Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH"— Zapis prezentacji:

1 FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, czerwca 2014

2 Gdzie jesteśmy? - 100-lecie Komitetów Obywatelskich – fenomen odrodzenia Polski po zaborach: społecznicy odbudowują państwo - 25-lecie przemian ’89 wywołanych aktywnością społeczeństwa – ruchem Solidarności - sektor pozarządowy o ogromnym potencjale rozwojowym – czy dobrze wykorzystanym? - o rozwoju sektora decyduje przede wszystkim strona rządowa, w zbyt małym stopniu same organizacje, a jeżeli już, to przede wszystkim organizacje centralne, w małym stopniu regionalne, w jeszcze mniejszym lokalne

3 Zatem… - co sektor obywatelski chce i może dać Polsce? - czego my – sektor – od Polski oczekujemy? a także: - jaka jest powinność sektora obywatelskiego wobec Polski? - jaka jest powinność Polski wobec sektora? i dalej: - jaka – w powyższym kontekście – jest wizja rozwoju sektora obywatelskiego w Polsce? Co MY proponujemy?

4 Stąd pomysł na… …ogólnopolską debatę sektora pozarządowego i wypracowanie strategii jego działań!

5 Struktura: - Regionalne Panele Ekspertów
- Fora Inicjatyw Pozarządowych - 16 - półmetek: VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP) we wrześniu 2014, - zakończenie: przyjęcie Strategii Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce, podczas konferencji w 2015 roku.

6 Inicjatorzy Robimy to wspólnie, z jak największą liczbą organizacji, ale ktoś musiał zacząć. Inicjatorzy/operatorzy: - Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych - Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT przy wsparciu merytorycznym - Jakub Wygnański - Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA

7 Tematy ogólnopolskie Poza „zasadą pozorności”, czyli o działaniu zorientowanym na rzeczywiste rezultaty województwo pomorskie Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku i Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Org. Pozarządowych w Gd. Infrastruktura sektora oraz Ekonomizacja III sektora w zakresie realizacji zadań publicznych województwo łódzkie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

8 Tematy ogólnopolskie Organizacje pozarządowe i inicjatywy obywatelskie w rozwoju lokalnym małych społeczności województwo warmińsko-mazurskie Stowarzyszenie ESWIP w Elblągu/Olsztynie Nowe ruchy społeczne – zagrożenie czy szansa dla III sektora? województwo małopolskie Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie

9 Tematy ogólnopolskie Obojętność, impotencja, abstynencja, zaangażowanie - wokół roli organizacji w polityce lokalnej? Co gdyby aktywiści rządzili gminą? województwo zachodniopomorskie Pracownia Pozarządowa w Koszalinie Rady działalności pożytku publicznego – prototyp reprezentacji sektora czy mechanizm jego kooptacji? województwo opolskie Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Opolu

10 Tematy ogólnopolskie Sektor „wystandaryzowany” – mechanizm poprawy jakości czy autodestrukcja? województwo podlaskie Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku Zmiana „pokoleniowa” – nowe przywództwo w trzecim sektorze: skąd i jak wprowadzać nowych lub młodych oraz jak czerpać od doświadczonych? województwo dolnośląskie Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Wr.

11 Tematy ogólnopolskie Zmiany globalne ważne dla sektora obywatelskiego województwo mazowieckie Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS w Warszawie Ekonomizacja sektora pozarządowego pod kątem działalności gospodarczej województwo wielkopolskie Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w Lesznie/Poznaniu

12 Tematy ogólnopolskie Jakiej infrastruktury potrzebuje 3 sektor? („własność”, jakość, gęstość, oferta etc.) województwo śląskie Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS Źródła finansowania organizacji pozarządowych pod kątem uniezależnienia się od publicznych środków województwo kujawsko-pomorskie Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK w Toruniu

13 Tematy ogólnopolskie Społeczny – obywatelski – publiczny? - czyli o różnych zasadach dialogu województwo lubelskie Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w Lublinie Ambiwalentna rola technologii w działaniach obywatelskich - wróg czy sojusznik? województwo świętokrzyskie Stowarzyszenie Edukacja Przez Internet w Kielcach

14 Tematy ogólnopolskie Federalizacja – sektor jako reprezentacja czy reprezentacja sektora? województwo lubuskie Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach Dostęp do mediów publicznych - niewykorzystana szansa województwo podkarpackie Fundacja Akademia Obywatelska w Rzeszowie

15 Strategię tworzą wszystkie województwa w taki sam sposób
Struktura dokumentu (5 stron a4) a. diagnoza (na podstawie materiałów opracowanych, dostępnych), b. wnioski i rekomendacje, d. adresaci rekomendacji, e. proponowany sposób wdrożenia. Analiza przez pryzmat zagadnień: 1. Ludzie w organizacjach 2. Finanse organizacji 3. Wizerunek organizacji i sektora 4. Współpraca wewnątrz sektora

16 Oprócz tego każde województwo podejmuje taki sam temat
„Trzeci sektor dla Polski” - rola organizacji pozarządowych w rozwoju Polski Zagadnienia a. Czym jest/powinien być III sektor? b. Co ma zmienić? c. W jaki sposób powinien to robić? d. W oparciu o jakie wartości powinien działać?

17 Regionalny Panel Ekspertów (RPE)
Stanisław Baska, Fundacja Fundusz Lokalny SMK Kinga Bielec, Stowarzyszenie JARTE Daniel Brózda, Beskidzkie Towarzystwo Turystyczne „Przełom Wisłoka” Aleksandra Chodasz, Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” Iwona Dybus – Grosicka, Liga Obrony Kraju Konrad Fijołek, Rada Miasta Rzeszowa Krystyna Frąszczak, Ogólnopolska Federacja Uniwersytetów III Wieku Alicja Gruza, Fundacja Bieszczadzka Jerzy Koziarz, Dyrektor LGD Eurogalicja Janina Mroczyńska, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

18 Regionalny Panel Ekspertów
Grzegorz Nowakowski, Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego Kamila Michalik, Fundacja Akademia Obywatelska Barbara Pawlak, TVP Rzeszów Agnieszka Pieniążek, Stowarzyszenie ProCarpathia Adam Ptasiński, Fundacja Generator Inspiracji Beata Stankiewicz, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Bernadeta Szczypta, Polskie Radio Rzeszów Bogusław Szweda, Beskidzkie Towarzystwo Turystyczne „Przełom Wisłoka” Elżbieta Świętek, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych KUŹNIA Dorota Zielińska, Stowarzyszenie ProCarpathia

19 Regionalny Panel Ekspertów
Spotkaliśmy się do tej pory dwukrotnie, wypracowaliśmy założenia do naszego tematu. Kolejnymi ekspertami jesteście Państwo, bo wy najlepiej się znacie, co się dzieje w waszych miejscowościach, jakie są problemy, ale i szanse na rozwój.

20 Głos naszego województwa – to zobowiązuje!
Organizacje i inicjatywy w małych społecznościach Wyniki naszej pracy przedstawimy i skonsultujemy podczas VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie (14.wrzesień) Rola sektora pozarządowego w rozwoju kraju Skupiamy się na naszym temacie, ale ważne są także wszelkie uwagi dotyczące działalności organizacji.

21 Szereg kwestii, np.:…. Czy uda nam się ograniczyć uzależnienie od środków publicznych i europejskich? Czy mamy plan na czas kiedy zostaną one ograniczone ? Co zrobić żeby zaufanie opinii publicznej do organizacji pozarządowych było większe? Co zrobić aby obudzić autentyczną filantropię w Polsce? Czy 1% pomaga w tym czy raczej przeszkadza? Czy jesteśmy gotowi zmierzyć się z wyzwaniem „twardszego” podejścia do rezultatów naszych działań? Czy mamy zdolność ich definiowania, umiejętność osiągania ich? Jak znaleźć równowagę pomiędzy potrzebą elementarnej standaryzacji i potrzebą różnorodności i elastyczności sektora? Czy sektor powinien się jeszcze bardziej standaryzować i szkolić czy może „uciekać ze szkoły”, która niszczy to co indywidualne i formatuje to co oryginalne i innowacyjne?

22 Czy bardzo szybki rozwój nowoczesnych technologii wzmacnia organizacje czy też może uczynić czyni je zbędnymi, skoro niejako poza nimi możliwe jest odnajdywania wspólnych zainteresowań i koordynacja działań? Jak doprowadzić do zmiany pokoleniowej w sektorze - jak spowodować, żeby dotychczasowi liderzy “posunęli się”. Skąd brać nowych? Czy da się praktykować zasadę pomocniczości na serio - jak wyrwać się z pułapki klientyzmu w stosunku do administracji i ograniczyć zasadę pierwokupu ze strony administracji? Jak rozpoznać i przygotować się na globalne zmiany otoczenia działań organizacji (społeczne, polityczne, ekonomiczne, środowiskowe, kulturowe czy technologiczne)?

23 Wnioski z badań „Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce” 2012 r., Klon/Jawor Organizacje pozarządowe jako nakładka na instytucje publiczne – wykorzystanie zasobów, kwestia dostępu dla innych organizacji, niezależność Strefa cienia / szara strefa (np. zbiórki publiczne poza prawem, opłaty poza działalności odpłatną/gospodarczą) – kto powinien być właścicielem tych problemów – państwo? organy ścigania? Brak wewnątrzsektorowego watchdoga Z jednej strony dużo mówi się o misji organizacji, z drugiej strony niewiele organizacji traktuje swoją misję jako ważne narzędzie wspierające komunikację i zarządzanie Brak długofalowych planów i konsekwencji w działaniu

24 Wnioski z badań „Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce” 2012 r., Klon/Jawor 2/3 organizacji w ciągu ostatnich dwóch lat nie badało potrzeb odbiorców swoich działań (!!) 2/3 organizacji nie prowadzi systematycznych ocen własnych działań Funkcja nadzoru – obszar zapomniany „dobre samopoczucie” i usprawiedliwianie niedociągnięć brakiem budżetu i sprzętu

25 Dziękuję


Pobierz ppt "FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google