Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 79 im. Z. Sokołowskiego w Warszawie TAK – rozwojowi NIE - likwidacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 79 im. Z. Sokołowskiego w Warszawie TAK – rozwojowi NIE - likwidacji"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 79 im. Z. Sokołowskiego w Warszawie TAK – rozwojowi NIE - likwidacji szkola@szkola79.pl

2 Państwo jest dla obywateli a nie obywatele dla państwa Prezydent Bronisław Komorowski 7.XI. 2011r. szkola@szkola79.pl

3 3 XI 2011 Zarząd Dzielnicy Bielany – start procedury prowadzącej do decyzji o likwidacji szkoły szkola@szkola79.pl Komisja Oświaty Dzielnicy Bielany (8XI) Rada Dzielnicy Bielany (15XI) Rada Miasta Warszawy STOP Rafał Miastowski (PO), Kacper Pietrusiński (PO), Piotr Rudzki (PO), Marek Lipiński (PO), Grzegorz Pietruczuk (SLD)

4 CEL: szkola@szkola79.pl Szkoła Podstawowa nr 79 wzorcowe warunki dla wychowania i kształcenia dzieci Dobro dziecka

5 szkola@szkola79.pl Szkoła Podstawowa nr 79 od 1918r. - miejsce kształtowania się tożsamości społeczności lokalnej, postaw obywatelskich placówka działająca na obszarze wiejsko-miejskim Dobro społeczności lokalnej jedyna publiczna placówka o charakterze kulturotwórczym i integrującym dla mieszkańców osiedli Radiowo, Wólka Węglowa, Mościska

6 szkola@szkola79.pl Szkoła Podstawowa nr 79 Dobro społeczności lokalnej Dobro dziecka Interes władz samorządowych

7 Problem: szkola@szkola79.pl Szkoła Podstawowa nr 79 szkoła na kresach Warszawy Rok szkolny: 2011/2012 182 uczniów Izabelin – 89 zamieszkałych ( w tym 68 zameldowanych) Bielany - 79 Stare Babice – 6 Łomianki – 5 Leszno – 3

8 Problem: szkola@szkola79.pl Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w SP 79 – 9284 PLN 4656 PLN dopłata Bielan 5168 PLN subwencja 9284 PLN obciążenie dla dzielnicy Bielany = miasta Warszawy

9 Rozwiązanie: uchwała Zarządu szkola@szkola79.pl analiza ekonomiczna likwidacja szkoły – oszczędności roczne (po odjęciu kosztów dodatkowych likwidacji): ok. 333 000 PLN dla miasta alternatywa: BRAK analiza skutków wychowawczych i społecznych Od 7 XI BRAK

10 uchwała Zarządu szkola@szkola79.pl oszczędności dobro dziecka

11 szkola@szkola79.pl dobro dziecka uchwała Zarządu - utrata poczucia bezpieczeństwa dzieci - nieakceptowalne pogorszenie warunków dojazdu dzieci do szkoły (nawet do ok. 0,5-1h – konieczność objazdów, korki)

12 szkola@szkola79.pl 4 x dłuższa droga do szkoły 7.38 – Estrady/ Arkuszowa – korek

13 szkola@szkola79.pl dobro dziecka uchwała Zarządu Zmniejszenie poziomu bezpieczeństwa dzieci: - mniej bezpieczne środowisko szkół zastępczych i ich okolic - zwiększone zagrożenie komunikacyjne Art.1, p. 10 ustawy o systemie oświaty: system oświaty zapewnia w szczególności utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach ?!

14 szkola@szkola79.pl dobro dziecka uchwała Zarządu - likwidacja szkoły położonej w specyficznym rejonie o charakterze wiejsko-miejskim - bezczynność władz samorządowych w kierunku wspierania szkoły – były problemy ze znalezieniem funduszy na dezynfekcję zagrzybionej szatni, brak nowoczesnego boiska i sali gimnastycznej Art.1, p. 9 ustawy o systemie oświaty: system oświaty zapewnia w szczególności zmniejszenie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między poszczególnymi regionami kraju, a zwłaszcza ośrodkami wielkomiejskimi i wiejskimi ?!

15 uchwała Zarządu szkola@szkola79.pl oszczędności dobro społeczności lokalnej

16 szkola@szkola79.pl dobro społeczności lokalnej uchwała Zarządu - analiza demograficzna nie uwzględnia rozwoju osiedli położonych w sąsiedztwie szkoły Aktualnie nowopowstające osiedla: - Wólka: Ogród Bielany, ul. Loteryjki (Maki) - Radiowo: Rezydencja Arkuszowa Planowane osiedla (2012): - Wólka/Radiowo: ul. Loteryjki/ ul. Arkuszowa ok. 130 domów (Concept Development) - rozwój Izabelina - budowa Mostu Północnego – możliwe zainteresowanie ze strony mieszkańców Białołęki

17 Szkoły podstawowe dane z 12 VII 2011 Adres Liczba dzieci w obwodach szkolnychWszystkich zameldowanych Staffa L. 21 1Szkoła Podstawowa 187 im. Adama Mickiewicza11 073 dane z 12 I 201111 168 Przyrost półroczny-95 Fontany A. 3 2Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego7 787 dane z 12 I 20117 867 Przyrost półroczny-80 Reymonta W. 25 3Szkoła Podstawowa nr 209 im Hanki Ordonówny11 286 dane z 12 I 201111 300 Przyrost półroczny-14 Szegedyńska 11 4Szkoła Podstawowa nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich5 961 dane z 12 I 20116 032 Przyrost półroczny-71 Balcerzaka J. 1 5Szkoła Podstawowa nr 273 im. dr. Aleksandra Landy8 701 dane z 12 I 20118 744 Przyrost półroczny-43 Broniewskiego W. 99a 6Szkoła Podstawowa nr 289 im. Henryka Sienkiewicza9 517 dane z 12 I 20119 573 Przyrost półroczny-56 Kochanowskiego J. 8 7Szkoła Podstawowa nr 293 im.Jana Kochanowskiego10 451 dane z 12 I 201110 510 Przyrost półroczny-59 Rudzka 6 8Szkoła Podstawowa nr 53 im. gen. Mariusza Zaruskiego11 000 dane z 12 I 201111 397 Przyrost półroczny-397 Ubywa mieszkańców w obwodach szkół: Demografia edukacyjna Bielan – serwis Biura Edukacji mst. Warszawy

18 Samogłoski 9 9Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wandy Zieleńczyk3 495 dane z 12 I 20113 399 Przyrost półroczny96 Arkuszowa 202 10 Szkoła Podstawowa nr 79 im. Zygmunta Sokołowskiego 2 724 dane z 12 I 20112 680 Przyrost półroczny 44 Aspekt 48 11Szkoła Podstawowa nr 80 im. Marii Kownackiej20 151 dane z 12 I 201120 082 Przyrost półroczny69 Kasprowicza J. 107 12 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej 7 658 dane z 12 I 20117 712 Przyrost półroczny-54 Wrzeciono 9 13 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” 9 890 dane z 12 I 201110 048 Przyrost półroczny-158 Fontany A. 1 14 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 214 im. Stanisława Skrypija 9 014 dane z 12 I 20119 035 Przyrost półroczny-21 Przybywa mieszkańców w obwodzie SP 79 :

19 szkola@szkola79.pl dobro społeczności lokalnej uchwała Zarządu - nielogiczna ze względu na prognozy demograficzne - utrata zaufania mieszkańców osiedli Wólka Węglowa, Placówka, Radiowo oraz mieszkańców pobliskich osiedli należących do ościennych gmin, do właściwych im władz samorządowych oraz urzędników, a w szczególności do Radnych oraz Zarządu i Urzędników Dzielnicy Bielany

20 szkola@szkola79.pl dobro obywateli uchwała Zarządu - utrata miejsc pracy dla nauczycieli i pracowników administracyjno- gospodarczych szkoły - wydatki na zasiłki dla bezrobotnych, aktywne formy walki z bezrobociem Pozorna oszczędność Wydatki miasta

21 szkola@szkola79.pl Rozwiązania: Co można zrobić ? 1. wycofać z procedowania uchwałę prowadzącej do likwidacji szkoły - Zarząd Dzielnicy Bielany - Radni Dzielnicy Bielany Rodzice, nauczyciele lokalna społeczność, sojusznicy

22 szkola@szkola79.pl Rozwiązania: Co można zrobić ? 2. intensywna analiza prawna przepisów – umożliwienie partycypacji Izabelina i innych zaangażowanych gmin w dofinansowywaniu utrzymania uczniów SP 79 - STOWARZYSZENIE? - pracownicy Urzędu Dzielnicy Bielany, gminy Izabelin Rodzice, lokalna społeczność sojusznicy USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa

23 szkola@szkola79.pl Rozwiązania: Co można zrobić ? 3. intensywna promocja szkoły – pozyskiwanie uczniów szczególnie z Bielan – zmniejszenie rocznego kosztu utrzymania dziecka Warunek: rozwój szkoły, możliwość wykorzystanie jej potencjału - utworzenie oddziału przedszkolnego - Dyrekcja i Rada Pedagogiczna - Rada Rodziców - pracownicy Urzędu Bielany, Radni Bielan Rodzice, lokalna społeczność, sojusznicy

24 szkola@szkola79.pl Rozwiązania: Co można zrobić ? 4. obniżenie kosztów eksploatacyjnych szkoły - Rodzice, - społeczność lokalna - sojusznicy - Dyrekcja i Rada Pedagogiczna - Rada Rodziców - pracownicy Urzędu Bielany

25 szkola@szkola79.pl Rozwiązania: Co można zrobić ? 5. zwiększenie dochodów szkoły: - wynajem powierzchni reklamowej na murze otaczającym szkołę - wynajem pomieszczeń: zajęcia sportowe, gabinet lekarski, inne - Rada Pedagogiczna - Rada Rodziców - pracownicy Urzędu Bielany Rodzice, lokalna społeczność

26 szkola@szkola79.pl USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa Uchwała Zarządu Dzielnicy Bielany ?!

27 szkola@szkola79.pl Likwidacja SP 79 na tle obietnic wyborczych PO Na podobieństwo 1800 Orlików wybudujemy 1000 Świetlików – centrów kultury i bibliotek gminnych, które będą wspierać kreatywność i budować umiejętność pracy zespołowej. Place zabaw przy szkołach wyposażymy w instalacje naukowe – szachownice, zegary słoneczne, wahadła i modele zjawisk fizycznych. Następny krok razem, Program wyborczy PO 2011

28 szkola@szkola79.pl Likwidacja SP 79 na tle obietnic wyborczych PO Wzmocnimy rolę szkoły otwartej i aktywnej w roku szkolnym. Wszelkiego rodzaju dodatkowa działalność, np. kółka zainteresowań, sporty, harcerstwo, powinny być dostępne w obrębie szkoły. Następny krok razem, Program wyborczy PO 2011

29 PO – wywiązanie się z obietnic wyborczych ? – likwidacja szkoły 79 ? Będziemy rozwijać współpracę szkół z organizacjami pozarządowymi, by stworzyć atrakcyjną ofertę zajęć pozalekcyjnych, promować postawy zaangażowania społecznego, wolontariatu, wrażliwości na potrzeby innych oraz rozwijanie pasji i talentów uczniów. Szkoła w okresie wakacyjnym, o ile to możliwe, powinna być wykorzystywana jako lokalne centrum edukacyjne i obywatelskie. Następny krok razem, Program wyborczy PO 2011

30 PO – wywiązanie się z obietnic wyborczych ? – likwidacja szkoły 79 ? Wprowadzimy do szkół podstawowych program edukacji obywatelskiej. Stanie się to już w roku szkolnym 2012/2013. Program będzie służył kształceniu kompetencji niezbędnych do rozumienia funkcjonowania nowoczesnej, zaawansowanej demokracji oraz wzmocnienia postaw obywatelskich. Następny krok razem, Program wyborczy PO 2011

31 PO – wywiązanie się z obietnic wyborczych ? – likwidacja szkoły 79 ? Wprowadzimy do szkół powszechne projekty społeczne, w ramach których uczniowie będą mogli realizować zadania ważne dla lokalnych społeczności, w których żyją oni i ich rodzice. Następny krok razem, Program wyborczy PO 2011

32 szkola@szkola79.pl


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 79 im. Z. Sokołowskiego w Warszawie TAK – rozwojowi NIE - likwidacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google