Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie edukatorów energetyki jądrowej we Francji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie edukatorów energetyki jądrowej we Francji"— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie edukatorów energetyki jądrowej we Francji 2009-2012
I EDUKACYJNE FORUM ENERGETYKI JĄDROWEJ Wiesław Gorączko Politechnika Poznańska Ministerstwo Gospodarki Warszawa 2 kwietnia 2014

2 Edukator – „pionier” edukacji nuklearnej w Polsce
Będzie organizował na swojej uczelni kierunki studiów i specjalności związane z energetyką jądrową. Odbył staże i praktyki w : instytucjach edukacyjnych; ośrodkach treningowych; instytutach naukowo-badawczych; ośrodkach jądrowych; zakładach przemysłu jądrowego; składowiskach odpadów promieniotwórczych w krajach mających rozwinięty przemysł jądrowy i bogate doświadczenia w kształceniu kadr dla energetyki jądrowej. 2

3 Nuklearne „Tour deFrance”
pierwszej polskiej grupy edukatorów energetyki jądrowej Etap I-wszy : Francja 3

4 jądrowy cykl paliwowy 4 Wzbogacenie Chemia Produkcja paliwa Kopalnia
uranu Reaktory Recykling paliwa (MOX) Obsługa Utylizacja Odpadów Przesył 4 Dystrybucja

5 „Tour de France” w liczbach
ponad 2000 km w ciągu 6-ciu tygodni; 20-tu edukatorów; 13 ośrodków badawczych; 3 zakłady produkcji paliwa jądrowego i jego przeróbki; 3 elektrownie jądrowe; 3 składowiska odpadów promieniotwórczych; 8 szkół wyższych; 1 alarm w zakładzie produkcji paliwa jądrowego i przeróbki; 120 prezentacji i wszelkiego typu materiałów wykładowych. 5

6 Etap II 02.10-17.12.2010 Saclay Francja
Nuclear Physics Neutronics SIREP Simulator Processes of Deffect Creation Material Science Thermo-Hydraulics PWR/EPR Pressurised Water Reactor Nuclear Fuel Cycle Reactor Kinetics ISIS Training Reactor Computer Codes Tripoli4, Apollo2, Flica4 Nuclear Reactor Systems Criticality Gen I - Gen IV Nuclear Safety 6

7 II etap w liczbach 11 tygodni - od 4 października do 17 grudnia 2010
25 edukatorów z 14 uczelni i instytutów naukowych 331 godzin wykładów, konferencji i ćwiczeń 8 wizyt technicznych dzięki pomocy Areva, EDF, GDF-Suez i CEA 12 projektów prezentowanych na zakończenie kursu przez edukatorów 6 edukatorów uczestniczyło w dwóch etapach 7

8 Etap III Indywidualny 02.10-16.12.2012 CEA Cadarache, Francja
Radiation Protection Department CEA Cadarache 8

9 Udział w szkoleniu poszerzył i uaktualnił ofertę edukacyjną PP
W trzech etapach szkolenia edukatorów energetyki jądrowej we Francji uczestniczyło dwóch pracowników naukowych i dydaktycznych Politechniki Poznańskiej Było to unikalne doświadczenie, które w pozytywny sposób wpłynęło na uaktualnienie i podniesienie kompetencji kadry Uczelni Udział w szkoleniu zaowocował między innymi otwarciem nowej specjalności „Energetyka jądrowa” na kierunku „Energetyka” oraz wprowadzeniem nowych przedmiotów do programów nauczania związanych bezpośrednio lub pośrednio z energetyką jądrową oraz nukleoniką. Udział w szkoleniu poszerzył i uaktualnił ofertę edukacyjną PP 9

10 Politechnika Poznańska
Wsparcie Politechniki Poznańskiej dla szkół i nauczycieli Wielkopolski w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej dotyczącej energetyki jądrowej I EDUKACYJNE FORUM ENERGETYKI JĄDROWEJ Ministerstwo Gospodarki Warszawa 2 kwietnia 2014 Wiesław Gorączko Politechnika Poznańska

11 2

12 Realizacji celu głównego będą służyć następujące cele szczegółowe :
Wzrost i utrzymanie poparcia społecznego dla rozwój energetyki jądrowej m.in. poprzez podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa w tym zakresie. cel 5 Zapewnienie wykwalifikowanych kadr dla rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej. cel 7 Stworzenie silnego, efektywnego zaplecza naukowo-badawczego dla energetyki jądrowej. cel 8 3

13 Cel 5: zostanie osiągnięty przez systematyczne prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie energetyki jądrowej oraz, w konsekwencji, zapewnienie wysokiego poziomu akceptacji ze strony społeczeństwa dla realizacji Programu PEJ Cel 7: zostanie osiągnięty poprzez stworzenie systemu kształcenia i szkolenia w zakresie energetyki jądrowej (Planu rozwoju zasobów ludzkich na potrzeby energetyki jądrowej), uwzględniającego potrzeby zaangażowanych instytucji i możliwości ich zaspokojenia w kraju i za granicą. Cel 8: zostanie osiągnięty przez stworzenie, rozwój i efektywne funkcjonowanie skonsolidowanego zaplecza naukowo-badawczego energetyki jądrowej. 4

14 Kształcenie Kierunki i specjalności na uczelniach wyższych Konieczność powstania „Szerokiego Programu Edukacji Społecznej” edukującego i informującego społeczeństwo, nauczycieli, uczniów wszelkiego typu szkół, studentów i polityków o konieczności wprowadzenia energetyki jądrowej do systemu energetycznego kraju, przedstawienie wad i zalet energetyki jądrowej. 5

15 na każdym poziomie edukacji i wiedzę „młodego pokolenia”
Rozwój energetyki jądrowej w Polsce wymaga, nowych programów edukacyjnych i szkoleniowych na każdym poziomie edukacji to inwestycja w rozwój zasobów ludzkich i wiedzę „młodego pokolenia” 6

16 2011 – Zespół Szkół Elektrycznych Gorzów Wielkopolski
Przykłady działań edukacyjnych Politechniki Poznańskiej skierowanych do uczniów i nauczycieli Województwa Wielkopolskiego 2010 – LO Czarnków 2010 – Gimnazjum Lubasz 2011 – Zespół Szkół Elektrycznych Gorzów Wielkopolski – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz 2012 – Zespół Szkół Ogólnokształcących ZSO nr 2 Ostrzeszów – Projekt POKL /11; Wiedza kluczem do sukcesu; Prowadzenie zajęć rozwojowych w zakresie chemii fizycznej; 7

17 Czy należy się bać odpadów promieniotwórczych z elektrowni jądrowej ?
2010 LO Czarnków Czy należy się bać odpadów promieniotwórczych z elektrowni jądrowej ? Systemy bezpieczeństwa elektrowni jądrowej ? 8

18 Gimnazjum Lubasz 2010 9

19 2011 – Zespół Szkół Elektrycznych Gorzów Wielkopolski
10 organizatorzy

20 2011-2013 – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz organizatorzy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie Konferencje i sesje popularno-naukowe poświęcone energetyce jądrowej oraz konkursy 11

21 3 czerwca 2011 r Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie Sesja popularno-naukowa poświęcona M. Curie Skłodowskiej pod hasłem „A wszystko zaczęło się od Pani Marii. Program : Promieniowanie jonizujące - wróg czy sprzymierzeniec, Politechnika Poznańska „Energia z atomu wzięta” - prezentacje uczniowskie laureatów konkursu Fukushima , Politechnika Poznańska Podsumowanie konkursów z fizyki i astronomii - Konkurs na plakat dydaktyczny „ Energia przyszłości” - wręczenie dyplomów, wystawa plakatów - Konkurs „Fuzja jądrowa” - Konkurs na prezentację multimedialną „ Energia z atomu wzięta” Lekcje Marii Curie-Skłodowskiej - projekty uczniowskie 12

22 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie Sesja popularnonaukowa
25 maja 2012 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie Sesja popularnonaukowa „MIKRO I MEGAŚWIAT – świat, w którym żyjemy” Program: „Energetyka jądrowa szansą technologicznego i ekologicznego rozwoju Polski” Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie Konkurs fizyczny „ Energia z atomu wzięta” Program „Główne problemy energetyki jądrowej” 17 maja 2013 13

23 Zespół Szkół Ogólnokształcących ZSO nr 2 Ostrzeszów
2012 Zespół Szkół Ogólnokształcących ZSO nr 2 Ostrzeszów Sesja Popularnonaukowa „Zanurzeni w morzu promieniowania” Główne problemy energetyki jądrowej – bezpieczeństwo, odpady promieniotwórcze, edukacja społeczna 15

24 Projekt POKL /11; Wiedza kluczem do sukcesu; Prowadzenie zajęć rozwojowych w zakresie chemii fizycznej; 2012/2013. 16

25 wykłady, ćwiczenia rachunkowe i praktyczne
Tematy zajęć wykłady, ćwiczenia rachunkowe i praktyczne Temat Prowadzący 1 Promieniotwórczość naturalna i sztuczna Wiesław Gorączko 2 Promieniotwórczość człowieka 3 Promieniowanie jonizujące i oddziaływanie na materię 4 Od Marii Skłodowskiej – Curie do Edmunda Tellera Jędrzej Łukasiewicz 5 Zjawisko rozszczepienia jądra atomowego 6 Od rozszczepienia do prądu w żarówce 7 Budowa i techniczne zastosowanie reaktora jądrowego Janusz Wojtkowiak 8 System bezpieczeństwa reaktora i elektrowni 9 Medyczne, naukowe i techniczne zastosowanie promieniotwórczości 10 Odpady promieniotwórcze 11 Badanie promieniowania naturalnego (gleba, nawozy mineralne, przedmioty, materiały budowlane). 12 Kaseta paliwowa 17

26 Dzięki projektowi szkoły zakupiły na swój użytek między innymi przyrządy do pomiaru promieniotwórczości. Radiometr kieszonkowy EKO-D Dzięki radiometrom młodzież mogła praktycznie pomierzyć naturalne promieniowanie wybranych materiałów budowlanych, nawozów (naturalnych i sztucznych) oraz tło środowiskowe. 18

27 2008-2011 – Festiwal Nauki i Sztuki Poznań
Inne działania edukacyjnych Politechniki Poznańskiej skierowanych do uczniów i nauczycieli Województwa Wielkopolskiego – Festiwal Nauki i Sztuki Poznań 2011 – „Piękno Fizyki” Poznań Promocja kierunków „nuklearnych” Politechniki Poznańskiej skierowanych do uczniów i nauczycieli Województwa Wielkopolskiego „Drzwi Otwarte” Politechniki Lekcje Fizyki w szkołach średnich Wykłady dla uczniów szkół budowlanych 19

28 XI Festiwal - Energetyka Jądrowa dla Polski , 2008
Poznański Festiwal Nauki i Sztuki XI Festiwal - Energetyka Jądrowa dla Polski , 2008 XIII Festiwal - Z energią jądrową do kariery, 2010 XIV Festiwal - Odpady promieniotwórcze z elektrowni jądrowej. Przetwarzać czy gromadzić ?, 2011 20

29 wykłady dla uczniów szkół ponadpodstawowych
Odpady promieniotwórcze z elektrowni jądrowej. Przetwarzać czy gromadzić ?, 2011 21

30 Elektrownie jądrowe w Polsce ?, 2010
Promocja Politechniki Poznańskiej wśród uczniów szkół poznańskich - wykłady Od uranu do prądu, 2010 Elektrownie jądrowe w Polsce ?, 2010 „Shot Naukowy” Telewizja Polska SA, 2011 22

31 Targi Budownictwa „Budma-2012” Seminarium edukacyjne
Zbudujemy bezpiecznie, bezpieczną elektrownię jądrową Kadry dla polskiej energetyki jądrowej – to przyszłość dla ciebie Energetyka jądrowa i odnawialne źródła energii – sojusz czy konkurencja. 23

32 Dziękuję bardzo za uwagę


Pobierz ppt "Szkolenie edukatorów energetyki jądrowej we Francji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google