Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mateusz Szczurek Minister Finansów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mateusz Szczurek Minister Finansów"— Zapis prezentacji:

1 Mateusz Szczurek Minister Finansów
Struktura organizacyjna Ministerstwa Finansów oraz podporządkowanie organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Finansów Mateusz Szczurek Minister Finansów Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych LUDWIK KOTECKI Główny Ekonomista Ministerstwa Finansów Samodzielne Stanowisko do Spraw Finansów GEM Gabinet Polityczny Biuro Ministra BMI Podsekretarz Stanu Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej Generalny Inspektor Informacji Finansowej AGNIESZKA KRÓLIKOWSKA Sekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych IZABELA LESZCZYNA Sekretarz Stanu JANUSZ CICHOŃ Podsekretarz Stanu HANNA MAJSZCZYK Podsekretarz Stanu Szef Służby Celnej JACEK KAPICA Podsekretarz Stanu DOROTA PODEDWORNA- TARNOWSKA Podsekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych ARTUR RADZIWIŁŁ Dyrektor Generalny MIROSŁAWA BORYCZKA Departament Wspierania Polityk Gospodarczych PG Departament Prawny PR Departament Budżetu Państwa BP Departament Kontroli Skarbowej KS Departament Informatyzacji Usług Publicznych IU Departament Długu Publicznego DP Departament Polityki Wydatkowej PW Departament Finansów i Księgowości FK Biuro Edukacji Finansowej BEF Departament Kontroli Celnej, Podatkowej, i Kontroli Gier CP Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej DR Departament Polityki Makroekonomicznej PM Departament Finansów Samorządu Terytorialnego ST Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej DO Departament Strategii Systemu Informacyjnego DS Departament Polityki Podatkowej PK Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji DB Departament Ceł DC Departament Zagraniczny DZ Departament Rozwoju Rynku Finansowego FN Biuro Wsparcia Technicznego i Obsługi BWT Departament Wywiadu Skarbowego WS Departament Podatku od Towarów i Usług PT Departament Instytucji Płatniczej IP Departament Służby Celnej SC Departament Unii Europejskiej UE Departament Gwarancji i Poręczeń DG Departament Administracji Podatkowej AP Biuro Dyrektora Generalnego BDG Departament Informacji Finansowej IF Departament Finansowania Sfery Gospodarczej FG Biuro Dyscypliny Finansów Publicznych BDF Departament Podatków Dochodowych DD Departament Regulacji Rynku Gier RG Departament Podatków Lokalnych PL Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej BAK Urzędy Kontroli Skarbowej Departament Podatku Akcyzowego PA Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Departament Finansowania Sfery Budżetowej FS Biuro Administracyjne BAD Izby i urzędy skarbowe Komitet Standardów Rachunkowości Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów Izby i urzędy celne Dyrektorzy izb skarbowych i naczelnicy urzędów skarbowych Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów Dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych


Pobierz ppt "Mateusz Szczurek Minister Finansów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google