Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Renata Sławińska Biblioteka Uniwersytetu Medycznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Renata Sławińska Biblioteka Uniwersytetu Medycznego"— Zapis prezentacji:

1 System biblioteczno-informacyjny Uczelni przez pryzmat nowych inwestycji
Renata Sławińska Biblioteka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

2 Kalendarium inwestycji
Centrum Naukowej Informacji Medycznej Ogłoszenie konkursu Program funkcjonalno-użytkowy Pozwolenie na budowę Rozstrzygnięcie konkursu; Umowa na prace projektowe Ugoda; Konieczność budowy Oddanie do użytku Wyłonienie wykonawcy; Rozpoczęcie budowy 2006 2007 2008 2010 2000 2014 2009 2011 Program funkcjonalno- użytkowy Wyłonienie wykonawcy „zaprojektuj i wybuduj” Decyzja o budowie Oddanie do użytku Rozpoczęcie budowy Przyznanie środków finansowych z PO Nowa Farmacja – Biblioteka Wydziałowa

3 Centrum Naukowej Informacji Medycznej
Obiekt wielofunkcyjny 6-kondygnacyjny: nowoczesna biblioteka (wolny dostęp do zbiorów na dwóch kondygnacjach, 4 pokoje pracy grupowej, 10 pokoi pracy indywidualnej, ogólnouczelniana pracownia digitalizacji i repozytorium uczelnianego, magazyn zamknięty wyposażony w elektryczne regały kompaktowe, itd.), ogólnodostępny zespół dydaktyczno-konferencyjny (2 sale seminaryjne, 2 sale konferencyjne amfiteatralne z możliwością połączenia w jedno audytorium, laboratorium multimedialne), dział wydawnictw i promocji uczelni, część administracyjno-techniczna, powierzchnia wystawowa, księgarnia, parking podziemny. Powierzchnia działki – m². Całkowita powierzchnia użytkowa obiektu – , 06 m².

4 Centrum Naukowej Informacji Medycznej

5 Centrum Naukowej Informacji Medycznej

6 Nowa Farmacja – Filia Biblioteki UM
W kwietniu 2009 r. zatwierdzono powiązania funkcjonalne w obrębie Biblioteki Wydziałowej „Nowej Farmacji”. Na potrzeby jednostki przeznaczono łącznie ~800 m² na dwóch kondygnacjach, w tym: 450 m² - magazyn z wolnym dostępem do zbiorów, 240 m² - magazyn zamknięty, 10 m² - samoobsługowe centrum wydruku, 100 m² - pracownie biblioteczne.

7 Nowa Farmacja – Filia Biblioteki UM

8 Nowa Farmacja – Filia Biblioteki UM
Legvan Lucyna Gembal-Skrobotowicz (pracownia projektowa MANAGEM) mdd (Office Furniture Factory)

9 Nowy układ zbiorów - klasyfikacja NLM
2007 r. – decyzja o zastosowaniu w organizacji zbiorów w wolnym dostępie National Library of Medicine Classification (w odniesieniu do książek). I etap – wprowadzenie klasyfikacji w układzie zbiorów w Czytelni Ogólnej r. – decyzja o ujednoliceniu klasyfikacji NLM we wszystkich jednostkach Biblioteki Uczelnianej. II etap - Przygotowanie zbiorów Biblioteki Głównej i Filii nr 1- Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego do klasyfikacji (wszystkich wydanych począwszy od roku 2000) r. – Pozyskanie środków finansowych w ramach DUN na zastosowanie klasyfikacji NLM w organizacji zbiorów (planowane zakończenie prac – wrzesień 2012 r.) r. – Zastosowanie symbolu klasyfikacji NLM w sygnaturze wolnego dostępu.

10 Nowy układ zbiorów - sygnatura SWD
Czerwiec 2012 r. - zainstalowanie modułu SWD, zdefiniowanie struktury i wyglądu nalepki SWD: określenie liczby pół, z których będzie składać się wydruk, wskazanie pól, z których pobierane będą dane (dostępne elementy etykiety: klasyfikacja, autor, tytuł, sygnatura, rok wydania, numer tomu, tom/część/zeszyt, numeracja czasopism, inwentarz, instytucja). Sierpień 2012 r. – rozpoczęcie oklejania zbiorów etykietą SWD zamiast tradycyjną nalepką z kodem kreskowym. Klasyfikacja NLMC Autor, tytuł, rok wydania Sygnatura = Numer inwentarzowy Siglum i kod kreskowy

11 System zabezpieczenia zbiorów
System zabezpieczenia i udostępniania zbiorów bibliotecznych w oparciu o technologię RFID: elementy zabezpieczenia zbiorów (bramki kontrolne RFID, stanowiska kodowania etykiet), stanowiska pracownicze do obsługi wypożyczeń i zwrotów, urządzenia do samodzielnych wypożyczeń i zwrotów, urządzenia do kontroli księgozbioru, „inteligentne półki” do samodzielnych zwrotów, najmniejsza biblioteka świata. W trakcie realizacji - montaż elementów zabezpieczenia zbiorów w Bibliotece Wydziału Farmaceutycznego.

12 Najmniejsza biblioteka świata
by Nedap Librix

13 Było, jest, będzie? Przyczyna:
uzyskanie nowej powierzchni, atrakcyjnej architektonicznie, stwarzającej nowe możliwości. Skutek: zmiany w strukturze organizacyjnej, nowy układ zbiorów (pozyskanie środków finansowych w ramach DUN), nowoczesny system zabezpieczenia i udostępniania zbiorów, nowe zdania i obowiązki części personelu (organizacja księgozbiorów, digitalizacja), przyśpieszenie prac związanych z retrokonwersją (pozyskanie środków finansowych w ramach DUN), reorganizacja przestrzeni bibliotecznej oraz ujednolicenie i zacieśnienie współpracy z bibliotekami filialnymi, identyfikacja graficzna (logotyp, etykiety, nowa strona domowa Biblioteki). Na etapie decyzji: Czy jest nam niezbędna instalacja modułu obsługi przeprowadzki (moduł „Skontrum – Spis z natury”), zawierającego mechanizmy, które w oparciu o kody kreskowe umożliwiają rejestrację takich zadań, jak: przekazanie do transportu i przyjęcie dokumentów w nowej siedzibie (powiązane z informacją o numerze kartonu, jego zawartości i aktualnym statusie dokumentu).

14 Renata Sławińska renata.slawinska@am.wroc.pl
Dziękuję za uwagę Renata Sławińska


Pobierz ppt "Renata Sławińska Biblioteka Uniwersytetu Medycznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google