Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROLA SZKOŁY W PROFILAKTYCE OTYŁOŚCI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROLA SZKOŁY W PROFILAKTYCE OTYŁOŚCI"— Zapis prezentacji:

1 ROLA SZKOŁY W PROFILAKTYCE OTYŁOŚCI
DZIECI I MŁODZIEŻY Barbara Woynarowska Kierownik Zakładu Biomedycznych i Psychologicznych Podstaw Edukacji, Wydział Pedagogiczny UW Przewodnicząca Rady Programowej ds. Promocji Zdrowia i Profilaktyki Problemów Dzieci i Młodzieży

2 Dzieci i młodzież z otyłością i nadwagą (%)
Polska Wiek – lata Chłopcy Dziewczęta , ,3 , ,9 , ,6 , ,2 , ,7 , ,2 , ,8 , ,4 , ,2 Dane Centrum Zdrowia Dziecka

3 Skutki otyłości w dzieciństwie i młodości
Obniżone poczucie własnej wartości Brak akceptacji, izolacja i dokuczanie Częste uczucie głodu  trudności w koncentracji, rozdrażnienie Obniżona sprawność fizyczna  niechęć do WF Mniejsza tolerancja wysiłków fizycznych Nadmierne obciążenie układu ruchu Zmiany metaboliczne, skórne Częstsze występowanie różnych dolegliwości Częściej są ofiarami przemocy ze strony rówieśników

4 Ok. 80% dzieci z otyłością pozostaje otyłymi
w życiu dorosłym co powoduje: Większe ryzyko cukrzycy, miażdżycy, chorób układu krążenia, układu ruchu Krótsze trwanie życia Skutki społeczne i ekonomiczne Leczenie otyłości u dzieci jest bardzo trudne, mało skuteczne  lepiej zapobiegać

5 Przyczyny otyłości – genetyczne i środowiskowe
U 90% dzieci otyłych – otyłość prosta (pierwotna) - większe spożycie energii z pożywieniem niż jej wydatkowanie  dodatni bilans energetyczny Zapobieganie: Zdrowe, racjonalne żywienie Aktywność fizyczna – wysiłek fizyczny umiarkowany co najmniej 60 min. dziennie z udziałem: rodziców, przedszkola, szkoły, samych dzieci

6 Zadania szkoły w przeciwdziałaniu otyłości Główne kierunki działań
1. Zapobieganie wystąpieniu nadwagi u uczniów zaspokajanie ich podstawowych potrzeb biologicznych:– zdrowego żywienia i odpowiedniej aktywności fizycznej edukacja zdrowotna 2. Wspieranie uczniów z nadwagą

7 Zdrowe żywienie uczniów w szkole 1
Zdrowe żywienie uczniów w szkole 1. Każdy uczeń powinien spożyć w szkole posiłek (Zalecane zjadanie posiłków co 4 godziny) drugie śniadanie wspólnie z nauczycielem lub ciepły posiłek 2. W szkole dostępne tylko produkty i napoje o wysokich walorach zdrowotnych (w sklepiku, automatach, stołówce) ułatwienie uczniom zdrowych wyborów 3. Stały dostęp do wody pitnej 4. Realizacja programów: „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”

8 Zwiększenie aktywności fizycznej w szkole
1. Organizacja lekcji wychowania fizycznego atrakcyjne zajęcia do wyboru w klasach IV-VI zajęcia w klasach I – III prowadzone w odpowiednich warunkach, przez przygotowanych nauczycieli wykorzystywanie terenów i obiektów w pobliżu szkoły stwarzanie każdemu uczniowi możliwości osiągania sukcesu i motywowanie do aktywności fizycznej ograniczenie zwolnień z zajęć WF

9 2. Zwiększenie aktywności fizycznej w codziennym życiu szkoły
aktywność ruchowa w czasie przerw międzylekcyjnych, pobytu w świetlicy szkolnej systematyczne prowadzenie ćwiczeń śródlekcyjnych zachęcanie do pokonywania drogi do i ze szkoły pieszo lub na rowerze oferta zajęć ruchowych dla pracowników szkoły i rodziców dokonywanie diagnozy aktywności fizycznej uczniów i pracowników 3. Współpraca z rodzicami, klubami sportowymi, samorządem lokalnym

10 Edukacja zdrowotna 1. Edukacja żywieniowa uczniów
realizacja wymagań z podstawy programowej wdrażanie programów edukacyjnych oferowanych przez różne organizacje o sprawdzonej jakości, w powiązaniu z podstawą programową i ewaluacja ich wyników organizacja zajęć praktycznych zachęcanie do spożywania zdrowych produktów w czasie imprez szkolnych i klasowych diagnozowanie zachowań żywieniowych uczniów, zachęcanie do samokontroli masy ciała 2. Edukacja pracowników szkoły i rodziców

11 Wspieranie uczniów z nadwagą i otyłością
przez wychowawców klas, nauczycieli WF i pielęgniarkę szkolną zachęcanie i motywowanie do podjęcia długofalowych działań w celu zmniejszenia masy ciała edukacja zdrowotna: poradnictwo w zakresie doboru form aktywności fizycznej, zdrowego żywienia, doboru odzieży, pielęgnacji ciała; rozwijanie umiejętności psychospołecznych wspieranie poczucia własnej wartości i samoskuteczności zapobieganie stygmatyzacji, wykluczeniu i przemocy współpraca z rodzicami

12 Projekt HEPS (Healthy Eating and Physical Activity in Schools) Wdrażanie w szkołach w Europie polityki w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej ( ) Realizowany w ramach sieci Szkoły dla Zdrowia w Europie Schools for Health in Europe (43 kraje) W Polsce projekt ma nazwę „Ruch i zdrowe żywienie w szkole” jest koordynowany przez Zespół Promocji Zdrowia w Szkole w Ośrodku Rozwoju Edukacji


Pobierz ppt "ROLA SZKOŁY W PROFILAKTYCE OTYŁOŚCI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google