Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 1 Tendencje w rozwoju pomorskiej edukacji na podstawie wybranych wyników egzaminów zewnętrznych II FORUM POMORSKIEJ EDUKACJI Gdańsk, 18 listopada 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 1 Tendencje w rozwoju pomorskiej edukacji na podstawie wybranych wyników egzaminów zewnętrznych II FORUM POMORSKIEJ EDUKACJI Gdańsk, 18 listopada 2013."— Zapis prezentacji:

1 1 1 Tendencje w rozwoju pomorskiej edukacji na podstawie wybranych wyników egzaminów zewnętrznych II FORUM POMORSKIEJ EDUKACJI Gdańsk, 18 listopada 2013 roku

2 2 1. Utrzymuje się odsetek uczniów w poszczególnych warstwach ze względu na lokalizację szkoły. W województwie pomorskim w latach zmalała populacja uczniów przystępujących do sprawdzianu o 565 osób, a do egzaminu gimnazjalnego o 428 osób. Sprawdzian Egzamin gimnazjalny

3 Utrzymuje się różnica między wynikami sprawdzianu uczniów z województwa pomorskiego a wynikami sprawdzianu uczniów w kraju. Rok Szkoły wiejskie Różnica wyniku w punktach procentowych Szkoły w miastach poniżej 20 tys. Szkoły w miastach od 20 tys. do 100 tys. Szkoły w miastach powyżej 100 tys. Ogół Największe różnice między wynikami zdających z województwa pomorskiego i w kraju występują w grupie szkół wiejskich. Sprawdzian

4 4 3. W województwie utrzymuje się większa niż w kraju różnica między wynikami zdających sprawdzian ze szkół wiejskich a wynikami zdających w miastach o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy. Sprawdzian W województwie pomorskim występuje większe niż w kraju zjawisko polaryzacji wyników uczniów ze sprawdzianu związane z lokalizacją szkoły. Rok Różnica wyników w punktach procentowych Województwo pomorskie Kraj

5 Zmalał odsetek uczniów uzyskujących ze sprawdzianu wyniki niskie, jednocześnie wzrósł odsetek uczniów o wynikach wysokich. Sprawdzian

6 6 5. W każdej z warstw wyróżnionych ze względu na lokalizację szkoły zmalał odsetek uczniów uzyskujących ze sprawdzianu wyniki niskie, natomiast wzrósł odsetek uczniów uzyskujących wyniki wysokie w szkołach wiejskich i w szkołach wielkomiejskich. Sprawdzian

7 Utrzymuje się w powiatach duże zróżnicowanie odsetka uczniów uzyskujących ze sprawdzianu w 2013 roku wyniki niskie, średnie i wysokie.

8 Język polski – zmniejszyła się różnica między wynikami ogółu zdających w województwie i w kraju. 8. Matematyka – zwiększyła się różnica między wynikami ogółu zdających w województwie i w kraju. 9. Język angielski PP – zmniejszyła się różnica między wynikami ogółu zdających w województwie pomorskim i w kraju. Zakres egzaminu Rok Różnica wyników w w punktach procentowych Szkoły wiejskie Szkoły w miastach do 20 tys. Szkoły w miastach od 20 tys. do 100 tys. Szkoły w miastach powyżej 100 tys. Ogół Język polski Matematyka Język angielski – (PP) Egzamin gimnazjalny

9 9 10. W województwie utrzymuje się większa niż w kraju różnica między wynikami zdających egzamin gimnazjalny ze szkół wiejskich a wynikami zdających w miastach o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys ięcy. W województwie pomorskim występuje większe niż w kraju zjawisko polaryzacji wyników uczniów z egzaminu gimnazjalnego związane z lokalizacją szkoły. RokZakres egzaminu Różnica wyników w punktach procentowych Woj. pomorskieKraj 2012 Język polski-7-4 Matematyka-10-7 Język angielski - PP Język polski-9-6 Matematyka-11-6 Język angielski - PP Egzamin gimnazjalny

10 Język polski - zmalał odsetek uczniów uzyskujących niskie wyniki w szkołach wielkomiejskich, a wzrósł odsetek uczniów uzyskujących wyniki wysokie w szkołach w małych i średnich miastach oraz w szkołach wielkomiejskich. Egzamin gimnazjalny

11 Język polski - utrzymuje się w powiatach duże zróżnicowanie odsetka uczniów uzyskujących z egzaminu w 2013 roku wyniki niskie, średnie i wysokie.

12 Matematyka- wzrósł odsetek uczniów uzyskujących wyniki niskie w szkołach wiejskich i w szkołach w średnich miastach, a zmalał odsetek uczniów uzyskujących wyniki wysokie w szkołach w małych i średnich miastach. Egzamin gimnazjalny

13 Matematyka- utrzymuje się w powiatach duże zróżnicowanie odsetka uczniów uzyskujących z egzaminu w 2013 roku wyniki niskie, średnie i wysokie.

14 Język angielski (PP) – zmalał odsetek uczniów uzyskujących wyniki niskie w szkołach wiejskich, w szkołach w małych miastach i w szkołach wielkomiejskich, a wzrósł odsetek uczniów uzyskujących wyniki wysokie we wszystkich szkołach ze względu na ich lokalizację. Egzamin gimnazjalny

15 Język angielski (PP) - utrzymuje się w powiatach duże zróżnicowanie odsetka uczniów uzyskujących z egzaminu w 2013 roku wyniki niskie, średnie i wysokie.

16 16 Dziękuję za uwagę! Strona internetowa Zakładka BIP Egzaminy Sprawdzian Egzamin gimnazjalny Egzamin maturalny Egzamin zawodowy Zamieszczone są wyniki wszystkich szkół, gmin w latach Strona główna Opracowania wyników , , , , , m.in.: Sprawozdania z egzaminów, Aneksy do sprawozdań, prezentacje wyników, opisy osiągnięć uczniów (dla województwa), Raporty z badań, opracowania zestawień wyników, normalizacje wyników, analizy osiągnięć uczniów, artykuły. Opracowanie prezentacji: Barbara Przychodzeń


Pobierz ppt "1 1 Tendencje w rozwoju pomorskiej edukacji na podstawie wybranych wyników egzaminów zewnętrznych II FORUM POMORSKIEJ EDUKACJI Gdańsk, 18 listopada 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google