Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zapraszamy do Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej 44-100 Gliwice, ul. Kaszubska 23 tel. 032 237-15-51 fax 032 237-12-69 www.bg.polsl.plwww.bg.polsl.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zapraszamy do Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej 44-100 Gliwice, ul. Kaszubska 23 tel. 032 237-15-51 fax 032 237-12-69 www.bg.polsl.plwww.bg.polsl.pl."— Zapis prezentacji:

1

2 Zapraszamy do Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej 44-100 Gliwice, ul. Kaszubska 23 tel. 032 237-15-51 fax 032 237-12-69 www.bg.polsl.plwww.bg.polsl.pl e-mail: bg.sekr@polsl.pl bg.sekr@polsl.pl www.bg.polsl.plbg.sekr@polsl.pl Opracowali: Mariola Kretek, Dagmara Wolny, Dariusz Nykiel

3 SPIS TREŚCI Filie Biblioteki Głównej Godziny otwarcia Oddziały Biblioteki Głównej Rozmieszczenie oddziałów  Parter  II Piętro Wypożyczanie książek  Zapisy  Zamawianie  Rezerwacje  Limity  Zwrot/opłaty za zwłokę Udostępnianie zbiorów na miejscu  Czytelnie Ogólne I i II  Czytelnia Czasopism  Czytelnia Abstraktów i Prac Doktorskich  Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Informacja naukowo-techniczna  Oddział Informacji Naukowej

4 Filia w Katowicach Ul. Krasińskiego 8 Tel. 032 603-42-24 Godziny otwarcia: Pon – pt: 10 00 – 17 00 Przerwa: 12 00 – 12 30 Sob: 9 00 – 13 00 Filia w Rybniku Ul. Kościuszki 54 Tel. 032 429-57-32 Godziny otwarcia: Pon – czw: 10 00 – 17 00 Pt: 10 00 – 16 00 Przerwa: 12 00 – 12 30 Sob: 9 00 – 13 00 FILIE BIBLIOTEKI

5 GODZINY OTWARCIA Wypożyczalnia poniedziałek - piątek: 8.00 - 1 8.00 sobota: 9.00 - 14.00 Czytelnie: Ogólne I i II, Czasopism i Abstraktowa poniedziałek - piątek: 8.00 - 19.00 sobota: 9.00 - 14.00 Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej poniedziałek, wtorek: 8.00 - 15.00 środa, czwartek i piątek: 8.00 - 19.00 Oddział Informacji Naukowej poniedziałek - piątek: 8.00 - 19.00 sobota: 9.00 - 14.00 Godziny otwarcia Biblioteki Głównej w Gliwicach: W okresach świątecznych i wakacyjnych podane godziny ulegają zmianie.

6 ODDZIAŁY BIBLIOTEKI Oddział Czasopism Oddział Gromadzenia i Selekcji Księgozbioru Oddział Informacji Naukowej Oddział Magazynów i Udostępniania Zbiorów Oddział Opracowania Zbiorów

7 PLAN PARTERU Parter

8 PLAN II PIĘTRA II Piętro

9 SAVOIR-VIVRE W BIBLIOTECE Odzież wierzchnią oraz wszelkie torby i siatki należy pozostawić w szatni (szatnia jest bezpłatna), Na terenie Biblioteki należy zachować ciszę, W czytelniach obowiązuje zakaz korzystania z telefonów, komórkowych, spożywania posiłków i picia napojów, Podczas korzystania ze stanowisk komputerowych zabronione jest instalowanie oprogramowania i zmiana ustawień komputera, wykorzystywanie inne niż w celach naukowych.

10 WYPOŻYCZALNIAWYPOŻYCZALNIA Zapisy Aby zapisać się do biblioteki należy: Aby zapisać się do biblioteki należy:  okazać aktualną legitymację studencką lub indeks, dowód osobisty (studenci innych państwowych uczelni Aglomeracji Śląskiej, z którymi podpisano stosowną umowę – indeks z pieczątką macierzystej biblioteki),  wnieść opłatę za kartę biblioteczną. Zapisać się można: Zapisać się można:  na miejscu w Wypożyczalni,  zdalnie przez internet http://www.bg.polsl.pl/opacwww - należy pamiętać o aktywowaniu konta w ciągu 7 dni kalendarzowych. http://www.bg.polsl.pl/opacwww WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

11 Zamawianie książek Książki zamawia się poprzez katalog komputerowy w systemie OPACWWW w bibliotece lub poprzez internet: www.bg.polsl.pl/opacwww www.bg.polsl.pl/opacwww Zamówione książki należy odebrać w Wypożyczalni w ciągu 7 dni kalendarzowych. WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

12 Rezerwacja książek Jeżeli wszystkie pozycje danego tytułu są wypożyczone można dokonać rezerwacji. System OPACWWW dopuszcza zarezerwowanie danego tytułu przez maksymalnie 3 czytelników jednocześnie. Rezerwacja książek następuje w ramach limitu wypożyczeń. O pojawieniu się zarezerwowanej książki (zwróceniu jej przez innego czytelnika) powiadamiamy e-mailem. WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

13 Limity wypożyczeń Maksymalnie wypożyczyć można: studenci Politechniki Śląskiej – 10 książek na 5 miesięcy, pracownicy i doktoranci Politechniki Śląskiej – 20 książek na 1 rok, dyplomanci Politechniki Śląskiej – 20 książek na okres 3 miesięcy, słuchacze studiów podyplomowych Politechniki Śląskiej – 5 książek na 5 miesięcy, studenci państwowych uczelni województwa śląskiego - 3 książki na 1 miesiąc, czytelnicy spoza uczelni, pod warunkiem wpłacenia kaucji za każdą wypożyczoną książkę – 3 książki na 2 tygodnie. WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

14 Zwrot książek Wypożyczone książki należy zwracać terminowo. 7 dni przed upływem terminu zwrotu Czytelnik jest o tym powiadamiany e-mailem*. Za nieterminowy zwrot książek jest naliczana opłata w wysokości 0,20 zł za egzemplarz za każdy dzień zwłoki. O początku naliczania opłaty Czytelnik jest informowany e-mailem*. WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK * Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia e-maila wynikający z przyczyn niezależnych od niej.

15 Prolongata (samodzielne przedłużenie książek) Czytelnik nie przekroczył terminu wypożyczenia żadnej książki, ma uregulowane ewentualne zaległości wobec Biblioteki, dana książka nie jest zamówiona przez innego Czytelnika. WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK Dopuszczalna jest trzykrotna samodzielna prolongata książki przez Czytelnika poprzez system OPACWWW. System dopuszcza prolongaty tylko wtedy, gdy:

16 Karty obiegowe WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK Karty obiegowe podpisywane są w Wypożyczalni w Holu Biblioteki.

17 CZYTELNIECZYTELNIE Część księgozbioru jest udostępniana na miejscu w czytelniach. Prawo korzystania z czytelni ma każda osoba po przedłożeniu karty bibliotecznej, legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego. Ze zbiorów w czytelni korzysta się na zasadzie wolnego dostępu do półek. Po wypełnieniu rewersu i przedłożeniu go osobie dyżurnej można wykonać kserokopie wybranych stron w punktach kserograficznych na terenie Biblioteki. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW NA MIEJSCU UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW NA MIEJSCU

18 Książki i skrypty znajdują się w w dwóch czytelniach: Czytelnia Ogólna I  energetyka, elektrotechnika, elektronika  automatyka, robotyka  informatyka, telekomunikacja  budowa maszyn  metalurgia, materiałoznawstwo  górnictwo  budownictwo i konstrukcje budowlane  inżynieria lądowa, inżynieria sanitarna  samochody i inne środki transportu  turystyka  ekonomia i marketing  bankowość i finanse  bhp, ergonomia  medycyna, biomateriały, biotechnologia Czytelnia Ogólna II  chemia, fizyka, matematyka  geografia, geologia  ekologia  architektura, rysunek techniczny  języki obce  historia, prawo, socjologia, filozofia  psychologia, pedagogika  organizacja i zarządzanie  zarządzanie: transportem, logistyką  zarządzanie: produkcją, kadrami  rachunkowość, księgowość, finanse  reklama, PR UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW NA MIEJSCU UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW NA MIEJSCU

19 Polskie i zagraniczne czasopisma naukowo-techniczne oraz prasa codzienna znajdują się w Czytelni Czasopism. Czasopism nie wypożycza się, można natomiast skopiować wybrane strony w punktach kserograficznych na terenie Biblioteki. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW NA MIEJSCU UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW NA MIEJSCU

20 Czytelnia Abstraktów i Prac Doktorskich Z prac doktorskich obronionych w Politechnice Śląskiej, wydawnictw abstraktowych w formie drukowanej, m.in. Chemical Abstracts oraz dostępu do baz danych (Beilstein, Chemical Abstracts) i czasopism elektronicznych można skorzystać w Czytelni Abstraktów i Prac Doktorskich. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW NA MIEJSCU UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW NA MIEJSCU

21 Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej udostępnia: patenty polskie, normy krajowe: PN, BN, wdrożenia norm EN, IEC, ISO; o tematyce zgodnej z profilem Politechniki Śląskiej, czasopisma patentowe i normalizacyjne, poradniki, wytyczne, instrukcje, przepisy, materiały pomocnicze, katalogi firmowe, leksykony, słowniki. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW NA MIEJSCU UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW NA MIEJSCU

22 PUNKTY KSEROGRAFICZNE Na terenie biblioteki kserokopie materiałów można wykonać w trzech pracowniach kserograficznych: parter (hall, obok wypożyczalni) Czynna: poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 19.00 parter (pokój naprzeciw windy) Czynna: poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 19.00 III piętro – pokój 301 Pracownia ta oferuje również skanowanie materiałów.

23 WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA Książki oraz artykuły z czasopism niedostępne w naszej Bibliotece można zamówić w Wypożyczalni Międzybibliotecznej. Zamówienia można składać osobiście lub e-mailem (na stronie domowej jest dostępny formularz). Koszt sprowadzenia: z bibliotek krajowych – 5 zł (zryczałtowana opłata pocztowa), opłata za wykonanie kserokopii artykułu, z bibliotek zagranicznych – 15 zł (zryczałtowana opłata pocztowa), koszty bankowe i opłata za wypożyczenie lub wykonanie kserokopii.

24 Nie wiesz: gdzie się udać, co dalej zrobić, jak szukać literatury, gdzie znaleźć potrzebne książki? Idź do Oddziału Informacji Naukowej! INFORMACJA NAUKOWO-TECHNICZNA

25 ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ pomaga w tematycznym wyszukiwaniu literatury, lokalizuje książki i czasopisma niedostępne w bibliotece, szkoli użytkowników w zakresie obsługi katalogu komputerowego, oferuje bibliograficzne i pełnotekstowe bazy danych oraz pomaga wszystkim zainteresowanym w ukierunkowanym poszukiwaniu, bezpłatnie udostępnia stanowiska komputerowe w celu przeszukania katalogów oraz dostępnych baz danych.

26 Dziękujemy za uwagę! Zapraszamy do odwiedzenia naszej Biblioteki! Zapraszamy do odwiedzenia naszej Biblioteki!


Pobierz ppt "Zapraszamy do Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej 44-100 Gliwice, ul. Kaszubska 23 tel. 032 237-15-51 fax 032 237-12-69 www.bg.polsl.plwww.bg.polsl.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google