Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 55 55 www.mf.gov.pl Kierunki zmian i ułatwień dla biznesu Tomasz Michalak Departament Polityki Celnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 55 55 www.mf.gov.pl Kierunki zmian i ułatwień dla biznesu Tomasz Michalak Departament Polityki Celnej."— Zapis prezentacji:

1 ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 55 55 www.mf.gov.pl Kierunki zmian i ułatwień dla biznesu Tomasz Michalak Departament Polityki Celnej Dyrektor

2 Podstawy działania Działamy i zmieniamy się - planowo, - przewidywalnie - konsekwentnie w oparciu o publicznie znane dokumenty: Przepisy prawa Przepisy prawa Strategia Działania na lata 2010-2015. Służba Celna 2015+ Strategia Działania na lata 2010-2015. Służba Celna 2015+ Modernizacja SC na lata 2008-2011 Modernizacja SC na lata 2008-2011 Program Antykorupcyjny Program Antykorupcyjny Program e-CŁO Program e-CŁO Priorytety rozwojowe 3i INTERNET, INTELLIGENCE, INNOVATION Priorytety rozwojowe 3i INTERNET, INTELLIGENCE, INNOVATION

3 Rewizja strategii działania Służby Celnej Priorytety rozwojowe 3i INTERNET wykorzystanie narzędzi elektronicznych i obecność w środowisku cyfrowym INTELLIGENCE inteligentne wykorzystanie wiedzy INNOVATION dążenie do wdrożenia nowych rozwiązań

4 New public management (NPM) Zwiększenie efektywności administracji celnej poprzez: Wyznaczanie celów i monitorowanie wyników – strategiczne myślenie Wyznaczenie standardów usług i korzystanie z rozwiązań benchmarkingowych, budowanie odpowiedzialności administracji za świadczone usługi – sprawność Wprowadzanie rozwiązań nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi – zaangażowanie Otwartość na sygnały płynące z otoczenia i z wnętrza organizacji Automatyzacja procesów na rzecz zredukowania biurokracji

5 PODSUMOWANIE KIERUNEK ROZWOJU Służba celna innowacyjnie wykorzystuje wiedzę do świadczenia lepszych usług w erze cyfrowego stylu życia

6 Kierunki dalszych zmian zapowiadane na spotkaniu w maju 2012 – stan realizacji Zmiany przepisów: Ustawa o Służbie Celnej Ustawa o Służbie Celnej – m.in. uproszczenie audytu Prawo celne i Rozporządzenia Prawo celne i Rozporządzenia – Niższe opłaty za depozyt, zniesienie opłat za badanie towaru z urzędu, dalsze upraszczanie formularzy, ułatwienia wystawianiu TIR i Świadectw Pochodzenia Podatki: akcyza, VAT Podatki: akcyza, VAT – Akcyza: 19 zmian (dogodniejsze terminy, niższe sankcje, mniej upoważnień. VAT: prace nad zmianą ustawy Deregulacja zawodu agenta celnego - propozycje Ministra Sprawiedliwości Deregulacja zawodu agenta celnego - propozycje Ministra Sprawiedliwości

7 Funkcjonowanie Służby Celnej: Analiza ryzyka na rzecz ułatwień Analiza ryzyka na rzecz ułatwień – Segmenty ryzyka Ułatwienia jako uzupełnienie AEO i procedur uproszczonych Ułatwienia jako uzupełnienie AEO i procedur uproszczonych – Wsparcie przedsiębiorstw średniego i niskiego ryzyka Ułatwienia na granicy Ułatwienia na granicy – e-Booking BUS, e-Booking TRUCK, Zielony Pas AEO Realizacja Programu e-CŁO Realizacja Programu e-CŁO – AIS, AES, ZEFIR2, SZPROT i in, oraz COPD w Radomiu Realizacja Strategii Działania Realizacja Strategii Działania – Inicjatywy strategiczne z perspektywy klienta np. SINGLE WINDOW Kierunki dalszych zmian zapowiadane na spotkaniu w maju 2012 – stan realizacji

8 Deregulacja Projekt założeń ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce Obszar cła Obszar akcyzy Projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych Zmiana przepisów dotyczących zawodu agenta celnego

9 Deregulacja – obszar cła Ustawa Prawo celne – miejsca uznane dedykowane (propozycja przekazana Ministrowi Gospodarki) rozszerzenie delegacji dot. wydania rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego dodanie kryteriów podmiotowych kwalifikujących do uznania miejsca

10 Deregulacja – obszar akcyzy Składanie deklaracji przez Internet Stosowanie procedur uproszczonych do wyrobów akcyzowych Rozszerzenie kręgu podmiotów mogących się ubiegać o zwrot zapłaconego od wyrobów akcyzowych podatku akcyzowego w związku z ich wywozem z terytorium kraju Odstąpienie od obowiązku powiadamiania naczelnika urzędu celnego przez podatników o formie prowadzonej ewidencji

11 Organizacja procesu wydawania pozwoleń Zmiana zarządzenia MF w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (od 1 stycznia 2013) Stworzenie komórki obsługi przedsiębiorców w izbie celnej Postępowania w zakresie wszystkich pozwoleń, jak również zarządzania nimi tj. monitoring, ponowna ocena, nadzór będą realizowane przez jedną komórkę ic Wiedza o przedsiębiorcy i jego pozwoleniach w jednym miejscu, czego rezultatem będzie: Przyspieszenie postępowania Wzrost efektywności monitoringu Zmniejszenie biurokracji Uniknięcie dublowania czynności Jeden punkt kontaktu z SC w zakresie pozwoleń

12 Zielone pasy dla AEO

13 Program „e-Cło” – architektura logiczna Kolor zielony = systemy dla biznesu 13 ARIADNA (Hurtownia danych) NCTS 2 (Obsługa tranzytu ) ZEFIR 2 (System Rozliczeń Finansowych) EMCS (Obsługa Akcyzy) ISZTAR 4 (Taryfa Celna) HERMES 2 (Kadry, Szkolenia) ECIP/SEAP (System Informacji i Komunikacji) Warstwa referencyjna i informacyjna Warstwa operacyjna ECS/AES (Obsługa Eksportu) AEO/EORI/ SZPROT (Obsługa podmiotów) Warstwa analityczna INFRA ZISAR (Analiza ryzyka) ARIADNA 2 (Hurtownia danych) ICS/AIS (Obsługa importu) OSOZ 2 (Obsługa zabezpieczeń) Warstwa zarządcza HERMES 2 SZPADA (Zarz. procesowe) PDR (Dane ref.) Warstwa infrastrukturalna Help DeskPKIMCATEST REG

14 Stan realizacji Programu e-Cło Ogłoszone przetargi dla części projektów Do 31.12.2012r. Planowane podpisanie wszystkich umów z wykonawcami zewnętrznymi Do 31.12.2013r. Planowane zakończenie Projektu „Programu e-Cło” i osiągnięcie zaplanowanych wskaźników produktów Programu 31.12.2014r. Oczekiwany/pożądany termin zakończenia Programu – osiągniecie rezultatów, stabilizacja

15 Jednostka PAC Sty.2012Sty.2012 Lu.2012 Ma.2012Ma.2012 Kwi.2012Kwi.2012 Maj 2012 Czer.2012Czer.2012 Lip.201 2 %%%% IC Biała Podlaska35,30 36,0736,07 40,7838,7342,6342,4445,23 IC Białystok59,2753,6052,13 51,5451,54 55,59 52,6052,60 53,53 IC GdyniaIC Gdynia 84,1086,22 85,4385,43 86,0887,84 88,3488,34 88,85 IC Katowice 54,9354,93 58,1758,17 65,66 65,7265,72 66,0966,09 69,7969,92 IC KielceIC Kielce 53,4160,87 59,4259,42 75,0983,25 85,8785,87 84,32 IC Kraków 65,9565,95 64,6664,66 67,6970,9980,8779,8583,41 IC Łódź59,3556,2363,1261,7963,36 61,2061,20 70,49 IC Olsztyn 41,7841,78 48,5747,55 48,1148,11 49,8649,86 51,9049,66 IC Opole72,9273,47 67,8367,83 68,2968,29 72,35 73,3873,38 79,53 IC PoznańIC Poznań 52,8552,85 54,7952,4255,0257,5055,0358,44 IC Przemyśl38,68 43,8143,81 40,79 46,5646,56 49,0852,9050,02 IC Rzepin56,7457,3353,8260,1661,72 62,6462,64 64,2664,26 IC Szczecin 69,6269,62 69,1671,8777,4580,25 79,6479,64 81,35 IC ToruńIC Toruń 65,23 74,5474,54 74,3563,9967,70 70,7370,73 75,71 IC Warszawa57,6361,5061,88 61,5561,55 62,1262,12 66,5066,50 68,20 IC Wrocław76,21 78,2878,28 78,4880,5782,6884,1183,64 PAC 61,0663,1863,9564,8167,33 69,0069,00 70,57 Zgłoszenia elektroniczne Import * Marzec 2011 – 13%, Październik 2012 – 75% * Eksport i tranzyt: 100% zgłoszeń elektronicznych

16 Krajowa Szyna Usług (KSU) Resortowa Szyna Usług (RSU) SŁUŻBA CELNA Resortowa Szyna Usług (RSU) SŁUŻBA CELNA System/ Rejestr 1 System/ Rejestr 1 System/ Rejestr 2 System/ Rejestr 2 System/ Rejestr 3 System/ Rejestr 3 System/ Rejestr N System/ Rejestr N Ogólnopolski KUP / KAP Portfolio usług Służby Celnej Urząd 1 Urząd 2 … Urząd N LD B Internet/ STAP (OST) Model architektury SINGLE WINDOW ePUAP pozwolenie Front end ePUAP pozwolenie Internet pozwolenie

17 Nasi klienci Przedsiębiorcy są różni Różne kryteria  Duzi – Średni - Mali  Nowi - z pewną praktyką –doświadczeni  Przestrzegający przepisów – nie zawsze poprawni – przestępcy  AEO – procedury uproszczone – zwykłe odprawy  dużo odpraw – przeciętna liczba odpraw – odprawy okazjonalne  Duże – średnie – małe należności do budżetu Potrzebne jest: równe traktowanie, ale różne podejście

18 . Zmiana podejścia w kierunku zwiększenia zakresu uproszczeń, ułatwień i przyjaznego podejścia do legalnego biznesu, a jednocześnie większej selektywności i efektywności kontroli. poprzez: wykorzystanie analizy ryzyka zarówno dla określenia poziomu kontroli, jak i ułatwień, czemu służyć może podział firm pod względem ich stosunku do przestrzegania prawa - segmentacja. wykorzystanie doświadczeń innych krajów - COMPLIANCE

19 Cele wprowadzenia segmentacji 1.Wsparcie legalnej działalności 2. Racjonalne wykorzystanie sił i środków poprzez ukierunkowanie kontroli na zjawiska i podmioty wysokiego ryzyka Założenia segmentacji 1.Podział podmiotów na grupy pod kątem poziomu ryzyka naruszenia przepisów prawa, według jednolitych kryteriów 2. Wyłączenie z segmentacji podmiotów, które uzyskały pozwolenia AEO lub pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej – wiarygodni przedsiębiorcy.

20 Segmentacja Poziom ryzyka Zakres ułatwień i kontroli do 10% ? Ułatwienia Kontrola AEO/PU/SASP

21 Segmentacja przedsiębiorców: Podmioty posiadające certyfikat AEO lub pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej Podmioty niskiego ryzyka Podmioty średniego ryzyka Podmioty wysokiego ryzyka - PROPOZYCJA -

22 PROCEDURA UPROSZCZONA Udział pozycji towarowych w uproszczeniach do pozycji towarowych ogółem w poszczególnych państwach UE Lp. PaństwoEksport średnia UE70,22% 1 SE93,10% 2 DE92,83% 3 SI91,43% 4 IT83,33% 5 BE71,96% 6 CZ76,79% 7 FR60,94% 8 HU57,49% 9 ES47,43% 10 PL45,63% 11 SK37,51% 12 RO36,77% 13 EE16,23% 14 UK12,44% 15 PT13,34% 16 LT6,48% 17 LV4,50% 18 AT1,41% 19 FI1,29% 20 EL1,96% Lp. PaństwoImport średnia UE76,98% 1 NL96,19% 2 UK86,93% 3 SE76,71% 4 IT74,44% 5 BE72,51% 6 DE70,54% 7 SI55,98% 8 FR50,83% 9 CZ48,30% 10 AT46,62% 11 HU46,02% 12 PL43,20% 13 SK35,89% 14 PT30,50% 15 IE28,07% 16 ES16,81% 17 RO10,73% 18 FI6,97% 19 LT5,94% 20LV3,44%

23 Zamiast dziękuję... ZAPRASZAMY !!!


Pobierz ppt "Ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 55 55 www.mf.gov.pl Kierunki zmian i ułatwień dla biznesu Tomasz Michalak Departament Polityki Celnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google