Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Roman Tabisz Inwentarze tworzone w BUW 6. Spotkanie PGU systemu VTLS/Virtua BUG, 04-05 czerwca 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Roman Tabisz Inwentarze tworzone w BUW 6. Spotkanie PGU systemu VTLS/Virtua BUG, 04-05 czerwca 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Roman Tabisz Inwentarze tworzone w BUW 6. Spotkanie PGU systemu VTLS/Virtua BUG, 04-05 czerwca 2014 r.

2 prowadzenie inwentarzy dla książek, czasopism i zbiorów specjalnych przygotowywanie inwentarza zgodnie z następującymi wytycznymi: księga inwentarzowa składa się z ponumerowanych stron i przesznurowanych kart, przy czym końce sznurka są przytwierdzone do ostatniej strony pieczęcią lakową lub naklejką z pieczęcią urzędową biblioteki. Obok pieczęci kierownik biblioteki i główny księgowy potwierdzają podpisem treść klauzuli podającej liczbę stron karty księgi inwentarzowej drukowanej z bazy danych musza być opatrzone kolejnym numerem strony, a zapisy – uszeregowane według kolejnych, rosnących numerów inwentarzowych wydruk kolejnych kart księgi inwentarzowej nie rzadziej niż raz w roku sporządzanie zestawienia liczby i wartości zinwentaryzowanych jednostek ewidencyjnych nie rzadziej niż raz do roku Jakie są obowiązki bibliotek w zakresie szczegółowej ewidencji wpływów?

3 drukowane z bibliotecznych baz danych: –bazy danych „Czasopisma” (Access) dla wydawnictw ciągłych –katalogu online bibliotek UW (VTLS/Virtua) dla wydawnictw zwartych, niektórych „współczesnych” zbiorów specjalnych, zbiorów XIX w. (wydawnictwa zwarte) oraz na zamówienie bibliotek wydziałowych (wydawnictwa zwarte) tworzone tradycyjnie dla „historycznych” zbiorów specjalnych, mikrofilmów W jaki sposób w BUW inwentarze są tworzone?

4 Inwentarze książek

5 wprowadzanie danych do katalogu online bibliotek UW zamawianie inwentarza przygotowywanie danych do wydruku wydruk inwentarza docelowego Etapy powstania inwentarza

6 Wprowadzanie danych (I)

7 Wprowadzanie danych (II) ?

8 Zamawianie inwentarza

9 Aplikacja Inwenatrz

10 Panel użytkownika aplikacji

11 Kontrola kolejności sygnatur Kontrola cen/wartości Kontrola źródła wpływu Mechanizmy kontrolne

12 modyfikacja danych w katalogu online bibliotek UW, a następnie ponowne zamówienie inwentarza (zalecane przy licznych błędach w inwentarzu) modyfikacja danych w katalogu online bibliotek UW, a jednocześnie lokalnie w aplikacji bez konieczności ponownego zamawiania (zalecanie przy niewielkiej liczbie błedów) modyfikacja danych wyłącznie lokalnie w aplikacji (zalecane wyłącznie przy poprawkach Korekta inwentarza

13 Lokalna korekta inwentarza

14 Panel użytkownika aplikacji

15 Inwentarz docelowy

16

17 Zamawianie inwentarza przez www

18 Panel użytkownika (dostęp przez www)

19 Treść slajdu 3... Edycja lokalna inwenatrza

20 Inwentarze czasopism

21 Wprowadzanie danych (aplikacja Czasopisma)

22 Zamawianie inwentarza (aplikacja Czasopisma)

23 Kontrola danych (Aplikacja Czasopisma) Kontrola nr teczki wielokrotny tytuł Kontrola ciągłości nr t-ek dla jednej ceny Kontrola braku faktur (Kk,Kz,Pk,Pz) Kontrola zbędnych faktur (nie Kk,Kz,Pk,Pz) Kontrola nazw (dla Tom/Wol) Kontrola nazw (dla Zeszyt) Kontrola na Dz,Wz (wysyłka Polska) Kontrola na Dk,Wk (wysyłka nie Polska) Kontrola cen zerowych (nie zob.wyżej)

24 Inwentarz docelowy (aplikacja Czasopisma)

25 Wprowadzanie danych (Virtua) Zawartość woluminu Ostatnie cyfry to numer inwentarzowy 25

26 Numer faktury w polu Staff Notes – tylko w przypadku kupna/prenumeraty 26 Wprowadzanie danych (Virtua)

27 Inwentarz docelowy (Virtua)

28 28 Wprowadzanie danych (skontrum)

29 29 Wyciąg (skontrum)

30 Dziękuję za uwagę r.tabisz@uw.edu.pl


Pobierz ppt "Roman Tabisz Inwentarze tworzone w BUW 6. Spotkanie PGU systemu VTLS/Virtua BUG, 04-05 czerwca 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google