Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiesław Gorączko Politechnika Poznańska I EDUKACYJNE FORUM ENERGETYKI JĄDROWEJ Szkolenie edukatorów energetyki jądrowej we Francji 2009-2012 Ministerstwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiesław Gorączko Politechnika Poznańska I EDUKACYJNE FORUM ENERGETYKI JĄDROWEJ Szkolenie edukatorów energetyki jądrowej we Francji 2009-2012 Ministerstwo."— Zapis prezentacji:

1 Wiesław Gorączko Politechnika Poznańska I EDUKACYJNE FORUM ENERGETYKI JĄDROWEJ Szkolenie edukatorów energetyki jądrowej we Francji 2009-2012 Ministerstwo Gospodarki Warszawa 2 kwietnia 2014

2 2 Edukator – „pionier” edukacji nuklearnej w Polsce Będzie organizował na swojej uczelni kierunki studiów i specjalności związane z energetyką jądrową. Odbył staże i praktyki w :  instytucjach edukacyjnych;  ośrodkach treningowych;  instytutach naukowo-badawczych;  ośrodkach jądrowych;  zakładach przemysłu jądrowego;  składowiskach odpadów promieniotwórczych w krajach mających rozwinięty przemysł jądrowy i bogate doświadczenia w kształceniu kadr dla energetyki jądrowej.

3 pierwszej polskiej grupy edukatorów energetyki jądrowej Etap I-wszy : Francja 1.11-15.12.2009 3

4 Kopalnia uranu Chemia Wzbogacenie Produkcja paliwa Reaktory Obsługa Utylizacja Odpadów Recykling paliwa (MOX) Dystrybucja Przesył jądrowy cykl paliwowy 4

5 ponad 2000 km w ciągu 6-ciu tygodni; 20-tu edukatorów; 13 ośrodków badawczych; 3 zakłady produkcji paliwa jądrowego i jego przeróbki; 3 elektrownie jądrowe; 3 składowiska odpadów promieniotwórczych; 8 szkół wyższych; 1 alarm w zakładzie produkcji paliwa jądrowego i przeróbki; 120 prezentacji i wszelkiego typu materiałów wykładowych. 5

6 Etap II 02.10-17.12.2010 Saclay Francja Nuclear Physics Material Science Processes of Deffect Creation 6 Neutronics Thermo-Hydraulics Nuclear Fuel Cycle PWR/EPR Pressurised Water Reactor Reactor Kinetics ISIS Training ReactorComputer Codes Tripoli4, Apollo2, Flica4 Nuclear Reactor Systems SIREP Simulator Criticality Gen I - Gen IV Nuclear Safety

7 II etap w liczbach 11 tygodni - od 4 października do 17 grudnia 2010 25 edukatorów z 14 uczelni i instytutów naukowych 331 godzin wykładów, konferencji i ćwiczeń 8 wizyt technicznych dzięki pomocy Areva, EDF, GDF-Suez i CEA 12 projektów prezentowanych na zakończenie kursu przez edukatorów 6 edukatorów uczestniczyło w dwóch etapach 7

8 8 Etap III Indywidualny 02.10-16.12.2012 CEA Cadarache, Francja Radiation Protection Department CEA Cadarache

9 9 Udział w szkoleniu zaowocował między innymi otwarciem nowej specjalności „Energetyka jądrowa” na kierunku „Energetyka” oraz wprowadzeniem nowych przedmiotów do programów nauczania związanych bezpośrednio lub pośrednio z energetyką jądrową oraz nukleoniką. W trzech etapach szkolenia edukatorów energetyki jądrowej we Francji uczestniczyło dwóch pracowników naukowych i dydaktycznych Politechniki Poznańskiej Było to unikalne doświadczenie, które w pozytywny sposób wpłynęło na uaktualnienie i podniesienie kompetencji kadry Uczelni Udział w szkoleniu poszerzył i uaktualnił ofertę edukacyjną PP

10 Wiesław Gorączko Politechnika Poznańska I EDUKACYJNE FORUM ENERGETYKI JĄDROWEJ Ministerstwo Gospodarki Warszawa 2 kwietnia 2014 Wsparcie Politechniki Poznańskiej dla szkół i nauczycieli Wielkopolski w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej dotyczącej energetyki jądrowej

11 2

12 Realizacji celu głównego będą służyć następujące cele szczegółowe : Wzrost i utrzymanie poparcia społecznego dla rozwój energetyki jądrowej m.in. poprzez podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa w tym zakresie. Zapewnienie wykwalifikowanych kadr dla rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej. Stworzenie silnego, efektywnego zaplecza naukowo-badawczego dla energetyki jądrowej. cel 5 cel 8 cel 7 3

13 Cel 5: zostanie osiągnięty przez systematyczne prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie energetyki jądrowej oraz, w konsekwencji, zapewnienie wysokiego poziomu akceptacji ze strony społeczeństwa dla realizacji Programu PEJ Cel 7: zostanie osiągnięty poprzez stworzenie systemu kształcenia i szkolenia w zakresie energetyki jądrowej (Planu rozwoju zasobów ludzkich na potrzeby energetyki jądrowej), uwzględniającego potrzeby zaangażowanych instytucji i możliwości ich zaspokojenia w kraju i za granicą. Cel 8: zostanie osiągnięty przez stworzenie, rozwój i efektywne funkcjonowanie skonsolidowanego zaplecza naukowo- badawczego energetyki jądrowej. 4

14 Kształcenie Kierunki i specjalności na uczelniach wyższych Konieczność powstania „Szerokiego Programu Edukacji Społecznej” edukującego i informującego społeczeństwo, nauczycieli, uczniów wszelkiego typu szkół, studentów i polityków o konieczności wprowadzenia energetyki jądrowej do systemu energetycznego kraju, przedstawienie wad i zalet energetyki jądrowej. 5

15 Rozwój energetyki jądrowej w Polsce wymaga, nowych programów edukacyjnych i szkoleniowych na każdym poziomie edukacji to inwestycja w rozwój zasobów ludzkich i wiedzę „młodego pokolenia” 6

16 Przykłady działań edukacyjnych Politechniki Poznańskiej skierowanych do uczniów i nauczycieli Województwa Wielkopolskiego 2010 – LO Czarnków 2010 – Gimnazjum Lubasz 2012-2013 – Projekt POKL.09.01.02-30-321/11; Wiedza kluczem do sukcesu; Prowadzenie zajęć rozwojowych w zakresie chemii fizycznej; 2011 – Zespół Szkół Elektrycznych Gorzów Wielkopolski 2011-2013 – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz 2012 – Zespół Szkół Ogólnokształcących ZSO nr 2 Ostrzeszów 7

17 Czy należy się bać odpadów promieniotwórczych z elektrowni jądrowej ? 2010 LO Czarnków 8 Systemy bezpieczeństwa elektrowni jądrowej ?

18 Gimnazjum Lubasz 2010 9

19 2011 – Zespół Szkół Elektrycznych Gorzów Wielkopolski organizatorzy 10

20 Konferencje i sesje popularno-naukowe poświęcone energetyce jądrowej oraz konkursy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie 2011-2013 – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz organizatorzy 11

21 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie Sesja popularno-naukowa poświęcona M. Curie Skłodowskiej pod hasłem „A wszystko zaczęło się od Pani Marii. Program : Promieniowanie jonizujące - wróg czy sprzymierzeniec, Politechnika Poznańska „Energia z atomu wzięta” - prezentacje uczniowskie laureatów konkursu Fukushima, Politechnika Poznańska Podsumowanie konkursów z fizyki i astronomii - Konkurs na plakat dydaktyczny „ Energia przyszłości” - wręczenie dyplomów, wystawa plakatów - Konkurs „Fuzja jądrowa” - Konkurs na prezentację multimedialną „ Energia z atomu wzięta” Lekcje Marii Curie-Skłodowskiej - projekty uczniowskie 3 czerwca 2011 r 12

22 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie Sesja popularnonaukowa „MIKRO I MEGAŚWIAT – świat, w którym żyjemy” Program: „Energetyka jądrowa szansą technologicznego i ekologicznego rozwoju Polski” 25 maja 2012 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie Konkurs fizyczny „ Energia z atomu wzięta” Program „Główne problemy energetyki jądrowej” 17 maja 2013 13

23 Główne problemy energetyki jądrowej – bezpieczeństwo, odpady promieniotwórcze, edukacja społeczna Zespół Szkół Ogólnokształcących ZSO nr 2 Ostrzeszów Sesja Popularnonaukowa „Zanurzeni w morzu promieniowania” 2012 15

24 Projekt POKL.09.01.02-30-321/11; Wiedza kluczem do sukcesu; Prowadzenie zajęć rozwojowych w zakresie chemii fizycznej; 2012/2013. 16

25 TematProwadzący 1Promieniotwórczość naturalna i sztucznaWiesław Gorączko 2Promieniotwórczość człowiekaWiesław Gorączko 3Promieniowanie jonizujące i oddziaływanie na materięWiesław Gorączko 4Od Marii Skłodowskiej – Curie do Edmunda TelleraJędrzej Łukasiewicz 5Zjawisko rozszczepienia jądra atomowegoJędrzej Łukasiewicz 6Od rozszczepienia do prądu w żarówceJędrzej Łukasiewicz 7Budowa i techniczne zastosowanie reaktora jądrowegoJanusz Wojtkowiak 8System bezpieczeństwa reaktora i elektrowniJanusz Wojtkowiak 9Medyczne, naukowe i techniczne zastosowanie promieniotwórczościJędrzej Łukasiewicz 10Odpady promieniotwórczeWiesław Gorączko 11 Badanie promieniowania naturalnego (gleba, nawozy mineralne, przedmioty, materiały budowlane). Wiesław Gorączko 12Kaseta paliwowaJędrzej Łukasiewicz Tematy zajęć wykłady, ćwiczenia rachunkowe i praktyczne 17

26 Radiometr kieszonkowy EKO-D Dzięki radiometrom młodzież mogła praktycznie pomierzyć naturalne promieniowanie wybranych materiałów budowlanych, nawozów (naturalnych i sztucznych) oraz tło środowiskowe. Dzięki projektowi szkoły zakupiły na swój użytek między innymi przyrządy do pomiaru promieniotwórczości. 18

27 Inne działania edukacyjnych Politechniki Poznańskiej skierowanych do uczniów i nauczycieli Województwa Wielkopolskiego 2008-2011 – Festiwal Nauki i Sztuki Poznań 2011 – „Piękno Fizyki” Poznań „Drzwi Otwarte” Politechniki Lekcje Fizyki w szkołach średnich Promocja kierunków „nuklearnych” Politechniki Poznańskiej skierowanych do uczniów i nauczycieli Województwa Wielkopolskiego Wykłady dla uczniów szkół budowlanych 19

28 Poznański Festiwal Nauki i Sztuki XIII Festiwal - Z energią jądrową do kariery, 2010 XI Festiwal - Energetyka Jądrowa dla Polski, 2008 XIV Festiwal - Odpady promieniotwórcze z elektrowni jądrowej. Przetwarzać czy gromadzić ?, 2011 20

29 wykłady dla uczniów szkół ponadpodstawowych Odpady promieniotwórcze z elektrowni jądrowej. Przetwarzać czy gromadzić ?, 2011 21

30 Od uranu do prądu, 2010 „Shot Naukowy” Telewizja Polska SA, 2011 Elektrownie jądrowe w Polsce ?, 2010 Promocja Politechniki Poznańskiej wśród uczniów szkół poznańskich - wykłady 22

31 Zbudujemy bezpiecznie, bezpieczną elektrownię jądrową Targi Budownictwa „Budma-2012” Kadry dla polskiej energetyki jądrowej – to przyszłość dla ciebie Seminarium edukacyjne 23 Energetyka jądrowa i odnawialne źródła energii – sojusz czy konkurencja.

32 Dziękuję bardzo za uwagę


Pobierz ppt "Wiesław Gorączko Politechnika Poznańska I EDUKACYJNE FORUM ENERGETYKI JĄDROWEJ Szkolenie edukatorów energetyki jądrowej we Francji 2009-2012 Ministerstwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google