Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obrady Okrągłego Stołu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obrady Okrągłego Stołu"— Zapis prezentacji:

1 Obrady Okrągłego Stołu
Opracowały: Karolina Łysakowska i Wiktoria Pustułka VIA

2 Co to jest? Okrągły Stół – negocjacje prowadzone od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 przez przedstawicieli władz PRL, opozycji solidarnościowej oraz kościelnej (status obserwatora – Kościół Ewangelicko-Augsburski oraz Kościół rzymskokatolicki). Prowadzone były w kilku miejscach, a ich rozpoczęcie i zakończenie odbyło się w siedzibie Urzędu Rady Ministrów PRL w Pałacu Namiestnikowskim (obecnie Pałac Prezydencki) w Warszawie. W obradach wszystkich zespołów brało udział ok. 711 osób (uczestników, ekspertów i obserwatorów). Jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski, od którego rozpoczęły się zmiany ustrojowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w tym częściowo wolne wybory do Sejmu, tzw. wybory czerwcowe.

3 Geneza Okrągłego Stołu
W połowie sierpnia 1988 roku władze PRL rozpoczęły rozmowy z opozycją spowodowane licznymi, trwającymi od kwietnia w różnych regionach Polski protestami społecznymi. Dzięki nim 31 sierpnia w willi MSW na ul. Zawrat w Warszawie odbyło się spotkanie generała Czesława Kiszczaka oraz Lecha Wałęsy, na którym obecny był także biskup Jerzy Dąbrowski oraz sekretarz Komitetu Centralnego Stanisław Ciosek. Kolejne nastąpiło 15 września, oprócz Kiszczaka, Wałęsy i Cioska byli na nim także Andrzej Stelmachowski i ksiądz Alojzy Orszulik

4 Geneza Okrągłego Stołu
16 września rozpoczęły się, znane jako rozmowy w Magdalence, rozmowy władz państwowych z przedstawicielami ruchu solidarnościowego i Kościoła podczas których głównym ogniskiem zapalnym była kwestia legalizacji Solidarności. Uzgodniono, iż Okrągły Stół powstanie w połowie października, a jego tematyką ma być: "model funkcjonowania państwa i życia publicznego, przyspieszenie rozwoju i modernizacja gospodarki narodowej, kształt polskiego ruchu związkowego". Październikowy termin nie został jednak dotrzymany, ponieważ Solidarność nie zgadzała się na warunki rządowe: żądała legalizacji oraz nieingerowania w składzie strony solidarnościowo-opozycyjnej przyszłego Okrągłego Stołu.

5 Geneza Okrągłego Stołu
27 września 1988 roku stanowisko premiera objął Mieczysław Rakowski, 14 października został natomiast powołany jego gabinet. W grudniu rozpoczęły się obrady X Plenum Komitetu Centralnego PZPR, podczas którego dyskutowano możliwość rozmów z Solidarnością oraz jej legalizacji. Spowodowały one duży konflikt w partii, w tym zmiany w Biurze Politycznym. Ostatecznie, dzięki naciskowi m.in. Jaruzelskiego i Kiszczaka, przyjęto "Stanowisko X Plenum KC PZPR w sprawie pluralizmu politycznego i związkowego". Umożliwiło to rozpoczęcie przygotowań do obrad Okrągłego Stołu. 27 stycznia 1989 nastąpiło kolejne spotkanie Wałęsy i Kiszczaka, podczas którego ustalono procedurę i zakres obrad oraz ostateczny termin rozpoczęcia.

6 Przebieg obrad Obrady toczone były w trzech głównych zespołach:
Ds. gospodarki i polityki społecznej, Ds. reform politycznych, Ds. pluralizmu związkowego.

7 Nasz wywiad z rodzicami

8 K-Karolina M-Mama K: Mamo kiedy rozpoczęły się obrady Okrągłego stołu?
M: Rozpoczęły się 25 lat temu w 1989r. K: Gdzie to się rozpoczęło? M: Rozpoczęło się w Warszawie. K: Co zrobiły te obrady? M: Zapoczątkowały upadek komunizmu i przemiany polityczne nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie środkowo-wschodniej K: Ile trwały te negocjacje? M: Od 6 lutego do 5 kwietnia 1989r czyli 60 dni

9 Źródła informacji Korzystałyśmy z Wikipedii- Informacji od mamy Karoliny

10 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Obrady Okrągłego Stołu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google