów wyższych przychodów niż jakakolwiek inna firma. Niniejsza prezentacja ma jedynie charakter poglądowy. Pełne informacje można uzyskać na nastej stronie internetowej (www.nuskin.com) lub klikając zakładkę Możliwości Biznesowe.

3 Czemu odpowiadają wartości PSV i GSV? Punkty wartości sprzedaży osobistej (PSV) to miesięczna wartość punktowa przypisana artykułom i usługom nabywanym od Spółki przez Państwa i Państwa klientów detalicznych. Wartość sprzedaży grupowej (GSV) obejmuje łączną wartości PSV w Grupie Podstawowej Dystrybutora plus jego osobiste PSV w danym miesiącu. Wartość sprzedaży prowizyjnej (CSV) to wartość, na podstawie której wyliczane są comiesięczne prowizje. Odpowiada ona cenie hurtowej produktu lub usługi pomniejszonej o wszelkie upusty, w tym podatki, premie szybkiego startu, zniżki ADR lub za zakupy online, itd. PIERWSZE KROKI W DZIAŁALNOŚCI WAŻNE TERMINY I SKRÓTY Etap 1.

4 Każdemu produktowi przypisano wartość PSV i GSV. Wartość PSV (sprzedaż osobista) i wartość GSV (sprzedaż grupowa) pozwolą Państwu spełnić wymogi zachowania tytułu kierowniczego i pozostałe wymogi kwalifikacyjne. Będą Państwo uzyskiwać wypłaty na postawie wartości CSV i Maksymalizatora Dobrobytu z Planu Kompensacyjnego – Sprzedaż. PIERWSZE KROKI W DZIAŁALNOŚCI WAŻNE TERMINY I SKRÓTY Etap 1

5 PIERWSZE KROKI W DZIAŁALNOŚCI POCZĄTEK TWORZENIA SIECI DYSTRYBUTORÓW I KLIENTÓW Uwaga: Prowizje i bonusy wypłacane są jedynie aktywnym Dystrybutorom. Szczegóły dotyczące wymagań aktywności, łącznie z zapisem o sprzedaży detalicznej, znajdują się w glosariuszu zamieszczonym na końcu Planu Kompensacyjnego. KLIENT DETALICZNYTYKLIENT DETALICZNY DYSTRYBUTOR KLIENT PREFEROWANY POZIOM 1 (L1) Etap 1 * Jedynym wymogiem koniecznym do zastania Dystrybutorem jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej. Premie nie obejmują procesu rekrutacji nowych Dystrybutorów, przysługują dopiero w momencie sprzedaży produktów. ** Mają Państwo absolutną swobodę przy ustalaniu swoich własnych cen detalicznych. MOŻLIWOŚCI ZAROBKOWE Dystrybutor* może zarabiać na następujące sposoby: Zyskiwać marżę ze sprzedaży na rzecz swoich klientów. Zdobywać prowizję o wartości nawet do 30% wpływów ze sprzedaży klientom detalicznym**. Uzyskiwać bonus L1 stanowiący 5% miesięcznej łącznej wartości punktów sprzedaży prowizyjnej (CSV) wszystkich zasponsorowanych przez siebie Dystrybutorów i Klientów Preferowanych. Uzyskiwać Premię za Szybki Start (ze sprzedaży Zestawu Szybkiego Startu).

6 PREMIE ZA SZYBKI START MAKSYMALIZACJA ZAROBKÓW* Zestawy Produktów Szybkiego Startu zostały stworzone po to, aby ułatwiać początkową działalność biznesową nowym Dystrybutorom. Zawierają one uważnie dobrane, najlepiej sprzedające się produkty Nu Skin Enterprises w wygodnym opakowaniu i po atrakcyjnej cenie. Ponadto dają możliwość dodatkowego zysku. * Zawartość i cena zestawu, jego wartość punktowa (PSV) oraz wysokość Premii za Szybki Start mogą różnić się od siebie w poszczególnych krajach. W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat, prosimy skontaktować się z Państwa lokalnym biurem. Zakup Zestawów Produktów Szybkiego Startu nie jest obowiązkowy. Etap 1 Dystrybutor może czerpać zyski w postaci: Przykład: nawet do 30% wpływów ze sprzedaży Klientom Detalicznym. bonusu L1 wynoszącego 5% miesięcznej łącznej wartości punktów sprzedaży prowizyjnej (CSV) wszystkich zasponsorowanych przez siebie Dystrybutorów i Klientów Preferowanych. Premii za Szybki Start (ze sprzedaży Zestawu Szybkiego Startu). 250 € cena zestawu produktów 200 PSV 150 CSV 50 € Premia za Szybki Start

7 ROZWÓJ PRZYWÓDZTWA PROCES KWALIFIKACJI KIEROWNICZEJ Rozbudowywanie struktury sprzedaży to droga do uzyskania tytułu kierownika i zwielokrotnienia swoich zarobków.** * Wartość sprzedaży grupowej (GSV) obejmuje łączną wartości PSV w Grupie Podstawowej Dystrybutora plus jego osobiste PSV w danym miesiącu. ** Aby zapoznać się z zestawieniem wartości wypłat/premii, jakie otrzymali Dystrybutorzy na poszczególnych poziomach w ramach Planu Kompensacyjnego – Sprzedaż należy odwiedzić naszą stronę internetową (www.nuskin.com) lub skontaktować się ze swoim lokalnym Account Managerem. In order to earn commissions, Letter of Intent (LOI) and above must have a monthly, minimum 50 PSV Automatic Delivery Rewards (ADR) after discount included into their monthly PSV. TYKLIENT DETALICZNY DYSTRYBUTOR KLIENT PREFEROWANY KLIENT PREFEROWANY DYSTRYBUTORDystrybutorKLIENT PREFEROWANY DYSTRYBUTOR Etap 2 KWALIFIKACJA KIEROWNICZA 3 MIESIĄCE POTENCJALNE PRZYCHODY 1. MIESIĄC (LOI) Możliwości zarobkowe Dystrybutora w Okresie Kwalifikacji na Kierownika: Marża ze sprzedaży na rzecz swoich klientów. Nawet do 30% wpływów ze sprzedaży Klientom Detalicznym. bonus L1 wynoszący 5% miesięcznej łącznej wartości punktów sprzedaży prowizyjnej (CSV) wszystkich zasponsorowanych przez siebie Dystrybutorów i Klientów Preferowanych. Premia za Szybki Start (ze sprzedaży Zestawu Szybkiego Startu). 100 PSV + 1 000 GSV* 2. MIESIĄC (Q1) 100 PSV + 1 000 GSV 3. MIESIĄC (Q2) 100 PSV + 2 000 GSV*

8 Uwaga: Wymogi dotyczące utrzymania tytułu kierowniczego zakładają wygenerowanie przynajmniej 100 PSV i 2000 GSV. ROZWÓJ PRZYWÓDZTWA MAKSYMALIZACJA WARTOŚCI PREMII Etap 2 PREMIA KIEROWNICZAPOTENCJALNE PRZYCHODY Zgromadzone GSVPremia Możliwości Zarobkowe Kierownika podczas kwalifikacji kierowniczej: Wszystkie przywileje przysługujące Dystrybutorowi w Okresie Kwalifikacji na Kierownika. PLUS Miesięczna Premia Kierownicza (EB) na podstawie całkowitej wartości sprzedaży prowizyjnej (CSV) w swojej grupie podstawowej. Możliwość udziału w Programie Duplikacji Premii dla Kierowników w regionie EMEA. 2 000 - 2 999 GSV9% 3 000 - 4 999 GSV10% 5 000 - 9 999 GSV11% 10 000 - 14 999 GSV12% 15 000 - 24 999 GSV13% 25 000 - 49 999 GSV14% 50 000+ GSV15%

9 TYTUŁ UPLINE’A Dystrybutor LOI (1. miesiąc ) Q1 (2. miesiąc ) Q2 (3. miesiąc ) Kierownik Kierownik Warunkowy Dystrybutor ****** LOI (1. miesiąc) ****** Q1 (2. miesiąc) ** Q2 (3. miesiąc) ** Kierownik Kierownik Warunkowy Poniższa tabela ilustruje sposób obliczania punktów wartości sprzedaży grupowej (GSV) oraz wszelkich dodatkowych bonusów. Wartość wygenerowana przez Klientów Preferowanych w Grupie Podstawowej zawsze wlicza się do Państwa GSV. STATUS DOWNLINE’A ZAROBKI KIEROWNICZE KTO WLICZA KOGO? Etap 2

10 Nu Skin ® wypłaca swoim Partnerom prowizję najwyższą z możliwych. MAKSYMALIZATOR ZASIĘGU Premia za Kierownika Grupy Odłączonej MAKSYMALIZATOR WARTOŚCI LUB MAKSYMALI ZATOR DOBROBYTU MAKSYMALIZATOR ZASIĘGU MAKSYMALIZATOR WARTOŚCI Maksymalizator wartości: Ekstra Premia Kierownicza + Premia Podwójnej Pierwszej Generacji (G1) Maksymalizator Zasięgu: 5% prowizji na podstawie wartości CSV każdego Kierownika Grupy Odłączonej aż do szóstej generacji w głąb swojej struktury. EKSTRA PREMIA KIEROWNICZA (EEB) MIN. GSVBONUS % 3 0005% z Państwa CSV + PREMIA PODWÓJNEJ PIERWSZEJ GENEREACJI (DBLG1) MIN. GSVBONUS % 3 00010% z Państwa CSV TYTUŁ Kierownik Złoty Kierownik Lapisowy Kierownik Rubinowy Kierownik Szmaragdowy Kierownik Diamentowy Kierownik Błękitnego Diamentu Number of G1 Breakaway Executives 12,34,56,78,9,10,1112 15% 2 3 4 5 6 REWOLUCYJNY MAKSYMALIZATOR DOBROBYTU NU SKIN ® DLA MAKSYMALNEJ WARTOŚCI WYPŁAT Etap 3 MAKSYMALIZATOR DOBROBYTU POMNAŻANIE POTENCJAŁU PREMII POTENCJALNE PRZYCHODY Dzięki Maksymalizatorowi Dobrobytu można otrzymać: Prowizje przysługujące na Etapie 1. i 2. PLUS Zysk stanowiący wyższą sumę obliczoną na jeden z dwóch alternatywnych sposobów wyliczeń Maksymalizatora Dobrobytu.

11 LUB MAKSYMALI- ZATOR DOBROBYTU 1 012,50 € 675 € Etap 3 MAKSYMALIZATOR WARTOŚCI 5% EEB112,50 € 10% DBLG1900 € 0% G2-G60 € SUMA 1 012,50 € MAKSYMALIZATOR ZASIĘGU 5% za G1450 € 5% za G2225 € SUMA675 € KIEROWNIK RUBINOWY (TY) 100 PSV, 3 000 GSV, 2 250 CSV KIEROWNIK 3 000 GSV, 2 250 CSV KIEROWNIK ZŁOTY 3 000 GSV, 2 250 CSV KIEROWNIK ZŁOTY 3 000 GSV, 2 250 CSV KIEROWNIK 3 000 GSV, 2 250 CSV KIEROWNIK 3 000 GSV, 2 250 CSV KIEROWNIK 3 000 GSV, 2 250 CSV G2 - ŁĄCZNIE CSV: 4 500 G1 - ŁĄCZNIE CSV: 9 000 REWOLUCYJNY MAKSYMALIZATOR DOBROBYTU NU SKIN ® WIĘKSZY ZYSK NA PODSTAWIE AUTOMATYCZNYCH WYLICZEŃ

12 WYMOGI UTRZYMANIA STATUSU KIEROWNIKA MIESIĘCZNE WYMOGI DOTYCZĄCE UTRZYMANIA STATUSU KIEROWNIKA: ABY ZDOBYWAĆ PROWIZJĘ: NIEZBĘDNE JEST WYGENEROWANIE MINIMUM 100 PSV ORAZ 2 000 GSV.  Co jeśli Kierownik nie spełnia wymogów kwalifikacyjnych? Wymogi utrzymania statusu Kierownika: Co się dzieje?Tytuł:Wypłata: Niespełnione w maju Miesiąc prolongaty tytułu kierowniczego (przysługuje raz na 12 miesięcy) Kierownik Bonus L1 (jeżeli Kierownik wygeneruje 100 PSV, uzyska Premie za Szybki Start oraz zyski detaliczne, ale nie zakwalifikuje się do otrzymania Premii Kierowniczej). Ponownie niespełnione w lipcu Status Kierownika Warunkowego przez okres maksymalnie 3 miesięcy (przysługuje tylko raz) Kierownik Warunkowy* (stanowi Kierownika Grupy Odłączonej dla swojego upline’a) Bonus L1 (jak wyżej) Spełnione we wrześniuPromocja we wrześniuKierownik Wypłata adekwatna do statusu kierowniczego Niespełnione w październikuDegradacja w październikuKierownik Zdegradowany Bonus L1 (jeżeli Kierownik wygeneruje 100 PSV, uzyska Premię za Szybki Start oraz zyski detaliczne) Dystrybutor ponownie przechodzi przez pełen proces kwalifikacji Rekwalifikacja** Kierownik (w przypadku pomyślnej rekwalifikacji w ciągu 6 miesięcy, licząc od degradacji, Kierownik odzyskuje swoich dawnych Kierowników Grup Odłączonych) Wypłata adekwatna do statusu kierowniczego * Przysługuje raz dla danego konta dystrybutorskiego, przy czym Dystrybutor musi odczekać 12 miesięcy po upłynięciu cyklu kierownika Warunkowego zanim będzie mógł ponownie użyć tego tytułu. ** Kierownicy pragnący odzyskać tytuł i wybierający opcję rekwalifikacji kierowniczej, nie mogą ponownie użyć Okresu Warunkowego.

13 Osoby z tytułami Kierowników i wyższymi z miesięczną wartością 3 000 GSV mogą kwalifikować się do zdobycia udziałów w całkowitej wartości sprzedaży prowizyjnej wygenerowanej w regionie EMEA w ramach Programu Duplikacji Premii Kierowniczej**: * Program Duplikacji Premii Kierowniczej stanowi jedynie tymczasowy dodatek do Planu Kompensacyjnego - Sprzedaż, może więc zostać zmodyfikowany lub zawieszony w dowolnym momencie z zachowaniem okresu 30 dni uprzedniego powiadomienia ze strony Nu Skin. ** Aby zakwalifikować się do udziału w programie Dystrybutor musi spełnić minimalne wymagania dotyczące premii i wartości sprzedaży na koniec każdego okresu prowizyjnego zgodnie z warunkami ustanowionymi przez Spółkę oraz zrealizować pozostałe wymagania dotyczące aktywności określone w Planie Kompensacyjnym. Uwaga: Kierownicy i Kierownicy w Okresie Kwalifikacji muszą pochodzić z jednego z krajów regionu EMEA, aby zaliczać się na poczet udziałów swojego upline’a. Kryteria Programu Duplikacji Premii Kierowniczej w regionie EMEA Spełnienie Warunków w Okresie Kwalifikacji 2. miesiąca (Q2) 1 udział Nowy Kierownik w 1. miesiącu z 3 000 punktów GSV 1 udział Nowy Kierownik w 2. miesiącu z 3 000 punktów GSV 2 udziały Nowy Kierownik w 3. miesiącu z 3 000 punktów GSV 3 udziały PROGRAM DUPLIKACJI KIEROWNICZEJ* MIEJ SWÓJ UDZIAŁ W SUKCESIE REGIONU EMEA

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PLAN KOMPENSACYJNY – SPRZEDA Ż PREZENTACJA. PLAN KOMPENSACYJNY –SPRZEDAŻ REGION EMEA Nu Skin ® prezentuje RÓŻNICĘ UDOWODNIONĄ. Dzięki współpracy z Państwem,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google