Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA ŻYWNOŚCI Andrzej Babuchowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA ŻYWNOŚCI Andrzej Babuchowski."— Zapis prezentacji:

1 POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA ŻYWNOŚCI Andrzej Babuchowski

2 Kluczowe fakty: Założenie - 10.02.2005 r. Przedstawienie programu badań na lata 2005-2010 – 10.02.2005 r. Liczba członków – ponad 30 Aktualne prace: Współpraca przy tworzeniu EFTP Tworzenie statutu Platformy Prace nad Wizją Sektora

3 Odwrócenie łańcucha żywnościowego (mat. BASF) 1995 Rejestracja Prawodawstwo zdrowotne i środowiskowe PrzetwórcaSupermarkt Podmiot skupowy Rolnik Wkład KonsumentSprzedawca Zarządzanie Jakością i Komunikacja Rejestracja PrzetwórcaSprzedawcaWkładKonsument Podmiot skupowy Prawodawstwo zdrowotne i środowiskowe Rolnik 2005

4 Obszary Badań (mat. BASF) Obszary badań powiązane z Technologia Żywności Żywnienie Nauki Przyrodnicze Technologie Informacyjne Komunikacja Zarządzanie i Administrowanie Biznesem Gospodarka Nauki Społeczne i Kultura Zdrowie i Profilaktyka

5 Założenia dotyczące powołania Polskiej Platformy Żywności Polska Platformy Technologiczna Żywności jest dobrowolnym porozumieniem publicznych i prywatnych instytucji zainteresowanych rozwojem sektora rolno spożywczego, w szczególności żywności wysokiej jakości w Polsce. PPTŻ skupia kluczowych przedstawicieli polskiego przemysłu i jednostek naukowych oraz innych partnerów odpowiedzialnych za rozwój sektora spożywczego i produkcji żywności wysokiej jakości.

6 POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA ŻYWNOŚCI (mat. KPK) ? SRA: żywność wysokiej jakości owoce, warzywa produkty mleczne produkty mięsne produkty rybne zielone serce Europy

7

8 EUROPEJSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ DLA ŻYCIA

9 ETP Food core team Mrs. Daniela Israelachwili, CIAA, Belgium Dr. Jan Maat: Unilever R&D Vlaardingen, NL Dr. Jacqueline Castenmiller, Wageningen Centre for Food Sciences, NL Dr. Fred Beekmans, Wageningen University and Research Center, NL Dr. Roger Fenwick, Institute food Research, UK Mr Daniele Rossi, Federazione Italiana dell’Industria Alimentare, CIAA, Dr. Josef Haber, BASF, D Prof. Dr. Gerhard Schiefer, University of Bonn, D Prof. Dr. Andrzej Babuchowski, University of Warmia & Mazury, Poland Prof. Dr. Tim Hogg, Universidade Catolica Portuguesa, Portugal Prof. Dr. D. Majou, ACTIA, F Prof. Dr. Francisco Tomas-Barberan, CEBAS, Spain Mrs. Marta Betran, CIAA, Belgium

10 Europejski Przemysł Spożywczy i Napojów – dominacja MSP (mat. CIAA) 282.000 przedsiębiorstw (> 9 zatrudnionych) 36.000 przedsiębiorstw (> 19 zatrudnionych ) 7.000 przedsiębiorstw (> 49 zatrudnionych) 120 przedsiębiorstw (> 499 zatrudnionych ) 39 przedsiębiorstw (> 999 zatrudnionych ) 20,1% Obrót całkowity 37,2% Obrót całkowity 62,8% Obrót całkowity CIAA Annual Report 2004

11 EUROPEJSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA ŻYWNOŚC DLA ŻYCIA (mat. ETP) “WIZJA” Zmiany w odżywianiu oparte na osiągnięciach nauki o żywieniu oraz produktach innowacyjnych połączone ze zmianą stylu życia będą miały decydujący wpływ na polepszenia zdrowia społeczeństwa oraz wydłużenie życia w dobrej kondycji (jakość życia). “MISJA” Utrzymanie konkurencyjnego i wiodącego na rynku światowym europejskiego przemysłu spożywczego i napojów. Zjednoczenie różnych uczestników rynku w celu promocji innowacyjnych produktów spożywczych o wartości dodanej. Wymagać to będzie znaczącego wzrostu nakładów na badania i rozwój.

12 Samopoczucie/ Wygląd Wiek Wp ł ywa ć na indywidualny przebieg starzenia si ę poprzez odpowiedni dobór dawki sk ł adników od ż ywczych oraz propagowa ć odpowiedni styl ż ycia dla zapewnienia d ł ugich lat ż ycia w sprawno ś ci i zdrowiu Cel: Zdrowe Starzenie si ę (mat. ETP) Doda ć ż ycia do lat

13 Trendy Społeczne (mat. ETP) Starzejące się społeczeństwo Zmiany stylu życia i wzorców żywieniowych spowodowały wzrost chorób niezakaźnych między innymi: –Otyłość –Choroby serca i krążenia –Nadciśnienie –Cukrzyca –Pewne rodzaje raka

14 Wielkośc populacji Zdrowy Niezdrowy Wizja polepszenia zdrowia ludno ś ci (mat. ETP) Populacja docelowa dla Przemys ł u Farmaceutycznego Populacja docelowa dla Przemys ł u Spo ż ywczego & Ochrony Zdrowia Green MR and van der Ouderaa F, Nature Pharmacogenomics - 2003

15 Dziękują Państwu za uwagę


Pobierz ppt "POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA ŻYWNOŚCI Andrzej Babuchowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google