Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kwiecień 2010 r. 70. rocznica Zbrodni Katyńskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kwiecień 2010 r. 70. rocznica Zbrodni Katyńskiej"— Zapis prezentacji:

1 Kwiecień 2010 r. 70. rocznica Zbrodni Katyńskiej
Materiały archiwalne dotyczące Zbrodni Katyńskiej w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach Kwiecień 2010 r. 70. rocznica Zbrodni Katyńskiej

2 Trzy obozy - trzy cmentarze
Obóz w Kozielsku – 4411 polskich jeńców pomordowanych i pochowanych w Katyniu Obóz w Starobielsku – 3734 polskich jeńców pomordowanych i pochowanych w Charkowie Obóz w Ostaszkowie – 6634 polskich jeńców zamordowanych w Kalininie i pochowanych w Miednoje

3 Katyń to symbol zbrodni dokonanych przez NKWD na polskich jeńcach wiosną 1940 roku

4 Najważniejsze fakty: 17 wrzesień 1939 roku – napaść ZSRR na Polskę
Jesień 1939 roku – internowanie oficerów Wojska Polskiego przez NKWD i osadzenie ich w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie 5 marzec 1940 roku – decyzja Biura Politycznego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) o rozstrzelaniu wojskowych, policjantów i osób cywilnych z wymienionych wyżej obozów Lato 1942 roku – przypadkowe odkrycie masowej mogiły polskich żołnierzy w lesie katyńskim 13 kwiecień 1943 roku – Radio Berlin ujawnia tajemnicę mordu katyńskiego winą obciążając ZSRR 13 kwiecień 1990 roku – Prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow w rozmowie z Prezydentem RP Wojciechem Jaruzelskim przyznaje, że Zbrodni Katyńskiej dokonali funkcjonariusze NKWD

5 Archiwum Państwowe w Kielcach
Gromadzi, przechowuje, opracowuje i udostępnia materiały archiwalne wytworzone przez organa administracji ogólnej i specjalnej, instytucje wymiaru sprawiedliwości, instytucje o charakterze gospodarczym, społecznym, kulturalnym i wyznaniowym, a także akta rodowe i prywatne, zbiory i kolekcje

6 Zasób archiwalny to całość materiałów archiwalnych danego Archiwum

7 W zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach znajduje się dokumentacja powstała:
• w okresie XIX wieku, • Dwudziestolecia międzywojennego, • Polski Ludowej, • III Rzeczypospolitej Niewiele materiałów archiwalnych pochodzi z okresu przedrozbiorowego i czasów okupacji hitlerowskiej

8 Zasób archiwów składa się z zespołów archiwalnych i równorzędnych do nich zbiorów archiwalnych.
• Zespół archiwalny to grupa akt wytworzonych i zgromadzonych w wyniku działalności danego aktotwórcy (instytucji, osoby fizycznej) • Zbiór archiwalny to dokumentacja zgromadzona najczęściej przez osoby fizyczne, rzadziej instytucje w wyniku działalności kolekcjonerskiej, artystycznej, naukowej

9 Księgi Poszytu Akt luźnych Mapy Planu Rysunku Fotografii Mikrofilmu
Zespoły i zbiory archiwalne składają się z jednostek archiwalnych, które mogą przyjąć postać Księgi Poszytu Akt luźnych Mapy Planu Rysunku Fotografii Mikrofilmu Nagrania

10 Zasób Archiwum Państwowego w Kielcach to:
1593 zespoły archiwalne jednostki archiwalne 4102,28 metrów bieżących akt

11 W zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach odnaleziono niewiele materiałów archiwalnych dotyczących zbrodni katyńskiej. Dokumentację tą można podzielić pod kątem chronologicznym na trzy grupy: • akta z okresu okupacji hitlerowskiej • akta z lat • akta wytworzone po 1990 roku

12 Zbiór afiszów i plakatów, sygn. 277

13 Gazeta ścienna „Nowiny” dla polskiej wsi nr 59; kwiecień 1943 r
Gazeta ścienna „Nowiny” dla polskiej wsi nr 59; kwiecień 1943 r. Zbiór afiszów i plakatów, sygn. 215

14 Gazeta ścienna „Nowiny” dla polskiej wsi nr 60; maj 1943 rok Zbiór afiszów i plakatów, sygn. 219

15 Karta pocztowa z obozu jenieckiego w Równem
Gminna Rada Narodowa w Miedzierzy, sygn. 158

16 Gazeta Wolna Polska Nr 8 z 1944 roku KW PPR, sygn. 1

17 Reduta Wolności KW PPR, sygn. 17

18 Ulotka „Katyń Puławski” KW PPR, sygn. 17

19 Apel Polskiej Fundacji Katyńskiej o pomoc w budowie cmentarzy katyńskich Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kielcach, sygn. 3

20 List Prezydenta RP Lecha Wałęsy w sprawie honorowego patronatu nad obchodami 55 rocznicy Zbrodni Katyńskiej Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kielcach, sygn. 3

21 Napis i lokalizacja płyty pamiątkowej ku czci ks
Napis i lokalizacja płyty pamiątkowej ku czci ks. mjr Jana Józefa Potockiego Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kielcach, sygn. 9

22 Pismo Kurii Diecezjalnej w Kielcach i Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalające na wmurowanie pamiątkowej tablicy ku czci ofiar Zbrodni Katyńskiej w kościele parafialnym w Stopnicy Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kielcach, sygn. 5

23 Projekt napisu i lokalizacja płyty upamiętniającej Żołnierzy 4 PP Leg
Projekt napisu i lokalizacja płyty upamiętniającej Żołnierzy 4 PP Leg. Wojska Polskiego zamordowanych przez NKWD Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kielcach, sygn. 9

24 Uchwała Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 12 kwietnia 2000 roku wraz z uzasadnieniem w sprawie budowy pomnika upamiętniającego ofiary Zbrodni Katyńskiej Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kielcach, sygn. 9

25 Projekt napisu na pomniku upamiętniającym mieszkańców Ostrowca Św
Projekt napisu na pomniku upamiętniającym mieszkańców Ostrowca Św. – ofiar Zbrodni Katyńskiej Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kielcach, sygn. 9

26 Projekt i fotografia pomnika upamiętniającego mieszkańców Ostrowca Św
Projekt i fotografia pomnika upamiętniającego mieszkańców Ostrowca Św. – ofiar Zbrodni Katyńskiej Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kielcach, sygn. 9

27 Projekt napisu na tablicy upamiętniającej policjantów i oficerów Wojska Polskiego z terenu stopnickiego zamordowanych przez NKWD w 1940 roku Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kielcach, sygn. 5

28 Opracowanie: Hubert Mazur Fotografie: Anna Łucak


Pobierz ppt "Kwiecień 2010 r. 70. rocznica Zbrodni Katyńskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google