Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierunki zmian i ułatwień dla biznesu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierunki zmian i ułatwień dla biznesu"— Zapis prezentacji:

1 Kierunki zmian i ułatwień dla biznesu
Tomasz Michalak Departament Polityki Celnej Dyrektor ul. Świętokrzyska 12 Warszawa tel.:

2 Podstawy działania Działamy i zmieniamy się - planowo,
- przewidywalnie - konsekwentnie w oparciu o publicznie znane dokumenty: Przepisy prawa Strategia Działania na lata Służba Celna 2015+ Modernizacja SC na lata Program Antykorupcyjny Program e-CŁO Priorytety rozwojowe 3i INTERNET, INTELLIGENCE, INNOVATION

3 Rewizja strategii działania Służby Celnej
Priorytety rozwojowe 3i INTERNET wykorzystanie narzędzi elektronicznych i obecność w środowisku cyfrowym INTELLIGENCE inteligentne wykorzystanie wiedzy INNOVATION dążenie do wdrożenia nowych rozwiązań

4 New public management (NPM)
Zwiększenie efektywności administracji celnej poprzez: Wyznaczanie celów i monitorowanie wyników – strategiczne myślenie Wyznaczenie standardów usług i korzystanie z rozwiązań benchmarkingowych, budowanie odpowiedzialności administracji za świadczone usługi – sprawność Wprowadzanie rozwiązań nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi – zaangażowanie Otwartość na sygnały płynące z otoczenia i z wnętrza organizacji Automatyzacja procesów na rzecz zredukowania biurokracji

5 Służba celna innowacyjnie wykorzystuje wiedzę
PODSUMOWANIE KIERUNEK ROZWOJU Służba celna innowacyjnie wykorzystuje wiedzę do świadczenia lepszych usług w erze cyfrowego stylu życia

6 Kierunki dalszych zmian zapowiadane na spotkaniu w maju 2012
– stan realizacji Zmiany przepisów: Ustawa o Służbie Celnej m.in. uproszczenie audytu Prawo celne i Rozporządzenia Niższe opłaty za depozyt, zniesienie opłat za badanie towaru z urzędu, dalsze upraszczanie formularzy, ułatwienia wystawianiu TIR i Świadectw Pochodzenia Podatki: akcyza, VAT Akcyza: 19 zmian (dogodniejsze terminy, niższe sankcje, mniej upoważnień. VAT: prace nad zmianą ustawy Deregulacja zawodu agenta celnego - propozycje Ministra Sprawiedliwości

7 Kierunki dalszych zmian zapowiadane na spotkaniu w maju 2012
– stan realizacji Funkcjonowanie Służby Celnej: Analiza ryzyka na rzecz ułatwień Segmenty ryzyka Ułatwienia jako uzupełnienie AEO i procedur uproszczonych Wsparcie przedsiębiorstw średniego i niskiego ryzyka Ułatwienia na granicy e-Booking BUS, e-Booking TRUCK, Zielony Pas AEO Realizacja Programu e-CŁO AIS, AES, ZEFIR2, SZPROT i in, oraz COPD w Radomiu Realizacja Strategii Działania Inicjatywy strategiczne z perspektywy klienta np. SINGLE WINDOW

8 Deregulacja Projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych Zmiana przepisów dotyczących zawodu agenta celnego Projekt założeń ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce Obszar cła Obszar akcyzy

9 Deregulacja – obszar cła
Ustawa Prawo celne – miejsca uznane dedykowane (propozycja przekazana Ministrowi Gospodarki) rozszerzenie delegacji dot. wydania rozporządzenia Ministra Finansów  w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego dodanie kryteriów podmiotowych kwalifikujących do uznania miejsca

10 Deregulacja – obszar akcyzy
Składanie deklaracji przez Internet Stosowanie procedur uproszczonych do wyrobów akcyzowych Rozszerzenie kręgu podmiotów mogących się ubiegać o zwrot zapłaconego od wyrobów akcyzowych podatku akcyzowego w związku z ich wywozem z terytorium kraju Odstąpienie od obowiązku powiadamiania naczelnika urzędu celnego przez podatników o formie prowadzonej ewidencji

11 Organizacja procesu wydawania pozwoleń
Zmiana zarządzenia MF w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (od 1 stycznia 2013) Stworzenie komórki obsługi przedsiębiorców w izbie celnej Postępowania w zakresie wszystkich pozwoleń, jak również zarządzania nimi tj. monitoring, ponowna ocena, nadzór będą realizowane przez jedną komórkę ic Wiedza o przedsiębiorcy i jego pozwoleniach w jednym miejscu, czego rezultatem będzie: Przyspieszenie postępowania Wzrost efektywności monitoringu Zmniejszenie biurokracji Uniknięcie dublowania czynności Jeden punkt kontaktu z SC w zakresie pozwoleń

12 Zielone pasy dla AEO

13 Program „e-Cło” – architektura logiczna
Kolor zielony = systemy dla biznesu 13 ARIADNA (Hurtownia danych) NCTS 2 (Obsługa tranzytu) ZEFIR 2 (System Rozliczeń Finansowych) EMCS (Obsługa Akcyzy) ISZTAR 4 (Taryfa Celna) HERMES 2 (Kadry, Szkolenia) ECIP/SEAP (System Informacji i Komunikacji) Warstwa referencyjna i informacyjna Warstwa operacyjna ECS/AES (Obsługa Eksportu) AEO/EORI/ SZPROT (Obsługa podmiotów) Warstwa analityczna INFRA ZISAR (Analiza ryzyka) ARIADNA 2 ICS/AIS (Obsługa importu) OSOZ 2 (Obsługa zabezpieczeń) zarządcza SZPADA (Zarz. procesowe) PDR (Dane ref.) Warstwa infrastrukturalna Help Desk PKI MCA TEST REG 13

14 Stan realizacji Programu e-Cło
Ogłoszone przetargi dla części projektów Do r. Planowane podpisanie wszystkich umów z wykonawcami zewnętrznymi Do r. Planowane zakończenie Projektu „Programu e-Cło” i osiągnięcie zaplanowanych wskaźników produktów Programu r. Oczekiwany/pożądany termin zakończenia Programu – osiągniecie rezultatów, stabilizacja

15 Zgłoszenia elektroniczne Import *
Marzec 2011 – 13%, Październik 2012 – 75% Jednostka PAC Sty.2012 Lu.2012 Ma.2012 Kwi.2012 Maj 2012 Czer.2012 Lip.2012 % IC Biała Podlaska 35,30 36,07 40,78 38,73 42,63 42,44 45,23 IC Białystok 59,27 53,60 52,13 51,54 55,59 52,60 53,53 IC Gdynia 84,10 86,22 85,43 86,08 87,84 88,34 88,85 IC Katowice 54,93 58,17 65,66 65,72 66,09 69,79 69,92 IC Kielce 53,41 60,87 59,42 75,09 83,25 85,87 84,32 IC Kraków 65,95 64,66 67,69 70,99 80,87 79,85 83,41 IC Łódź 59,35 56,23 63,12 61,79 63,36 61,20 70,49 IC Olsztyn 41,78 48,57 47,55 48,11 49,86 51,90 49,66 IC Opole 72,92 73,47 67,83 68,29 72,35 73,38 79,53 IC Poznań 52,85 54,79 52,42 55,02 57,50 55,03 58,44 IC Przemyśl 38,68 43,81 40,79 46,56 49,08 52,90 50,02 IC Rzepin 56,74 57,33 53,82 60,16 61,72 62,64 64,26 IC Szczecin 69,62 69,16 71,87 77,45 80,25 79,64 81,35 IC Toruń 65,23 74,54 74,35 63,99 67,70 70,73 75,71 IC Warszawa 57,63 61,50 61,88 61,55 62,12 66,50 68,20 IC Wrocław 76,21 78,28 78,48 80,57 82,68 84,11 83,64 PAC 61,06 63,18 63,95 64,81 67,33 69,00 70,57 * Eksport i tranzyt: 100% zgłoszeń elektronicznych

16 Krajowa Szyna Usług (KSU)
Model architektury SINGLE WINDOW ePUAP System/ Rejestr 1 System/ Rejestr 2 System/ Rejestr 3 System/ Rejestr N pozwolenie Resortowa Szyna Usług (RSU) SŁUŻBA CELNA Portfolio usług Służby Celnej pozwolenie Front end ePUAP Ogólnopolski KUP / KAP Internet Krajowa Szyna Usług (KSU) pozwolenie Internet/ STAP (OST) Urząd 1 Urząd 2 Urząd N pozwolenie pozwolenie pozwolenie LDB LDB LDB 16

17 Nasi klienci Przedsiębiorcy są różni Różne kryteria Potrzebne jest:
Duzi – Średni - Mali Nowi - z pewną praktyką –doświadczeni Przestrzegający przepisów – nie zawsze poprawni – przestępcy AEO – procedury uproszczone – zwykłe odprawy dużo odpraw – przeciętna liczba odpraw – odprawy okazjonalne Duże – średnie – małe należności do budżetu Potrzebne jest: równe traktowanie, ale różne podejście

18 wykorzystanie doświadczeń innych krajów - COMPLIANCE
. Zmiana podejścia w kierunku zwiększenia zakresu uproszczeń, ułatwień i przyjaznego podejścia do legalnego biznesu, a jednocześnie większej selektywności i efektywności kontroli. poprzez: wykorzystanie analizy ryzyka zarówno dla określenia poziomu kontroli, jak i ułatwień, czemu służyć może podział firm pod względem ich stosunku do przestrzegania prawa - segmentacja. wykorzystanie doświadczeń innych krajów - COMPLIANCE

19 Cele wprowadzenia segmentacji Założenia segmentacji
Wsparcie legalnej działalności 2. Racjonalne wykorzystanie sił i środków poprzez ukierunkowanie kontroli na zjawiska i podmioty wysokiego ryzyka Założenia segmentacji Podział podmiotów na grupy pod kątem poziomu ryzyka naruszenia przepisów prawa, według jednolitych kryteriów 2. Wyłączenie z segmentacji podmiotów, które uzyskały pozwolenia AEO lub pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej – wiarygodni przedsiębiorcy.

20 ? Segmentacja Ułatwienia Zakres ułatwień i kontroli do 10% Kontrola
AEO/PU/SASP ? do 10% Kontrola Poziom ryzyka

21 Segmentacja przedsiębiorców:
Podmioty posiadające certyfikat AEO lub pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej Podmioty niskiego ryzyka Podmioty średniego ryzyka Podmioty wysokiego ryzyka - PROPOZYCJA -

22 PROCEDURA UPROSZCZONA Udział pozycji towarowych w uproszczeniach do pozycji towarowych ogółem w poszczególnych państwach UE Lp. Państwo Import średnia UE 76,98% 1 NL 96,19% 2 UK 86,93% 3 SE 76,71% 4 IT 74,44% 5 BE 72,51% 6 DE 70,54% 7 SI 55,98% 8 FR 50,83% 9 CZ 48,30% 10 AT 46,62% 11 HU 46,02% 12 PL 43,20% 13 SK 35,89% 14 PT 30,50% 15 IE 28,07% 16 ES 16,81% 17 RO 10,73% 18 FI 6,97% 19 LT 5,94% 20 LV 3,44% Lp. Państwo Eksport średnia UE 70,22% 1 SE 93,10% 2 DE 92,83% 3 SI 91,43% 4 IT 83,33% 5 BE 71,96% 6 CZ 76,79% 7 FR 60,94% 8 HU 57,49% 9 ES 47,43% 10 PL 45,63% 11 SK 37,51% 12 RO 36,77% 13 EE 16,23% 14 UK 12,44% 15 PT 13,34% 16 LT 6,48% 17 LV 4,50% 18 AT 1,41% 19 FI 1,29% 20 EL 1,96%

23 Zamiast dziękuję... ZAPRASZAMY !!!


Pobierz ppt "Kierunki zmian i ułatwień dla biznesu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google