Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty www.nauczyciele.org.pl

2 Metody nauczania sprzyjające przygotowaniu absolwenta do funkcjonowania na rynku pracy

3 Ludzie potrafią zastosować w praktyce 10% tego co słyszą 20% tego co widzą 40% tego o czym rozmawiają 75% tego co robią 90% z tego kiedy uczą innych

4 Metody nauczania sprzyjające przygotowaniu absolwenta do funkcjonowania na rynku pracy Metody aktywizujące to taki sposób nauczania, w którym nauczyciel stwarza warunki do samodzielnego uczenia się.

5 Metody nauczania sprzyjające przygotowaniu absolwenta do funkcjonowania na rynku pracy PODZIAŁ METOD NAUCZANIA wg. Franciszka Szloska podające problemowe programowane eksponujące praktyczne

6 Metody nauczania sprzyjające przygotowaniu absolwenta do funkcjonowania na rynku pracy Metody podające Wykład informacyjny Pogadanka Opowiadanie Opis Prelekcja Odczyt Objaśnienie lub wyjaśnienie

7 Metody nauczania sprzyjające przygotowaniu absolwenta do funkcjonowania na rynku pracy Metody problemowe Wykład problemowy Wykład konwersatoryjny Klasyczna metoda problemowa Aktywizujące: Metoda przypadków Metoda sytuacyjna Inscenizacja Gry dydaktyczne Seminarium Dyskusja dydaktyczna

8 Metody programowane Z użyciem komputera Z użyciem maszyny dydaktycznej Z użyciem podręcznika programowanego Metody nauczania sprzyjające przygotowaniu absolwenta do funkcjonowania na rynku pracy

9 Metody eksponujące Pokaz łączony z przeżyciem Film Sztuka teatralna Ekspozycja Metody nauczania sprzyjające przygotowaniu absolwenta do funkcjonowania na rynku pracy

10 Metody praktyczne Pokaz z objaśnieniami Pokaz z instruktażem Ćwiczenia przedmiotowe Ćwiczenia laboratoryjne Ćwiczenia produkcyjne Metoda projektów Metoda przewodniego tekstu Próba pracy Metody nauczania sprzyjające przygotowaniu absolwenta do funkcjonowania na rynku pracy

11 Metody aktywizujące pociągają za sobą zmianę ról: dawniej "konsumujący" uczeń przyjmuje na zmianę rolę aktywnego uczestnika dyskusji, protokolanta lub przewodniczącego grupy. Metody nauczania sprzyjające przygotowaniu absolwenta do funkcjonowania na rynku pracy

12 Kiedy uczeń będzie aktywny? Co powinniśmy zrobić aby pobudzać aktywność uczniów? Metody nauczania sprzyjające przygotowaniu absolwenta do funkcjonowania na rynku pracy

13 PROBLEM To luka między istniejącym, a pożądanym stanem rzeczy. Dobrze sformułowany problem to problem w połowie rozwiązany. Rozpoznanie i zdefiniowanie problemu jest często bardzo trudne.

14 ETAPY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Rozpoznanie i sformułowanie problemu. Zgromadzenie potrzebnych informacji. Określenie przeszkód i ograniczeń. Szukanie możliwych rozwiązań. Ocena poszczególnych rozwiązań. Wybór i sprawdzenie rozwiązania. Metody nauczania sprzyjające przygotowaniu absolwenta do funkcjonowania na rynku pracy

15 – METODY PROBLEMOWE - ZALETY doskonalenie umiejętności myślenia analitycznego i krytycznego, łączenia zdarzeń i faktów w związki przyczynowo-skutkowe, wyciągania wniosków, umiejętności właściwego zachowania się w nowej sytuacji, komunikatywności, kreatywności. Metody nauczania sprzyjające przygotowaniu absolwenta do funkcjonowania na rynku pracy

16 METODA PRZEWODNIEGO TEKSTU Problem przedstawiony jest jako struktura o niewystarczającej ilości danych, która musi być uzupełniona przez ucznia drogą poszukiwań. Przeznaczona jest do samodzielnej pracy (nauki) lub do pracy w małych grupach.

17 Metody nauczania sprzyjające przygotowaniu absolwenta do funkcjonowania na rynku pracy TEKST PRZEWODNI Jest rodzajem scenariusza, przewodnikiem ucznia, który zawiera zapis poszczególnych kroków, etapów jakie trzeba przejść, aby zrealizować zadanie.

18 Metody nauczania sprzyjające przygotowaniu absolwenta do funkcjonowania na rynku pracy METODA PROJEKTÓW Uczniowie samodzielnie realizują „duże zadania”. Nauczyciel określa jedynie ramy projektu i czuwa nad przebiegiem pracy. Projekt może być realizowany indywidualnie i zespołowo.

19 Metody nauczania sprzyjające przygotowaniu absolwenta do funkcjonowania na rynku pracy WYKŁAD „Wykładowca na ogół “mówi, mówi, ale co mówi – nie mówi”. Czy na tablicy po twoim wykładzie znajduje uporządkowany, logiczny ciąg informacji - czy też panuje “uroczy” bałagan informacyjny?

20 Metody nauczania sprzyjające przygotowaniu absolwenta do funkcjonowania na rynku pracy Bezpieczeństwo w różnorodności !!!

21 Metody nauczania sprzyjające przygotowaniu absolwenta do funkcjonowania na rynku pracy

22 BIURO PROJEKTU Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, p. 35 70-236 Szczecin tel.: 091/435 06 29 e-mail: biuro@nauczyciele.org.pl www.nauczyciele.org.pl


Pobierz ppt "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google