Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

im. Z. Sokołowskiego w Warszawie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "im. Z. Sokołowskiego w Warszawie"— Zapis prezentacji:

1 im. Z. Sokołowskiego w Warszawie
Szkoła Podstawowa nr 79 im. Z. Sokołowskiego w Warszawie TAK – rozwojowi NIE - likwidacji

2 Państwo jest dla obywateli a nie obywatele dla państwa
Państwo jest dla obywateli a nie obywatele dla państwa Prezydent Bronisław Komorowski 7.XI. 2011r.

3 Komisja Oświaty Dzielnicy Bielany (8XI) Rada Dzielnicy Bielany (15XI)
Rafał Miastowski (PO), Kacper Pietrusiński (PO), Piotr Rudzki (PO), Marek Lipiński (PO), Grzegorz Pietruczuk (SLD) 3 XI 2011 Zarząd Dzielnicy Bielany – start procedury prowadzącej do decyzji o likwidacji szkoły STOP Komisja Oświaty Dzielnicy Bielany (8XI) Rada Dzielnicy Bielany (15XI) Rada Miasta Warszawy

4 wzorcowe warunki dla wychowania i kształcenia dzieci
CEL: Szkoła Podstawowa nr 79 Dobro dziecka wzorcowe warunki dla wychowania i kształcenia dzieci

5 Dobro społeczności lokalnej
Szkoła Podstawowa nr 79 Dobro społeczności lokalnej od 1918r. - miejsce kształtowania się tożsamości społeczności lokalnej, postaw obywatelskich placówka działająca na obszarze wiejsko-miejskim jedyna publiczna placówka o charakterze kulturotwórczym i integrującym dla mieszkańców osiedli Radiowo, Wólka Węglowa, Mościska

6 Dobro dziecka Interes władz samorządowych Dobro społeczności lokalnej
Szkoła Podstawowa nr 79 Interes władz samorządowych Dobro społeczności lokalnej Dobro dziecka

7 szkoła na kresach Warszawy
Problem: Szkoła Podstawowa nr 79 szkoła na kresach Warszawy Rok szkolny: 2011/2012 182 uczniów Izabelin – 89 zamieszkałych ( w tym 68 zameldowanych) Bielany - 79 Stare Babice – 6 Łomianki – 5 Leszno – 3

8 obciążenie dla dzielnicy Bielany = miasta Warszawy
Problem: Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w SP 79 – 9284 PLN 4656 PLN dopłata Bielan obciążenie dla dzielnicy Bielany = miasta Warszawy 9284 PLN 5168 PLN subwencja

9 BRAK Rozwiązanie: uchwała Zarządu szkola@szkola79.pl
analiza skutków wychowawczych i społecznych analiza ekonomiczna likwidacja szkoły – oszczędności roczne (po odjęciu kosztów dodatkowych likwidacji): ok PLN dla miasta alternatywa: BRAK BRAK Od 7 XI

10 dobro dziecka uchwała Zarządu oszczędności

11 uchwała Zarządu szkola@szkola79.pl
dobro dziecka utrata poczucia bezpieczeństwa dzieci nieakceptowalne pogorszenie warunków dojazdu dzieci do szkoły (nawet do ok. 0,5-1h – konieczność objazdów, korki)

12 4 x dłuższa droga do szkoły 7.38 – Estrady/ Arkuszowa – korek

13 ?! uchwała Zarządu szkola@szkola79.pl
dobro dziecka Zmniejszenie poziomu bezpieczeństwa dzieci: - mniej bezpieczne środowisko szkół zastępczych i ich okolic zwiększone zagrożenie komunikacyjne ?! Art.1, p. 10 ustawy o systemie oświaty: system oświaty zapewnia w szczególności utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach

14 ?! uchwała Zarządu szkola@szkola79.pl
dobro dziecka likwidacja szkoły położonej w specyficznym rejonie o charakterze wiejsko-miejskim bezczynność władz samorządowych w kierunku wspierania szkoły – były problemy ze znalezieniem funduszy na dezynfekcję zagrzybionej szatni, brak nowoczesnego boiska i sali gimnastycznej ?! Art.1, p. 9 ustawy o systemie oświaty: system oświaty zapewnia w szczególności zmniejszenie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między poszczególnymi regionami kraju, a zwłaszcza ośrodkami wielkomiejskimi i wiejskimi

15 społeczności lokalnej
dobro społeczności lokalnej uchwała Zarządu oszczędności

16 społeczności lokalnej
uchwała Zarządu dobro społeczności lokalnej analiza demograficzna nie uwzględnia rozwoju osiedli położonych w sąsiedztwie szkoły Aktualnie nowopowstające osiedla: Wólka: Ogród Bielany, ul. Loteryjki (Maki) Radiowo: Rezydencja Arkuszowa Planowane osiedla (2012): Wólka/Radiowo: ul. Loteryjki/ ul. Arkuszowa ok. 130 domów (Concept Development) rozwój Izabelina budowa Mostu Północnego – możliwe zainteresowanie ze strony mieszkańców Białołęki

17 Liczba dzieci w obwodach szkolnych Wszystkich zameldowanych
Ubywa mieszkańców w obwodach szkół: Szkoły podstawowe dane z 12 VII 2011 Adres Liczba dzieci w obwodach szkolnych Wszystkich zameldowanych Staffa L. 21  1 Szkoła Podstawowa 187 im. Adama Mickiewicza 11 073 dane z 12 I 2011 11 168 Przyrost półroczny -95 Fontany A. 3  2 Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego 7 787 7 867 -80 Reymonta W. 25  3 Szkoła Podstawowa nr 209 im Hanki Ordonówny 11 286 11 300 -14 Szegedyńska 11  4 Szkoła Podstawowa nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich 5 961 6 032 -71 Balcerzaka J. 1  5 Szkoła Podstawowa nr 273 im. dr. Aleksandra Landy 8 701 8 744 -43 Broniewskiego W. 99a  6 Szkoła Podstawowa nr 289 im. Henryka Sienkiewicza 9 517 9 573 -56 Kochanowskiego J. 8  7 Szkoła Podstawowa nr 293 im.Jana Kochanowskiego 10 451 10 510 -59 Rudzka 6  8 Szkoła Podstawowa nr 53 im. gen. Mariusza Zaruskiego 11 000 11 397 -397 Demografia edukacyjna Bielan – serwis Biura Edukacji mst. Warszawy

18 Przybywa mieszkańców w obwodzie SP 79 :
Samogłoski 9  9 Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wandy Zieleńczyk 3 495 dane z 12 I 2011 3 399 Przyrost półroczny 96 Arkuszowa 202 10  Szkoła Podstawowa nr 79 im. Zygmunta Sokołowskiego 2 724 2 680 44 Aspekt 48  11 Szkoła Podstawowa nr 80 im. Marii Kownackiej 20 151 20 082 69 Kasprowicza J. 107  12 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej 7 658 7 712 -54 Wrzeciono 9  13 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” 9 890 10 048 -158 Fontany A. 1  14 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 214 im. Stanisława Skrypija 9 014 9 035 -21

19 społeczności lokalnej
uchwała Zarządu dobro społeczności lokalnej - nielogiczna ze względu na prognozy demograficzne utrata zaufania mieszkańców osiedli Wólka Węglowa, Placówka, Radiowo oraz mieszkańców pobliskich osiedli należących do ościennych gmin, do właściwych im władz samorządowych oraz urzędników, a w szczególności do Radnych oraz Zarządu i Urzędników Dzielnicy Bielany

20 uchwała Zarządu szkola@szkola79.pl
dobro obywateli Pozorna oszczędność utrata miejsc pracy dla nauczycieli i pracowników administracyjno-gospodarczych szkoły wydatki na zasiłki dla bezrobotnych, aktywne formy walki z bezrobociem Wydatki miasta

21 Rozwiązania: szkola@szkola79.pl Co można zrobić ?
Zarząd Dzielnicy Bielany Radni Dzielnicy Bielany 1. wycofać z procedowania uchwałę prowadzącej do likwidacji szkoły Rodzice, nauczyciele lokalna społeczność, sojusznicy

22 Rozwiązania: szkola@szkola79.pl Co można zrobić ?
pracownicy Urzędu Dzielnicy Bielany, gminy Izabelin 2. intensywna analiza prawna przepisów – umożliwienie partycypacji Izabelina i innych zaangażowanych gmin w dofinansowywaniu utrzymania uczniów SP 79 - STOWARZYSZENIE? Rodzice, lokalna społeczność sojusznicy USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa

23 Rozwiązania: szkola@szkola79.pl Co można zrobić ?
Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Rada Rodziców pracownicy Urzędu Bielany, Radni Bielan 3. intensywna promocja szkoły – pozyskiwanie uczniów szczególnie z Bielan – zmniejszenie rocznego kosztu utrzymania dziecka Warunek: rozwój szkoły, możliwość wykorzystanie jej potencjału - utworzenie oddziału przedszkolnego Rodzice, lokalna społeczność, sojusznicy

24 Rozwiązania: szkola@szkola79.pl Co można zrobić ?
Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Rada Rodziców pracownicy Urzędu Bielany 4. obniżenie kosztów eksploatacyjnych szkoły - Rodzice, społeczność lokalna - sojusznicy

25 Rozwiązania: szkola@szkola79.pl Co można zrobić ?
5. zwiększenie dochodów szkoły: wynajem powierzchni reklamowej na murze otaczającym szkołę wynajem pomieszczeń: zajęcia sportowe, gabinet lekarski, inne Rada Pedagogiczna Rada Rodziców pracownicy Urzędu Bielany Rodzice, lokalna społeczność

26 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:
Uchwała Zarządu Dzielnicy Bielany ?! ?! USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa

27 Likwidacja SP 79 na tle obietnic wyborczych PO
Likwidacja SP 79 na tle obietnic wyborczych PO Na podobieństwo 1800 Orlików wybudujemy 1000 Świetlików – centrów kultury i bibliotek gminnych, które będą wspierać kreatywność i budować umiejętność pracy zespołowej. • Place zabaw przy szkołach wyposażymy w instalacje naukowe – szachownice, zegary słoneczne, wahadła i modele zjawisk fizycznych. Następny krok razem, Program wyborczy PO 2011

28 Likwidacja SP 79 na tle obietnic wyborczych PO
Likwidacja SP 79 na tle obietnic wyborczych PO Wzmocnimy rolę szkoły otwartej i aktywnej w roku szkolnym. Wszelkiego rodzaju dodatkowa działalność, np. kółka zainteresowań, sporty, harcerstwo, powinny być dostępne w obrębie szkoły. Następny krok razem, Program wyborczy PO 2011

29 PO – wywiązanie się z obietnic wyborczych ? – likwidacja szkoły 79 ?
Będziemy rozwijać współpracę szkół z organizacjami pozarządowymi, by stworzyć atrakcyjną ofertę zajęć pozalekcyjnych, promować postawy zaangażowania społecznego, wolontariatu, wrażliwości na potrzeby innych oraz rozwijanie pasji i talentów uczniów. Szkoła w okresie wakacyjnym, o ile to możliwe, powinna być wykorzystywana jako lokalne centrum edukacyjne i obywatelskie. Następny krok razem, Program wyborczy PO 2011

30 PO – wywiązanie się z obietnic wyborczych ? – likwidacja szkoły 79 ?
Wprowadzimy do szkół podstawowych program edukacji obywatelskiej. Stanie się to już w roku szkolnym 2012/2013. Program będzie służył kształceniu kompetencji niezbędnych do rozumienia funkcjonowania nowoczesnej, zaawansowanej demokracji oraz wzmocnienia postaw obywatelskich. Następny krok razem, Program wyborczy PO 2011

31 PO – wywiązanie się z obietnic wyborczych ? – likwidacja szkoły 79 ?
Wprowadzimy do szkół powszechne projekty społeczne, w ramach których uczniowie będą mogli realizować zadania ważne dla lokalnych społeczności, w których żyją oni i ich rodzice. Następny krok razem, Program wyborczy PO 2011

32


Pobierz ppt "im. Z. Sokołowskiego w Warszawie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google