Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ARMAFLEX PROTECT, ARMAPROTEC 1000 Nowoczesne rozwiązania dla uszczelniania przejść instalacyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ARMAFLEX PROTECT, ARMAPROTEC 1000 Nowoczesne rozwiązania dla uszczelniania przejść instalacyjnych."— Zapis prezentacji:

1 ARMAFLEX PROTECT, ARMAPROTEC 1000 Nowoczesne rozwiązania dla uszczelniania przejść instalacyjnych

2 ARMAFLEX PROTECT OCHRONA PRZECIWOGNIOWA I IZOLACJA W JEDNYM DO ZABEZPIECZENIA PRZEPUSTÓW INSTALACYJNYCH Jedno rozwiązanie dla ciepłych i zimnych aplikacji dla stalowych, miedzianych i plastikowych rur pokrywa ściany podatne, ściany sztywne i stropy sztywne szybki i łatwy montaż aż do 120 minut odporności na ogień EI 120 odpowiedni dla wszystkich produktów izolacji Armaflex 2

3 Armaflex Protect Przeznaczenie, stosowanie Do stałego przywracania odporności ogniowej: podatnych konstrukcji ścian sztywnych konstrukcji ścian sztywnych konstrukcji stropów Po wykończeniu otworów do rur, kabli pomocniczych, kabli grzejnych opisanych szczegółowo w Aprobacie Technicznej ETA 3

4 Armaflex Protect  Parametry techniczne: Elastyczne uszczelki przeciwogniowe i izolacje dla palnych i niepalnych rur poprzez ściany i podłogi przeciwogniowe. Flexible fire seal and insulation for non-combustible and combustible pipes through fire rersistan t walls and floors (EI30 to EI120) Temperatury stosowania -50°C do +85 °C Lambda = 0,056 W/mK at 0 °C MU ≥ 7000 Brak odporności na promieniowanie UV Klasa reakcji na ogień E 4

5 Armaflex Protect Dopuszczone przegrody do stosowania z Armaflex Protect Przegroda Ściana podatna Ściana sztywna Beton komórkowy, beton, beton zbrojny (żelbet), mur, masonry Minimalna gęstość 450 kg/m3 Minimalna grubość 100mm Klasyfikacja zgodna z EN 13501-2:2007:≥EI90 Stropy sztywne (sufity) Beton komórkowy, beton, beton zbrojny (żelbet) Minimalna gęstość 550 kg/m3 Minimalna grubość 150mm Klasyfikacja zgodna z EN 13501-2:2007:≥EI90 Profile stalowe lub słupki drewniane ułożone obustronnie Minimalna grubość 100 mm Klasyfikacja nzgodna z normąEN 13501-2:2007:≥EI90 Aprobata nie dotyczy paneli wielowarstwowych 5

6 Armaflex Protect Instalacje których przejścia przez przegrody mogą być uszczelniane przez Armaflex Protect Element przechodzący przez przegrodę Charakterystyka konstrukcji elementu przechodzącego przez przegrodę Rury plastikowe Wielowarstwowe rury kompozytowe „alpex F50 PROFI z „Frankische Rohrwerke Gebr, lub równorzędne, (więcej detali w literaturze technicznej ETA) ze średnicą od 16 mm do 75 mm grubośći ścianek od 2,0 mm do 5,0 mm (U/C), (C/C) i środkową warstwą aluminium o grubości 0,2 mm Rury metalowe Rury metalowe o klasie reakcji na ogień A1 (EN13501-1:2007) o temperaturze rozkładu wyższej lub równej temp. miedzi i stali (1000° C) i przewodnością cieplną mniejszą lub równą miedzi i stali. Rury miedziane max. średnica 108 mm grubość ścianki 1mm-14,2 mm (C/U), (C/C). Rury metalowe max. śr. 326 mm, grubość ścianki 1 mm - 14,2 mm (C/U), (C/C). Powyższe rury z powłoką, pod warunkiem że klasa reakcji na ogień Euroclass minimum A2-s1,d0*. Kable pomocnicze Elastyczne kable w osłonach – tylko do użytku na zewnątrz izolacji Armaflex Protect Całkowity przekrój przewodów 4,5 mm 2 ( maksymalnie 3 przewody z max. przekrojem dla pojedynczego przewodu 1,5 mm 2, e.g. NYM 3x1m5 mm 2 ) Kable grzejneSamoregulujące kable grzejne (Raychem HWAT-R) lub równorzędny o max. wymiarach 16,1 mm x 6,7 mm** 6

7 Armaflex Protect: dopuszczenia  Certyfikat zgodności wystawiony przez MPA  ETA (Europejska Aprobata Techniczna)  Deklaracja zgodności wydana przez Armacell GmbH  Instrukcje montażu zgodne z ETA  (Produkt nie podlega europejskiej normie EN 14 304 2009 dla izolacji kauczukowych) 7

8 Armaflex Protect: dopuszczenia ETA Europejska Aprobata Techniczna Eurpoejska Aprobata Techniczna została wydana przez Austriacki Instytut Techniki Budowlanej zgodnie z Dyrektywą Rady 89/106/EWG, oraz rozporządzeniem EC nr 1882/2003 WBAG wiedeńska ustawa w sprawie wyrobów budowlanych i akredytacji Wytyczne dla Europejskich Aprobat Technicznych odnośnie uszczelnien ogniochronnych ETAG nr 026 2009 Raport techniczny EOTA TR 24, „Charakterystyka, aspekty trwałości i zakładowa kontrola produkcji materiałów i składników reaktywnych” 8

9 Armaflex Protect: Dopuszczenia Zmiany związane z nowym Rozporządzeniem Komisji Europejskiej CPR weszły w życie od 1 lipca 2013 roku. Wymagana Deklaracja właściwości użytkowychi dla Armaflex Protect. 9

10 Fire Resistance Klasyfikacja n apodst. EN 13501- 2:2007: Armaflex Protect dla rur metalowych * Only for ridig floor 10

11 Klasy odporności pożarowej na podst. EN 13501- 2:2007: Armaflex Protect dla wielowarstwowych rur kompozytowych Wielowarstwowe rury kompozytowe (U/C); (C/C) Średnica w mm Klasy odporności pożarowej ≤ 26 E 15 EI 15 E 20 EI 20 E 30 EI 30 E 45 EI 45 E 60 EI 60 E 90 EI 90 E 120 EI 120 > 26 - ≤ 75E 15 EI 15 E 20 EI 20 E 30 EI 30 E 45 EI 45 E 60 EI 60 E 90 EI 90 E 120 EI 120 11

12 Przejścia instalacyjne przez ściany podatne, ściany sztywne i stropy sztywne Pierwszy uchwyt (konstrukjca wsporcza rury) musi znajdować się w odległości nie większej niż 650 mm (mierzone od powierzchni przegrody). Konstrukcja wsporcza rury musi zostać przymocowana do przegrody lub innych sąsiadujących z nią elementów konstrukcji budynku, po obydwu stronach przejścia. Uszczelnienie nie może być poddawane w czasie pożaru dodatkowym obciążeniom. 12

13 Ściany podatne Grubość i długość L otuliny Armaflex Protect – zależy od rodzaju rury (metal lub plastik) i jej wymiarów. Dane określone w ETA. Pozostałe prześwity powinny zostać całkowicie wypełnione. 13

14 Ściany sztywne Grubość i długość L otuliny Armaflex Protect – zależy od rodzaju rury (metal lub plastik) i jej wymiarów Dane określone w ETA Pozostałe prześwity powinny zostać całkowicie wypełnione 14

15 Stropy sztywne (sufity) Grubość i długość L otuliny Armaflex Protect insulation – zależy od rodzaju rury (metal lub plastik) i jej wymiarów. Dane określone w ETA. Pozostałe prześwity powinny zostać całkowicie wypełnione. 15

16 Armaflex Protect – Wymiary otulin Armaflex Protect tubes Długość 1,0 m, kolor czarny Max. śr. zewn. rury -Ø [mm] Grubość izolacji [mm]Kod zamówieniam/karton 616PRO-AX-16X00634 816PRO-AX-16X00830 1019PRO-AX-19X01018 1219PRO-AX-19X01217 1519PRO-AX-19X01516 20PRO-AX-20X01614 1820PRO-AX-20X01813 20 PRO-AX-20X02012 2220PRO-AX-20X02212 2520PRO-AX-20X02511 2825PRO-AX-25X0289 3225PRO-AX-25X0328 3525PRO-AX-25X0358 4025PRO-AX-25X0406 4225PRO-AX-25X0426 4825PRO-AX-25X0485 5025PRO-AX-25X0505 5425PRO-AX-25X0545 6025PRO-AX-25X0604 6425PRO-AX-25X0644 7625PRO-AX-25X0764 8925PRO-AX-25X0894 16

17 Armaflex Protect role Armaflex Protect role Kolor czarny Kod zamówieniaDługość roli [m]szerokość [m] Grubość izolacji [mm] M2/kartonRole/karton PRO-AX-13MM/E60,513,02 x 32 Uwagi 17

18 Armaflex Protect Range & Marketing Otwór Armaprotect 1000 Montaż Armaflex Protect 18

19 Szczegóły instalacji Armaflex Protect Połączenia czołowe pomiędzy izolacją Armaflex Protect i AF/Armaflex muszą być sklejone klejem Armaflex Adhesive 520. Połączenia czołowe pomiędzy izolacją Armaflex Protect i jakąkolwiek inną izolacją mogą być sklejone według instrukcji instalacji. W przypadku rur o śednicy ≤ 89mm należy stosować otuliny. W przypadku rur o średnicy> 89mm należy stosować płyty. Podczas montażu izolacji Armaflex Protect wszystkie połączenia czołowe i wzdłużne muszą być sklejone klejem Armaflex 520 Adehesive i pokryte taśmą samoprzylepną Armaflex. 19

20 Szczegóły instalacji Armaflex Protect(2) Odgałęzienia i kolanka muszą zostać zaizolowane izolacją Armaflex Protect na wymaganej długości L, podanej w załącznikach A-D w ETAA 20

21 Szczegóły instalacji Armaflex Protect(3) Minimalna odległość (przy ułożeniu liniowym) pomiędzy uszczelnieniami na rurach o średnicy ≤ 89 mmwynosi 0 mm. Minimalna odległość (przy ułożeniu liniowym) pomiędzy uszczelnieniami na rurach o średnicy> 89 mm wynosi 50 mm. 21

22 Szczegóły instalacji Armaflex Protect(4) Jeżeli uszczelnienie przejść instalacyjnych rur Armaflex Protect jest instalowane w konstrukcji ściennej ze słupkami drewnianymi, minimalna odległość uszczelnienia do najbliższego słupka musi wynosić co najmniej 100mm. Pustka pomiędzy drewnianymi słupkami a uszczelnieniem rury musi zostać całkowicie wypełniona izolacją klasy A1 lub A2 s1, d0. Słupki drewniane powinny mieć wymiary ≥ 50 mm x 75 mm. Min 100 mm Przejście uszczelnione Armafclex Protect Ściana podatna ze słupkami drewnianymi 22

23 Szczegóły instalacji Armaflex Protect(5) Max 50mm Dopuszcza się jeden elektryczny kabel pomocniczy – tylko do zastosowania na zewnątrz izolacji “System Armaflex Protect” – o całkowitym przekroju przewodów (całkowity przekrój żył miedzianych) do 4,5 mm² (maksymalnie 3 przewody o maksymalnym przekroju pojedynczej żyły 1,5 mm²; np. NYM 3x1,5 mm²). 23

24 Szczegóły instalacji Armaflex Protect (6) Dopuszcza się przejście jednego kabla grzejnego (“Raychem HWAT-R” od “Tyco Thermal Controls LLC” albo równorzędnego; o maksymalnej średnicy 16,1 mm x 6,7 mm. 24

25 Armaprotect 1000 SZYBKA I ŁATWA W UŻYCIU PASTA USZCZELNIAJĄCA DLA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH Z ARMAFLEX PROTECT Dostarczona gotowa do użycia Łatwa w ręcznej aplikacji – bez obróbek Wielokrotnego użycia, bez strat materiału Rozwiązanie systemowe dla uszczelniania przejść rur i kabli niepalne A1 EN 13501 Temperatura topnienia > 1000 25

26 Armaprotect 1000 Armaprotect 1000 Pasta Uszczelniająca jest praktyczna, gotowa do użytku, odporna na wysokie temperatury z doskonałą ochroną ogniową, izolacją termiczną i kontrolą hałasu. Idealne rozwiązanie systemowe dla uszczelniania otworów przy użyciu Armaflex Protect. Armaprotect 1000 może być używany do przejść zarówno dla rur jak i nawet dla kabli elektrycznych. Tylko do użytku wewnętrznego. Może być użyty w kombinacji z Armaflex Protect innymi systemami ognioodpornymi. 26

27 Armaprotect 1000 Gęstość 180 kg/m³ (po wyschnieciu) Lambda = 0,056 W/mK at 0 °C Wytrzymałość na ściskanie 0,4 N/mm² Temperatura topnienia > 1000 °C Klasa reakcji na ogieńs A1 Armaprotect 1000 Pasta do uszczelnień Kod zamówieniaOpakowanie jednostkowe PRO-1000-0,5B0,5 l PRO-1000-1,01,0 l PRO-1000-2,52,5 l PRO-1000-5,05,0 l 27

28 www.armacell.com Dziękuję


Pobierz ppt "ARMAFLEX PROTECT, ARMAPROTEC 1000 Nowoczesne rozwiązania dla uszczelniania przejść instalacyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google