Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 TEORIA WZROSTU (ROZWOJU) GOSPODARCZEGO RICARDO Charakterystyka ogólna 1. TWG Ricardo jako rozwinięcie – dynamiczna wersja – teorii podziału funkcjonalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 TEORIA WZROSTU (ROZWOJU) GOSPODARCZEGO RICARDO Charakterystyka ogólna 1. TWG Ricardo jako rozwinięcie – dynamiczna wersja – teorii podziału funkcjonalnego."— Zapis prezentacji:

1 1 TEORIA WZROSTU (ROZWOJU) GOSPODARCZEGO RICARDO Charakterystyka ogólna 1. TWG Ricardo jako rozwinięcie – dynamiczna wersja – teorii podziału funkcjonalnego 2. Ahistoryczny charakter (utożsamianie wzrostu z rozwojem) 3. Pesymistyczny wniosek końcowy – teoria stagnacji sekularnej

2 2 TEORIA WZROSTU (ROZWOJU) GOSPODARCZEGO RICARDO Podstawowe założenia 1. Prawo malejącej urodzajności/przychodów (PMP) 2. Prawo płacy Ricardo jako ekonomiczna wersja prawa ludności Malthusa 3. Równość (podobnie jak w neoklasycznej teorii wzrostu):  a) zysków z oszczędnościami b) oszczędności z inwestycjami

3 3 TEORIA WZROSTU (ROZWOJU) GOSPODARCZEGO RICARDO SKUTKI PRAWA MALEJĄCYCH PRZYCHODÓW Rolnictwo (górnictwo)  Produkt rośnie wolniej niż zatrudnienie i koszty  Rośnie poziom rent gruntowych i ich udział w produkcie  Postęp techniczny nie rekompensuje skutków PMP ani w krótkim ani w długim okresie Przemysł (przetwórstwo, usługi) Skutki PMP równoważone przez postęp techniczny i korzyści skali Cała gospodarka W długim okresie (tendencja sekularna) przewaga malejących przychodów  spadek tempa wzrostu produktu społecznego

4 4 Przyczyny wzrostu płac naturalnych (w długim okresie) 1. PMP  wzrost rent, wzrost cen produktów rolnych, wzrost funduszu utrzymania" robotników 2. czynnik kulturowo-instytucjonalny Skutki wzrostu płac naturalnych (w długim okresie) spadek zysków  spadek akumulacji  spadek stopy wzrostu Teoria wzrostu gospodarczego Ricardo

5 5 TEORIA WZROSTU GOSPODARCZEGO RICARDO Popyt na pracę zależy także od akumulacji kapitału: K – kapitał, q- parametr zmienny w czasie (zależny głownie od rentowności kapitału) Stopa akumulacji zależy od 1. poziomu „czystego dochodu” (różnicy między dochodem całkowitym a funduszem utrzymania robotników) 2. Skłonności kapitalistów do oszczędzania (zależnej z kolei od różnicy między rzeczywistą a „minimalną” stopą zysku)

6 6 Teoria wzrostu gospodarczego Ricardo  „MECHANIZM” TENDENCJI DO STAGNACJI SEKULARNEJ  Warunki produkcji na działkach najgorszych (renta = 0) określają płace naturalne   PMP prowadzi do wzrostu rent jak i płac naturalnych   Następuje redukcja „czystego dochodu” (potencjalnej akumulacji)   Stopa zysku spada do poziomu minimalnego   Spada akumulacja   Spada stopa zysku (teoretycznie do poziomu zerowego)

7 7 Teoria wzrostu gospodarczego Ricardo CECHY STANU STACJONARNEGO (WZROST ZEROWY)  Brak akumulacji netto (stały zasób kapitału)  Maksymalny możliwy poziom ludności  Stałe płace  Zyski wystarczające jedynie na kompensację „naturalnego ryzyka’ (minimalne)

8 8 Teoria wzrostu gospodarczego Ricardo Ocena teorii wzrostu Ricardo, wnioski i porównania 1. Tendencja do wzrostu zerowego (stagnacji sekularnej) jest wspólna dla teorii Ricardo i Smitha 2. Inne są u nich przyczyny stagnacji sekularnej  Smith: absolutna ograniczoność zasobów naturalnych (naturalna granica/bariera wzrostu) oraz wzrost płac wywołany stabilizacją liczby ludności i rosnącą konkurencją o pracę)  Ricardo: PMP (rolnictwo i przemysł wydobywczy)  wzrost cen i płac

9 9 Teoria wzrostu gospodarczego Ricardo Ocena teorii wzrostu Ricardo, wnioski i porównania 3. Ricardo: stan stacjonarny może być osiągnięty przy różnym poziomie dobrobytu (zależnie od wzrostu płac) 4. Przyczyny braku „zgodności zewnętrznej” teorii Ricardo  Postęp techniczny w rolnictwie (osłabiający negatywne skutki PMP)  Zmiany w strukturze konsumpcji robotników (malejący udział żywności (wolniejszy wzrost płac naturalnych nawet w warunkach działania PMP) 5. Współczesne koncepcje wzrostu zerowego (charakter postulatywno-normatywny w odróżnieniu od pozytywnego charakteru teorii Ricardo)


Pobierz ppt "1 TEORIA WZROSTU (ROZWOJU) GOSPODARCZEGO RICARDO Charakterystyka ogólna 1. TWG Ricardo jako rozwinięcie – dynamiczna wersja – teorii podziału funkcjonalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google