Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków"— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

2 Metody nauczania sprzyjające przygotowaniu absolwenta do funkcjonowania na rynku pracy

3 Ludzie potrafią zastosować w praktyce
Metody nauczania sprzyjające przygotowaniu absolwenta do funkcjonowania na rynku pracy Ludzie potrafią zastosować w praktyce 10% tego co słyszą 20% tego co widzą 40% tego o czym rozmawiają 75% tego co robią 90% z tego kiedy uczą innych

4 Metody nauczania sprzyjające przygotowaniu absolwenta do funkcjonowania na rynku pracy
Metody aktywizujące to taki sposób nauczania, w którym nauczyciel stwarza warunki do samodzielnego uczenia się.

5 PODZIAŁ METOD NAUCZANIA
Metody nauczania sprzyjające przygotowaniu absolwenta do funkcjonowania na rynku pracy PODZIAŁ METOD NAUCZANIA wg. Franciszka Szloska podające problemowe programowane eksponujące praktyczne

6 Metody podające Wykład informacyjny Pogadanka Opowiadanie Opis
Metody nauczania sprzyjające przygotowaniu absolwenta do funkcjonowania na rynku pracy Metody podające Wykład informacyjny Pogadanka Opowiadanie Opis Prelekcja Odczyt Objaśnienie lub wyjaśnienie

7 Metody problemowe Wykład problemowy Wykład konwersatoryjny
Metody nauczania sprzyjające przygotowaniu absolwenta do funkcjonowania na rynku pracy Metody problemowe Wykład problemowy Wykład konwersatoryjny Klasyczna metoda problemowa Aktywizujące:  Metoda przypadków Metoda sytuacyjna Inscenizacja  Gry dydaktyczne Seminarium Dyskusja dydaktyczna 

8 Metody programowane Z użyciem komputera Z użyciem maszyny dydaktycznej
Metody nauczania sprzyjające przygotowaniu absolwenta do funkcjonowania na rynku pracy Metody programowane Z użyciem komputera Z użyciem maszyny dydaktycznej Z użyciem podręcznika programowanego

9 Metody eksponujące Pokaz łączony z przeżyciem Film Sztuka teatralna
Metody nauczania sprzyjające przygotowaniu absolwenta do funkcjonowania na rynku pracy Metody eksponujące Pokaz łączony z przeżyciem Film Sztuka teatralna Ekspozycja

10 Metody praktyczne Pokaz z objaśnieniami Pokaz z instruktażem
Metody nauczania sprzyjające przygotowaniu absolwenta do funkcjonowania na rynku pracy Metody praktyczne Pokaz z objaśnieniami Pokaz z instruktażem Ćwiczenia przedmiotowe Ćwiczenia laboratoryjne Ćwiczenia produkcyjne Metoda projektów Metoda przewodniego tekstu Próba pracy

11 na zmianę rolę aktywnego uczestnika dyskusji, protokolanta
Metody nauczania sprzyjające przygotowaniu absolwenta do funkcjonowania na rynku pracy Metody aktywizujące pociągają za sobą zmianę ról: dawniej "konsumujący" uczeń przyjmuje na zmianę rolę aktywnego uczestnika dyskusji, protokolanta lub przewodniczącego grupy.

12 Kiedy uczeń będzie aktywny?
Metody nauczania sprzyjające przygotowaniu absolwenta do funkcjonowania na rynku pracy Kiedy uczeń będzie aktywny? Co powinniśmy zrobić aby pobudzać aktywność uczniów?

13 PROBLEM To luka między istniejącym, a pożądanym stanem rzeczy.
Metody nauczania sprzyjające przygotowaniu absolwenta do funkcjonowania na rynku pracy PROBLEM To luka między istniejącym, a pożądanym stanem rzeczy. Dobrze sformułowany problem to problem w połowie rozwiązany. Rozpoznanie i zdefiniowanie problemu jest często bardzo trudne.

14 ETAPY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
Metody nauczania sprzyjające przygotowaniu absolwenta do funkcjonowania na rynku pracy ETAPY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Rozpoznanie i sformułowanie problemu. Zgromadzenie potrzebnych informacji. Określenie przeszkód i ograniczeń. Szukanie możliwych rozwiązań. Ocena poszczególnych rozwiązań. Wybór i sprawdzenie rozwiązania.

15 METODY PROBLEMOWE - ZALETY
Metody nauczania sprzyjające przygotowaniu absolwenta do funkcjonowania na rynku pracy –  METODY PROBLEMOWE - ZALETY doskonalenie umiejętności myślenia analitycznego i krytycznego, łączenia zdarzeń i faktów w związki przyczynowo-skutkowe, wyciągania wniosków, umiejętności właściwego zachowania się w nowej sytuacji, komunikatywności, kreatywności.

16 METODA PRZEWODNIEGO TEKSTU
Metody nauczania sprzyjające przygotowaniu absolwenta do funkcjonowania na rynku pracy METODA PRZEWODNIEGO TEKSTU Problem przedstawiony jest jako struktura o niewystarczającej ilości danych, która musi być uzupełniona przez ucznia drogą poszukiwań. Przeznaczona jest do samodzielnej pracy (nauki) lub do pracy w małych grupach.

17 Metody nauczania sprzyjające przygotowaniu absolwenta do funkcjonowania na rynku pracy
TEKST PRZEWODNI Jest rodzajem scenariusza, przewodnikiem ucznia, który zawiera zapis poszczególnych kroków, etapów jakie trzeba przejść, aby zrealizować zadanie.

18 METODA PROJEKTÓW Uczniowie samodzielnie realizują „duże zadania”.
Metody nauczania sprzyjające przygotowaniu absolwenta do funkcjonowania na rynku pracy METODA PROJEKTÓW Uczniowie samodzielnie realizują „duże zadania”. Nauczyciel określa jedynie ramy projektu i czuwa nad przebiegiem pracy. Projekt może być realizowany indywidualnie i zespołowo.

19 „Wykładowca na ogół “mówi, mówi, ale co mówi – nie mówi”.
Metody nauczania sprzyjające przygotowaniu absolwenta do funkcjonowania na rynku pracy WYKŁAD „Wykładowca na ogół “mówi, mówi, ale co mówi – nie mówi”. Czy na tablicy po twoim wykładzie znajduje uporządkowany, logiczny ciąg informacji - czy też panuje “uroczy” bałagan informacyjny?

20 Bezpieczeństwo w różnorodności !!!
Metody nauczania sprzyjające przygotowaniu absolwenta do funkcjonowania na rynku pracy Bezpieczeństwo w różnorodności !!!

21 Metody nauczania sprzyjające przygotowaniu absolwenta do funkcjonowania na rynku pracy

22 BIURO PROJEKTU ul. Gen. J. Sowińskiego 68, p. 35 70-236 Szczecin
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, p. 35 Szczecin tel.: 091/


Pobierz ppt "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków"

Podobne prezentacje


Reklamy Google