Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 1 Tendencje w rozwoju pomorskiej edukacji na podstawie wybranych wyników egzaminów zewnętrznych II FORUM POMORSKIEJ EDUKACJI Gdańsk, 18 listopada 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 1 Tendencje w rozwoju pomorskiej edukacji na podstawie wybranych wyników egzaminów zewnętrznych II FORUM POMORSKIEJ EDUKACJI Gdańsk, 18 listopada 2013."— Zapis prezentacji:

1 1 1 Tendencje w rozwoju pomorskiej edukacji na podstawie wybranych wyników egzaminów zewnętrznych II FORUM POMORSKIEJ EDUKACJI Gdańsk, 18 listopada 2013 roku

2 2 1. Utrzymuje się odsetek uczniów w poszczególnych warstwach ze względu na lokalizację szkoły. W województwie pomorskim w latach 2012-2013 zmalała populacja uczniów przystępujących do sprawdzianu o 565 osób, a do egzaminu gimnazjalnego o 428 osób. Sprawdzian Egzamin gimnazjalny

3 3 3 2. Utrzymuje się różnica między wynikami sprawdzianu uczniów z województwa pomorskiego a wynikami sprawdzianu uczniów w kraju. Rok Szkoły wiejskie Różnica wyniku w punktach procentowych Szkoły w miastach poniżej 20 tys. Szkoły w miastach od 20 tys. do 100 tys. Szkoły w miastach powyżej 100 tys. Ogół 2012-3 1 2013-3-22 Największe różnice między wynikami zdających z województwa pomorskiego i w kraju występują w grupie szkół wiejskich. Sprawdzian 2012-2013

4 4 3. W województwie utrzymuje się większa niż w kraju różnica między wynikami zdających sprawdzian ze szkół wiejskich a wynikami zdających w miastach o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy. Sprawdzian 2012-2013 W województwie pomorskim występuje większe niż w kraju zjawisko polaryzacji wyników uczniów ze sprawdzianu związane z lokalizacją szkoły. Rok Różnica wyników w punktach procentowych Województwo pomorskie Kraj 2012 -12-8 2013 -12-7

5 5 5 4. Zmalał odsetek uczniów uzyskujących ze sprawdzianu wyniki niskie, jednocześnie wzrósł odsetek uczniów o wynikach wysokich. Sprawdzian 2012-2013

6 6 5. W każdej z warstw wyróżnionych ze względu na lokalizację szkoły zmalał odsetek uczniów uzyskujących ze sprawdzianu wyniki niskie, natomiast wzrósł odsetek uczniów uzyskujących wyniki wysokie w szkołach wiejskich i w szkołach wielkomiejskich. Sprawdzian 2012-2013

7 7 7 6. Utrzymuje się w powiatach duże zróżnicowanie odsetka uczniów uzyskujących ze sprawdzianu w 2013 roku wyniki niskie, średnie i wysokie.

8 8 8 7. Język polski – zmniejszyła się różnica między wynikami ogółu zdających w województwie i w kraju. 8. Matematyka – zwiększyła się różnica między wynikami ogółu zdających w województwie i w kraju. 9. Język angielski PP – zmniejszyła się różnica między wynikami ogółu zdających w województwie pomorskim i w kraju. Zakres egzaminu Rok Różnica wyników w w punktach procentowych Szkoły wiejskie Szkoły w miastach do 20 tys. Szkoły w miastach od 20 tys. do 100 tys. Szkoły w miastach powyżej 100 tys. Ogół Język polski 2012-5-2 -3 2013-4-3 -2 Matematyka 2012-2010 2013-3-202 Język angielski – (PP) 2012-4 1 2013-5-220 Egzamin gimnazjalny 2012-2013

9 9 10. W województwie utrzymuje się większa niż w kraju różnica między wynikami zdających egzamin gimnazjalny ze szkół wiejskich a wynikami zdających w miastach o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys ięcy. W województwie pomorskim występuje większe niż w kraju zjawisko polaryzacji wyników uczniów z egzaminu gimnazjalnego związane z lokalizacją szkoły. RokZakres egzaminu Różnica wyników w punktach procentowych Woj. pomorskieKraj 2012 Język polski-7-4 Matematyka-10-7 Język angielski - PP-17-12 2013 Język polski-9-6 Matematyka-11-6 Język angielski - PP-20-13 Egzamin gimnazjalny 2012-2013

10 10 11. Język polski - zmalał odsetek uczniów uzyskujących niskie wyniki w szkołach wielkomiejskich, a wzrósł odsetek uczniów uzyskujących wyniki wysokie w szkołach w małych i średnich miastach oraz w szkołach wielkomiejskich. Egzamin gimnazjalny 2012-2013

11 11 12. Język polski - utrzymuje się w powiatach duże zróżnicowanie odsetka uczniów uzyskujących z egzaminu w 2013 roku wyniki niskie, średnie i wysokie.

12 12 13. Matematyka- wzrósł odsetek uczniów uzyskujących wyniki niskie w szkołach wiejskich i w szkołach w średnich miastach, a zmalał odsetek uczniów uzyskujących wyniki wysokie w szkołach w małych i średnich miastach. Egzamin gimnazjalny 2012-2013

13 13 14. Matematyka- utrzymuje się w powiatach duże zróżnicowanie odsetka uczniów uzyskujących z egzaminu w 2013 roku wyniki niskie, średnie i wysokie.

14 14 15. Język angielski (PP) – zmalał odsetek uczniów uzyskujących wyniki niskie w szkołach wiejskich, w szkołach w małych miastach i w szkołach wielkomiejskich, a wzrósł odsetek uczniów uzyskujących wyniki wysokie we wszystkich szkołach ze względu na ich lokalizację. Egzamin gimnazjalny 2012-2013

15 15 16. Język angielski (PP) - utrzymuje się w powiatach duże zróżnicowanie odsetka uczniów uzyskujących z egzaminu w 2013 roku wyniki niskie, średnie i wysokie.

16 16 Dziękuję za uwagę! Strona internetowa www.oke.gda.pl Zakładka BIP Egzaminy Sprawdzian Egzamin gimnazjalny Egzamin maturalny Egzamin zawodowy Zamieszczone są wyniki wszystkich szkół, gmin w latach 2002-2013 Strona główna Opracowania wyników 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014 m.in.: Sprawozdania z egzaminów, Aneksy do sprawozdań, prezentacje wyników, opisy osiągnięć uczniów (dla województwa), Raporty z badań, opracowania zestawień wyników, normalizacje wyników, analizy osiągnięć uczniów, artykuły. Opracowanie prezentacji: Barbara Przychodzeń


Pobierz ppt "1 1 Tendencje w rozwoju pomorskiej edukacji na podstawie wybranych wyników egzaminów zewnętrznych II FORUM POMORSKIEJ EDUKACJI Gdańsk, 18 listopada 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google