Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koło Naukowe TD Fuels Wydział Energetyki i Paliw

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koło Naukowe TD Fuels Wydział Energetyki i Paliw"— Zapis prezentacji:

1 Koło Naukowe TD Fuels Wydział Energetyki i Paliw
Katedra Technologii Paliw

2 Obszar zainteresowań

3 Historia KN zostało zarejestrowane r. przez prorektora ds. studenckich prof. Dr hab. inż. Zbigniewa Kąkola Koło Naukowe jest obecnie w fazie rozwoju i z roku na rok praca nabiera tempa W ciągu dwóch lat działalności studenci KN z powodzeniem biorą udział w Konferencji Studenckich Kół Naukowych pionu hutniczego zajmując III (2012) i II (2013) miejsce w swojej podsekcji

4 Zarząd koła Przewodnicząca Koła: Dorota Krysa
Zastępca przewodniczącego : Michał Zębalski Sekretarz: Magdalena Pałka  Skarbnik: Maciej Olszewski Opiekun: mgr inż. Tadeusz Dziok Koło liczy 32 członków

5 Aktualnie realizowane projekty
Ekologiczna podpałka do grilla na bazie makulatury Badania gazów poprocesowych powstających w procesie pirolizy odpadów stałych Oznaczanie temperatury zapłonu paliw stałych metodą termowolumetryczną Mobilny autotermiczny gazogenerator z agregatem prądotwórczym zasilany biomasą roślinną – wspólny grant rektorski z kołem „Eko-Energia” Degradacja ziarnowa sorbentów wapniowych stosowanych w kotłach fluidalnych – projekt realizowany przy udziale firmy Tauron

6 Zrealizowane projekty
2013 Otrzymywanie biopaliwa z rośliny o nazwie Stevia rebaudiana – grant rektorski. Produkty kompostowania traw jako surowiec energetyczny – II miejsce w podsekcji Analiza procesu zgazowania węgla na podstawie analizy zawartości siarki i nieprzeragownego węgla w piołach ze zgazowania Recykling termiczno-katalityczny odpadów z tworzyw sztucznych w celu uzyskania paliw ciekłych - na przykładzie przetwórstwa polietylenu(PE) oraz polistyrenu (PS) Produkcja biopaliw w procesie transestryfikacji Wpływ wstępnej preparacji termicznej na właściwości węgla 2012 Lepszy węgiel czy biomasa? Porównanie paliw w aspekcie uwalnianych do atmosfery tlenków siarki Wykorzystanie stałych surowców energetycznych do produkcji paliw ciekłych - Synteza Fischer'a-Tropch'a.

7 Publikacje Szczypta Artur, Dziok Tadeusz: Produkty kompostowania traw jako surowiec energetyczny — Grass composting products as an energy Skurce. Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2013 nr 28, s. 223–228. ISSN

8 Inne obszary działalności
Edukacyjna strona internetowa. Docelowo strona ma stanowić kompendium wiedzy na temat paliw Pokazy chemiczne dla dzieci i młodzieży Współpraca z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szerzynach

9 www.tdfuels.agh.edu.pl Kontakt Szczegóły na:
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy. Szczegóły na:


Pobierz ppt "Koło Naukowe TD Fuels Wydział Energetyki i Paliw"

Podobne prezentacje


Reklamy Google