Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadania na sprawdzian z fizyki jądrowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadania na sprawdzian z fizyki jądrowej."— Zapis prezentacji:

1 Zadania na sprawdzian z fizyki jądrowej.
UWAGA: W materiałach które wydrukowałem pojawił się błąd w wydruku. Energia elektronu na pierwszej powłoce wynosi: Zadania na sprawdzian z fizyki jądrowej.

2 Zad 1. Wyznacz energię elektronu na 4 orbicie dozwolonej.
Wzór: gdzie: Podstawiając do wzoru otrzymujemy: lub:

3 Zad 2. Oblicz energię, którą emituje elektron, przechodząc w atomie wodoru orbity n1=3 na orbitę n2=2. jaka jest długość fali świetlnej odpowiadającej temu przejściu?

4 Zad 3. Najmniejsza energia potrzebna do wybicia jednego elektronu z metalowej płytki jest równa Załóżmy, że w pewnej chwili na płytkę pada 3000 fotonów o energii i 6000 fotonów o energii Podaj maksymalną liczbę elektronów, które mogłyby zostać wybite z tej płytki. Zgodnie z teorią Einsteina, tylko jeden elektron może zostać wybity przez jeden foton, jeżeli energia fotonu jest większa od pracy wyjścia. W naszym zadaniu tylko pierwsze fotony spełniają ten warunek, gdyż ich energia jest większa od pracy wyjścia Zostanie wybitych 3000 elektronów.

5 Zad 4. Na fotokatodę wykonaną z niklu pada promieniowanie o częstotliwości Oblicz maksymalną energię kinetyczną elektronów wyemitowanych przez fotokatodę. Praca wyjścia dla niklu jest równa:

6 Zad 5. Graniczna długość fali promieniowania wywołującego zjawisko fotoelektryczne w rubidzie wynosi Oblicz prace wyjścia i maksymalną szybkość elektronów, jeżeli powierzchnia rubidu jest oświetlana światłem, którego długość fali wynosi

7 Zad 6. Oblicz największą długość fali wywołującą zjawisko fotoelektryczne w płytce srebra, dla którego praca wyjścia jest równa


Pobierz ppt "Zadania na sprawdzian z fizyki jądrowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google