Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ARMAFLEX PROTECT, ARMAPROTEC 1000

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ARMAFLEX PROTECT, ARMAPROTEC 1000"— Zapis prezentacji:

1 ARMAFLEX PROTECT, ARMAPROTEC 1000
Nowoczesne rozwiązania dla uszczelniania przejść instalacyjnych

2 D 3243 AC Tech Certificate Admin - 03. Products\markets, properties
<NDL> <REPLICA C12561A2:003623C6> <VIEW OF0949D641:5EB6A00B-ONC125632E:005AA74B> <NOTE OFA7355B92:7802EFB5-ONC12574D4:00334C27> <HINT>CN=LNMUN02/O=Armacell</HINT> <REM>AC Tech Certificate Admin</REM> </NDL> D 3243 (1,7 bis 1,9 fache bei 350°C, 450°C , 550°C) ARMAFLEX PROTECT OCHRONA PRZECIWOGNIOWA I IZOLACJA W JEDNYM DO ZABEZPIECZENIA PRZEPUSTÓW INSTALACYJNYCH Jedno rozwiązanie dla ciepłych i zimnych aplikacji • dla stalowych, miedzianych i plastikowych rur • pokrywa ściany podatne, ściany sztywne i stropy sztywne • szybki i łatwy montaż • aż do 120 minut odporności na ogień EI 120 • odpowiedni dla wszystkich produktów izolacji Armaflex

3 Armaflex Protect Przeznaczenie, stosowanie
Do stałego przywracania odporności ogniowej: podatnych konstrukcji ścian sztywnych konstrukcji ścian sztywnych konstrukcji stropów Po wykończeniu otworów do rur, kabli pomocniczych, kabli grzejnych opisanych szczegółowo w Aprobacie Technicznej ETA

4 Armaflex Protect Parametry techniczne:
Elastyczne uszczelki przeciwogniowe i izolacje dla palnych i niepalnych rur poprzez ściany i podłogi przeciwogniowe. Flexible fire seal and insulation for non-combustible and combustible pipes through fire rersistan t walls and floors (EI30 to EI120) Temperatury stosowania -50°C do +85 °C Lambda = 0,056 W/mK at 0 °C MU ≥ 7000 Brak odporności na promieniowanie UV Klasa reakcji na ogień E

5 Armaflex Protect Przegroda Ściana podatna
Dopuszczone przegrody do stosowania z Armaflex Protect Przegroda Ściana podatna Ściana sztywna Beton komórkowy, beton, beton zbrojny (żelbet), mur, masonry Minimalna gęstość 450 kg/m3 Minimalna grubość 100mm Klasyfikacja zgodna z EN :2007:≥EI90 Stropy sztywne (sufity) Beton komórkowy, beton, beton zbrojny (żelbet) Minimalna gęstość 550 kg/m3 Minimalna grubość 150mm Profile stalowe lub słupki drewniane ułożone obustronnie Minimalna grubość 100 mm Klasyfikacja nzgodna z normąEN :2007:≥EI90 Aprobata nie dotyczy paneli wielowarstwowych

6 Armaflex Protect Element przechodzący przez przegrodę
Instalacje których przejścia przez przegrody mogą być uszczelniane przez Armaflex Protect Element przechodzący przez przegrodę Charakterystyka konstrukcji elementu przechodzącego przez przegrodę Rury plastikowe Wielowarstwowe rury kompozytowe „alpex F50 PROFI z „Frankische Rohrwerke Gebr, lub równorzędne, (więcej detali w literaturze technicznej ETA) ze średnicą od 16 mm do 75 mm grubośći ścianek od 2,0 mm do 5,0 mm (U/C), (C/C) i środkową warstwą aluminium o grubości 0,2 mm Rury metalowe Rury metalowe o klasie reakcji na ogień A1 (EN :2007) o temperaturze rozkładu wyższej lub równej temp. miedzi i stali (1000° C) i przewodnością cieplną mniejszą lub równą miedzi i stali . Rury miedziane max. średnica 108 mm grubość ścianki 1mm-14,2 mm (C/U), (C/C). Rury metalowe max. śr. 326 mm, grubość ścianki 1 mm - 14,2 mm (C/U), (C/C). Powyższe rury z powłoką, pod warunkiem że klasa reakcji na ogień Euroclass minimum A2-s1,d0*. Kable pomocnicze Elastyczne kable w osłonach – tylko do użytku na zewnątrz izolacji Armaflex Protect Całkowity przekrój przewodów 4,5 mm2 ( maksymalnie 3 przewody z max. przekrojem dla pojedynczego przewodu 1,5 mm2, e.g. NYM 3x1m5 mm2) Kable grzejne Samoregulujące kable grzejne (Raychem HWAT-R) lub równorzędny o max. wymiarach 16,1 mm x 6,7 mm**

7 Armaflex Protect: dopuszczenia
Certyfikat zgodności wystawiony przez MPA ETA (Europejska Aprobata Techniczna) Deklaracja zgodności wydana przez Armacell GmbH Instrukcje montażu zgodne z ETA (Produkt nie podlega europejskiej normie EN dla izolacji kauczukowych)

8 Armaflex Protect: dopuszczenia
ETA Europejska Aprobata Techniczna Eurpoejska Aprobata Techniczna została wydana przez Austriacki Instytut Techniki Budowlanej zgodnie z Dyrektywą Rady 89/106/EWG, oraz rozporządzeniem EC nr 1882/2003 WBAG wiedeńska ustawa w sprawie wyrobów budowlanych i akredytacji Wytyczne dla Europejskich Aprobat Technicznych odnośnie uszczelnien ogniochronnych ETAG nr Raport techniczny EOTA TR 24, „Charakterystyka, aspekty trwałości i zakładowa kontrola produkcji materiałów i składników reaktywnych”

9 Armaflex Protect: Dopuszczenia
Zmiany związane z nowym Rozporządzeniem Komisji Europejskiej CPR weszły w życie od 1 lipca 2013 roku. Wymagana Deklaracja właściwości użytkowychi dla Armaflex Protect.

10 Klasy odporności pożarowej Rury metalowe (C/U); (C/C) śred. w mm
Fire Resistance Klasyfikacja n apodst. EN :2007: Armaflex Protect dla rur metalowych Penetrating element Klasy odporności pożarowej Rury metalowe (C/U); (C/C) śred. w mm ≤ 8 E 15 E 20 E 30 E 45 E 60 E 90 E 120 EI 15 EI 20 EI 30 EI 45 EI 60 EI 90 EI 120 > 8 - ≤ 15 EI 120* > 15 - ≤ 28 ≤ 35 > 35 - ≤ 42 > 42 - ≤ 89 > 89 - ≤ 108 > ≤ 168,3 EI 60* EI 90* > 168,3 - ≤ 326 E 15* E 20* E 30* E 45* E 90* EI 15* EI 20* EI 30* EI 45* * Only for ridig floor

11 Wielowarstwowe rury kompozytowe Klasy odporności pożarowej
Klasy odporności pożarowej na podst. EN :2007: Armaflex Protect dla wielowarstwowych rur kompozytowych Wielowarstwowe rury kompozytowe (U/C); (C/C) Średnica w mm Klasy odporności pożarowej ≤ 26 E 15 EI 15 E 20 EI 20 E 30 EI 30 E 45 EI 45 E 60 EI 60 E 90 EI 90 E 120 EI 120 > 26 - ≤ 75

12 Przejścia instalacyjne przez ściany podatne, ściany sztywne i stropy sztywne
Pierwszy uchwyt (konstrukjca wsporcza rury) musi znajdować się w odległości nie większej niż 650 mm (mierzone od powierzchni przegrody). Konstrukcja wsporcza rury musi zostać przymocowana do przegrody lub innych sąsiadujących z nią elementów konstrukcji budynku, po obydwu stronach przejścia. Uszczelnienie nie może być poddawane w czasie pożaru dodatkowym obciążeniom.

13 Ściany podatne Grubość i długość L otuliny Armaflex Protect – zależy od rodzaju rury (metal lub plastik) i jej wymiarów. Dane określone w ETA. Pozostałe prześwity powinny zostać całkowicie wypełnione.

14 Ściany sztywne Grubość i długość L otuliny Armaflex Protect – zależy od rodzaju rury (metal lub plastik) i jej wymiarów Dane określone w ETA Pozostałe prześwity powinny zostać całkowicie wypełnione

15 Stropy sztywne (sufity)
Grubość i długość L otuliny Armaflex Protect insulation – zależy od rodzaju rury (metal lub plastik) i jej wymiarów. Dane określone w ETA. Pozostałe prześwity powinny zostać całkowicie wypełnione.

16 Armaflex Protect – Wymiary otulin
Armaflex Protect tubes Długość 1,0 m, kolor czarny Max. śr. zewn. rury -Ø [mm] Grubość izolacji [mm] Kod zamówienia m/karton 6 16 PRO-AX-16X006 34 8 PRO-AX-16X008 30 10 19 PRO-AX-19X010 18 12 PRO-AX-19X012 17 15 PRO-AX-19X015 20 PRO-AX-20X016 14 PRO-AX-20X018 13 PRO-AX-20X020 22 PRO-AX-20X022 25 PRO-AX-20X025 11 28 PRO-AX-25X028 9 32 PRO-AX-25X032 35 PRO-AX-25X035 40 PRO-AX-25X040 42 PRO-AX-25X042 48 PRO-AX-25X048 5 50 PRO-AX-25X050 54 PRO-AX-25X054 60 PRO-AX-25X060 4 64 PRO-AX-25X064 76 PRO-AX-25X076 89 PRO-AX-25X089

17 Armaflex Protect role Armaflex Protect role Kolor czarny
Kod zamówienia Długość roli [m] szerokość [m] Grubość izolacji [mm] M2/karton Role/karton PRO-AX-13MM/E 6 0,5 13,0 2 x 3 2 Uwagi

18 Armaflex Protect Range & Marketing
Montaż Armaflex Protect Armaflex Protect Range & Marketing Otwór Armaprotect 1000

19 Szczegóły instalacji Armaflex Protect
W przypadku rur o śednicy ≤ 89mm należy stosować otuliny. W przypadku rur o średnicy> 89mm należy stosować płyty. Podczas montażu izolacji Armaflex Protect wszystkie połączenia czołowe i wzdłużne muszą być sklejone klejem Armaflex 520 Adehesive i pokryte taśmą samoprzylepną Armaflex. Połączenia czołowe pomiędzy izolacją Armaflex Protect i AF/Armaflex muszą być sklejone klejem Armaflex Adhesive 520. Połączenia czołowe pomiędzy izolacją Armaflex Protect i jakąkolwiek inną izolacją mogą być sklejone według instrukcji instalacji.

20 Szczegóły instalacji Armaflex Protect(2)
Odgałęzienia i kolanka muszą zostać zaizolowane izolacją Armaflex Protect na wymaganej długości L, podanej w załącznikach A-D w ETAA

21 Szczegóły instalacji Armaflex Protect(3)
Minimalna odległość (przy ułożeniu liniowym) pomiędzy uszczelnieniami na rurach o średnicy ≤ 89 mmwynosi 0 mm. Minimalna odległość (przy ułożeniu liniowym) pomiędzy uszczelnieniami na rurach o średnicy> 89 mm wynosi 50 mm.

22 Szczegóły instalacji Armaflex Protect(4)
Jeżeli uszczelnienie przejść instalacyjnych rur Armaflex Protect jest instalowane w konstrukcji ściennej ze słupkami drewnianymi, minimalna odległość uszczelnienia do najbliższego słupka musi wynosić co najmniej 100mm. Pustka pomiędzy drewnianymi słupkami a uszczelnieniem rury musi zostać całkowicie wypełniona izolacją klasy A1 lub A2 s1, d0. Słupki drewniane powinny mieć wymiary ≥ 50 mm x 75 mm. Przejście uszczelnione Armafclex Protect Ściana podatna ze słupkami drewnianymi Min 100 mm

23 Szczegóły instalacji Armaflex Protect(5)
Dopuszcza się jeden elektryczny kabel pomocniczy – tylko do zastosowania na zewnątrz izolacji “System Armaflex Protect” – o całkowitym przekroju przewodów (całkowity przekrój żył miedzianych) do 4,5 mm² (maksymalnie 3 przewody o maksymalnym przekroju pojedynczej żyły 1,5 mm²; np. NYM 3x1,5 mm²). Max 50mm

24 Szczegóły instalacji Armaflex Protect (6)
Dopuszcza się przejście jednego kabla grzejnego (“Raychem HWAT-R” od “Tyco Thermal Controls LLC” albo równorzędnego; o maksymalnej średnicy 16,1 mm x 6,7 mm.

25 D 3243 AC Tech Certificate Admin - 03. Products\markets, properties
<NDL> <REPLICA C12561A2:003623C6> <VIEW OF0949D641:5EB6A00B-ONC125632E:005AA74B> <NOTE OFA7355B92:7802EFB5-ONC12574D4:00334C27> <HINT>CN=LNMUN02/O=Armacell</HINT> <REM>AC Tech Certificate Admin</REM> </NDL> D 3243 (1,7 bis 1,9 fache bei 350°C, 450°C , 550°C) Armaprotect 1000 SZYBKA I ŁATWA W UŻYCIU PASTA USZCZELNIAJĄCA DLA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH Z ARMAFLEX PROTECT Dostarczona gotowa do użycia • Łatwa w ręcznej aplikacji – bez obróbek • Wielokrotnego użycia, bez strat materiału • Rozwiązanie systemowe dla uszczelniania przejść rur i kabli • niepalne A1 EN 13501 • Temperatura topnienia > 1000

26 D 3243 AC Tech Certificate Admin - 03. Products\markets, properties
<NDL> <REPLICA C12561A2:003623C6> <VIEW OF0949D641:5EB6A00B-ONC125632E:005AA74B> <NOTE OFA7355B92:7802EFB5-ONC12574D4:00334C27> <HINT>CN=LNMUN02/O=Armacell</HINT> <REM>AC Tech Certificate Admin</REM> </NDL> D 3243 (1,7 bis 1,9 fache bei 350°C, 450°C , 550°C) Armaprotect 1000 Armaprotect 1000 Pasta Uszczelniająca jest praktyczna, gotowa do użytku, odporna na wysokie temperatury z doskonałą ochroną ogniową, izolacją termiczną i kontrolą hałasu. Idealne rozwiązanie systemowe dla uszczelniania otworów przy użyciu Armaflex Protect. Armaprotect 1000 może być używany do przejść zarówno dla rur jak i nawet dla kabli elektrycznych. Tylko do użytku wewnętrznego. Może być użyty w kombinacji z Armaflex Protect innymi systemami ognioodpornymi.

27 D 3243 AC Tech Certificate Admin - 03. Products\markets, properties
<NDL> <REPLICA C12561A2:003623C6> <VIEW OF0949D641:5EB6A00B-ONC125632E:005AA74B> <NOTE OFA7355B92:7802EFB5-ONC12574D4:00334C27> <HINT>CN=LNMUN02/O=Armacell</HINT> <REM>AC Tech Certificate Admin</REM> </NDL> D 3243 (1,7 bis 1,9 fache bei 350°C, 450°C , 550°C) Armaprotect 1000 Gęstość 180 kg/m³ (po wyschnieciu) Lambda = 0,056 W/mK at 0 °C Wytrzymałość na ściskanie 0,4 N/mm² Temperatura topnienia > 1000 °C Klasa reakcji na ogieńs A1 Armaprotect 1000 Pasta do uszczelnień Kod zamówienia Opakowanie jednostkowe PRO ,5B 0,5 l PRO ,0 1,0 l PRO ,5 2,5 l PRO ,0 5,0 l

28 Dziękuję


Pobierz ppt "ARMAFLEX PROTECT, ARMAPROTEC 1000"

Podobne prezentacje


Reklamy Google